U bent hier: Home / Zionisten niet integer

Zionisten niet integer

by J.L. de Kreek — last modified 28-07-2013 20:05
Opgeslagen onder:

Wie opgevoed is met het gevoel van directe nakomelingen van eerstelijns slachtoffers van Auschwitch, alsof de Holocaust zelf meegemaakt is, weet dat Zionisten niet integer zijn. Zionisten zijn de handelaars in witte slaven. De leiders van internationale netwerken van kindermisbruikers. Bestuurders van Getto's. Managers van massamoorden. Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van de Zionistische leiders die ook Adolf Hitler betaald hebben. De grote pogroms in de Odessa die als fundament hebben gediend voor angst onder Joden midden 19e eeuw, zijn Zionistisch geïnspireerd. De gehele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah is radicaal anders dan onderwezen wordt in het Europees onderwijs.

West Europa was door de Franse Revolutie verlicht geraakt toen de Zionisten in Odessa aan de opmars begonnen. Zionisten waren bepalende bestuurders van de stad, ze hitste direct en/of indirect de Grieken op tegen de Joden. Joden en Grieken waren in Odessa altijd al in een harde concurrentie strijd verwikkeld in verband met de handel. Joodse Maffia zoals de Zionisten ook aangeduid worden kunnen zijn de Romeinen van vroeger. Of ze zijn nakomelingen van Dzjengis Khan die in de 7e eeuw een verbond zijn aangegaan met het Byzantijnse Rijk. Om te heersen. Want het kan. De grote vermogens bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geroofd door Joden of althans mensen die zich als Joden voordoen.

Joden zijn geen Zionisten. Slechts een gering aantal procent van de Joden ambieerde een Joodse Nationaliteit. Het waren de Zionisten die de idee van een Joodse Nationaliteit in het publiek debat brachten om onrust te zaaien. Ook manifesteerde zij zich ondemocratisch als de bestuurders der Joden op aarde. Joden overal ter wereld moesten zich patriottistisch manifesteren, en desnoods op elkaar schieten, van de de Zionisten. Om het land te krijgen wat bij de Nationalistische gevoelens past. Lang leven internet. Het netwerk waarop de waarheid van de feiten te vinden is over Ronny Naftaniel en zijn verknipte geest. Het lachje van de man verraadt de ziel van de getto-politie. Wie in reïncarnatie gelooft kan in Ronny Naftaniel een Sondercommando zien. In de literatuur wordt daarvan de kamp en veld functie onderscheiden.

De Sondercommando's in het veld waren de bloeddorstigste moordenaars. De Sondercommando in de kampen zouden Joden zijn gedwongen door de Nazi-leiding anders zouden ze het zelf niet overleven. Wie Shoah van Claude Landzmann gezien heeft ziet daarin een Sondercomando verklaren dat de SS in Auschwitch het niet intereseerde wat de Sonercomandos met de Joden deden. Eichmann is in Jeruzalem geëxecuteerd omdat hij de Holocaust heeft doen laten mislukken. De verbrandingsovens van Auschwitz waren ongeschikt om de grote hoeveelheden lijken te verbranden van de mensen die vermoord zouden zijn. Een complete wanprestatie van de leverancier. Dat ligt onweerlegbaar vast. De 'leichenkellers' waren lijkenkelders. De douches waren wasgelegenheden. Het voetbalveld was wat het woord zegt, net als het zwembad. Het bordeel was de hoerentent. De Shekkel was een kampmunt! Er zijn géén zes miljoen Joden vergast. De Zionisten wilde zes miljoen Joden vergassen als kabbalistische vervulling van het achterlijke Zionistische wereldbeeld. De Amerikaanse Joden vooral, die van oorsprong de Oost Europese Joden waren. Opgejaagd door het zelf veroorzaakte antisemitisme, surfend naar het Vrije Westen op de golf van het auto opgehitste geweld.

Israël is een modern getto voor Joden om ze binnenkort allemaal te doen laten creperen bij en tijdens de Hel van Megiddo. Dat is géén geloof. Dat is de agenda van de Zionisten zoals Ronny Naftaniel. Ronny Naftaniel is leidend terrorist in het Nederlands taalgebied. Het Centrum Informatie Decumentatie Israël is een terroristische organisatie. De Zionisten zijn de grote Naziterroristen die door Hitler en Himmler en Eichmann en Reinhard Tristan Eugen Heydrich gehoordzaamd werden. Odessa, daar ligt het fundament van de SS en de Holocaust. Aangehitst door de Zionisten. In het westen verkocht als antisemitische razzia's van niet-Joden, terwijl het door Zionisten aangehitst geweld was. De Zionisten waren de groten op aarde. Die hadden nooit ergens last van. Met hen ging het altijd goed.

Het waren de arme arbeiders Joden die altijd te lijden hebben gehad van hun slavernij en kinderhandel! Ronny Naftaniel zit niet ver van een onverwachte manifestatie in zijn directe omgeving. Militair en/of justitieel en/of politioneel en/of civiel en/of anderszins. Om de Joden te beschermen tegen zijn Nazisme. Ronny Naftaniel is de persoon om radicaal giftig over te zijn. Leon de Winter hoort daarbij. Net als Harry Mulisch, die verslag deed van het Eichmannproces en geweten moet hebben dat de Zioisten al in 1897 de mensenrechten voor de Joden eenzijdig onbonden hadden. Zijn Ontdekking Van De Hemel levert hem na zijn dood hopelijk de eeuwige hel. Niet voor niks dat hij nooit een Nobelprijs ontvangen heeft. De miesgasser kan niet schrijven.

Hitler wilde geen oorlog. Hitler waarschuwde voor wat de Zionisten de Joden aandeden. Hitler respecteerde de 'ebenburtige' Joden. De Keulse stam. De ouderwetse Joden. Hij verzette zich tegen de nieuwe Joden uit Oost Europa die overal de dienst kwamen uitmaken en Europa vergaste met Jiddisjkeit en porno. Het Joods Nationalisme is de voortgaande bron van existentiële bedreigingen en conflictueuze tweedelingen, juist omdat het direct in strijd is met het Jodendom. De 'Endlösung der Judenfrage' is niet bedacht door Reinhard Tristan Eugen Heydrich, die onloochenbaar als Hitler een Joodse achtergrond had. De Wannseeconferentie ging niet over de massamoord op zes miljoen Joden. Het was de logisch vervolg op de Zionistische congressen die te Basel gestart zijn 29-31 augustus 1897. Hitler wilde vreedzame emigratie van Joden naar Palestina. De Zionisten verklaarde Duitsland in 1933 de oorlog. In verband met het verzet van Hitler tegen de Zionistische terroristen, ook de internationale Joden genoemd. Met de Blitzkrieg in 1939 werd het besluit genomen de Duitse minderheid die na WOI in Polen belaagd werd te beschermen. Het was een locale interventie die wat Hitler betreft niet moest leiden tot een 'full blown' wereldoorlog.

Het aanbod van Hitler direct na de Blitzkrieg een akkoord te sluiten is genegeerd door Frankrijk en Engeland waarvan de strijdkrachten net als die van Hitler gefinancierd zijn door de Rothschild bankiers familie. De familie met de grootste paleizen op aarde. De familie die door de Paus gekroond dreigt te worden als Koninklijke familie van Groot Israël en daarmee de facto de Koning der Koningen, Heer der Heren, zijn zal. Deze familie was de juridisch eigenaar van Auschwitz en verplaatste de strijdkrachten van de naties die zij financieren als schaakstukken over aarde. Met hun geld bepalen zij de wereldgeschiedenis. Nu staan ze schaakmat want hun spel is gehackt. Verondersteld wordt dat de huidige tijd formeel en materieel de Eind Tijd is. Met Armageddon en de Apocalyps en de wederkomst van Christus en de hele hocus pocus die daarbij komt kijken. Dat is precies wat de tijd van nu is. Het opzettelijk vervullen van Katholieke Eind Tijd profetieën is het doel van de Zionisten, om de Rothschild Bankiers familie en het Vaticaan te laten heersen over aarde en de mensheid ouderwets in slavernij te plaatsen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Lirics

Ver es hot in blat gelezn,
Vegn a barimter shtot Ades,
Akh vos far an umglik s'hot getrofn
In eyne tsvey-dray mesles.

Plutsling hot men oysgeshrien:
Ay shlog dem Yidn vi vayt ir kont!
Oy, shteyner in di fenster hobn genumen flien,
A pogrom hot zikh oysgerisn in eyn moment.

Merder zaynen in di gasn gefloygen,
Mit di hek, mit di mesers in di hent gegreyt,
Ay, vu nor a Yidn getrofn,
Oy, glaykh im ouf an ort geteyt.

Dortn ligt a kale a sheyne,
Zi ligt ongeton in khupe kleyd,
Lebn ir shteyt a merder eyner,
Un halt dem sharfn khalef ongegreyt.

Dortn ligt a froye a sheyne,
Zi ligt farvorfn in di mist.
Lebn ir ligt a kind a kleyne,
Un zeygt ir kalte toyte brist.