U bent hier: Home / Zaak Bureau Jeugdzorg escaleert (2)

Zaak Bureau Jeugdzorg escaleert (2)

by J.L. de Kreek — last modified 03-08-2013 18:15
Opgeslagen onder:

Vorige week was de zitting van Bureau Jeugdzorg tegen Goede Nieuws en de vader van meisje A. te R. wat nu meer dan een jaar gegijzeld is door Bureau Jeugdzorg te R. Vandaag las Goede Nieuws de nieuwe documenten die de rechtbank naar de casemanager van LoketBJZ gestuurd heeft. Harde woorden met gesloten deuren over zware misdrijven en misleiding van de magistratuur door Bureau Jeugdzorg. Kinderrechters zijn geen onderzoeksrechters. Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming doen niet aan waarheidsvinding. Kinderen worden uit huis geplaatst door middel van misbruik van de wetgeving die Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming horen te handhaven.

Techniek die ook bekend is bij auteursrechtmonopolisten zoals BREIN. De veronderstelde handhaver in overigens particuliere hoedanigheid die de grootste bedreiger blijkt te zijn. Bureau Jeugdzorg is wolf in schaapskleren die uit is op minderjarigen. Om ze van jong af in het netwerk op te nemen en ze voor het leven tot klant te maken zodat ook de kinderen van de klanten van Bureau Jeugdzorg voldoende gefrustreerd worden kunnen door Bureau Jeugdzorg dat zij vanzelf klant blijven. Er wordt gedreigd met zware jongens en strafvervolging in de zaak van meisje A. te R. van wie iedereen inclusief Bureau Jeugdzorg melde dat alles goed was bij ouders en kind thuis. Vreemder kan niet.

Ter zitting met gesloten deuren wordt de kinderrechter gewezen op de feiten in de dossiers waaruit blijkt dat alles goed was met ouders en kind thuis, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming ontkennen niet, en stellen vervolgens dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar of de moeder voldoende pedagogische kwaliteiten bezit om het kind op te voeden. Iedereen kan zich bedenken dat ouders die meemaken dat het kind onrechtmatig wordt weggenomen door Bureau Jeugdzorg zenuwinzinkingen nabij zijn. Het kind heeft niks misdaan. Ouders hebben kind niks misdaan. Ouders hebben geen ruzie. Geen drugs. Gewone mensen. Toch heeft de overheid middels Bureau Jeugdzorg het kind in hechtenis genomen en gedwongen bij pleegouders geplaatst waar het mogelijk thans reeds misbruikt en/of mishandeld en/of verwaarloosd is. Ouders willen het beste voor het kind.

Bureau Jeugdzorg wil dat ouders voor bepaalde zorg kiezen die hen door BJZ wordt voorgehouden. Wanneer er niet wordt meegewerkt in het vrijwillige kader dan wordt er gedreigd met justitiële middelen in de civielrechtelijke rechtsgang bij de kinderrechter. Bureau Jeugdzorg is monopolist en heeft in strijd met het handelsnaamrecht verwarrend de tekens 'zorg' in het onderscheidingsteken. Bureau Jeugdzorg vecht keer op keer vechtscheidingen uit met ouders om het gezag van de kinderen en laat zich daarvoor betalen middels de schatkist. Eerst eind oktober 2013 beveelt het Gerechtshof tot strafvervolging van de voltallige directies van alle leden van Bureau Jeugdzorg inclusief deskundigen en leidinggevenden en bewaking en secretariaat en receptie. Wie vandaag nog voor Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming werkt profiteert opzettelijk van bedrijfsmatige kinderhandel.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus