U bent hier: Home / Zionisten regisseurs WOII & Shoah

Zionisten regisseurs WOII & Shoah

by J.L. de Kreek — last modified 31-12-2013 13:30
Opgeslagen onder:

Bovenstaande titel van onderhavige post op het Goede Nieuws is meer dan een opinie. Newton voorspelde op basis van de exacte wetenschap en zijn waarneming van de Bijbel dat de wereld vergaat in 2060. Iedereen heeft het gehad over 21 december 2012. Iedereen lacht dat de wereld niet vergaan is dus dat de profetie geen waarheid is.

Niemand begrijpt dat 21 december 2012 het proces van verandering is ingezet wat leidt tot de sloop van de Haram El Sharif te Jeruzalem, de bouw van de nieuwe kruisvaarderskerk die als Joodse tempel verkocht wordt en de definitieve vestiging van het Duizend Jarig Nazirijk onder leiding van de Rothschild bankiers familie en Vaticaan. Newton begreep de Bijbel bijzonder goed. De Bijbel voorspelt dat de wereldgemeenschap instort wanneer gelovigen aan politiek deelnemen of zelfs van kiesrechten gebruik maken.

Het behoort niet tot het mandaat van de overheid te bepalen dat gelovigen niet aan politiek mogen deelnemen bij gebreke waarvan zij in alle redelijkheid vermoedelijke deelnemers aan terrorisme zijn. Zionisten zijn gevaarlijke imbecielen. Personen die tot alles in staat zijn. Hitler was Zionisten. Eichmann was Zionisten. De Zionisten bestuurde de Naties betrokken bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Overal zaten Zionisten op prominente plaatsen in de besturen van de diverse landen die deelnamen aan de Tweede Wereldoorlog. De Zionisten hadden de regie. 

Die Zionisten doen alsof zij Joden zijn. Daarmee opzettelijk antisemitisme uitlokkend en ondersteunend. Vroeger stond antisemitisme gelijk aan Diaspora Revisionisme. Diaspora Revisionisme is de Joodse terminologie voor antisemitisme. Zionisten zijn de grote Diaspora Revisionisten, de racistische separatisten. In de tijd vóór de Franse Revolutie vooral een ziekte van katholieken. Joden hebben altijd in de Diaspora willen wonen omdat dit de heilige opdracht is ná de herkende en erkende afgoderij en dergelijken rond de twee duizend jaar geleden toevallig toen ook Christus leefde. 

Joden komen uit Palestina. Zionisten komen uit Khazarie. Het zijn bekeerde Khazars. Aziaten als Dzjengis Khan. Zij zijn gedwongen bekeerd ten gevolge van een verbond tussen de Khazarkoning(en) en het Byzantijnse Rijk. Het zijn de voortzetters van het ouderwetse Romeinse Rijk geëvolueerd tot het Zionisme van Ashkenazische Joden en katholieken. In het Zionistische strijdlied Shir Betar wordt de verovering door de Romeinen van Joodse steden bejubeld. 

Van deze Asjkenazim is een relevant deel -wat niet toevallig niet zelden arbeiders waren- als slaven misbruikt en geholocaust door de eigen leiders om de wereldgemeenschap Palestina af te persen als wereldgetto voor de Ashkenazische arbeiders Joden en de authentieke Joden om hen totaal te vernietigen en definitief Katholiek wereldbestuur te vestigen op aarde. De tekens NAZI in het woord Asjkenazim verwijst niet anders dan naar de Nazi's. Nasi, met s geschreven is ook een Joods woord. 

De volbrenging van de zieke katholieke profetieën die per 2012 formeel is ingezet zal plaatsvinden om en nabij 2060. De perioden nu vanaf 2012 wordt door deelnemende boefjes in particuliere hoedanigheid gespiegeld aan de beroemde apocalyps uit Openbaring. De kijk van de Jehova's getuigen op Openbaring loopt vrijwel exact gelijk met de interpretatie van Newton. 

De Jehova's Getuigen prediken dat in 1914 de duivel naar aarde gestort of gejaagd is door een oorlog in de hemel. Dit moment is zeer waarschijnlijk eerder bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres wat te Basel 1897 heeft plaatsgevonden met de katholieke eind tijd profetieën in de achterhoofden van de collectieve en individuele Zionistische congresdeelnemers. 

Dat congres is het moment wat de Zionistische militaire leider Jabotinsky in zijn boek 'the Jewish War Front' wat ook uitgegeven is als 'the War and the Jews' erkent als het loslaten van het Armageddon beest. Ook de Zionistische leider Herzl verwachtte rond 1897 betrokkenheid van de katholieken bij zijn 'Endlösung der judenfrage' in verband met de door de katholieken geprofeteerde Exodus van alle Joden uit Europa in de tijd waarin deze plaatsvond. 

Zionisten zijn de personen die in 1897 net zeven jaar nadat zij met de slachting van Wounded Knee de holocaust op de indianen vrijwel totaal volbracht hebben, de mensenrechten voor de Joden ontbonden en deze kleineerde als een verachtte bedelaars. Deze mensenrechten werden mode ná de Franse Revolutie die toen net de vruchten begon af te werpen voor de Joden in Europa. De Franse Revolutie en de Russische Revolutie is bijzonder goed geweest voor de algemene gezondheid der Joden. Bewijs van het succes van de Diaspora. Het zijn boven alles de Zionisten, kapitalisten en katholieken en wat daaraan spiegelt wat de zieke geesten zijn die de vrede en veiligheid op aarde in gevaar brengen en de minderheden Endlost willen. Seculiere racisten en Geert Wilders zijn hún vrienden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus