U bent hier: Home / Zielig voor Moszkowicz

Zielig voor Moszkowicz

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Zielig voor de familie Moszkowicz dat ontdekt is dat de Zionisten schuldig zijn aan het telefoonnummer op de arm van 'the old man'. Dat Bram nu juist oorlogsmisdadiger Geert Wilders verdedigt die de grote nooit ontmaskerde kwartiermakers van WOII en de Shoah als zijn helden ziet, welke helden juist door de familie Moszkowicz als zijnde prominente Joodse familie ontmaskerd hadden moeten worden, doet de vraag rijzen of de oude in het kamp feitelijk niet 'sonderkommando' was die na de oorlog loog dat hij geslachtofferd is.

Jodenvervolging van 1940-1945 was onderdeel van de kruistocht van Wilders, zijn raadsman, Hans  Jansen en Geen Stijl

Het punt is namelijk dat Joden door Joden zijn vergast in de kampen die Joden hebben betaald en laten bouwen en dat de SS ondersteunde. Dat vergassen, dat het moest van de SS is een leugen. Het moest van de Kabbala. De Zionisten hadden het zo besteld. Joden zijn door Joden op de trein gezet. De ene groep Joden tegen de andere groep Joden. Om zichzelf te verrijken. Om Israël in bezit te krijgen. Om het Duizendjarig nazirijk te vestigen met de familie Rothschild aan het hoofd en de Papen van Rome als spiritueel leiders. De Jodenvervolging van 1940-1945 was onderdeel van de kruistocht van Wilders, zijn raadsman, Hans Jansen en Geen Stijl tegen de minderheden in het algemeen. In de oorlog zijn de Joden door de Zionisten uit Europa verdreven. De Zionisten hebben de Duitse antisemieten “geaccrediteerd” om de massa te controleren. Vandaag herhalen zij hun zetten.

In Oekraïne is het nu hommeles omdat Zionisten daar net als toen onrust stoken en antisemieten aanzetten tegen minderheden. Dit keer zijn moslims de toevallige pispaal. De volgende keer de Surinamers omdat die dan oververtegenwoordigd zijn. De grote moorden op aarde waarbij miljoenen mensen omgekomen zijn werden begaan onder leiding van Joden. Joden zijn te verdelen in twee soorten. Joden die normaal doen en Joden die niet normaal doen. De Joden die normaal doen ziet niemand. Dat zijn mensen die in het algemeen niet opvallen, van henzelf niet. Behalve op straat wanneer ze worden nagejaagd door de leugens van Zion.

..wat een internationale dreiging uw 'World House' vormt

De Zionisten en daarmee de helden van Wilders zijn de grote aanjagers van de Tweede Wereldoorlog en Shoah innig samenwerkend met de Katholieken. De conflicten nu in moslimlanden zijn een voortzetting van die agressie. De oorlog in Irak is geworteld in dezelfde geest als de genocide op de Joden en de Tweede Wereldoorlog en het bombardement op Rotterdam en de genocide op de indianen. Dat is allemaal het resultaat van de denkende breinen van personen in nette pakken en een goed voorkomen en vooraanstaand en voldoende geld om de hele mensheid naar de pijpen te laten dansen. Dat laten ze dan ook. De grote held van Wilders schrijft als prominent journalist in 1895 reeds over hen:

Ik weet niet of alle overheden nu al realiseren wat een internationale dreiging uw 'World House' vormt. Zonder u kan geen oorlogen worden gevoerd, en als vrede wordt gesloten, zijn mensen des te meer afhankelijk van U. Voor het jaar 1895 zijn de militaire uitgaven van de vijf grote mogendheden geschat op vier miljard frank, en hun militaire sterkte tijdens werkelijke vredestijd op 2,8 miljoen mensen. en deze militaire krachten zijn ongeëvenaard in de geschiedenis, U voert financieel commando, ongeacht de tegenstrijdige belangen van de volkeren!

Het 'World House' waarover de held van Wilders schrijft is een speciaal huis wat teruggaat tot het Byzantijnse Rijk. 'Follow the money' is het staande motto in de opsporing en vervolging wanneer het gaat om realisatie van doelen. De hele Tweede Wereldoorlog en de genocide op de Joden draait om de zelfverrijking van de familie Rothschild persoonlijk. Deze familie is de grote profiteur, om wie alles draait. De Rothschilds en hun volgers tot en met de Cohens en de Asschers en dus misschien wel de familie Moszkowicz aan toe. Een grote terroristische kliek van semi onafhankelijke cellen en 'lone wolfs' die de leugens in stand houden over het zuiver Zionistisch fundament der Nazi's.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus