U bent hier: Home / Zionisten bedreigen rechters

Zionisten bedreigen rechters

by J.L. de Kreek — last modified 02-05-2013 17:10
Opgeslagen onder:

Dat het CIDI en MDI en de Joodse Omroep het haasje zijn blijkt eenvoudig uit de waslijst door het Openbaar Ministerie onweersproken feiten die niet of nauwelijks getoetst zijn in de zaak van deze organisaties tegen de eigenaar van het hetzuur.nl. De aanklachten van de Zionisten tegen de holocaustontkenner zijn ijs en weder dienende de laatste stuiptrekking van deze verketterde stam van Zion. De veldslag die thans rechtens dreigt nádat door het OM onweersproken is dat de rechters persoonlijk van de kant van medewerkers van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) bedreigd zijn, waartegen de officier van justitie direct maatregelen hoort te nemen en dat heeft nagelaten, is te voorzien geweest voor de Nazi's van nu.

De officier van justitie heeft niet gereageerd op de volgende door verdachte ingenomen standpunten in verband met de rechten van het Openbaar Ministerie:

 1. het geen recht heeft verdachte te vervolgen, nu in feite geen sprake is geweest van concrete verdenkingen van een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie heeft de vervolging tegen hem ingesteld op grond van onjuiste kennis bij het Openbaar Ministerie van wat zich in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld, onjuiste kennis bij het Openbaar Ministerie over de veronderstelde rechtmatigheid van de bediening van politicus Jeanine Hennis en onjuiste kennis bij datzelfde Openbaar Ministerie over de veronderstelde deskundigheid en rechtmatigheid van het werk van arabist Hans Jansen;

 2. verdachte door terrorisme gerelateerde bedreigingen en terrorisme gerelateerd bedrog van de kant van medewerkers van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) geen eerlijk en onafhankelijk proces te verwachten heeft, nu die bedreigingen als een directe bedreiging aan het adres van de rechters persoonlijk dienen te worden opgevat, waartegen de officier van justitie direct maatregelen hoort te nemen, maar dat heeft nagelaten;

 3. Geert Wilders het vertrouwen in de onafhankelijke en eerlijke rechtspraak dermate heeft beschadigd dat het Openbaar Ministerie de rekening daarvoor gepresenteerd dient te krijge

 4.  het Openbaar Ministerie er geen belang bij heeft hem te vervolgen;

 5. de uitlatingen van verdachte niet zijn te kwalificeren als een strafbare groepsbelediging van joden, omdat - nu hijzelf een joodse achtergrond heeft - intolerantie tussen joden onderling geen haat is tussen volkeren;

 6. hij vrij is te zeggen wat hij denkt en vrij is te zijn wie hij is en deze mening wordt gedeeld door Jeanine Hennis, waardoor de door haar gedane aangifte een lasterlijke aanklacht is;

 7. het Openbaar Ministerie het gelijk van de verdediging (de rechtbank begrijpt: alle computers en overige hardware) in beslag heeft genomen en daardoor de verdediging bewijstechnisch in de problemen heeft gebracht, wat dient te worden gesanctioneerd;

 8. het Openbaar Ministerie vrijspraak heeft gevorderd en gekregen in verband met de door Geert Wilders begane discriminatiefeiten;

 9. de dossiers ter zake de sleutelrol personen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de massamoorden niet openbaar zijn, waardoor niemand kan weten of de zogenaamde algemeen bekende feiten met betrekking tot joden, Auschwitz en zionisten kloppen en is de rechtbank in casu door het Openbaar Ministerie in staat van onmacht geraakt om te oordelen;

 10. het MDI het aanbod c.q. de uitnodiging van verdachte over de feiten in gesprek te gaan, heeft genegeerd;

 11. het Openbaar Ministerie zich niet voor de kruiwagen van terroristen hoort te laten spannen.

 De rechtbank heeft verdachte ten slotte ontslagen van rechtsvervolging wegens “gekte”, zonder dat bovenstaande feiten (serieus) weersproken zijn. 

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus