U bent hier: Home / Zionisten vieren succes Holocaust

Zionisten vieren succes Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 05-12-2013 14:40
Opgeslagen onder:

Donderdag 05 december 2013 is op de ijsbaan op het Leidseplein te Amsterdam met circa 150 belangstellenden een grote Chanukah aangestoken door schijn Joden. Daarmee vieren zij het succes van de 'Endlösung der Judenfrage'. Chanukah is een van de kleinere joodse feesten wat onder invloed van kerstmis en de zionisten de laatste 116 jaar aan belang gewonnen heeft.

De sage van Chanukah draait om Juda de Maccabeër die zich verzette tegen de ontheiliging van de Tempel door Grieken. De manschappen van Juda de Maccabeër werden geduchte strijders die veldslagen wonnen en bekend werden als de Maccabeërs. Andere Joodse families werden met geweld aan de Maccabeërs onderworpen. Lieverdjes zijn het nooit geweest.

Nadat de Joden gezondigd hadden zijn zij in de Diaspora geplaatst en geldt er een verbod voor Joden op het voeren van oorlog. De Wijzen vreesde dat als er te veel spanning op de oorlogen werden gezet, dat dit bij Joden in ballingschap zou kunnen hebben geleid tot het idee dat oorlog een middel is om zichzelf te verlossen. Daarom brachten zij de praktijk van het aansteken van een menora in elk joods huis tot stand, om het wonder van de menora in de Tempel die acht dagen brandde op een voorraad olie van een dag te benadrukken.

Bovendien was de menora volgens de Wijzen zelf de herinnering dat de verlossing uit de ballingschap zal komen op een wonderbaarlijke manier, en niet door menselijke inspanning zoals de Zionisten opportunistisch beweren. De bron voor deze symboliek is het boek van profeet Zacharia (4:06).

De bittere ironie is dat de Zionisten de geest van de kaarsen hebben genegeerd, zij zijn immers de beramers van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust op de zes miljoen broeders en zusters om met geweld politiek maatschappelijk de verlossing uit de ballingschap voor de niet vermoorde Joden te realiseren.

Nu is Chanoeka de viering van de Zionistische overwinningen van de Maccabeeërs op de Diaspora Joden. Zij hebben de menora als een van hun nationale symbolen gekozen – die juist het tegenovergestelde symboliseert van de Zionistische idealen! De 150 mensen die 05 december 2013 op het Leidseplein Chanukah vieren hebben daarmee hun totempaal in het centrum van Amsterdam gepland wat in 1940-1945 door de Zionisten ontdaan is van de rijke Joodse populatie.

De grote Zionistische leider Herzl die in 1896 de 'Endlösung der Judenfrage' op de internationaal politieke agenda gezet heeft vierde zelf geen Chanoeka. Hij had de kerstboom in huis. Ook predikte hij toen reeds dat Joden vernietigd worden moesten en bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars zijn. Hij zag antisemiet als de beste vrienden van de Zionisten en wilde meer antisemitisme in Europa om de Joden te verdrijven.

Ook de kampen en deporteren per goederen wagons is door de grote zionistische leider Herzl bedacht eind 19e eeuw. De Zionisten begonnen de Tweede Wereldoorlog 23 maart 1933 met een oorlogsverklaring aan Duitsland en weigerde in 1940 vredesbesprekingen aan te gaan zonder dat de bulk van Joden uit Europa verdreven was. Alle Naties moesten daaraan meewerken van de Zionisten anders zou Europa onder Joods bestuur komen. De Zionisten hebben ook symbiotisch met de SS Auschwitz gebouwd, en het gas en Hitler betaald.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus