U bent hier: Home / Zionisme ultieme kwaad

Zionisme ultieme kwaad

by J.L. de Kreek — last modified 19-08-2013 16:20
Opgeslagen onder:

Er zijn enige zorgen onder Joden over de hardnekkige manifestatie van het Zionisme en het dreigen in de zaak van hetzuur.nl met 'dire consequences' als de Holocaust ontkend wordt. Toevallig is de Holocaust niet gewild door het Joodse volk dus kan er van een Holocaust geen sprake zijn. Dat de Zionisten en de Joodse leiding de Holocaust gewild en Hitler daartoe aangezet hebben houdt niet in dat de Shoah het bewuste offer van de Joden voor G-d is.

Ook zijn er geen zes miljoen Joden vermoord. Hoewel soebatten over het aantal vanzelfsprekend iets onsmakelijks heeft is het relevant omdat de aantallen significant lager ligger en er opzettelijk met de hoeveelheden doden gesjoemeld wordt om ervan te profiteren en ook de naoorlogse generaties in angst geplaatst te houden. Het is heel makkelijk te zien dat de Zionisten de grote schuldigen zijn. Zij schrijven het namelijk zelf. Aan de oorlog vooraf. Tijdens de oorlog, en erna.

Al in 1897 hebben de Zionisten de mensenrechten voor de Joden ontbonden, waarbij opgemerkt dat deze Zionisten van verschillende landen de personen waren die bepaalde of Joden überhaupt rechten genieten konden. De Zionisten van het eerste uur waren agenten van getto-eigenaren. Vroeger, voor de Franse Revolutie, werden de Joden in getto's gehouden door aristocraten met Joodse achtergrond. Dat waren zogenaamde liberale Joden, rijk en welgesteld, levend in de grote huizen, de heren en meesters, de dominante bepalers, de beslissers. Toen was er de Franse Revolutie 1700-zoveel. Na de Franse Revolutie waarbij werd afgerekend met kerk en aristocratie (de slavendrijvers), ging het snel beter met de rechten van Joden en de assimilatie en emancipatie.

Net als andere mensen werden Joden vrij en konden zij zich manifesteren in kringen van goïm waar ze ook leerde porno maken en wodka drinken. De grote slavendrijvers, de Rothschilds, zijn evenwel aan de galg ontsnapt en hebben aristocratisch wraak genomen op de mensheid. In den beginnen in vereniging met de Zionisten en het Vaticaan. Later kwamen daarbij Koninklijke Shell en Rockefeller als prominente ketenpartners. 1820, 1830, 1850. In Oost Europa begonnen de pogroms tegen Joden. Onder lokaal toezicht van joods bestuur. En 1897 toen de Zionisten de mensenrechten voor de Joden ontbonden en hen wegzette als een volk van verachtte bedelaars. En 1929 toen Hitler het geld van Zionisten kreeg om een gewelddadige (counter)revolutie in Europa te beginnen, en de Fransen een lesje te leren. En 1940 toen de Rothschilds Auschwitz lieten bouwen.

Het geld voor Hitler kwam merendeels van deze familie die ook juridisch eigenaar was van Auschwitz toen er Joden vergast werden, en de legers van de grote machten financieel commandeerde. Dat de Rothschilds door hun geld letterlijk de commandanten zijn van de legers van de grote machten is een opgeschreven waarneming van de beroemde journalist en grote Zionistische leider Theodore Herzl die in 1896 van de Endlösung een internationaal politiek vraagstuk en agendapunt gemaakt heeft. Ook omdat ondertussen de Zionisten doorgaan en zelfs het Nederlands bestuur en rechters bedreigd hebben met ernstige consequenties wanneer de Holocaust ontkend wordt, terwijl Joden, en vooral ook nakomelingen van de slachtoffers van Auschwitz, het holocaustliegen beu zijn want het is een voortgaande bron van antisemifockingtisme, aldus de eigenaar van hetzuur.nl, kunnen elk moment  de rapen gaar zijn.

De eigenaar van hetzuur.nl meldt overigens van het leven niet zo kwaad geweest te zijn als op Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens persoonlijk. Dat nu juist De Kreek moest wijzen in de openbare rechtszaal van de rechtszaak van de Zionisten tegen de waarheid van de feiten naar Ronald Eissens met de opmerking dat hij de grote crimineel en oplichter is, wordt als een zeer pijnlijk moment in de vaderlandse geschiedenis beschouwt. Wie een blauw oog wil moet bij De Kreek komen liegen over het Zionisme. Het voortgaande Nazisme van Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens en het CIDI en het Meldpunt Discriminatie Internet en de Joodse Omroep nodigt uit tot massief optreden van justitie en desnoods strijdkrachten tegen deze organisaties en betrokkenen persoonlijk.

Naftaniel, Voet en Eissens kunnen weten wat hen boven het hoofd hangt. Met het belang van de Joden als eerste overweging hadden zij reeds lang geleden het ongelijk horen te bekennen. Israël is bedoeld als wereld-getto. Dus het zal als zodanig gebruikt worden. Zo zijn Zionisten. De muren van de getto zijn reeds gebouwd. Eufemistisch veiligheidsmuur genoemd. Ook voert Israël steeds de spanning op met buurlanden, kennelijk om aanvallen uit te loken. Zionisten zien zich als de Maccabeeën. Een Joodse familie die gezien wordt als de mannen met de hamers. Het plan van de Zionisten is de vestiging van het Duizendjarig Nazirijk met Jeruzalem als hoofdstad en de Rothschilds als Koninklijke familie en het Vaticaan als de geestelijke wereldmacht. Daarom worden al die oorlogen gevoerd in Islamitische landen. De ouderwetse kruistocht van de Zionisten met de Christenheid tegen de beschaving in het algemeen en de Semitische mede Mensch, waartoe Arabieren en Joden behoren, in het bijzonder.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus