U bent hier: Home / Wraak op Auschwitz

Wraak op Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 24-02-2013 08:45
Opgeslagen onder:

Auschwitz wordt wel herdacht en is nooit ordentelijk gewroken. Er zijn één komma één miljoen mensen vermoord. Waarvan één miljoen Joden. Rond de tweehonderdduizend mensen zijn er vergast, en de nakomelingen van de eigenaren genieten aanzien en worden geëerd als aanstaande koninklijke familie van het wereld-getto Israël. Het eigendom van het agrarisch modelkamp was particulier. Middels algemene vergunningen en ondersteuning van de SS is het slaven en doorvoerkamp gebouwd. Auschwitz is opgezet als kibboets door personen met een Joodse achtergrond. De bezitter van Auschwitz heeft ook Hitler betaald en is familie van de grootvader van de Führer. Hitler is een prominent Joodse naam.

De naam verraadt feitelijk joodsheid want etnisch jood was Hitler niet. Hij was Asjkenazim, net als de Zionisten die van de etnische Joden te onderscheiden zijn middels de haplogroep in het DNA, cultuur en Bijbelse afkomst. De Joden uit Oost Europa, de Asjkenazim, de Nazi's, de Zionisten, de Khazars, komen uit Khazarië wat in Zuid-Rusland ligt. Zij zijn verwant aan Dzjengis Khan en stammen Bijbels van Asjkenaz. De Joden stammen net als de Arabieren van Sem en worden daarom Semieten genoemd. De Joden en de Arabieren delen dezelfde aartsvaders en de Asjkenazim en de etnische Joden niet, behalve dat we allemaal van Adam en Eva of althans Noach & co stammen. De Joden die nu merendeels Israël bewonen hebben géén historische band met dat land. Hun band met dat land is schijn en houdt verband met de gekaapte geschiedenis van de Joden die wel uit het Midden Oosten komen.

De Joden zoals die in de Bijbel genoemd staan zijn geen Oost Europese Joden. Israëli zijn niet de Joden zoals die in de bijbel staan. Israëli stammen van Asjkenaz niet van Sem. Israëli zijn geen Joden want het zijn Zionisten. Het is triest hoe slecht de mensheid naar de Joden luistert. Zij verzetten zich al sinds de opkomst tegen het Zionisme en waarschuwen dat Zionisme en Nazisme aan elkaar gelijk zijn. De Joden raakte door de Franse Revolutie verlost van het ouderwetse antisemitisme van de Kerk omdat de Joden christus vermoord zouden hebben, wat een verzinsel is want de Koran bewijst dat de kruisigingsdood van christus een schijnvertoning was. De Franse Revolutie leverde ook verlossing van de onderdrukkende aristocratie en slavernij, en in het algemeen betere omstandigheden voor de gewone burger. Dit was tegen het zere been van personen die belang hadden in getto's in Oost Europa en elders. Dat waren onder andere de Rotschilds, baron von Hirsch en andere rijke Asjkenazische Joden. De familie Cohen was in Amerika slavenhandelaar in bonus.

Het Asjkenazische geslacht Rotschilds is puissante zelfverrijking beloofd indien de familie mee zou doen aan de door Zionist Theodore Herzl bedachte Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. De idee van de deportatie van Joden per trein en slavenarbeiders in kampen is afkomstig van de grote Zionistische leider en prominent journalist en begenadigd schrijver Theodore Herzl. Hij was de man die voor de aristocraten en oud slavendrijvers het plan bedacht om door de Franse Revolutie verloren macht en rijkdommen terug te grijpen. Hij begreep dat hij zijn Asjkenazische achtergrond misbruiken kon om de mensheid te misleiden met het ideaal van een joodse staat. De idee van een joodse staat leeft niet bij originele Joden. De idee van een joodse staat is afkomstig van de Asjkenazim, de oost Europese joden, de khazars, de afstammelingen van Asjkenaz.

Europa is in 1940 – 1945 gruwelijk geterroriseerd door Zionisten. Eerst waren het de Zionisten die na de Franse Revolutie kwamen met het aanwakkeren van oude getemperde antisemitische brandhaardjes in Duitsland en Oostenrijk, waarna anderen dit voorbeeld overnamen. Joden zagen in de Dreyfus affaire in Frankrijk bewijs van succes van assimilatie en emancipatie, terwijl Zionist en prominent journalist Herzl die het idee van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda gezet heeft, de affaire misbruikte om moord en brand te schreeuwen over antisemitisme en aandacht te vestigen op zijn nationalisme. Het mooie aan de geschiedenis is dat het er voor zorg gedragen heeft dat de originele dagboeken van de grote Zionistische leider Herzl bewaard zijn gebleven, waarin zijn schizofrenie tot uitdrukking komt en waaruit onmiskenbaar blijkt dat Zionisme en het modern antisemitisme diepliggend en symbiotisch verknocht zijn. Het is niet voor niks dat de christenheid te koop loopt met Israël. De Exodus was ook al een feitelijke vervulling van zieke Eind Tijd fantasieën van de Kerk.

Het bijkomstige wil nu dat de Zionist Theodore Herzl een sterke innerlijke en uiterlijke band had met de kerk van Rome. Hij schrijft ergens dat hij vertrouwde op ondersteuning van de kerk bij en tijdens de uitvoering van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk omdat dit nu eenmaal past in de stille wens van de Kerk om alle Joden te doen laten creperen bij en tijdens de Hel van Megiddo en/of anderszins. De grote schuldigen aan de Jodenvervolging van 1940-1945 zijn de Zionisten, de FED, Rothschild, Rockeffer, Shell en de Kerk. Israël bezit het frontleger der Nazi's. De Duitse bezetter was Israëlisch geïnspireerd. De eerste militaristische bruihemden in Duitsland voor de oorlog waren de leden van Betar. Geheime Zionistische diensten werden ingezet tegen Joden. Zionistische agenten trainde samen met de fascisten. Nazi's en Zionisten hadden overeenkomsten met elkaar om de Joden te deporteren. Joden die in Irak woonde zijn door de Zionisten verjaagd van hun geboorte grond.  Joden komen origineel uit Irak. Irak is het thuisland van de Joden. De (Oost) Europese Joden komen niet uit Irak, die komen uit Zuid Rusland en zijn relatief recent tot Joodsheid bekeerd. Er zijn grote culturele, historische, bijbels en genetische verschillen tussen Joden zoals die zijn, en de Israëli aka Zionisten aka Asjkenazim.

De stichting van Israël is nietig. Israëlische strijdkrachten zijn per definitie vijandig en een direct, dreigend en rechtstreeks gevaar voor de Joden. De eerste Zionisten droomde van en dreigde met terrorisme wanneer er niet meegewerkt werd aan de uitvoering van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Tot op de dag van vandaag dreigen zionistisch geïnspireerde mollen met alles en nog wat wanneer bijvoorbeeld de Holocaust ontkend wordt. Zelfs als de Duisters wel alle schuld hadden en zelfs indien er echt zes miljoen Joden vermoord waren industrieel in gaskamers, dan nog is het een gotspe dat het MDI, CIDI, de Joodse omroep, de Anne Frank Stichting en enkele particulieren willen dat het ontkennen van dit misdrijf strafbaar is. Iedereen mag alles ontkennen. Joden hebben genoeg van de inquisitie der Zionisten. Er is nooit een Holocaust geweest. De prominente schrijver Eli Wiesel die deze term in het leven heeft geroepen voor de Jodenvervolging van 1940-1945, en zelf in het kamp gezeten zou hebben en genummerd zou zijn, heeft geen tattoo en wordt niet herkend door oud collega kampslachtoffers. Het kamp Auschwitz is op particulier zionistisch geïnspireerd initiatief gebouwd. De Duitsers hebben een 'wiedergutmachung' tegoed, Israël moet nog betalen voor het bombardement op Rotterdam en de grootvader van minister Lodewijk Asscher was Zionistische agent voor de Nazi's.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus