U bent hier: Home / Zionisten gevaar voor Joden

Zionisten gevaar voor Joden

by J.L. de Kreek — last modified 18-08-2015 12:01

De Zionisten vormen voortgaand een groot gevaar voor de Joden. Het Zionisme en niet het antisemitisme is hét gevaar voor de Joden. Zonder Zionisme verdampt antisemitisme. Zionisme is dé bron van antisemitisme. Antisemieten zijn de goede vrienden van de Zionisten. De antisemieten zijn door de Zionisten geaccrediteerd om Joodse rijkdommen te executeren. Na de Franse Revolutie en de invoering van democratie en mensenrechten waren de Zionisten de eersten die de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden.

Zionisten hebben de “Endlösung der Judenfrage” bedacht. In het Duits want de Zionist die dit bedacht sprak Duits. Ook is hij held van Geert Wilders. De volgers van de Zionisten doen graag alsof Zionisme een Joodse wijsheid is. De regels van het Jodendom wijzen Zionisme af als strijdig met het verbond. Dat er mensen zijn die zich Jood of zelfs Rabbijn noemen en voorstander zijn van Zionisme betekent niet dat deze mensen Joods of Rabbinaal zijn.

De Zionisten hebben de Joodse identiteit gestolen. Zionisten doen zich voor als Joden terwijl zij de grote mannen en vrouwen zijn die de Joden onderdrukken en laten uitmoorden door hun antisemitische bondgenoten. Dat zijn de feiten vanuit Joods perspectief. Nu zijn er veel personen die denken dat hierover anders gedacht worden kan. Afwijzing van Zionisme is een dwingendrechtelijke regel van het Jodendom waarop geen uitzondering bestaat.

Zionisme is verboden in het Jodendom. Een Joodse Staat bestaat niet in het Jodendom. Niet in Israël. Niet in Madagascar. Niet in New Mexico. Israël is bedoeld als wereld-getto. Geleid door de familie die vroeger in het Heilige Romeinse Rijk ook de Joden gevangen hield in getto's. Dat Nederland van links tot rechts niet uitkomt voor deze feiten is zorgwekkend. Geert Wilders is volger van de personen die de Zionistische wegbereiders zijn van Hitler en de gaskamers. Geen Stijl ondersteunt deze oorlogscrimineel die het bloed van miljoenen Islamieten in Moslimlanden aan zijn handen heeft.

GeenStijl wordt uitgegeven door de Telegraaf. Medewerkers van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren aanwezig bij de presentatie in het Concertgebouw anno 1922 van de plannen van de helden van Wilders waarin staat dat Joden vernietigd moeten worden en dat antisemieten worden geaccrediteerd om hun rijkdommen te executeren. Tot op de dag van vandaag zijgt de uitgever over deze feiten. De Zionisten en de Nazi's zijn twee handen op één buik. De Zionisten en de Nazi's zijn afdelingen van dezelfde organisatie. Als bij een goed huwelijk voelen en vullen de partners elkaar feilloos aan.

In het Naziregiem van Hitler waren allemaal Zionisten te werk gesteld. De Zionisten speelde hoofdrollen in welhaast alle bij de Tweede Wereldoorlog betrokken landen. De Zionisten organiseren zich thans bijna 118 jaar terroristisch met het oogmerk wereldmacht te laten vallen in de handen van de familie die zowel de Knesset als Hitler sponsorde. Zionisme draait om het hervestigen van aristocratischbestuur op aarde wat de aristocraten na de Franse Revolutie hebben moeten missen. Von Mildenstein, Feder en Eichmann waren Zionisten.

De Zionisten hebben hun massamoord op de Joden een Holocaust genoemd en bedreigen iedereen om te erkennen dat er zes miljoen Joden zijn vermoord. Het woord “Holocaust” betekent brandoffer en is een Joods ritueel en impliceert dat Joden zichzelf ten volle bewust vrijwillig in het vuur van de ovens van de kampen van de financiers van de helden van Geert Wilders en goede vrienden van GeenStijl en de Telegraaf gestort hebben. Zionisme en Zionisten zijn hét grote probleem voor Joden. Altijd geweest. Zolang Zionisme bestaat zal antisemitisme bestaan en blijft het gevaarlijk voor Joden.

Share |
comments powered by Disqus