U bent hier: Home / Zionisten grote antisemieten

Zionisten grote antisemieten

by J.L. de Kreek — last modified 27-03-2015 12:50
Opgeslagen onder:

De Zionisten zijn de grote antisemieten op aarde. Kunstig hebben zij zich gecamoufleerd als Joden terwijl zij qua ras en geloof niks met de Joden overeenkomstig hebben. Het antisemitisme van de Zionisten begint ná de Franse Revolutie. Joden zijn uit Spanje en Portugal Europa ingekomen. Assimilerend en emanciperend. Dat heeft geleid tot grote vooruitgangen in Europa. Door de Joodse voedselwetten en hygiëne werden ziektes bestreden. Na de Franse Revolutie werden mensenrechten ingevoerd voor iedereen klinisch gelijk.

De Franse Revolutie leidt tot ongemak bij Papen en oligarchen omdat zij tot dan toe de macht hadden en hun kapitalen verdiende aan slavernij en andere corruptie. Onder deze oligarchen relatief veel joden van de Asjkenazische stam. Deze joden zijn een tot joodsheid bekeerd groep agressieve Khazars. Zij wanen zich het uitverkoren volk terwijl zij geen enkele genetische of historische band hebben met de Joden die na christus assimilerend en emanciperend de nieuwe Europese medelanders werden.

Deze oligarchen zijn altijd dankbaar geweest voor slavernij, tegen democratie, anti-integratief, en tegen mensenrechten. Zij hebben hun handlangers voor hun antisemitische karretje gespannen om een bepaalde joodse familie koninklijke familie van Groot Israël te laten zijn. Dat van deze joodse familie al in 1829 bekend is dat het de ambitie bezit als koninklijke familie te regeren over alle Joden, blijkt nu eerst dankzij internet omdat de bron van de informatie de Amerikaanse Columbian Star uit Philidelphia is die nooit in het Nederlandse taalgebied onder de aandacht is gebracht door de Zionisten.

Ook zijn de originelen protocollen van de Zionistische Congressen nooit in het Nederlands vertaald. Daarom ziet het Nederlandse publiek niet onmiddellijk dat de Zionistische joden na de Franse Revolutie de mensenrechten voor de Joden opzeggen en de Joden belachelijk maken. In de protocollen van de Zionistische congressen en in hun overige werken verklaren de Zionisten zelf dat het antisemitisme welhaast volledig verdwenen is in Europa. Zelfs pal voor de Tweede Wereldoorlog laat de grote Zionistische leider Jabotinsky in zijn boek 'The War And The Jew' nadrukkelijk weten dat Italië een halve eeuw het discrimineren van Joden helemaal vergeten was.

Ook schrijft de Zionistische leider Jabotinsky in 1940 in zijn boek 'Te War And The Jew' dat vreemd genoeg het formidabele verleden van Duits antisemitisme snel in vergetelheid lijkt te zinken. Hitler was toen volop aan de macht in Duitsland en de grote ellende moest toen nog beginnen. Ook schrijft Jabotinsky in 1940 in zijn boek 'The War And The Jew' dat de Tweede Wereldoorlog "perfectly right" een Joodse oorlog is. Jabotinsky bedoelt een Zionistische oorlog. De Joden wegens geloof of ras willen en wilde helemaal geen oorlog. Joden wegens ras of geloof wilde assimileren en emanciperen in het door Katholieken gedomineerde Europa.

De Zionisten waren tegen deze Joden die niks anders deden dan volgens hun Joodse plicht in de Diaspora te assimileren en emanciperen. Vandaag worden magistraten in Nederland bedreigd door de Zionisten met 'dire consequences' hierover te zwijgen. De Zionisten vervolgen met lasterlijke aanklachten tegen hetzuur.nl een tak van een Joodse stam die is vermoord in het Zionistische kamp Auschwitz wat is gebouwd door de financiers van de helden van Geert Wilders. De grote 'mother fockers' zijn Zionisten. Idioten als Esther Voet, Ronny Naftaniel, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Simon Wiesenthal, Kustaw Bessems, Job Cohen, Netanyahu die onlangs herkozen is als volgende manager van het wereld-getto.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus