U bent hier: Home / Zionisten zijn antisemieten

Zionisten zijn antisemieten

by J.L. de Kreek — last modified 08-08-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Daar staan ze dan met hun allen betaald door de Telegraaf pagina groot op de achterkant van de Wakkerste Krant van Nederland. Hoe heten ze ook al weer, de anti-semieten? Vroeger werden zij Cohen en Assher genoemd en was de Telegraaf hun vriend. Dat deze families de grote slavenhandelaren waren en in vereniging met de familie Rothschild getto's managede wordt door niemand van de anti-semieten onderwezen. Antisemieten zijn personen die de Diaspora revisioneren. Dat is een moeilijk wordt voor “terugdraaien”. Sinds jaar en dag verbiedt het Joodsrecht revisie van de Diaspora. Antisemitisme kan en mag nooit een argument zijn de Diaspora te revisioneren of te streven naar enige vorm van nationalisatie voor Joden.

Het verondersteld Joods Nationalisme staat aan de basis van het antisemitisme. De Joden hebben geen nationalistische gevoelens. Joden zijn louter met Gd en het woord bezig. 24/7 per dag. Dat doen zij assimilerend en emanciperend naar de normen en waarden van de gemeenschap waarvan zij bevoegd een paspoort bezitten. Joden hebben geen tijd voor nationalisme. Wie de geschriften bestudeert van zij die het Joods Nationalisme prediken ontdekt dat deze mensen samenwerkte met antisemieten en reeds in 1897 bepleitte dat Joden vernietigd moesten worden. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het antisemitisme is net even wat anders dan iedereen onderwezen krijgt. Zoals iedereen het onderwezen krijgt is zieke propaganda van de elite die na de Tweede Wereldoorlog door betrokkenheid bij het bestuur der naties de dans van de strafrechtelijke vergelding ontsprongen is.

 

Aan de top van de antisemitische piramide staan de familie Rothschild, de familie Bush, de familie Rockefeller en Koninklijke Shell. Nederland was voorafgaande de Tweede Wereldoorlog een sleutelrol locatie in verband met de financiering van Adolf Hitler. Hitler kreeg zijn geld per koerier via een bank in Rotterdam betaald door Joden uit Amerika die in 1900 reeds het publiek misleidde met Holocausten in Europa die volbracht waren of zich voltrokken. Steeds weer zes miljoen Joden die gecrepeerd zijn overal in Europa. Jaar in jaar uit reclame in de eigen Zionistische magazines over de Holocaust op de broeders en zusters in Europa zonder dat de Joodse elite bereid was een vinger uit te steken. Zij zagen zichzelf immers niet als filantropen. De Joodse rijkdommen wilde zij executeren, zij waren dankbaar voor slavernij, tegen democratie en tegen vrije meningsuiting.

 

De Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog en de crisis op crisis nu staan volledig in het teken van de belangen van de familie Rothschild en hun volgers. Dat deze familie middels juridische constructies met ondernemingen 'at the end' de juridisch eigenaar waren van het concentratiekamp Auschwitz waar veel Nederlandse Joden na een barre tocht per trein van dinsdagavond tot en met de vrijdagnacht shit van de Zionisten in vereniging met de Nationaal Socialisten en Katholieken is natuurlijk te blatant om te verzwijgen. De Joden zijn vergast door Joden. Sonderkommando's. Personen die na de oorlog logen dat zij gedwongen werden. Het brandoffer wat zij feitelijk volbrachten werd ouderwets ritueel uitgevoerd inclusief het wassen van lichamen. In literatuur na de oorlog wordt onderscheid gemaakt tussen de veld en kampfunctie van de Beulen van Zion. Dat onderscheid is cosmetisch.

 

In Amsterdam werden de Joden verraden door de grootvader van de huidige vicepremier Assher. Hij gaf leiding aan de Joodsche Raad wat een bestuurlijk lichaam was van de Zionistische Wereldorganisatie wat reeds in 1933 middels oorlogsverklaring en boycot deportaties contracten bij Hitler had afgedwongen. Veel Amsterdamse Joden zijn eerst naar de Hollandsche Schouwburg gebracht. Dan naar Vucht of Westerbork of eerst Vught en dan Westerbork, en dan op dinsdag avond per trein naar Auschwitz. Een rechtstreeks verbinding van Boulevard de Misère naar der Juderampe waar de Moffen stonden met wapens en honden. Vrouwen en mannen werden geschieden. Sommige moesten direct aan het gas. Anderen konden eerst arbeiten als dwangarbeider in de mijnen en fabrieken van de familie Rothschild waaraan ook de familie Bush het familiekapitaal verdiende. Dat er vergast is staat buitenlijf.

 

Alleen niet in de industriële omvang die iedereen moet geloven van de Zionisten. Uit de gevestigde geschiedschrijving is af te leiden dat de grote vergassingen geagendeerd stonden voor 1946 en dat defecte crematoria en andere gebreken in de oplevering en het oprukken van de Russen roet in het Kabbalistische offerritueel gegooid hebben. Dat de Holocaust een kabbalistische oorsprong bezit blijkt uit de kwalificatie “Holocaust” voor de Shoah. Shoah is een Joods woord en betekent catastrofe. In casu de catastrofe van de politiek maatschappelijke revisie van de Diaspora. Holocaust is ook een Joods woord en betekent brandoffer. Holocaust zou betekenen dat de Joden het gedaan hebben terwijl het de Zionisten zijn die de schuld dragen. Voor volle 100%. Zelfs Hitler moet het vergeven worden want hij is het product van zijn Zionistische opvoeding. De grootvader van Hitler is naar alle waarschijnlijkheid een lid van de familie Rothschild. In ieder geval heeft Hitler zijn oorlogskapitaal van deze familie die ook de andere aan de Tweede Wereldoorlog deelnemende landen financierde op weg naar wereldheerschappij voor de Joodse Maffia.

 

Wilders is in dit verband de nieuwe Nederlandse Hitler, en Esther Voet & Co de Zionisten die net als bij Adolf Hitler in der tijd onvoldoende afstand nemen van de psychopaat met machtswellust en grootsheidswaanzin. Dat Wilders een grote antisemitische idioot is bewijst hij nu al heel lang. Dat Wilders nog niet is afgefikt door de Telegraaf en de rest van de journalistiek bewijst dat de verrotting diep geteerd zit in de samenleving. Alle journalisten hebben internet en het nieuws van de grootste antisemiet en Holocaust ontkenner van Nederland is pontificaal in alle media onder de aandacht geweest van de Nederlandse journalistiek. Hans Knoop en Kustaw Bessems kunnen weten dat de bedenker van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk één van werelds grootste journalisten was. Een vooraanstaand man die overal bij iedereen aan tafel kwam en voor wie all deuren op gingen die voor de rest van de wereld gesloten bleven. Als geen ander begreep hij de massamedia en de volkspsychose die daarmee verkregen worden kon als de Zionisten het spel strak speelden.

 

Glad als een adder en listig als een aal zoog en etterde hij in kringen van beslissers tot iedereen giftig was op de Joden en hij de antisemieten makkelijk naar zich toetrekken kon. Herzl en Jabotinsky die als de grote helden van Israël en Wilders herdacht worden zijn de ideologische en militaire kwartiermakers van de zelfverrijking van de familie Rothschild aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Herzl heeft alles opgeschreven in zijn dagboeken die in de volle omvang van vijfduizend pagina's gelezen moeten worden en niet alleen de veel verkochte samenvatting. In de samenvatting in pocketformaat die de meeste mensen lezen staan enkel onbelangrijke zinnen van de man. In het echte werk, dat niet geciteerd wordt door anderen schetst hij de blauwdruk van de Holocaust en onaneert hij bijkans over zijn frutsels. Herzl was compleet zelf geabsorbeerd en stond volledig ten dienste van de zelfverrijking van het World House van de familie Rothschild en de vervulling van de door de Katholieken gedroomde Exodus.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus