U bent hier: Home / Zionisten gore oplichters

Zionisten gore oplichters

by J.L. de Kreek — last modified 07-03-2015 11:03
Opgeslagen onder:

De Nazi's zijn onder ons. Ze heten Ronny Naftaniel, Ronald Eissens, Lodewijk Asscher, Esther Voet, Leon de Winter, Uri Rosenthal, Job Cohen, Netanyahu, Loe de Jong, Howard Jacobson, Harry Mulisch, Elise Friedmann, prof. mr H.W.K. Kaspersen, de mannen en vrouwen die constant spreken en schrijven over Joden of niet antizionistisch of anti-Israël zijn. Het zijn gore oplichters. Joden zoals Joden al meer dan 2000 jaar zijn verafschuwen Zionisme en haten Israël. Joden zijn de grootste Israël haters en Zion-bashers op de aarde. Joden die niet antizionistisch zijn, zijn geen Joden.

Voor ranzige Nazi-porno leest men de werken van de Zionistische helden van Wilders. Elk woord, elke letter, wat gebezigd wordt in het voordeel van Zionisme of Israël zijn woorden en letters van het Nazistische gedachtegoed. Zogenaamde Joden die prediken dat antizionisme het moderne antisemitisme is vergeten te vertellen dat de Zionisten het fundament gelegd hebben voor het Nazisme en dat de tekens “Nazi” refereren naar hún herkomst groep. De strijders tegen het antisemitisme zoals het Meldpunt Discriminatie Internet en het CIDI zijn propaganda organisaties van de na-oorlogse Nazi's die in ongewijzigde (zionistische) vorm hun corruptie en terrorisme met alle middelen voortzetten.

De schrijver van “de kwestie Finkler” die leuk geïnterviewd is door Adriaan van Dis bij DWDD in plaats dat die kwal van een Mattijs van Nieuwkerk aan het woord was is een wannabe Amerikaanse Hebreeuw die in zijn luiers scheet toen zijn broeders en zusters vergast werden en ritueel verbrand in de ovens van de Joodse financiers van Adolf Hitler. De financiers van Hitler waren de families die de Joden vroeger altijd in getto's gehouden hebben. Een prominente familie daarvan staat geagendeerd als de koninklijke familie van Israël als dank voor de bijdrage aan de Holocaust.

De kwalificatie Holocaust is een zieke belediging voor Joden wegens geloof of ras omdat Holocaust inhoudt dat het Joodse volk het offer vrijwillig gebracht heeft terwijl het Joodse volk ondemocratisch door Joodse dictators daartoe gedwongen zijn. De Holocaust is de genocide van de Zionisten op de Joden om de Joden op te jagen naar Palestina en om het Joodse volk uit te dunnen omdat de leidende kolonisten alleen het jonge fruit over wilde houden voor de ontginning van Israël. Het staat allemaal geschreven en gedrukt in geschriften van de grote Zionistische helden van Geert Wilders waarop niemand ingaat.

Hitler is een Asjkenazische naam. Hitler is betaald door Asjkenazim. Asjkenazim hebben Auschwitz laten bouwen. Asjkenazim zijn de grote profiteurs van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Asjkenazim is een eeuwen oud Joods woord wat “Europese Joden” betekent. Dat zijn mensen van een ander ras met een andere taal met andere tradities dan de Joden als Jezus die geworteld zijn in het Midden Oosten. Van die groep echte Bijbelse Joden maken de Palestijnen onderdeel uit als zijnde tot de Islam bekeerde mensen van het Joodse Ras. De Asjkenazische Joden zijn geworteld in Oekraïne en hebben een Euro Aziatische achtergrond en een cultuur die op relevante punten afwijkt van het door Gd gegeven Jodendom.

Deze Asjkenazische Joden hebben sinds hun collectieve bekering collectief meeste tijd niet in vrijheid geleefd in Oost Europa. Altijd zijn zij gegijzeld gehouden in getto's door de Asjkenazische leiding die zelf de rijkste huizen in bezit had in de duurste straten in direct contact stond met de harde knuppel van de getto-politie om de morrende arbeiders met pogroms in toom te houden. De Joden die origineel uit het Midden Oosten komen hebben wel vrijheid gekend. Tijdens de Arabische overheersing van Spanje en tussen de Franse Revolutie en de opkomst van het Zionisme.

De Joden hebben altijd last gehad van de Papen van Rome, de Katholieken, die de diepliggende wens bezitten Europa Joden vrij te maken, en de Zionisten. Zonder de Zionisten en de ziekte van de Katholieken is er bij Joden geen vrees voor antisemitisme. Door Zionisme moeten Joden angst hebben van antisemitisme want Zionisme is de voedingsbodem van het antisemitisme, juist om existentiële dreigingen voor Joden te realiseren zodat zij collectief de verhuizing naar het wereld-getto aangaan. Moeilijk woord voor antisemitisme is “Diaspora Revisionisme”. Het terugdraaien van de aanwezigheid van Joden in het door de Papen gekerstende Europa.

De Zionisten van 1897 waren internationalisten, kapitalisten die door de mensenrechten, democratie en vrijheden voor de Joden en overige arbeiders macht zagen verdampen. Zij keurde in 1897 officieel democratie en mensenrechten af. Zij waren anti-assimilationistisch keerde zich tegen emancipatie van Joden en verzonnen een Joodse nationaliteit om daarop hun verjoodste organisatie en de met het Jodendom in strijd zijnde kolonisatie van Palestina te baseren.

Het is makkelijk te zien aan de officiële protocollen van de Zionistische Congressen wie de oplichters en wie de slachtoffers zijn. Neem in gedachte de toespraken van Hitler tegen het “Internationale Jodendom” en lees terug in Mein Kampf hoe Hitler schreef over Joden. Lees vervolgens wat de Zionisten van 1897 schrijven wanneer zij bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel Joden kwalificeren als bij meerderheid verachtte bedelaars.


Wat staat daar geschreven? Daar staat geschreven: Mensen zijn in het algemeen niet tegen Joden, noch de hoge en lagere geestelijken, noch de boer  – maar de bovenste tienduizend vreest dat de Joden door hun intelligentie, handel en industrie alles naar zich toetrekken. Daaruit kan niet opgemaakt worden dat Europa antisemitisch is. Daaruit kan opgemaakt worden dat de concurrentie door de aanwezigheid van intelligente Joden met hun handel en industrie gevoeld wordt.

De Joden die met hun intelligentie en handel en industrie alles naar zich toetrokken zijn door Hitler het “Internationale Jodendom” noemde. Uit de verslagen van de koerier die dertig miljoen dollar bracht van de “Internationale Joden” naar Hitler persoonlijk om een gewelddadige revolutie te beginnen tegen links waarvan verhoudingsgewijs veel Joden lid waren die niet tot de 10.000-bovensten behoorden, blijkt dat Hitler onderscheid maakte tussen de 'Ebenburtige' Joden waarmee hij de Joden bedoelt zoals de Joden zijn: niet Joods Nationalistisch, niet Zionistische, geen behoefte aan een Joodse Staat, en de Gallische Joden waarmee de Joodse Maffia bedoeld wordt.

Ook uit Der Angriff van nota bene 1942 blijkt dat de Duitsers onderscheid maakte tussen de geaccepteerde Joden (acceptatie is een resultaat van assimilatie en emancipatie) en de onaangename maskering der “goede Joden”. Deze onaangename gemaskeerde “goede Joden” vormen de donkere kern van het Nazisme waarvan het gemiddelde publiek de schijnvertoning accepteert als een vorm van Jodendom. Het ervaren Joodse oog herkent de Nazi's, schrijft er over en wordt belachelijk gemaakt door het Meldpunt Discriminatie Internet.
Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus