U bent hier: Home / Zionisten zijn barbaren

Zionisten zijn barbaren

by J.L. de Kreek — last modified 09-09-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Dan is het zo ver dat geoordeeld worden moet dat de Zionisten een terroristische organisatie zijn die met Russisch accent doen alsof rebellen de MH17 neergeschoten hebben. Dat de MH17 neergeschoten is door BUK 312 die door de Oekraïense verkeerspolitie gefilmd is op een dieplader in bezit van het Neonazistische Azov Battalion wat namens Kiev gesteund wordt door een Israëli met dubbel paspoort en bizar veel geld, vertelt Telegraaf niet.

Over twee dagen is het de dertiende herdenking van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Iedereen kan weten dat deze aanslagen door een andere kring gepleegd moet zijn dat de autoriteiten beweren want twee vliegtuigen bezitten ten enenmale onvoldoende impuls om twee Twin Towers met stalenkernen en vrije valsnelheid in het eigen fundament tot stof te laten vergaan. De gebouwen zijn verpulverd. Geëvaporeerd. Verdampt. Dat kan alleen gedaan zijn door personen die weten hoe zij het Gdsdeeltje manipuleren kunnen.

 

In de sociale media wordt gewezen naar de Zionisten. Israël zou achter de aanslagen zitten in vereniging met gespuis uit het Pentagon. Sociale media wordt niet sociaal genoemd omdat het gemaakt wordt door socialisten. Sociale media is ook behept met het waarheidsmonster. Sociale media willen de waarheid weten en houden álle opties open. Het is helemaal niet uit te sluiten dat de Zionisten achter de aanslagen 9/11 en op de MH17 zitten. De Zionisten worden door de door hen bestierde massamedia de hand boven het hoofd geboden in verband met hun brisante terrorisme.

 

Niemand durft te schrijven dat Esther Voet van het Centrum Informatie Documentatie Israël feitelijk dienstbaar is aan de Heilige Nazistische Zaak die Adolf Hitler ook diende en waarmee ook Geert Wilders besmet is. Zionisten zijn tuig. Meer dan schorriemorrie. Zuiver tuig met het oogmerk te moorden en roven tot het geheel bevredigd is in de materiële behoefte en machtswellust. Auschwitz was een Zionistisch project symbiotisch met de SS. Bedoeld als transcentrum langs het spoor en archrarisch modelkamp zoals de grote Zionistische leider Herzl in zijn epistel Der Judenstaat in 1895 reeds welhaast verordonneerde. Hitler was gewild of niet diep geworteld in het Zionisme.

 

Hij heeft zijn oorlogskapitaal geleverd gekregen van de bankiersfamilie Rothschild vanuit de verenigde Staten van Amerika door een koerier gebracht gedurende drie transporten met koffers vol contanten voor de Führer persoonlijk. Waarom Esther Voet van het CIDI deze feiten niet vrijwillig openbaart komt omdat zij de Zionistische leiding volgt die reeds in 1895 bepaalde dat Joden vernietigd moesten worden en dat de antisemieten de beste vrienden zijn van Esther Voet & co. Dat dit feiten zijn kan geweten worden omdat de grote Zionistische leider Herzl die door Wilders als held geadoreerd wordt in vijfduizend pagina's dagboeken zijn diepe persoonlijke zielenroerselen en wandelgangen prijs geeft aan nakomelingen van zij die de concentratiekampen van Zion niet overleefd hebben.

 

Het komt als bijzonder relevant voor dat iedereen op de hoogte moet zijn van het feit dat de Zionisten en niet Hitler de bedenkers van de Endlösung der Judenfrage en actieve militante kwartiermakers van WOII en de Shoah zijn. Niet voor Esther Voet. Die voert een virulent antisemitische hetze tegen zij die de feiten wél erkennen en het publiek erover eerlijk informeren. Met daarbij knalharde grafische bewijzen die niet te ontkennen zijn. Zionisten zijn de meest barbaarse honden die de mensheid voortbrengt. Ploerten zoals er geen anderen zijn. Handig hanteren zij de harde knuppel van de getto-politie. Geraffineerd manifesteren zij zich onder de slachtoffers terwijl zij vrijwillig priesterlijk als Sondecommando's ritueel de kabbalistische Holos Kaustos van Zion uitvoerde.

 

Er moet definitief en duurzaam een eind gemaakt worden aan de Zionistische ambities. Om Joden veilig te stellen. Omdat iedereen in de waan geplaatst is over de schuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah ziet ook niemand dat de Zionisten inmiddels de volgende stappen gezet hebben op weg naar wereldheerschappij van de Corporate Oligargy en Militaire Junta die ook schuld hebben aan de aanslagen in de VS 11 september 2001 en dus de aanslag op de #MH17. Het oogmerk van de Staat Israël is te verzorgen dat de Joden tijdig bij meerderheid zijn samengepakt in het wereld-getto wanneer Jezus terugkeert 'te midden van een oorlog waarin alle joden zullen sterven' aldus republikein Mitt Romney die ook Amerikaanse presidentskandidaat geweest is.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus