U bent hier: Home / Zionisme bron Jodenhaat

Zionisme bron Jodenhaat

by J.L. de Kreek — last modified 09-03-2013 14:45
Opgeslagen onder:

Joden zeggen al meer dan honderdvijftien jaar dat het Zionisme dè bron is van Jodenhaat. Niemand wil naar de Joden luisteren. Altijd worden de Zionisten gevolgd in de leugens. Het is eenvoudig te zien dat de Zionisten de hofleveranciers van Jodenhaat zijn. Daarvoor hoeft alleen de Zionistische literatuur bestudeerd te worden. Daaruit blijkt dat de Jodenvervolging van 1940-1945 begint bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897.

Te Basel 29-31 augustus 1897 congresseren rond de tweehonderd Zionisten die zich in vereniging verzetten tegen mensenrechten voor Joden en Joden een volk van verachtte bedelaars noemen. De grote Zionistische leider Theodore Herzl had toen reeds de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda gezet en het plan ontvouwd voor deportatie van Joden per 'poorer classes in emigrant trains' en de oprichting van 'various European emigration centers' in Europa. Dat Auschwitz een dergelijk centrum was blijkt uit het standaardwerk Auschwitz van historicus Robert Jan van Pelt die ook regelmatig door de Zionisten geciteerd wordt als bewijs van de Holocaust.

Van Pelt schrijft onder andere over de symbiose tussen de SS en aandelenmaatschappij IG-Farben als eigenaar van Auschwitz. Voorts is algemeen bekend dat IG-Farben het geesteskind was van de familie Rothschild. Deze familie speelt een sleutelrol in verband met de Jodenhaat van Hitler cum suis omdat het ook middels de Federal Reserve Bank in 1929 rond de dertig miljoen dollar betaald heeft aan Hitler om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen, en door de grote Zionistische leider Herzl genoemd wordt als de familie die de eerste Prins van (groot) Israël leveren zal.

Ook schrijft Van Pelt op bladzijde 189 van het standaardwerk Auschwitz: Het was een idee van Himmler om het concentratiekamp te gebruiken voor de vestiging van een groot agrarisch landgoed. Dat was in 1940. Zowel Himmler als Höss hadden volgens Van Pelt (Auschwitz, p 190) in 1940 het oogmerk van Auschwitz een agrarisch proefstation te maken ten dienste van het gehele gebied. Dat Joodse slaven als boeren zouden werken in Auschwitz komt overeen met de constatering van de grote Zionistische leider Herzl in 1896 in zijn werk Der Judenstaat: The world possesses slaves of extraordinary capacity for work.

Theodore Herzl wordt door Zionisten geroemd om zijn bijdrage aan de stichting van Israël terwijl deze stichting volgens Joden in strijd is met eeuwen oude Joodse wetten. Om de wereld zo ver te krijgen dat de Zionisten het de stichting van Israël kon opdringen bedacht Herzl het plan om in Europa op te ruien tot antisemitisme en bondgenootschappen met antisemieten aan te gaan. Feiten die allemaal uitgebreid gedocumenteerd staan in de documenten die zijn teruggevonden in de nalatenschap van Theodore Herzl die ook door Ronny Naftaniel van het Centrum Documentatie Israël ten onrechte hoog gehouden wordt.

Ronny Naftaniel van het CIDI leest in de werken van Herzl niet wat er staat. Zo schrijft Naftaniel: Met zijn pamflet 'Der Judenstaat' riep hij de Joden in Europa op zich in te zetten voor de totstandkoming van een eigen Joodse staat. Hij zag die staat als een oplossing tegen het eeuwenoude antisemitisme. Toevallig staat er in het pamflet 'Der Judenstaat' letterlijk :  This pamphlet will open a general discussion on the Jewish Question.... Ook schrijft Herzl in 'Der Judenstaat': this pamphlet is not intended for Lawyers. Ook heeft hij het over Rousseau's now antiquated view. Rousseau was een van de dragers van de mensenrechten in Europa die voor Joden zijn afgewezen door de Zionisten. En Herzl schrijft: The Jewish people are at present prevented by the Diaspora from conducting their political affairs themselves. Daar raakt Herzl de kern van het Jodendom: Joden horen volgens het Jodendom apolitiek in de Diaspora te leven omdat dit past in het plan wat G-d voor de Joden heeft.

Het meest stuitende aan de Zionisten is evenwel het wegkijken van het eigen blatante antisemitisme, en het negeren van de evident anti-Joodse uitlatingen van de eigen Zionistische leiders. Op de site holocaustles.nl staat een waslijst aan uitspraken van de grote Zionistische leider Herzl waarmee Hitler vergeleken een halfwas antisemiet is. Dat Adolf Hitler door Zionisten in zijn tijd gezien is als de messias en dat de Rothschilds zijn voorouders zijn, wordt ook nooit verteld door de Zionisten. Voorts wordt het feit onbenoemd gelaten dat Hitler een naam is van prominente Joden. Ronny Naftaniel stelt dat Herzl de Joodse Staat zag als een oplossing tegen het eeuwenoude antisemitisme, terwijl door de Franse Revolutie en Rousseau het eeuwenoude antisemitisme was teruggedrongen.

In de tijd van Herzl was er amper nog antisemitisme in Europa omdat de macht van de Zionistische slavendrijvers en de Katholieke kerk was afgenomen. Herzl schrijft ook letterlijk in 'Der Jundenstaat': Modern Anti-Semitism is not to be confounded with the religious persecution of the Jews of former times. Dat klopt als een bus want het Zionisme is de bron van het moderne antisemitisme. Overigens was Herzl verknocht met de katholieke kerk die in de Exodus een letterlijke vervulling ziet van Katholieke Eind Tijd profetieën Op Weg naar Armageddon en de totale vernietiging van alle Joden en andere anders gelovigen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus