U bent hier: Home / Wraak op Jeugdzorg

Wraak op Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 21-10-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Ondanks de vele kritiek die er is op professor Arnold Heertje over de techniek die hij kiest om zijn gelijk te halen, heeft hij 'at the end' gelijk door de Jeugdzorg te vergelijken met het deporteren van Joodse kinderen bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De overeenkomsten zijn angstwekkend. Nu vlucht het jongetje Sylvano naar de ondergrondse en maakt de Politie onbevoegd jacht op dit kind om het onrechtmatig te plaatsen in de handen van de kinderdieven.

Jeugdzorg is kinderdiefstal. Het waarom is reeds meer dan voldoende aan de orde geweest zonder dat de kinderdieven zich verbeteren. Sterker: de kinderdieven bijten zich harder vast in het ongelijk en willen gecertificeerd worden. Omdat Arnold Heertje gelijk heeft is inmiddels in alle stilte de total oorlog verklaard aan de kinderdieven. Wanneer op zeer korte termijn geen eind komt aan de criminele praktijken van de leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming moet misschien een leger partizanen geformeerd worden om de jeugd te beschermen tegen de kinderdieven en pedofielen onder de ambtenaren van Nederland.

 

Het normale juridische verdedigen van kinderen tegen de kinderdieven van de Staat is niet mogelijk omdat de minderjarigen buiten bescherming van de wet zijn geplaatst door de onrechtmatige wijze waarop de kinderdieven invulling geven aan de ambtelijke bediening. Lastig natuurlijk is dat zich onder de kinderdieven ook kinderrechters en mogelijk officieren van justitie en politie ambtenaren bevinden. In ieder geval is een enkele kinderrechter te Rotterdam geïdentificeerd als rechter te kwade trouw en een enkele raadsheer van het Gerechtshof Den Haag.

 

Openbaar Ministerie en Politie zijn ketenpartners van de privaatrechtelijke overheid die middels misbruik van macht gelegenheid en middelen en omzeilen van diverse dwingend rechtelijke bepalingen in de wet kinderen zonder geldige reden uit huis haalt en herbergt in een netwerk waarin zij tot 400 % meer kans lopen op seksueel misbruik. Baby's die vrijwel onmiddellijk na de geboorte onthecht worden van ouders en in de handen geplaatst van gezinsvoogden en pleegouders die deze kinderen misbruiken voor geld.

 

Niet alleen het Rapport van de Commissie Samson meldt dat minderjarigen direct na de UHP zijn verkracht en bedreigd met de dood om daarover te zwijgen. Uit andere dossiers blijken de baby's eerst na de UHP zich te overstrekken, ontroostbaar te huilen als moeder weg is, te trillen bij vreemden, en ernstige smetstrepen in de schaamstreek te hebben.

 

Een baby van nu twee die naar de dokter gaat, met de pleegmoeder en waarvan niet bekend mag zijn dat de pleegmoeder met dat kind bij de dokter is en die wel vaker bij de dokter geweest is met kinderen waarvan de naam niet bekend worden mag, en die lijdt aan zeer ernstige blaren en aften waarbij het gezien de ernst en locatie in schaamstreek, billen en mond de vraag is of het misschien een SOA is. De moeder moet zelfstandig wonen van de jeugdzorg. Dat woonde ze al en dat mocht toen niet van de jeugdzorg want ze moest in een opvanghuis omdat ze van de trap was gevallen.

 

Een andere moeder moest ook scheiden van de vader van haar kind. Perfecte bevalling. In een poep en zucht gedaan. In het ziekenhuis werd het kind direct zonder medische noodzaak onthecht van moeder en vader. Omdat vader bezwaar had tegen deze wanprestatie werd de crisismanager van jeugdzorg erbij gehaald. Door de raadsman van de vader van het kind is met deze crisismanager afgesproken dat jeugdzorg zich nergens mee bemoeit omdat alles dik in orde was en uit de controles door de huisarts(en) geen zorgen naar voren kwamen. Toch werd er een spoed UHP afgegeven door kinderrechter Paling te Rotterdam die ook te werk was gesteld als beslisser bij een Bureau Jeugdzorg. Eerst ná de UHP blijkt het meisje misbruikt te zijn.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus