U bent hier: Home / Wim Dankbaar onterecht vervolgd

Wim Dankbaar onterecht vervolgd

by J.L. de Kreek — last modified 10-11-2013 10:15

Publicist Wim Dankbaar die ook de moord op Kennedy zegt opgelost te hebben is gedagvaard door het Openbaar Ministerie omdat hij opzettelijk de eer en/of goede naam van ene M. Hasan heeft aangerand door tenlastelegging van één of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. Wat het precies is dat Wim Dankbaar verweten wordt staat in de dagvaarding op zijn website Recht is Krom.

In de media wordt Wim Dankbaar door concurrent Peter R. de Vries afgeschilderd als volslagen idioot met het hoofd vol complottheorieën. Peter R. de Vries wordt daarbij voorzien van propagandistische ondersteuning door Matthijs van Nieuwkerk van DWDD die zelf geen feitenkennis bezit. Een vorm van oneerlijke concurrentie door Peter R. de Vries die misschien eens door de mededingsautoriteiten onderzocht worden moet. In het recht gaat het om de waarheid van de feiten. Wat is het dat Wim Dankbaar verweten wordt? Zijn de feiten strafbaar?

Zoals altijd met dagvaardingen in smaad en lasterzaken bevat de dagvaarding van Wim Dankbaar niet de context van de te laste gelegde feiten. Delen uit zinnen en alinea's en artikelen worden uit de context geplaatst in de dagvaarding opgenomen en vervolgens als smaad, later of belediging gekwalificeerd terwijl dat niet altijd uit de tekst blijken kan. Zo is Wim Dankbaar de volgende zin verweten:

. . . jij weet wie Marianne Vaatstra hebben verkracht en vermoord en gaat daarmee niet naar de politie...

Zoekend op internet is het artikel gevonden waaruit deze zin zijn kan. De letterlijke zin gaat als volgt:

Ik kan er namelijk nog steeds niet over uit dat jij weet wie Marianne Vaatstra hebben verkracht en vermoord, en daarmee niet naar de politie gaat.

De zin gaat kennelijk over de geestesgesteldheid van Wim Dankbaar, hij kan er niet over uit. Het artikel is geplaatst op 2 november 2011. Ruimschoots voordat Jasper S. gearresteerd was ruim een jaar later. Het is gericht aan Jano Hassan. De naam M. Hasan van de beledigde partij komt in het geheel niet voor in het artikel. Duidelijk is dat de verweten zin geen betrekking heeft of hebben kan op de in de dagvaarding genoemde beledigde partij M. Hasan.

Voorts wordt Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door het volgende te schrijven:

zowel jij als Justitie weten dat de echte Ali Hassan, de kleine vadsige onverzorgde Ali Hassan, de zogenaamd spoorloos verdwenen Ali Hassan, niet de keurige lange slanke Ali Hassan is die Justitie in Turkije heeft opgepakt

Deze tekst komt uit hetzelfde artikel als hierboven en is vanzelfsprekend ook gericht aan ene Jano Hassan en heeft dus geen betrekking op de beledigde partij H. Hasan. Ook hier treft de dagvaarding van het Openbaar Ministerie geen doel.

Daarnaast wordt Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door het volgende te schrijven:

Zowel Jano Hassan als Stephanie van Reemst weten wie de moordenaars zijn en kunnen bevestigen dat Justitie de verkeerde Ali Hassan heeft opgepakt.

Dit is een tekst die terug te vinden is op Recht is Krom de site van Wim Dankbaar. Het staat in een artikel met de titel “Het Vaatstra rapport van Henk Mous”. De naam van de beledigde partij “M. Hasan” komt in het geheel niet voor in dit artikel. De verweten tekst kan helemaal niet gerelateerd worden aan de in de dagvaarding genoemde M. Hasan. Waar is het Openbaar Ministerie mee bezig?

Verder wordt Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door het volgende te schrijven:

de hoofdverdachte Ali Hassan Hussein is de neef

Volgens de dagvaarding heeft Wim Dankbaar deze tekst geuit op Klokkenluidersonline.nl van Micha Kat of op www.pim-fortyn.nl. De tekst is terug te vinden op KOL. In een artikel van 12 oktober 2010 toen iedereen nog volop speculeerde over de mogelijke dader.

In het gehele artikel komt de naam van de beledigde partij M. Hasan niet voor. Weer slaat het OM de plank mis. Verder blijkt uit de tekst op KOL niet dat het door Wim Dankbaar gebezigd is dus er moet vanuit worden gegaan dat het aan Wim Dankbaar niet is toe te schrijven. Ook is de zin op zichzelf een klinische feitelijkheid dat iemand de neef is van een ander. Die vaststelling kan op zichzelf geen strafbaar feit zijn.

Dan wordt Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door het volgende te schrijven:

Alles duidt erop dat minimaal deze Jano Hassan bekend is met de huidige verblijfplaats van de hoofdverdachte Ali Hassan.

Ook deze zin gaat niet over de beledigde partij M. Hasan, dus ook wat dit betreft heeft het OM geen zaak. De naam M. Hasan komt in het geheel niet voor in het artikel. Bovendien is het een artikel van 30 december 2010 met daarin het e-mailbericht van Wim Dankbaar aan het Openbaar Ministerie waarin hij mevrouw Bronsvoort een nuttige tip geeft die het OM overigens links heeft laten liggen.

Dan is Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door – zakelijk weergegeven – te stellen dat die Hasan informatie heeft en/of achterhoudt betreffende het overlijden van Marianne Vaatstra en/of dat de neef van die Hasan betrokken zou zijn bij het overlijden van Marianne Vaatstra en/of dat die Hasan (op een dreigende manier) getuigen in het onderzoek naar het overlijden van Marianne benadert.

Een bizarre tenlastelegging omdat in de bovengenoemde aangehaalde artikelen de naam van M. Hasan niet voorkomt. Op geen enkele manier is uit de door het OM in de dagvaarding genoemde citaten en/of bronnen vast te stellen dat Wim Dankbaar de verweten gedragingen begaan heeft.

Voorts zou Wim Dankbaar ene R. Sletering beledigd hebben door op internet via de website Recht is Krom een tekst te hebben geplaatst met (onder meer) de inhoud:

Dick, ik lees in dit artikel dat je vader verzetsheld was. Blijkbaar heb je weinig van zijn genen geërfd, want jouw huidige gedrag lijkt meer op dat van een met de Nazi's collaborerende verrader.

Dat Wim Dankbaar hier R. Sletering beledigt heeft valt niet te begrijpen. In de verweten tekst herkent en erkent Wim Dankbaar dat de vader van ene Dick een verzetsheld was. De rest van de verweten tekst kan niet over de beledigde partij gaan want Dick is geen R. Sletering dus Wim Dankbaar heeft ook geen strafbaar feit gepleegd jegens deze persoon.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus