U bent hier: Home / WimLex in gevaar

WimLex in gevaar

by J.L. de Kreek — last modified 26-12-2014 08:26
Opgeslagen onder:

Wat misschien het meest zuigt aan Geen Stijl is dat het door kritiekloos de Blonde Geit te volgen iedereen het zicht ontneemt op het gevaar wat voor de veiligheid van de Koninklijke familie uitgaat van de negativiteit van Wilders. Überhaupt de feiten vrije journalistiek van Geen Stijl zuigt, alleen dit is grote tijd vet zuigen omdat er doelbewust zo veel op het spel gezet wordt.

Het probleem met Wilders is dat hij bij en tijdens gewapend conflicten de vijand aanzet tot gewelddadig optreden tegen Nederland. Wilders is een uitlokker. Wilders vraagt om aanslagen! De vijand kan het helemaal niks schelen wat Wilders zegt. Louter de aanwezigheid van Wilders in het publieke domein is een rode lap voor de vijandige stier. De woorden van Wilders hebben reeds het leven gekost van twee Nederlandse militairen. Voorts is bewezen dat de negativiteit van Wilders schuld heeft aan de verhoogde terreurdreiging

De terreurdreiging was niet verhoogd. Het moest worden verhoogd omdat Wilders het uitbrengen van FITNA aankondigde. De verhoogde terreurdreiging is in verband met FITAN door de jaren gehandhaafd. De dreigingen van terreur die uitgaan van FITNA moeten vergeleken worden met die van ISIS. De aard van de dreigingen is soortgelijk want Wilders levert voortgaand willens en wetens voeding aan de gewapende Jihad. Dan de Koning. Zonder dat iedereen het weet is hij het centrale middelpunt op het slachtveld. Niet omdat dit Staatsrechtelijk zo is. Staatsrechtelijk is gediplomeerd secretaresse en oorlogsmisdadiger Jeannine-Hennis de baas over het leger. 

De vijand denkt door het uniform van de Majesteit, zijn onderscheidingen en presentatie van plechtigheden waarbij hij militairen tot held verklaart, dat de Koning de Nederlandse leider is van de ongerechtvaardigde christelijke kruistocht met moderne middelen waaraan mede Wilders onbevoegd bijdraagt, en wil zich vanzelfsprekend gewelddadig wreken op die Koning en kan wraak makkelijker realiseren omdat handhaving van artikel 119 grondwet voorkomt dat autoriteiten de feiten juist relateren. 

Omdat Wilders bij en tijdens zijn zware misdrijven bevoegdheden schendt en macht misbruikt verbiedt de grondwet hem te vervolgen voor zijn deelname aan de industriële genocide op de Arabieren in Irak. Krijgsmacht en ook opsporing en vervolging die grondwettelijk geen rekening mogen houden met de oorlogsmisdaden en het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek zien daardoor bij en tijdens bewaking van de Koning niet uit welke hoek het grote gevaar dreigt. 

Wat iedereen denkt te weten over ISIS dat het aanslagen komt plegen in Europa is vele keren ernstiger dan wat iedereen getuige berichten in de media lijkt te denken. De grote feiten die ten grondslag liggen aan dreigingen van geweld en terrorisme vanuit Jihadistische hoek worden niet besproken in het publiek debat. Bronnen die de tijd vullen met het verzamelen, rubriceren en kwalificeren van de schandalige feiten worden monddood gemaakt door de handlangers van Wilders of de kinderdieven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een intifada zoals in het Midden Oosten zal Nederland niet overleven. Toch stevenen Wilders en de zijnen doelbewust af op de gewelddadige guerrilla die zij voor Nederland zaaien.

Goedkeuring van de Kroon of het Parlement is niet nodig om Wilders te laten vervolgen. Velen zijn zelfstandig bevoegd. De Koning persoonlijk kan Wilders laten vervolgen voor het in gevaar brengen van hem, zijn familie én het Koninkrijk. Hij hoeft louter op persoonlijke titel middels een artikel 12 Sv-procedure, een beklag, het Gerechtshof te verzoeken Wilders te vervolgen voor zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten.

Het Gerechtshof zal de Koning niet kunnen weigeren, die door alle leden van de Nederlandse krijgsmacht met held Marco Kroon voorop persoonlijk gesteund kan en mag worden in zijn beklag tegen de Staat. Iemand moet de Koning beschermen tegen de ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding door Wilders van ieders lijf, eerbaarheid of goed. Het mandaat van de Nederlandse krijgsmacht gaat niet zo ver en is niet zo krachtig dat Wilders door een sluipschutter in het vizier genomen worden mag – in de context van het moment Geert Wilders persoonlijk levenslang naar de gevangenis procederen ligt weer wel voor de hand.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus