U bent hier: Home / Zionisten hebben Joden vergast

Zionisten hebben Joden vergast

by J.L. de Kreek — last modified 21-08-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Zelf de Joden vergassen is beter dan het Duitsers te laten doen. Duitsers zouden wroeging kunnen krijgen en compassie kunnen tonen, zo vredelievend als het Duitse volk is. Het woord “Holocaust” voor de Jodenvervolging van 1940-1945 betekent letterlijk dat de Joden de vergassingen vrijwillig verzorgd en ondergaan hebben. De sonderkommando's in de kampfunctie blijken Zionisten te zijn geweest. Het plan voor de Holocaust is bedacht door Zionisten. Hitler is betaald door Zionisten. Auschwitz is gebouwd door Zionisten die ook het gas leverde. Anne Frank is vermoord door Zionisten. Ook zijn er bij lange na geen zes miljoen Joden vergast.

Iedereen kan de feiten kennen. Door de authentieke Zionistische publicaties te lezen die door de Zionisten en de Mainstream media onder de pet worden gehouden. Personen van wie Joodse leden van de familie zijn vergast op deportatie en moord in Auschwitz en Sobíbor mogen na deugdelijk historisch onderzoek de feiten niet openbaren van de Zionisten want de Zionisten vinden dat antisemitisme. De Zionisten vinden het áltijd antisemitisme wanneer ze geen gelijk krijgen.

Toevallig blijkt klip en klaar uit de publicaties van de Zionistische leiders, die de helden van Wilders zijn, dat de antisemieten de trouwste bondgenoten van de Zionisten zijn - en dat de antisemieten zijn geaccrediteerd door de Zionisten om Joden en hun rijkdommen te executeren. De Holocaust stond en staat in het teken van machtsverkrijging en zelfverrijking van de familie Rothschild. Meeste mensen weten dit niet want de Zionisten bedreigen de Rechtspraak met “dire consequences” en organisaties die dat verzorgen om de feiten te ontkennen en negeren.

Ras-antisemiet Herman Loonstein van Federatief Joods Nederland en Loonstein Advocaten die tevens Nasi is van de Joodse scholengemeenschap Cheider kan zijn antisemitisme niet voor zich houden en spuwt zijn Jodenhaat over personen met Joodse achtergrond die de Nazistreken der Zionisten ontmaskeren. Dat ras-antisemiet Herman Loonstein daarbij op Twitter de medaille vertoont die officieel is geslagen door Goebbels om de innige samenwerking tussen de Zionisten en de Nazi's te beklinken negeert hij voor het gemak.

Meeste mensen realiseren zich niet dat Herman Loonstein een Nazi-jood is. Dat is iemand die de schijn wekt Joods te zijn terwijl hij feitelijk de Nazi-ideologie ondersteunt en de feiten verduistert die bewijzen dat de Zionisten en niemand anders dan de Zionisten hoofdverantwoordelijk zijn voor de Holocaust. De Jood Jezus Christus waarschuwt in Openbaring 2 vers 9 voor dit soort tuig: "ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans".

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus