U bent hier: Home / Zionisme katholiek geïnspireerd

Zionisme katholiek geïnspireerd

by J.L. de Kreek — last modified 28-02-2013 13:35
Opgeslagen onder:

Het zal een grappige ervaring zijn voor atheïsten bewust te worden dat Het Woord waarachtig van God is zoals de Bijbel voor ogen heeft. Vooral het Oude en Nieuwe Testament en de Koran tezamen begrijpend kan het beeld compleet maken. Alles is God dus ook Het Woord. God is een natuurkundig/biologisch fenomeen. God is het Universum zoals dat nu en in het aller eerste begin is. Dat allereerste begin is er in ieder geval altijd. Er is nooit geen sprake van God. Niks sluit het bestaan van God niet uit. Dus de Bijbel heeft gelijk. Meer in het bijzonder hebben Jehova's Getuigen gelijk met hun strakke uitleg van Het Woord.

Feiten overtuigen van de juistheid van de predikingen van de Jehova's Getuigen: de huidige tijdsgeest is de Eind Tijd. De kans dat de mensheid binnen afzienbare termijn getuige kan zijn van de stichting van de Derde Tempel te Jeruzalem is niet klein. In ieder geval moderne kruisvaarders zullen daar hand in hebben, het liefst ritueel bij en tijdens de internationaal rechtelijke ratificatie van het universeel wereldvrede recht op worldpeace.nu. De domeinnaam is reeds gereserveerd. De bijpassende grondwettelijke tekst is ook al geschreven. De ambitie om één en ander op de internationaal politieke agenda te zetten wordt volop uitgeleefd.

De idee is een 'two part invention' met alle grondwetten. Voor Jehova's Getuigen zal de Derde Tempel geen meerwaarde bezitten. Voor hen zal het niet meer dan spektakel zijn. Zij geloven in 'Project Blue Beam'. Het complot van de Amerikaanse christenheid om valse verlossing te leveren. Voor Jehova Getuigen begint de Eind Tijd in 1914. Wanneer dat meer precies onderzocht wordt zal ontdekt worden dat dit augustus 29-31 1897 hoort te zijn, bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel. De Zionistische agenda loopt gelijk met die van de Katholieke Eind Tijd profetieën. Het is de onnatuurlijke manifestatie in het dagelijks leven van de Apocalyps en Armageddon.

De grote Zionistische leider Herzl kwam persoonlijk op audiëntie bij de Paus om alle Joden behalve hijzelf en een 'inner cirkel' tot het Katholicisme te bekeren. Ook vierde Herzl kerst en verzette hij zich tegen assimilatie en emancipatie van Joden en democratie en de filosofie van Rousseau en vrije meningsuiting, voorts was hij dankbaar voor slavernij en de persoon die de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk uitgevonden en op de internationaal politieke agenda gezet heeft. Voor Jehova's Getuigen zijn de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de huidige crisis, de Verenigde Naties, en de christenen in de politiek allemaal manifestaties in de echte wereld van De Hoer en Het Beest zoals bedoeld in Openbaring.

Het woord in het algemeen en meer in het bijzonder het laatste boek Openbaring heeft journalistieke meerwaarde omdat daarin de politieke agenda van de Zionisten en Kerk gespiegeld staat. Hoewel christenen in de politiek scheiding van Kerk en Staat bepleiten nemen christenen deel aan politiek en geven zij daarmee uitvoering aan werk waarvan Openbaring predikt dat daar juist crisis van komt. Het vereist geen enkel geloof in God te begrijpen dat het christendom onderwijst dat deelname aan politiek een grotere zonde is dan de dagelijkse zonde van homoseksuelen. Ook op basis van het Algemeen Nederlands (Ongeschreven) Staatsrecht is het misplaatst als gelovige aan politiek deel te nemen. Er is geen wet die gelovigen verbiedt aan politiek deel te nemen, want dat zou op zichzelf staatsrechtelijk ook onfatsoenlijk zijn.

De Nederlandse Christenheid, dat wil zeggen de christenen in de politiek, én de Zionisten, zijn Katholiek geïnspireerd. De Zionisten zijn géén Joden. Kruisvaarders gingen vroeger ook verkleed als Joden om te misleiden. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging, de Exodus, de Kolonisatie van Palestina, de oorlogen in Islamitische landen nu, de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is allemaal werk van Zionisten en Katholieken. Islamieten en Joden hebben daarin géén rol. De betrokkenheid van de Katholieke Kerk bij de Jodenvervolging van 1940 – 1945 gaat vele keren verder dan in de slechtst denkbare scenario's voorstelbaar.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus