U bent hier: Home / Zionisten grote terroristen

Zionisten grote terroristen

by J.L. de Kreek — last modified 14-09-2015 06:00

Zionisten bedreigen Openbaar Ministerie en Rechtspraak met “dire consequences” om te voorkomen dat algemeen bekend wordt dat de Joodse journalist Theodore Herzl de architect is van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. In het onderwijs wordt gepropageerd dat Herzl in de Franse Dreyfus-affaire het Europees antisemitisme als onuitroeibare ziekte zag, terwijl Herzl zelf de antisemieten als zijn vrienden omarmt en de Joden als bedelaars veracht.

Steeds wordt beweerd dat eind 19e eeuw West Europa vergeven was van het antisemitisme, terwijl de Franse Revolutie en de mensenrechten en democratie daaraan juist een eind maakten. Herzl en ook Jabotinsky (beide held van Wilders) schrijven zelf dat het antisemitisme in Frankrijk, Engeland, Italië én Duitsland welhaast verdampt was. Dat gaat over de hele periode van plusminus 1800 tot en met 1940. Herzl had het antisemitisme nodig om zijn idee van een Joodse Natiestaat vorm te geven. Een staat alleen voor Joden wat Herzl het “wereld-getto” noemde.

Pogroms eind 19e begin 20e eeuw in Oost Europa op Joden vonden plaats op instigatie van de Joodse journalist Theodore Herzl die zijn plannen eerst internationaal had gepubliceerd in 'the Jewisch Chroncle' en 'der Judenstaat' en daarna de wereld rond reisde om het aan beslissers te slijten. In 'der Judenstaat' applaudisseert Herzl eerst voor slavernij en begint dan over treinen en transitcentra. In 'der Judenstaat' laat Herzl zien dat zijn groep de markt domineert op aarde en dat iedereen voor handhaving van de mensenrechten voor de Joden van hen afhankelijk is.

Door kwaadsprekers wordt beweerd dat er sprake is van een Joodscomplot. Dat Joden uit zouden zijn op een wereldregering van Joden en de aarde onderworpen aan hen want zij zijn uitverkoren. De waarheid is dat de Zionisten uit zijn op een wereldregering en dat zij krankzinnig ver zijn en dat Hitler deze wereldregering het Duizendjarig Rijk noemde. Het verhaal van het Zionistisch complot staat op joodscomplot.nl wat dus niet Joods is. Hitler werkte voor de familie Rothschild.

Hitler was ingehuurd door Rothschild, Rockfeller en de Koninklijke Shell om in Europa een gewelddadige revolutie tegen de socialisten te realiseren terwijl hun Joodse vriend en journalist Herzl de Joden van Europa in de armen van de socialisten dreef door op zijn ideologie geïnspireerde pogroms te laten plaatsvinden en voortbouwend na zijn dood Duitsland en Europa op die manier te ontwrichten met hordes Joodse vluchtelingen die ver voor de Tweede Wereldoorlog netjes werden opgevangen door de Duitsers en ontsmet van de luizen met Zyclon-B.  

Het verhaal van het vergassen van de Joden is slechts een beetje waar. Alle betrouwbare data bewijst dat het vergassen van zes miljoen Joden mislukt is. De ovens vertoonde gebreken, en de Russen kwamen Auschwitz bevrijden. De Joden hebben altijd veel steun gehad van de Russische burgers. In het Rijk van Herzl zijn de Joden steevast de sigaar. Er zijn 1,7 á 3,3 miljoen Joden vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Een catastrofe, daarom wordt de Jodenvervolging van 1940-1945 een Shoah genoemd door Joden. Zij zien het als de zware consequentie van G-d voor het feit dat broeders en zusters zich willens en wetens niet aan de Drie Eden gehouden hebben.

Voor wat betreft de Holocaust is het Nederlandse Holocaustonderwijs fraude. Psychologische oorlogsvoering van de terroristen. Holocaust betekent brandoffer. Het is een klassiek Joods ritueel. Holocaust in deze context kan de associatie van betrokkenheid van Joden wekken. Alsof Joden schuldig zijn. Joden zoals de Joden klassiek zijn, hebben geen schuld aan de Holocaust. Het zijn de Zionisten die de Drie Eden niet handhaven die volledig verantwoordelijk zijn voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

De Joden zijn in de kampen getrakteerd op slavernij in de mijnen van de patroon van de held van Wilders, én op een ritueel brandoffer door Priesters van Zion die na de oorlog Sonderkommando's met Kampfunctie genoemd zijn. Overal in Europa en Rusland en Engeland en de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog waren Zionisten militair en anderszins actief om de landen tegen elkaar uit te spelen. De Bruinhemden in Duitsland zijn opgericht door de Zionist Jabotinsky die door Wilders op een voetstuk geplaatst wordt.

Jabotinsky was de generaal van Israël in oprichting waarvan de oprichters al in 1897 oorlog voerde om Palestina in bezit te krijgen in weerwil van de goede algemene gezondheid van het Joods Welzijn in Europa. De Joden hadden het door de Franse Revolutie geweldig in Europa tot de Joodse journalist Herzl met zijn bullshit kwam.

De Dreyfus-affaire was juist bewijs van het succes van assimilatie en emancipatie van Joden omdat Dreyfus binnen een aantal jaar gerehabiliteerd was. De collega journalisten in de media nemen de vorm van journalistiek over van Herzl en verzwijgen de feiten die bewijzen dat de Joodse journalist Theodore Herzl de architect is van de Holocaust en dat een deel van zijn werk is uitgestald op www.jodenhaat.nl.

Als iemand Joden HAAT dan zijn het de helden van Wilders en hun volgers. Herzl was zeer proactief met zijn plannen en kwam bij alle prominente bestuurders op aarde aan tafel om hen zijn idee van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk te verkopen. De Joodse journalist Herzl is de man die het publiek debat over de 'Endlösung der Judenfrage' heeft losgemaakt. Zijn dagboeken waarin hij in het Duits zijn machinaties en visioenen prijsgeeft zijn in 1922 en 1923 gepubliceerd. Hitler publiceerde Mein Kamp in 1925.

In Mein Kamp komt de woordcombinatie 'Endlösung der Judenfrage' of 'Lösung der Judenfrage' niet voor, terwijl Herzl het er alleen over heeft en daarbij schrijft (bepaalt) dat Joden vernietigd moeten worden en dat vrije meningsuiting vergaand beperkt moet worden en dat de 'Endlösung der Judenfrage' in de slotakte als bij een grote verzoening finaal wordt opgelost. Omdat er nog Joden leven op aarde ligt de slotact in de toekomst, waarschijnlijk bij en tijdens de Hel van Megiddo.

Om te begrijpen dat Herzl met zijn verwijzing naar Jom Kippoer inderdaad preludeert op Holocaust moet even studie gedaan worden naar deze voor Joden speciale dag. Met grote verzoening op Jom Kippoer brengen Joden brandoffers om hun zonden in verhouding tot G-d recht te breien. Een soort aflaat alleen dan  anders. Dit ritueel wat een authentiek jaarlijks terugkerend Joods ritueel uit de oudheid is waarbij kalfjes en rammen na door de priesters te zijn gewassen geofferd worden in het vuur tot ze volledig in rook zijn opgegaan is wat de Joden is overkomen in de kampen van de patroon van de held van Wilders.

De Zionisten hebben het offer van Jom Kippoer uitvergroot naar een ritueel offer van de Joden die zij eufemistisch broeders en zusters noemde, om hun zonden ten opzichte van G-d, namelijk het niet volgen van de Drie Eden, weg te poetsen. De Kabbala speelt hierin een belangrijke rol. De Kabbala wat als Joodse wijsheid verkocht wordt is een handboek van Satan. In de Kabbala is het getal zes miljoen extreem belangrijk. Dat is een teken van perfectie. Er moesten zes miljoen Joden in de kampen van Rothschild geofferd worden om de familie kans te geven op bezit over Palestina en een vorstelijke kroning als Koning van alle Joden.

De familie Rothschild is geworteld in het Heilige Romeinse Rijk. De familie Rothschild wil koning zijn over de Joden zoals de keizer van Rome koning was over de Joden. Om zo ver te komen hield de familie Rothschild de Joden als slaven gekerstend in getto's in Oost Europa en verzet het zich in vereniging met de Zionisten tegen de afschaffing van slavernij en invoering van democratie en mensenrechten en commandeert het de legers der grote machten met hun bezittingen. Iedereen was blij met Herzl omdat ze met zijn plannen van de Joden afgeholpen werden terwijl de zogenaamde Joden hen de hand boven het hoofd hielden.

De zogenaamde Joden komen genetisch uit Oekraïne. Odessa. Dat zijn Asjkenazim. Asjkenazim zijn ook Bijbelse figuren alleen geen Joden zoals de Semieten. De Semieten stammen van Abraham. Abraham is de stamvader van de Joden en de Moslims. Joden en Arabieren behoren tot hetzelfde ras. Leon de Winter en Esther Voet behoren niet tot het Joodse ras. Ook volgen zij op geen enkele manier het Jodendom. Dat Leon de Winter besmet is met Joodsheid maakt hem geen Jood.

De Joodse journalist Herzl was in augustus 1897 oprichter van vereniging Erez Israël. Deze vereniging stelde zich als oorlogsdoel om alle minderheden te separeren. Herzl en zijn volgers begonnen in 1897 met de Holocaust door de mensenrechten voor de Joden eenzijdig te ontbinden, hen te verachten als bedelaars en de antisemieten te accrediteren om de Joodse rijkdommen te executeren. Patroon van Herzl was de puissant rijke bankiersfamilie Rothschild die in de plannen van Herzl kans zag de oude droom te realiseren om als vorst te regeren over alle Joden.

Zionisten beweren dat zij Joden zijn terwijl het zogenaamde Joden zijn. Joden zijn mensen die de Drie Eden handhaven. De Drie Eden verbieden Joden een Joodse Staat te ambiëren. Zionisten verzetten zich met hand en tand tegen assimilatie en emancipatie van Joden in Europa en bedreigen autoriteiten om de feiten onder de pet te houden. Joden die uit de kast komen met de waarheid en de feiten over het terrorisme der Zionisten worden ouderwets vervolgd door de Zionisten zoals ze ook de Joden hebben laten deporteren naar creperen in de kampen van de Zionistische leiding.

Het Jodendom wordt goed inzichtelijk gemaakt door de Joden van Neturei Karta. Neturei Karta is Armeens voor Wachters van de Stad. Deze Joden zijn de klassieke Joden zoals de Bijbel deze beschrijft. Sommige van deze Joden zijn in genetische zin de biologische nakomelingen van hoofdpersonen in de Bijbel. Deze Joden die de klassieke Joden zijn worden door de Zionisten weggezet als een orthodoxe sekte. De Zionisten doen op voorspraak van de Joodse journalist Theodore Herzl alsof Jodendom ter vrije invulling van betrokkene staat.

Jodendom is het geloof in een almachtige liefhebbende G-d die alwetend en alziend is. Het Jodendom gelooft in dezelfde G-d als de Islam. De God van de Islam is exact dezelfde G-d als de G-d van het Jodendom. De Joden weten dit. De Korantrouwe Moslims weten dit, en de Zionisten en Katholieken doen alsof dat niet zo is. De Zionisten en de Katholieken hebben met elkaar gemeen dat zij door bemiddeling van de Joodse journalist Theodore Herzl samenwerken aan volbrenging van de plannen van de Joodse journalist Theodore Herzl die hij in de jaren voor zijn dood in 1904 ontwikkelde.

De plannen van Theodore Herzl komen voort uit zijn persoonlijke frustratie over zijn orthodoxe opvoeding en het feit dat zijn Jodendom een schijnwerkelijkheid is. Er zijn twee soorten Jodendom. A) het echte Jodendom van de vrienden van G-d, en B) het zogenaamde Jodendom van de vrienden van Satan. In het Jodendom wordt het als staand feit gezien dat er een strijd gaande is tussen G-d en Satan voor macht over de mensheid. Ook gelooft het Jodendom dat alles letterlijk één is, dus dat G-d en Satan feitelijk één en hetzelfde (persoon) zijn.

Omdat het Jodendom een geloof is met wetten en regels die van G-d komen en niet iedereen begrijpend lezen op school heeft gehad, zijn er geleerden die Rabbijnen genoemd worden en heel knap de taal van G-d begrijpen. De Bijbel waarin de regels staan voor de Joden is oorspronkelijk geschreven in de taal van G-d. Deze taal is vertaald in diverse talen waaronder het Nederlands in de Staten Vertaling van het Oude en het Nieuwe Testament. Uit de Statenvertaling blijkt dat G-d geschreven heeft dat Mohammed de laatste profeet is en dat Jezus Christus niet aan het kruis of de paal is gestorven. Ook hier is het algemeen begrijpend lezen wat elke luier schijtende kleuter in Nederland krijgt voldoende om te zien dat Katholieken niet sporen.

Share |
comments powered by Disqus