U bent hier: Home / Zionisme is antisemitisme

Zionisme is antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 14-11-2013 14:20
Opgeslagen onder:

Helaas is er welhaast slaande ruzie met de Zionisten over de bron van het antisemitisme. Het Openbaar Ministerie en de rechters en raadsheren in de strafzaak tegen hetzuur.nl worden bereigd met 'dire consequences' wanneer de academische conclusie van de verdediging dat het Zionisme de bron van het antisemitisme is overgenomen wordt.

Ook wordt het ontkennen van de Holocaust bedreigd met 'dire consequences'. In Duitsland gaat daarvoor zelfs de advocaat van Holocaustontkenners de gevangenis in voor het doen van het werk ook als bewezen wordt dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. Van oudsher is het antisemitisme het gevolg van de vergissing bij de Katholieken dat de kruisingsdood van Jezus Christus geen schijnvertoning was.

Na de Franse Revolutie, de verlichting, waarbij Moses Mendelssohn het voorbeeld is voor de Joodse verlichting, verdampte het antisemitisme van de Kerk. Mensenrechten werden ingevoerd en Joden konden net als ieder ander genieten van de vrijheden. De Joden werden pioniers op het terrein van porno, homoseksualiteit en ander entertainment. Deze emancipatie en assimilatie viel niet in goede smaak bij de Zionisten die het verrijken van de Rothschild bankiersfamilie op de agenda hebben.

Deze familie en de Zionisten waren Joden van een ander soort dan de Joden die als 'ebenburtig' ervaren werden. De Rothschild en de Zionisten waren seculiere kapitalisten die louter voor de vorm een Joodse identiteit aannemen en zich verder inhoudelijk niet interesseren voor het geloof of de cultuur, of het algemeen belang van Joden. Hun oogmerk is kolonisatie. Zij hebben Odessa gekoloniseerd. Rusland gekoloniseerd. Europa gekoloniseerd, en overigens ook gesloopt, en koloniseren nu het Midden Oosten.

Alle landen van het Midden Oosten van Irak tot en met Egypte zullen Israël worden want dat is het plan van de Nazi's. Het handelsmerk van de Zionisten is: Diaspora Revisionisme. Diaspora revisionisme is niks anders dan antisemitisme. De Katholieken wilde ook de Diaspora gerevisioneerd. Daarom dat de Zionisten en Katholieken van meet af symbiotisch met elkaar zijn opgetrokken om de gezamenlijke wil Europa vrij te maken van Joden te volbrengen. Dat zijn allemaal knalharde feiten.

Het oogmerk en de wandelgangen zijn door betrokkenen zelf opschrift gesteld dus er valt niet aan te twijfelen dat het bovenstaande de waarachtige feiten zijn. Eerst hebben de Zionisten in 1897 de mensenrechten voor de Joden ontbonden en het verdere revisioneren van de Diaspora in zwang gemaakt. In de propaganda bevestigde zij bewust en opzettelijk antisemitische vooroordelen omdat zij juist onderhuids antisemitisme tot leven wilde wekken om de Joden uit Europa te verdrijven. De Zionisten willen de Joden uit alle landen verdreven hebben en veilig afgesloten achter de eufemistische veiligheidsmuur van het wereld-getto.

Uiteindelijk doel is dat alle Joden daar creperen zoals voorspeld in de Katholieke Eind Tijd profetieen. Alsdan verschijnt ook de verlosser en wordt de wereld getracteerd op het ware geloof en ontdaan van alle ongelovigen waaronder dus joden, islamieten, jehova's getuigen, homo's, sommunisten, socialisten, invaliden, 'red indians' en negers. Dat dit nu het programma is van de internationale politiek kan makkelijk begrepen worden wanneer iedereen zicht krijgt op de 'hard core' antisemitische bibliotheek der Zionisten die door Esther Voet van het CIDI bewust onder de keppel gehouden wordt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus