U bent hier: Home / Zionisme ernstige ziekte

Zionisme ernstige ziekte

by J.L. de Kreek — last modified 02-05-2014 13:20
Opgeslagen onder:

Zionisme is een ernstige ziekte onder Ashkenazische Joden, Katholieken, antisemieten en racisten. Het wordt voorgesteld als een Joods politiek maatschappelijke ideologie terwijl het dat volstrekt niet is. Zionisme is de beweging tegen de vrijheden en mensenrechten die ook voor Joden voortvloeien uit de Franse Revolutie, Rousseau en het Sociaal Contract. Het eind van slavernij is het begin van Zionisme.

warburg.jpgDe Tweede Wereldoorlog en de Shoah is betaald door de familie Rothschild die ook geagendeerd staat gekroond te worden als koninklijke familie van Groot Israël. Deze familie was tevens juridisch eigenaar van het concentratiekamp Auschwitz waar verondersteld vier miljoen Joden industrieel vergast zijn. Dat de crematoria van Auschwitz als zodanig gebruikt zijn valt niet te ontkennen. De schoorstenen van Auschwitz waren keukens, en die van de plaats waar de doden, die nu eenmaal sterven in een kibbutz, werden verbrand.

Auschwitz is gebouwd als kibbutz. Een transitcentrum in verband met de kolonisatie van Palestina, en als kamp voor slavenarbeid voor de onderneming van Joodse leiders. Het grondgebied van het kamp is in 1933 reeds bepaald door de Zionisten van Betar. Betar is de militaire organisatie van Ze'v Jabotinsky. Deze man wordt door Wilders geadoreerd als held. De leden van Betar waren de eerste Bruinhemden in Duitsland en bijzonder militant. Het 'heimatlied' van Betar verwijst naar Romeinse wortels van de Betarim. Ze'v Jabotinsky maakt de internationale gemeenschap met zijn geschrift the Jewisch War Front in niet mis te verstane woorden duidelijk dat er geen vrede zijn zal zonder dat de bulk van Joden uit Europa gedeporteerd is. 

Hitler was onmiskenbaar agent van Zion. Eichmann zag zichzelf als een echte serieus te nemen Zionist. Hij heeft geen schuld gehad aan de Holocaust want het door de Zionisten gedroomde offer van zes miljoen van de eigen broeders en zusters is mislukt. Gelukkig hebben de Russen Auschwitz eerder bevrijd dan de Endlösung middels industriële massa vernietiging vorm krijgen kon. Ook bleken de crematoria gebreken in de oplevering te vertonen en raakte deze onklaar waardoor ze niet voor massa vernietiging ingezet worden konden. Het grote aantal doden in Auschwitz kwam door de tyfus epidemie. De Zyckon-B was ter bestrijding van luizen. De Joden die na de Eerste Wereldoorlog de grens van Oost Europa met Duitsland overtrokken op de vlucht voor Zionistisch geïnspireerde pogroms, zijn ook vergast geweest op officielecijfersauschwitz.jpgbestrijdingsmiddelen tegen de luizen die ze bij zich droegen. 

Al sinds 1994 is het officieel dat in Auschwitz één miljoen en géén vier miljoen Joden het leven gelaten hebben. Dat is drie miljoen minder op de zes miljoen. Aangezien zes miljoen min drie miljoen niet gelijk staat aan zes miljoen, zijn er geen zes miljoen Joden vermoord bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit alle openbare statistieken die verder niet betwist worden blijkt dat er tussen de één komma zeven en drie komma drie miljoen Joden vermoord zijn. In Nederland zijn vergeleken met andere landen excessief veel Joden weggevoerd. Dat komt omdat in Nederland het Joodse Verraad wat vorm werd gegeven door Zionisten als de grootvader van vicepremier Lodewijk Asscher, bijzonder actief was. Ook participeerde Zionisten eerst in de NSB voordat het een prominente organisatie werd. 

Vandaag zijn Esther Voet, Ronny Naftaniel, Uri Rosenthal, Ronald Eissens, Lodewijk Asscher, Leon de Winter en natuurlijk het bestuur van Israël de personen die de corruptie van Zion voortzetten met propaganda, valse voorlichting en aanklachten van antisemitisme tegen personen die het eerlijke geluid brengen in verband met de feiten die Joden bepaaldelijk aangaan. Zionisten zijn zo fout als het zijn kan. Het is om liederlijk van te worden. Zionisme heeft helemaal niks met Jodendom te maken. Joden hebben geen enkele zion_antisemitism.jpgbetrokkenheid bij Israël.

Israël staat aan de basis van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. De oprichters van deze Staat die te Basel reeds in 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres bepaalde dat de mensenrechten voor de Joden ontbonden zijn en dat zij bij meerderheid bestaan uit een volk van verachtte bedelaars, wilde meer antisemitisme om de Zionistische zaak te bevorderen. Ook wilde zij dat Joden vernietigd werden. Israël werd door hen het wereld-getto genoemd omdat het de door hen bestuurde getto's van over de aarde bij elkaar bracht. Zionisme is het antisemitisme van racisten en anti-democraten die net een hersencel te veel hebben om niet in de gang te schijten. Zionisten beogen revisie van de Diaspora te verkrijgen terwijl volgens Joods Recht, Joden verplicht zijn in de Diaspora te leven.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus