U bent hier: Home / Zionisme niet Joods

Zionisme niet Joods

by J.L. de Kreek — last modified 05-08-2013 16:12
Opgeslagen onder:

Het is hoog nodig dat Jan Dijkgraaf en zijn publiek begrijpen dat Zionisme niet Joods is. Iedereen loopt achter de Zionisten aan alsof hun maatschappelijke en politieke wereldbeweging iets met Jodendom te maken heeft. Heel vervelend zoals de Tweede Wereldoorlog gegaan is. Bombardement op Rotterdam. Joden gedeporteerd. Hollandsche Schouwburg. NSB. Anne Frank. Van Randwijk. Iedereen vergeet daarbij op te tellen dat eerst de Zionisten de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden en Hitler betaald hebben. Dat 65 jaar ná de onafhankelijkheid van Israël nakomelingen van de eerstelijns slachtoffers van Auschwitch op verzoek van Zionisten vervolgd worden omdat zij het eerlijke verhaal over de Nazi's, Joden en Holocaust openbaren zuigt 'big time'.

Israël is de opdrachtgever van Hitler. Israël is gesticht te Basel 29-31 augustus 1897. Bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres door leiders Theodore Herzl en Max Nordau die ook de totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda gezet hebben met publicaties in 'the Jewish Chronicle'. Zij noemde hun organisatie 'the Jewisch Society'. Het is feitelijk de moderne management van de getto's die in de eeuwen daarvoor welhaast onverminderd onder bestuur van Joodse aristocraten stonden. Uit zijn algemeen bekende 'the Jewisch State' blijkt dat de ideeën van de Zionistische leider Herzl over zelfverrijking gaan.

De pogroms in Odessa die aan het grote Nazisme voorafging werden uitgevoerd in een stad die bestuurd werd door Joden. De pogrom die in Anatevka verfilmd is, was direct of indirect aangehitst door de Zionistische geest die over aarde waait en ook de Russische en Oost Europese leiders aanschreef om ondersteuning te leveren aan de enige oplossing van het Jodenvraagstuk. Een kwestie die overigens ook door Zionisten bedacht is. Er was geen Jodenvraagstuk in Europa, zeker na de Franse Revolutie niet. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. De Zionisten hebben dat afgekeurd. Joden zien de Dreyfus affaire als bewijs van het succes van emacipatie en assimilatie, terwijl Zionisten zich tegen de assimilerende en emanciperende Joden verzette en politiek gemotiveerd in die zaak het grote antisemitische kwaad zagen. Het Jodenvraagstuk is door Zionisten in het leven geroepen als onderdeel in de uitvoering van het totale programma. De voorbereidingshandelingen voor de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog zijn van Zionisten.

Ook deden zij mee aan de uitvoeringshandleningen. Toen Hitler met zijn legers door Europa trok gingen hij en de fascisten van Italië en de Britten en de Fransen vergezeld van Zionistische diensten en agenten, waarvan al bij en tijdens het oprichtingscongres van Israël besloten was dat deze geheime moesten zijn. Verondersteld Joodse bevrijdingsorganisaties trainde met de Italiaanse fascisten. Israël is het Nieuwe Romeinse Rijk. De David Ster (Red Schield of David, Rothschild) op de kroon van de Paus, en het kruisvaarders kruis op de rode traditionele 'outfit' van Rothschild bevestigt de waarnemingen. Ari Ben Canaan was blond! Het enige wat Israël nog niet bezat augustus 1897 was land. De Zionisten wilde perse Palestina omdat de Exodus van de Joden naar het beloofde land past bij de predikingen in verband met de Katholieken eindtijd profetieën, opdat de Kerk ook ondersteuning leverde.

De agenda van Israël voorspelt een tweede Shoah op de Joden omdat de Joden en ook anders gelovigen en kleurlingengen en homo's en socialisten en communisten volledig uitgeroeid zullen worden zo voorspellen de Katholieke Eind Tijd profetieën. Het lynchen van negers is reeds begonnen in Libië door de veronderstelde bevrijders. Dàt zijn de feiten in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Gepland, gemanaged, betaald, uitgevoerd, gewild door Zionisten om Palestina in bezit te krijgen als wereld-getto om de rest van de heilige kruistocht te volbrengen. De kruistocht van de Christenheid. Hitler en de zijnen waren Jezuïeten, net als de Zionisten. Stammen, takken, variaties op hetzelfde thema.

Die kruistocht wordt nu verder volbracht. Met de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. De onrechtmatige oorlogen in Irak en Afghanistan. De binnenlandse onrust en terreurdreigingen die Wilders levert. Daarom dat de huidige tijd door mensen als de Eind Tijd gezien wordt. Dat is precies wat het is omdat de internationale politiek exact manifesteert overeenkomstig de Eind Tijd profetieën waar Katholieken nu eenmaal aan lijden. Zionisten zijn nakomelingen van Ashkenaz. Ashkenazim worden zij genoemd. Europese Joden. Te onderscheiden van de Joden van het Iberisch schiereiland. Historisch, genetisch, traditioneel, qua taal, muziek, cultuur, alles bij de Europese Joden en de echte Joden is anders. De Europese Joden doen alles wat G-d verboden heeft. Zij denken dat Europa rechten kan doen gelden op Israël omdat zij zich tot Joodsheid bekeerd zijn.

De band tussen de Europese Joden en de authentieke Joden onder wie verrassend veel Palestijnen is nul komma nul. Relatief veel Palestijnen nu hebben een Joodse achtergrond. Bekeerd tot de Islam. Dat is te zien aan Joodse tradities die behouden zijn gebleven in de gezinnen. Israël is de Staat wat te Basel 29-31 augustus de Jodenvervolging van 1940-1945 begonnen is. Het is daarmee tot op de dag van vandaag bezig door tot de Islam bekeerde Joden in Palestina te bestrijden. Joden die reeds generatie op generatie in Irak woonde vertellen de verhalen dat zij eerst door de Zionisten bedreigd zijn naar Israël te emigreren. Zionisten zijn 'hardcore' Jodenjagers die de kudde opdrijven naar het wereld-getto voor de Hel van Megiddo. Frits Barend en Hans Knoop bezoeken Israël alsof het hun thuisland is terwijl zij niet overeenkomstig het Jodendom onderwijzen dat Israël geen plaats heeft op aarde. Israël is het land wat niet politiek of maatschappelijk of anderszins door menselijk toedoen gesticht worden kan of mag zonder 'dire consequences' voor de wereldbevolking. Jodendom belooft verlossing wanneer Joden eeuwig in de verstrooiing verblijven. Tegen eventuele antisemitische stromen in. De Franse Revolutie bewijst dat het Jodendom de belofte nagekomen is. De Zionisten hebben aan die vrijheden opzettelijk een eind gemaakt omdat zij wilde blijven bepalen dat Joden hun slaven waren.

Vrouwen als Laurence Blik aka @Loorschrijft zijn angstwekkend. Net als die dikke Berta's in de concentratiekampen met de Zionistische knuppel in de hand. Blik beroept zich op G.B.J Hilterman om haar Zionistische punt te maken. Naar voorbeeld van de Mannen met de Hammer, de Maccabeeën, hebben de Zionisten hun manifestatie vorm gegeven. De Europese Joden brandofferend in de kampen die ze zelf gewild en betaald hebben. Veilig besturend op afstand vanaf het Amerikaanse continent. Auschwitz was particulier initiatief. Het is niet opgezet door de Duitse overheid om mensen te vergassen of anderszins vermoorden. IG-Farben was de initiatiefnemer, het bedrijf van de Rostchjielkd bankiers familie, die de hoofdlevernacier was van de supplies van de strijdkrachten van Adolf Hitler. Ook het kapitaal voor Hitler om zijn oorlogen te betalen is door de Rothschild geleverd. Rockefeller en Koninklijke Shell zijn de overige twee hoofdsponsors. Zonder Rothschild had Hitler geen kans want de familie Rothschild commandeert financieel de strijdkrachten van de grote machten op weg naar kroning in de derde tempel van een van de leden van de club tot prins van groot Israël. Voor vrede is iedereen van hen afhankelijk.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus