U bent hier: Home / Zionisten grote Moffen

Zionisten grote Moffen

by J.L. de Kreek — last modified 30-12-2014 12:00
Opgeslagen onder:

Zionisten en Amerikanen zijn de grote Moffen. De Nazi's waren een internationale groep van Zionisten, Amerikanen, Katholieken en Nationaal Socialisten. De Nazi's zijn vernoemd naar de financierende en bepalende Asjkenazische leiders van de groep. Asjkenazim zijn joden. Joden zijn de Grote Moffen. Jammer en helaas, toch joden. De joden hebben de Joden vergast om Palestina in bezit te krijgen.

Zij noemen hun genocide op de Joden een “Holocaust” want het wassen, vergassen en verbranden van zes miljoen Joden tot ze volledig in rook door de met joods geld betaalde schoorstenen zijn opgegaan is een officieel offer ritueel van de stam der Asjkenazim. Uitgevoerd in de context van hun onderneming om Palestina te koloniseren en 'at the end' de Haram El Sharif te slopen, een Kathedraal voor in de plaats op te trekken, en de familie die Hitler betaald heeft en Auschwitz liet bouwen te kroning als Koninklijke familie van Israël.

De joden voeren een complot uit tegen de mensheid om wereldmacht voor een 'corporate oligargy' waarvan de joodse financiers van Hitler en joodse eigenaren van Auschwitz lid zijn. Dit complot wordt in vereniging met het Vaticaan gesmeed. Het is feitelijk een oud complot wat teruggaat tot het Romeinse Rijk. Wie de geschiedenis van de Joden kent begrijpt dat de Zionisten in hun heimatlied Shir Betar de overwinning van de Romeinen op de Joden bij Jodefet en Masada bejubelen. De joodse familie die Hitler betaalde en eigenaar was van Auschwitz bezat vroeger in het Byzantijnse rijk speciale van de keizer afgeleidde rechten waarmee zij joden in getto's hielden. Ook lieten zij de pogroms plaatsvinden.

De derde trap van meertrapsraket die de Nazi's naar wereldmacht moeten brengen is reeds afgeschoten met de aanslagen in de VS 11 september 2001, die door personen uitgevoerd moet zijn met toegang tot de huid van de stalen kern in de gebouwen van de Twin Towers omdat 'controled demolition' de enige mogelijkheid is de gebouwen van de Twin Towers in te laten storten zoals ze ingestort zijn. Geert Wilders, Hans Jansen en Geen Stijl spelen een hoofdrol in verband met de laatste trap voor de Nazi's om door te stoten naar wereldheerschappij.

Ook voor het Centrum Informatie Documentatie Israël en het Meldpunt Discriminatie Internet zijn hoofdrollen weggelegd. Zij bedreigen bestuur en rechtspraak met 'dire consequences' voor het geval de magistraten in de strafzaken tegen hetzuur.nl de Nazi-feiten van de helden van Geert Wilders herkennen en erkennen. Personen die tot de groep terroristen behoren die de Jodenvervolging van 1940-1945 opgetuigd en uitgevoerd hebben en die na de oorlog Holocaustliegen en verder bijdragen aan uitvoering van de Nazi-plannen zijn: Esther Voet, Ronny Naftaniel, Leon de Winter, Lodewijk Assher, Ronald Eissens, Hans Knoop, en al de andere wannabe Joden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus