U bent hier: Home / Zionisten moordenaars Joden

Zionisten moordenaars Joden

by J.L. de Kreek — last modified 06-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zoals dit wordt gedoceerd in het onderwijs is niet de waarheid. De waarheid staat haaks op het geschiedenisonderwijs in Nederland in verband met de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, het Zionisme en Israël. De waarheid is dat de Zionisten in ieder geval sinds 1895 actief oorlogen en Holocaust voorbereiden en dat Joden per definitie antizionistisch zijn. Zionistische Joden bestaan niet. Zionisten zijn antisemieten. Waarheid is dat in West Europa na de Verlichting het antisemitisme verdampte.

De Zionistische leiders uit 1895 en 1940 zijn de bronnen voor deze waarneming. Zij zelf schrijven in hun publicaties dat het antisemitisme in West Europa welhaast was verdwenen. Ook schrijven zij dat assimilerende Joden consequent zijn beschermd en er meer antisemitisme moet zijn om de Zionistische zaak te bevorderen. Kenmerk van antisemieten is dat zij antisemitisme en antizionisme aan elkaar gelijk stellen. Zionisten beschouwen zichzelf als Joden terwijl zij dat van geen kant zijn. De Joodse vormen die worden aangenomen zoals de keppel van professor mr. Herman Loonstein is om te misleiden.

De Zionisten hebben de Joodse identiteit gestolen als camouflage voor het antisemitisch terrorisme der Zionisten. De naam Israël voor de zogenaamd Joodse Staat is gestolen van de Joden. Tot 120 jaar geleden sloeg Israël op de Joodse mensen (individuen) die (geloof het of niet) op last van Gd in de Diaspora geplaatst zijn, en niet op een statelijk lichaam. De Joodse waarheid is dat  deze bijkans onomkeerbare uitstrooiing een maatregel is van Gd tegen het zondigen van Joden bij en tijdens de laatste periode van bestuur over Palestina.

De Joden zijn toen vergast op de legers der Romeinen die hen van de heuvels van Betar, Jodafet en Massada verdreven hebben. Sindsdien handhaven de Joden over de hele wereld bijna 2000 jaar de Drie Eden. Zoals de Torah van hen verwacht.  Plotseling eind 19e eeuw zijn er de nationalisten. Mensen die van Jodendom een Natie maken met een volk zonder land. Plotseling staan de Zionisten zonder enige democratische legitimatie op het hoofdpodium zich voordoend als Joden en vertegenwoordigers van álle Joden op aarde.

Deze Zionisten zijn de Nasi’s van het bestuurlijk lichaam van Israël wat te Basel is opgericht 29-31 augustus 1897 als vereniging. Nasi is een gewoon Joods woord voor hij/zij die de orde bepaalt. De voorzitter van een vergadering is de Nasi. Terwijl iedereen -inclusief de Joden- genoten van de vrijheid, blijheid en broederschap van de Franse Revolutie zaten de Zionisten (de Nasi’s) niet stil en organiseerde zij proactief samenwerkend met Mainstream journalisten de meest krachtige antisemitische en antidemocratische beweging tot vandaag.

De Zionisten zijn met de oprichting van Vereniging Erez Israël te Basel 1897 een extreem agressieve antidemocratische en antisemitische beweging gestart die breed is en wordt gedragen in de journalistiek, in de politiek, door het Vaticaan, door industriëlen en in de wetenschap zoals door Carl Jung de beroemde psycholoog te Zurich die met zijn Zionistische vriend Erich Neumann de kolonisatie van Palestina door de Nazi's psychologisch begeleid heeft. De kolonisatie van Palestina is in meest letterlijke zin Ein Nazi fährt nach Palälstina.

De Nazi’s zijn de fusie tussen de Nationaalsocialist en de Zionisten. De Nazi’s zijn naar de Nasi’s vernoemd wat de Zionisten waren, die ook kunnen worden gekenschetst als afvallige Ashkenazim. De Nazi’s komen van Ashkenaz. Ashkenaz was een Bijbels figuur, net als Juda waar de Joden van stammen. Ashkenaz heeft een stam bekeerde Joden (proselieten) voortgebracht die Ashkenazim genoemd worden. Deze Ashkenazim begrijpen het Jodendom in het algemeen niet goed. Hun leiders zijn de gettomanagers die daarvan politiek profiteren waardoor ze de Joden achter de muren van het Wereld Jodenkwartier te Palestina krijgen voor de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de bergen van Israël.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus