U bent hier: Home / WOII is Joodse oorlog

WOII is Joodse oorlog

by J.L. de Kreek — last modified 16-11-2013 06:55
Opgeslagen onder:

De Tweede Wereldoorlog is dus de laatste grote Joodse oorlog. De generale staf van de Joodse krijgsmacht werd geleid door Vladimir Jabotinsky die als een volleerde krijgsridder de veldslagen militair voorging. In zijn boek 'the War and the Jew' bevestigt hij dat WOII een Joodse oorlog is. Hij was oprichter van de Bruinhemden in Duitsland en heeft militair en anderszins met de Tsaar en antisemieten samengespannen om de Exodus te volbrengen.

Strikt genomen is de Tweede Wereldoorlog een Nazistische oorlog met de voetnoot dat de Zionisten onverminderd prominent lid zijn van de World Nazi Organisation. Zelf noemt het zich the World Zionist Organisation. Opgericht in 1897 door de Zionisten die toen ook de mensenrechten voor de Joden ontbonden en ze bij meerderheid als verachtte bedelaars kleineerde. De oorlogs- en andere dreigingen van de WZO, waaronder tevens begrepen de militaire opstelling, blijkt de alles bepalende factor geweest in de keuze van bestuurders om de Zionistische leiders te volgen in de uitvoering van hun 'Endlösung der Judenfrage'.

Iedereen denkt dat deze kwestie een door de Duitsers opgeworpen kwestie is terwijl de Joden die zelf nationalistisch waren de kwestie in het leven geroepen hebben en antisemieten accrediteerden om het op te lossen. Er is een slepende bloedige tweestrijd gaande tussen Joden. Aan de ene kant de normale weldenkende arbeiders Jood. De Jood van de straat. Aan de andere kant het Joods kapitalisme vertegenwoordigd door de Rothschilds en het Zionisme.

De Joodse kapitalisten willen Palestina als verondersteld beloofd land voor zichzelf. De Joden zelf zien dat land als een afgesloten geschiedenis. Het Joodse volk zag Amerika als het beloofde land in verband met werk en sociale leven. Bovendien was daar de kolonisatie reeds geslaagd. De Jood was gedomesticeerd, marktleider in de slavenhandel en de 'Red Indian' was uitgeroeid. De idee van het uitroeien van de Joden komt van Zionist Theodore Herzl. In zijn dagboeken staat 06 augustus 1895. De jaren waarin de Zionisten strikte beperking op vrijmeningsuiting wilde en verordineerden dat Joden op elkaar schoten.

Tegelijk predikend dat Joden inderdaad onfatsoenlijk zijn en niet 'ebenburtig' leven kunnen in de Europese landen en een eigen wereld-getto nodig hebben om veilig te zijn. De Zionisten zullen altijd alles en iedereen tegen de Joden ophitsen om te verzorgen dat de Joden nergens veilig zijn. Joden zelf die reeds generatie op generatie bijna twee duizend jaar in de Diaspora leefde wilde assimileren en emanciperen want dat levert bewezen succes.

De Zionisten wilde dat niet want de Zionisten hebben een volledig oneindig ver van het Jodendom afstaande eigen agenda die naadloos aansluit bij de Nazi-ideologie van Adolf Hitler die dezelfde Joodse achtergrond bezat als de Joodse Rothschild bankiers familie die middels de ondernemingen juridisch eigenaar was van Auschwitz toen er Joden vergast zijn. Dat er Joden vergast zijn in Auschwitz staat voor bijna honderd procent vast. Die conclusie lijkt niet minder dan redelijk te zijn.

Niet te ontkomen is aan het getal van rond de tweehonderdduizend Joden waarmee vergassingsexperimenten uitgevoerd zijn. De Russen waren te snel bij Auschwitz en de crematoria konden toch niet zo industrieel verbranden als de opdrachtgevers graag gehad hadden waardoor de kabbalistisch geïnspireerde Holocaust op zes miljoen Joden niet volbracht is. Dat er bedoeld is een Holocaust te volbrengen staat buiten kijf. Door de Zionisten. Auschwitz was een Zionistisch kamp. Joden werden Zionistisch gesepareerd. Separatisme is core doelstelling van het Zionisme. Vergaste Joden zijn volgens betrouwbare bronnen zelfs gewassen voorafgaande het verbranden. Gekker kan het niet zijn. Dat imponeert als Rabbinale goedkeuring!

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus