U bent hier: Home / Zionisme is dodelijk

Zionisme is dodelijk

by J.L. de Kreek — last modified 29-04-2013 21:20
Opgeslagen onder:

Maandag 29 april 2013 rond 13.00 uur was de lang verwachte uitspraak in de grote strafzaak tegen Jeroen de Kreek, de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl en troonswisseling.nl wegens antisemitisme en holocaustontkenning. Een triomf voor aangevers het CIDI, MDI en de Joodse Omroep was het niet. Ook werd de aangifte van defensie minister Hennis en arabist Hans Jansen wegens beledigen behandeld, en de aangifte van Jansen in verband met bedreigen. Jeroen de Kreek is vrijgesproken van het bedreigen van de arabist, zijn beledigen was wèl strafbaar. Omdat de rechtbank van de GeenStijl-generatie is heeft er geen strafoplegging plaatsgevonden.

Het Openbaar Ministerie hoeft niet ontevreden te zijn met de uitspraak. Ter zitting is bewezen dat de Staat met terrorisme bedreigd is om Jeroen de Kreek strafrechtelijk te vervolgen in verband met het relateren van de feiten. De rechtbank noemt Jeroen de Kreek een staatsgekkie terwijl volgens Jeroen de Kreek de rechtbank de weg kwijt is. Jeroen de Kreek weet dat hij gelijk heeft en dat Ronny Naftaniel en Ronald Essens en Esther Voet en arabist Hans Jansen en defensie minister Hennis beter spreekwoordelijk de biezen pakken kunnen dan af te wachten tot er lasten zijn tot hun strafvervolging.

Jeroen de Kreek wil nu minister-president zijn omdat er een nieuwe Jodenvervolging en terroristische aanslagen van Zionisten op het koninkrijk dreigen en ook de christen in de politiek zuiver terroristisch is. Voorts weet Jeroen de Kreek dat het schandalig is de Shoah een holocaust te noemen want dat betekent dat de Shoah een gewild event is van het Joodse volk. Dat is het niet. De Holocaust is de gewilde gebeurtenis van Joodse ondemocratische leiders die Zionistisch moord en doodslag plegen op de Joden wanneer zij met de feiten naar buiten komen. Er is een diep liggend verlangen bij de Joden om terug te keren naar Israël. Dat verlangen op zichzelf is niet onrechtmatig. De enige vraag is hoe dat verlangen ingevuld te krijgen zonder het verbond met G-d wéér te schenden. Dat was ook al toen ze in de Diaspora kwamen. Dat kan dus niet door menselijk handelen tot een eind worden gebracht zonder een Joodse doodzonde te begaan.

Diaspora is de enige weg naar verlossing voor Joden. Het diaspora revisionisme van de Zionisten is het zuiverste antisemitisme. Erger dan het antisemitisme van Katholieken omdat het antisemitisme uit eigen kring is. Het antisemitisme van de Joodse leiders die de Joden middels het door hen gefinancierde terrorisme van de antisemieten opgedreven hebben als vee naar het wereld getto Israël. Hitler was aannemer van de Zionisten. De discussie gaat wat Jeroen de Kreek betreft over de feiten. Het doet er in zijn ogen niet toe hoeveel Joden er vermoord zijn bij en tijdens de Tweede wereldoorlog. De enige relevante vraag is wat de feiten en cijfers en wie daders zijn? Welke personen zijn aan de doden schuldig? Dat Auschwitz een kamp van de Duitse overheid was is niet waar. Auswitch was particulier initiatief van de Rotschieldbankiers geholpen door de familie Bush en de SS.

De hel van binnen zoals het was in het kamp is als een mislukte Kibboets. Auschwitz was een agrarisch modelkamp op initiatief van Zionistische bestuurlijke lichamen waaronder tevens begrepen de Rothschild bankiers geholpen door Rockefellers en de Koninklijke Shell voor het houden van Joodse slaven, voor het executeren van Russische strijders en als transitcentrum voor Joodse kolonisten. Dat zijn onweerlegbare feiten. Die niemand onderwezen krijgt dus iedereen denkt ten onrechte dat de aarde plat is. Hitler was een Joodse leider. Eichmann was een door de Zionisten gecrediteerde antisemiet. Israël is het wereld-getto voor de Joden van de Nazi's wat katholiek geinspireerde Zionisten zijn. Zionisme is tegen het Jodendom. Zionisme is zuiver anti Joods al doen Zionisten zich voor als Joden, dat is een schijnvertoning. Een truc. Die geslaagd is omdat iedereen die de feiten openbaart bedreigd wordt met strafvervolging of erger.

Jeroen de Kreek moet oprotten van de Zionisten omdat er anders dire consequenses volgen. Dàt zijn de feiten en Ronald Eissens van de nieuwe SS zal denken dat hij de enige is op aarde die begrijpt wat Joden wel of niet zijn. Joden leven in de Diaspora. Daarover kan en mag geen discussie zijn. Het Diaspora Revisionisme is zelfs voor liberale Joden een brug te ver. Leef zondig als Jood, zoals het Gojim. Het kan G-d niks schelen, wees alleen wèl de zondige Jood in de Diaspora. Anders is letterlijk de hel nabij. Joden in de politiek, Joden die van geloofskwesties een politiek onderwerp maken zijn Satan persoonlijk. Het geloof van Joden dat zij volgens de wetten die G-d hen opgelegd heeft verplicht zijn in de Diaspora te verblijven moet in het belang van de Joden absoluut gerespecteerd worden. Zeker door Joden.

 De Zionisten zijn de grote gangmakers van WOII. Internationalisten van het eerste uur. De aristocraten. De Joden die het antisemitisme uitgevonden hebben anders verkrijgen zij geen duizend jarig koninkrijk voor henzelf. Het is niet moeilijk de Bijbel te begrijpen. Ongeacht het kaliber atheïsme van de mens heeft een ieder het aspect van de Diaspora voor de Jodendom bloed serieus te nemen. Altijd. Er is geen leven voor Joden in een Joodse Staat. Leven in Israël hoort in de Diaspora te zijn, dat wil zeggen zonder Joden in de politiek of bestuur of staat of semi-overheid. Het verbod op gelovigen in de politiek is een algemeen Bijbels verbod van G-d voor gelovigen wat onweerlegbaar uit de Bijbel blijkt. Doorom ook dat het staatsrechtelijk onkies gevonden wordt dat gelovigen aan politiek deelnemen. Een grond waarom het Kalifaat niet slaagt is omdat er ook Islamieten zijn die aan politiek doen. Het Islamisme wat net zo afkeurenswaardig is als Zionisme of Christenheid. André Rouvoet is één van de grote Nederlandse terrorist uit de Eind Tijd en niemand zegt er wat van, zelfs Jan Bennink van de Volkskrant niet terwijl hij zijn werk maakt van tekstschrijven.

Jeroen de Kreek maakt werk van zijn werk. Maart 2003, in het moment dat het politieke akkoord van Balkenende & co voor de oorlog zonder geldige reden in Irak openbaar was wist Jeroen de Kreek wat hem te doen stond. Iedereen keek opzettelijk weg van het feit dat er geen noodzaak tot oorlog was. Jeroen de Kreek is dan er de persoon naar bij herhaling verhaal te halen tot en met het bureau van de commandant der Strijdkrachten opdat hij uit eerste hand precies weet welke klootzak hij wanneer voor de ballen schoppen moet, juridisch. Het moment dat er rechtens massief civiel rechtelijk justitieel opgetreden worden zal is nabij. Ook Jeroen de Kreek voelt zich aangezet tot de grote Jihad. Voor de grap heeft Jeroen de Kreek het over een staatsgreep alle middelen rechtens. Op last van de Zionisten, onder dreiging van hun geweld, zijn de bij de website passende middelen in beslag genomen: www.staatsgreep.tv. Iedereen houdt de bek. Zelfs Bert Brussen en Jan Bennik met de grote mond over vrije meningsuiting. Iedereen op straat is het er over eens dat van vrijheid geen sprake meer is, en advocaten en juristen op rechtbanken hebben het over grootschalige bedrijfsmatige kinderhandel door Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming alsof het fascisme thans reeds diep door is geëtterd in de samenleving.

Bram Moszkowicz mag blij zijn met zijn tuchtrechtelijke uitspraak. Hij is de enige advocaat wie die zaak voor Geert Wilders aan zich voorbij had moeten laten gaan. Elke andere advocaat was beter geweest in het belang van zijn cliënt Geert Wilders. Nu kan Geert Wilders zijn dubbele levenslang niet ontlopen. Levenslang voor hulp aan de vijand en levenslang voor genocide. Het is dat de doodstraf niet meer uitgedeeld wordt in Nederland, alsdan was dàt de straf geweest die nu naar keuze van de wetgever het meest passend zou zijn voor Wilders in het systeem van de Nederlandse wet. Jeroen de Kreek was niet voor de kat z'n ká benadeelde partij in het Wildersproces. Zijn aanwezigheid daar was volledig geregisseerd. Wat hij daar deed was toegezegd aan de Staat. De enige grond voor Jeroen de Kreek daar aanwezig te zijn was omdat hij Geert Wilders wilde aanhouden of althans daar voortgaand pogingen toe wilde doen. Dat de advocaat van Wilders dacht dat zijn wederpartij een amateur was is een verslikking van de ex-top-advocaat die hem nog duur kan komen te staan als hij geen schikking treft met de cliënt wegens het niet verdedigen van Geert Wilders.

Jeroen de Kreek behartigt gevraagd en ongevraagd de belangen van de heilige Joodse Zaak. Dat hoeft niemand hem te gelasten. Er is niemand die hem zegt dat te doen. Daar kiest hijzelf voor omdat de heilige joodse zaak in zijn bloed zit. Oma de Kreek en familie is schandalig afgemaakt in Auschwitz of daar anderszins gecrepeerd in het kamp wat middels de ondernemingen eigendom was van de Joodse bankiersfamilie Rothschild. Jeroen de Kreek heeft schijt aan de moordenaars van zijn voorouders ook al waren dat alle Joden bijelkaar. De naam De Kreek staat gebeiteld in de stenen van de Hollandse Schouwburg en is gegrift in de bestanden van het Holocaust archief van Yad Vvashem. Omdat De Kreek is geselecteerd door de grootvader van vice premier Lodewijk Asscher en onvrijwillig op de trein gezet om te douchen in Polen nádat ze vergeten was de handtekening te zetten in het identiteitsbewijs zonder de gele J daarin. De gele vlek zoals de Jodenster genoemd wordt is een Zionistisch symbool. Het hakenkruis staat dichterbij het Jodendom dan de David Ster. De David Ster is een versiersel zonder religieuze relevantie voor Joden. Joden horen in de Diaspora in Israël te verblijven. Joden die het Zionisme aanhangen zijn ras Nazi's die het eigen volk eerst naar de brandstapel dragen, aldus steeds Jeroen de Kreek.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus