U bent hier: Home / Zionisten bedenkers Endlösung

Zionisten bedenkers Endlösung

by J.L. de Kreek — last modified 22-07-2015 06:00
Opgeslagen onder:

In Teheran vond op 11 december 2006 een Holocaustconferentie plaats. Aanwezig waren onder andere Faurisson, Duke, Friedman, Töben, Renouf en Ahmadindad. Mensen die de intentie hebben de geschiedschrijving over dit afschuwelijke deel van de geschiedenis te revisioneren. Volgens hen heeft er nooit een 'Endlösung' plaatsgevonden. Er zou helemaal geen vooropgezet plan zijn om miljoenen mensen te vermoorden. Velen zijn een vreselijke dood gestorven, alleen bij lange na geen zes miljoen en niet op de manier die iedereen verplicht wordt bijgebracht in het onderwijs.

Dat de Nationaal Socialisten en Adolf Hitler geen vooropgezet plan hadden om miljoenen mensen te vermoorden in de gaskamers van de kampen staat buiten kijf. Desondanks heeft er wel degelijk een 'Endlösung' plaatsgevonden als onderdeel van een vooropgezet plan miljoenen mensen te vermoorden. De groep van de initiatiefnemers is dit in de jaren zestig van de vorige eeuw “Holocaust” gaan noemen. Daarmee tevens hun betrokkenheid verradend. De Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad wisten al in 1922 van het vooropgezette plan miljoenen Joden te vermoorden en hun rijkdommen te laten executeren door de antisemieten.

Het plan voor de 'Endlösung der Judenfrage' is geschreven door Theodore Herzl. Hij zet zijn plannen voor de 'Endlösung der Judenfrage' uiteen in diverse geschriften. Onder andere in zijn dagboeken die in 1922 gepubliceerd zijn en gepresenteerd in het Concertgebouw te Amsterdam waar het NIW en de Telegraaf bij aanwezig waren. Iedereen applaudisseerde terwijl de eerste tweehonderd pagina's van deze dagboeken reeds de meest virulente antisemitische inhoud bevatten. Het Concertgebouw heeft als ontmoetingsplaats voor Zionisten een belangrijke rol gespeeld in de voorbereidingen op de Nederlandse Jodenvervolging.

Met zijn artikel “A Solution of the Jewish Question” gepubliseerd in the Jewisch Chrnicle 17 januari 1896 -Hitler was toen nog niet geboren- zet Zionist Herzl de Endlosung op de internationale politieke agenda. In diezelfde tijd schrijft Herzl in zijn dagboeken:

For I have the solution of the Jewish Question.

 I believe I have found the solution to the Jewish Question. Not a solution, but the solution, the only one.

 The only possible, final, and successful solutions of the Jewish Question requires a billion francs.

 We shall solve the Jewish Question

 The only possible, final, and successful solutions of the Jewish Question requires a billion francs.

We are sacrificing a billion for the solution of the Jewish Question.

Dat de grote Zionistische leider Theodore Herzl en zijn volgers de mannen en vrouwen zijn die de 'Endlösung' hebben bedacht en laten uitvoeren, het risico voor lief nemend dat daarbij miljoenen mensen zouden omkomen, blijkt bizar eenvoudig uit de talrijke originele onvervalste Zionistische geschriften die in diverse openbare archieven te vinden zijn. Niemand kijkt er ooit naar of gaat erop in. Wie dat wel doet riskeert strafvervolging wegens antisemitisme of Jodenhaat, of erger.

 De laatste keer dat een Jood van de tweede generatie geprobeerd heeft de Zionisten te ontmaskeren heeft dat bijna geleid tot executie van de rijkdommen van deze persoon op last van het Openbaar Ministerie die door het Meldpunt Discriminatie Internet en het CIDI met terrorisme bedreigd wordt om de Jood te vervolgen. Dat is de kwestie van hetzuur.nl. Een deel van het meer dan tienduizend pagina's dikke dossier is gepubliceerd op de site van betrokkene bij lawyers.nl.

De biologische grootmoeder van deze persoon en haar familie zijn op de trein gezet en via Westerbork naar Auschwitz en Sobibor afgevoerd, om daar te creperen onder de verpauperde omstandigheden van het kamp wat eigendom was van de sponsors van de Knesset. Dat de Zionisten het oogmerk bezitten Nederland, de wereld en Europa in staat van chaos te brengen blijkt welhaast in een oogopslag uit de talrijke Zionistische geschriften die nooit onderwezen worden door Esther Voet of Ronny Naftaniel of Lodewijk Asscher of Leon de Winter. Wel halen zij altijd hun morele ongelijk wanneer anderen kritiek hebben op Israël of het Zionisme. Het bestuur van Israël had zichzelf reeds opgericht in 1897, als vereniging met de naam Erez Israël en geheime diensten en puissant veel geld met de bedoeling de Joden en Europa militair te slopen. Een soort NATO, als Staat zonder land.

De kwalificatie “Holocaust” die zij geven hebben aan hún 'Endlösung' doet in ieder geval vermoeden dat Joden schuldig zijn omdat Holocaust het griekse woord is voor een typisch Joods ritueel uit de Thora namelijk “brandoffer” of “zoenoffer”. De Joden zijn ritueel geofferd door de eigen Joodse leiding als middel tot kolonisatie van Palestina. Daarom heet het “Holocaust”. Bij een Holocaust wordt het offer ritueel gewassen en verbrand door een priester tot het volledig in rook is opgegaan. Dat is precies wat er gebeurt is met de Joden in de kampen. Gewassen, vergast en verbrand door de Joodse Sondecommando's met de kampfunctie die na de oorlog liegen dat zij gedwongen zijn. Geluk bij een ongeluk zijn het er geen zes miljoen geweest. De ovens van Auschwitz waren gebrekkig en de Russen hebben het kamp voortijdig bevrijdt.

Om te begrijpen “hoe alles in werkelijkheid is gebeurd” en antwoord te kunnen geven op de vraag “hoe is het mogelijk geweest” is het noodzakelijk net wat meer geschriften te bestuderen dan de gangbare geschiedschrijving voorschrijft. De geschiedenis zoals deze geschreven is door onder andere Loe de Jong of Harry Mulisch of die andere Zionisten is onderdeel van de naoorlogse psychologische oorlogsvoering van de Zionisten die tot de dag van vandaag invulling geven aan hun plan voor wereldmacht. Wilders ziet deze mensen als zijn helden. Onderdeel van de agenda van de Zionisten is het separeren van alle minderheden, daarom dat Wilders minder Marokkanen wil.

Ook de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlogen in Moslimlanden en mogelijk de aanslag op de MH17 zijn onderdeel van de agenda van de Zionisten voor alleenheerschappij. Zionisten zijn experts in het creëren van chaos op basis waarvan zij hun macht creëren. Van de financierende familie is bekend dat het zo rijk is dat het de legers der grote machten commandeert met hun geld en dat iedereen voor vrede van hen afhankelijk is. Herzl schrijft het allemaal zelf in zijn in 1922 gepubliseerde dagboeken. De bedoeling van deze familie is om als vorst te regeren over alle Joden met Groot Israël als hun grondgebied. In het Heilie Romeinse Rijk was deze familie de bestuurder van Joodse getto's.

Als klap op de vuurpijl zullen zij Majesteitelijk gekroond worden in de Derde Tempel die in de agenda van Zion gebouwd zal worden in de plaats van die prachtige gouden rotskoepel op de Tempelberg te Jeruzalem. Ronnie Eisenmann van het CIDI is één van de agenten van Zion die hierin een prominente rol speelt. Hij moet net als Esther Voet juridisch gesloopt worden. Dat kan makkelijk omdat hij als vooraanstaand lid van de VVD ook mede schuldig is aan de misselijk makende genocide op de Semieten in Irak, het land waar de Joden oorspronkelijk vandaan komen.

Overigens is van Hitler bekend dat hij respect had voor de 'Ebenbürtige' Joden. Tevens blijkt uit artikelen in 'Der Angrff' van Goebbels dat de Nationaal Socialisten ook diep in de Tweede Wereldoorlog respect hadden voor deze 'Ebenbürtige' Joden, en dat zij zich woest maakten om de Zionisten die zij het Internationale Jodendom noemde. De geschiedenis is net even wat anders gegaan dan de Zionisten willen dat iedereen gelooft. Israël, de Zionisten, Rothschild, Rockefeller, Koninklijke Shell, Wall Street zijn de grote daders en profiteurs die kaalgeplukt moeten worden bij wijze van 'wiedergutmachung'.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus