U bent hier: Home / Zionisten gróte geschiedvervalsers

Zionisten gróte geschiedvervalsers

by J.L. de Kreek — last modified 16-06-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn gróte terrorisme gerelateerde geschiedvervalsers. Prominente journalist Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad doet haar stinkende best iedereen te laten geloven dat Zionisten en Joden eender zijn. Dat zijn ze niet. Van geen kant. De Zionisten en de Joden zijn in niks aan elkaar gelijk. Zionisten kunnen Joods bloed bezitten. Ook Katholieken zijn Zionisten. Door het Zionisme zijn het in de geest geen Joden. Zionisten zijn de grondleggers van het Nazisme. Dat zijn de helden van Geert Wilders.

Zionisten zijn mensen als Leon de Winter en Harry Mulisch en Arnon Grunberg die de geschiedenis en het Jodendom liegen alsof het gedrukt staat. Het startschot voor de Jodenvervolging van 1940-1945 is gegeven te Basel 29-31 augustus 1897 door de mannen die geëerd worden als de oprichters van Israël. Zij organiseerde zich crimineel middels vereniging Erez Israël. De naam Israël en de Joodse identiteit zijn gestolen. Een aangenomen identiteit die een vals indruk wekt van het karakter van betrokken Zionist.

Zonder de Zionisten hadden de Joden niks (meer) te vrezen van het antisemitisme in Europa. De Joden hebben altijd last gehad van het antisemitisme der Katholieken. De onwil van de Papen om Joden in de gemeenschap op te nemen. Na de Franse Revolutie verdampte het antisemitisme ten gevolge van de algemene vrijheden. Assimilatie en emancipatie is áltijd hét medicijn geweest voor Joden tegen antisemitisme. Waar ook ter wereld. Alle archieven, ook die van de Zionisten, wijzen uit dat dit medicijn goed werk deed in Europa in de tijd dat de Zionisten zich politiek maatschappelijk organiseerde middels vereniging Erez Israël wat het oorlogsdoel bezat het door de Zionisten in het leven geroepen Jodenprobleem totaal op te lossen.

Er was geen Jodenprobleem in Europa. De Joden hadden geen probleem en er waren geen problemen met de Joden. Zeker na de Franse Revolutie, de Verlichting, Rousseau, democratie en mensenrechten voor iedereen klinisch gelijk ging het bijzonder goed met de Joden in de Diaspora. De Zionistische bronnen zelf wijzen uit dat West Europa in ieder geval na 1800 verlost werd van antisemitisme.

Toen Herzl, de 'founding father' van Israël, zich politiek en journalistiek manifesteerde in 1897 schreven de Zionisten dat Italië het antisemitisme domweg vergeten was. Ook voor de oorlog schrijven de Zionisten dat het welhaast gedaan is met het antisemitisme in Duitsland. Bovendien schrijven zij dat de Tweede Wereldoorlog hun oorlog is. De Joodse familie die Hitler financierde commandeerde de legers der grote machten met hun geld. Iedereen was voor vrede van hen afhankelijk.

Hitler in zijn persoonlijke houding tot de Joden was positief over de ouderwetse assimilerende en emanciperende Joden die 'Ebenburtig' genoemd zijn door Hitler. Hij maakte zich laaiend giftig om het Zionistisch gespuis wat het Internationale Jodendom genoemd is. Duitsland heeft het verlies in de Eerste Wereldoorlog te danken aan de Zionisten. Duitse elite Joden die politiek gemotiveerd naar Amerika vertrokken om daar gedreven als ze zijn in de propaganda de Amerikaanse publieke opinie tegen Duitsland op te zetten.

Na de Eerste Wereldoorlog is Duitsland het Verdrag van Versailles opgedrongen. Daarbij zijn prominente Zionisten betrokken geweest. De Joodse financiers van Hitler waren van mening dat Frankrijk was overbedeeld met het verdrag en wilde het communisme en socialisme uitroeien waar veel Joodse arbeiders zich toe aangetrokken voelde. Zij betaalde Hitler om wraak te nemen op de Fransen en het communisme en socialisme (lees: de Joden) uit te roeien. In de Holocaust spiegelt de klassenstrijd van Marx. De Oost Europese Joden waren in 1897 nog niet verlost van het antisemitisme. In Oekraïne en omstreken werden zij keer op keer geplaagd door pogroms.

Deze Joden werden ook in getto's gehouden. Door hun eigen leiding. De Joodse families die in het Heilige Romeinse Rijk speciaal vergunning hadden van het Rijksbestuur om de Joodse arbeiders als slaven in getto's te houden. De Joden in Oost Europa die bij meerderheid tot de klasse der arbeiders behoorde, en voor een klein deel bestond uit de kapitalistisch aristocraten die de slavernij hebben uitgevonden, werden keer op keer getucht door de Joodse leiding middels de knuppel van de getto-politie of de Zionistisch geïnspireerde pogroms.

Herzl is persoonlijk bij Oost Europese autoriteiten en bij de Paus zeer actief wezen lobbyen voor realisatie van de 'Endlösung der Judenfragen'. Dit ging vergezeld van de propaganda der Zionisten dat Joden niet met andere volkeren konden samenleven. Ook hebben de Zionisten in 1897 eenzijdig de mensenrechten voor de Joden ontbonden en hen gedegradeerd tot verachtte bedelaars. Het is allemaal woord voor woord, letter voor letter, na te lezen in de talrijke onvervalste Zionistische bronnen die de Zionisten verborgen houden.

Zionisten zijn verknocht met het kapitalisme en Katholicisme. Herzl zelf versierde de kerstboom thuis en ging bij de Paus op bezoek zonder de gebruikelijke kniebuiging en het kussen van de handen van de potentaat. De dagboeken van Herzl zijn de meest virulent antisemitische teksten denkbaar. Die dagboeken waarin hij schrijft dat Joden vernietigd moesten worden zijn voor de oorlog positief ontvangen door de recensenten van onder andere de Telegraaf en het NIW. Iedereen was laaiend enthousiast over Herzl en zijn verbond met de antisemieten.

Hitler heeft zich verzet tegen het plan uit 1897 van de Zionisten om Europa naar de afgrond te dragen ter 'Endlösung der Judenfragen'. Ook vocht Hitler tegen roofbouw der Kapitalisten die toevallig bij meerderheid uit Joodse internationalisten met Zionistische ambities bestond. Later heeft hij onder druk van de oorlogsverklaring van de Zionisten uit 1933 een overeenkomst gesloten met de Zionisten om de bulk van Joden te deporteren. De Britten hebben nog vredesplannen voorgesteld die door de Zionisten zijn geweigerd omdat zij de Endlösung' vlot wilde volbrengen.

De bankier van de Zionisten die ook Hitler betaalde en Auschwitz liet bouwen is de familie die sinds hun dictatuur in het getto in het Heilige Romeinse Rijk droomt van een koninkrijk voor zichzelf waarbij het als vorst regeert over alle Joden. De Joden hebben daarom niet gevraagd. De Joden zien deze familie liever gaan dan komen. De Joden hadden niks te klagen in West Europa. Het waren de Zionisten die zich stoorde aan de afwezigheid van Jodenhaat in Europa omdat de Zionisten met tevreden Joden en een rustig Europa zich niet konden verrijken aan de kolonisatie van Palestina.

Het economisch achterland van Palestina en de treinverbindingen die de Zionisten met Azië konden maken vonden zij in 1897 ook heel interessant om in de macht te hebben. De treinen met Joden die moesten werken in de slavenkampen van de Joodse financiers van Hitler zijn reeds in 1897 gereserveerd door de Zionistische handlagers van de Joodse familie die middels de onderneming Auschwitz lieten bouwen om daar ritueel zes miljoen Joden te brandofferen voor de God der Zionisten.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus