U bent hier: Home / Zionisten origineel antisemieten

Zionisten origineel antisemieten

by J.L. de Kreek — last modified 26-04-2013 12:05
Opgeslagen onder:

Net als Katholieken zijn Zionisten origineel antisemieten. Om dit te zien is niet tot nauwelijks onderzoek vereist. Het blijkt eenvoudig uit de mythe van het Diaspora Revisionisme en de Joodse Staat wat de Zionisten aanhangen. Vanzelfsprekend blijkt dit ook uit de diepgaande collaboratie van de Zionisten met de Nationaal Socialisten en het feit dat Zionisten de leermeesters zijn van Adolf Hitler en hem op het spoor van de 'Endlösung der Judefrage' gezet hebben. Zionisten waren ook de bouwers en eigenaren van Auschwitz en zij liegen de Holocaust terwijl ze beter weten.

Het maandelijkse magazine algemene literatuur en wetenschap 'the Catholic World' van 'the Officie of the Catholic World' volume LXXI van april tot september 1900 onderwijst op balzijde 829 in keurig Engels wat een antisemiet is:

What is anti-Semite? It is simply a man who believes the Jews to be in Christendom a disintegrating and dangerous forces.

Dat de Joden een 'disintegrating' en 'dangerous' kracht zijn in het Christendom is evident. En vanzelfsprekend vise versa. De twee religies zijn hoewel gerelateerd aan elkaar fundamenteel verschillend op twee punten. Het eerste punt is dat Jezus volgens het Jodendom niet de Messias is. Het twee is dat het Christendom de wetten van Mozes niet erkent als permanent bindend. Eigenlijk is antisemitisme een natuurlijke reactie op volstrekt aan de eigen cultuur vreemde opvatting van Semieten. Dat vonden de Zionisten ook. De Zionisten meende dat Joden in tegenstelling tot de meerderheid der Joden niet samenleven konden met de Europese bevolking en daarom een eigen wereld-getto in Palestina nodig hadden.

Dat Zionisten vel gekant waren en overigens nog zijn tegen assimilerende en emanciperende Joden in Europa blijkt uit alles wat het Zionisme voortgebracht heeft. Het inspireren en betalen van de Nationaal Socialisten en het bouwen van Auschwitz en het pathologisch liegen over de Holocaust door de Zionisten is reeds uitvoerig aan de orde gekomen op Goede Nieuws. Door de Zionisten waren de Joden kansloos tegen antisemitisme. Dat zijn ze tot op de dag van vandaag gebleven. Dat de Zionisten in ieder geval in de jaren zestig van vorige eeuw de idee aanhingen dat Joden een geïsoleerd element zijn in het midden van de mensen waartussen zij leven en niet eenvoudig getolereerd kunnen worden door de Nazistaten blijkt uit het volgende stuitende citaat van Ben Gurion uit the New York Times van 22 april 1963:

Jews are in truth a separate element in the midst of the peoples among whom they live – an element that cannot be completely absorbed by any nation – and for this reason no nation can calmly tolerate it in its midst.

Het lezen van de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die geëerd wordt als de 'founding-father' van Israël levert ook meer dan voldoende bewijs dat de Zionisten in hart en nieren antisemieten zijn. Op holocaustles.nl, de website die offline moet van de Zionisten, staat een hele rij orginele citaten waaruit de antisemitisme grondslag van de Zionisten meer dan voldoende blijkt. Het element van het terugdraaien van de Diapsora wat aan de basis ligt van het Zionisme is meer dan overtuigend bewijs dat de Zionisten maling hebben aan de Joodse wetten en tradities en kennelijk willen dat de Joden uit het Katholieke Europa verdreven worden. Zionisten zijn grote voorstanders geweest van het Nationaal Socialisme van Adolf Hitler omdat zijn antisemitisme de Zionistische zaak bevorderde. De Zionisten trokken partij voor de Nazi's en Esther Voet de nieuwe directeur van het CIDI liegt dagelijks de geschiedenis alsof het gedrukt staat.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus