U bent hier: Home / Zionisten zijn gewoontemisdadigers

Zionisten zijn gewoontemisdadigers

by J.L. de Kreek — last modified 16-03-2013 09:10
Opgeslagen onder:

Nader onderzoek van Goede Nieuws wijst uit dat de Zionisten de 'hardecore' Nazi's zijn. Kunst van de Diaspora is dat het vanzelf verlossing brengt wanneer de Joden geduldig zijn. Dat Joden door Diaspora verlossing nabij waren wordt bewezen door de Franse Revolutie en de afschaffing van slavernij en het 'contract social' van Rousseau en 'last but not least' mensenrechten voor iedereen en dus ook voor de Joden. De Zionisten waren niet blij met deze ontwikkeling omdat tevreden Joden niet verhuizen naar het wereld-getto. Dus bedacht Zionist Theodore Herzl het plan om het ouderwetse antisemitisme van de katholieken wat na de Franse Revolutie verdampte nieuw leven in te blazen door in zijn wandelgangen onder prominenten in media en politiek de mythe te verspreiden dat Joden niet met andere mensen konden samenleven en uit veiligheid een eigen Staat moesten hebben in Palestina waaruit Joden twee duizend jaar geleden door G-d verbannen zijn.

Wie de originele protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 erop naleest ziet in een oogopslag dat de tweehonderd niet gekozen Zionistische leiders zich in vereniging verzetten tegen mensenrechten voor Joden en de Joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars noemen. Het staat allemaal letterlijk origineel geschreven en gedrukt dus niet te begrijpen valt waarom CIDI en het MDI en de Joodse Omroep en de Anne Frank Stichting in al de wijsheid niet besluiten hun holocaustonderwijs te beginnen op het moment dat de eerste voorbereidingshandelingen door de Zionisten uitgevoerd zijn! Gezien vanuit het perspectief der Zionisten is het makkelijk te begrijpen hoe alles zo is gekomen en wat er in werkelijkheid gebeurt is. De systematische wijze waarop de Zionisten iedereen voorliegen en onder dreiging van groot geweld tot medewerking brengen rechtvaardigt ontmanteling van de Staat Israël en een 'wiedergutmachung' waar de familie Rothschild eeuwig van in de goot raakt. Amerika en de Zionisten hebben Hitler betaald.

Hitler is genetisch verwant aan de bewoners van Israël. Slechts een kleine minderheid Israëlisch bezitten het DNA wat hen verbindt met de originele Joden uit Irak. De Hitler Joden zoals de Asjkenazim of Europese Joden ook genoemd worden zijn genetisch verwant aan Dzjengis Khann en pas bekeerd nadat de meer dan drie duizend jaar oude stam der originele Joden meer dan zes honderd jaar in de Diaspora woonde en het vebond met G-d is aangegaan nooit meer een staat voor Joden te willen, of althans niks staatsrechtelijks of privaat een staat te willen. Zionisme en Jodendom is zoiets als slavendrijvers en slaven. Twee recht tegenover elkaar staande uitersten. Onverenigbare grootheden. De Nazi's worden de Nazi's genoemd omdat de Nationaal Socialisten diepgaand collaboreerde met de Zionisten om het Zionistische plan van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk uit te voeren. Het eenvoudige feit dat de grote Zionistische leider Theodore Herzl zich in zijn dagboeken welhaast ruw onaneert om de eigen vondst van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en zichzelf applaudisseert omdat hij daarvan een politiek onderwerp gemaakt heeft, doet in alle redelijkheid vermoeden dat Zionisten gewoontemisdadigers zijn.

Het plegen van talrijke ernstige en ook terrorisme gerelateerde strafbare feiten zit Zionisten kennelijk in het bloed. Ze kunnen makkelijk de gang gaan want ze hebben de macht om iedereen de oorlog te verklaren. Voorts kunnen zij zich verschuilen achter valse beschuldigingen van antisemitisme of Jodenhaat. Zionisten hebben antisemitisme en Jodenhaat uitgevonden. Na de Franse Revolutie was er bijna geen antisemitisme in Europa. Daarom vonden Zionisten het een goed plan enkele smeulende latente bronnen antisemitisme nieuw leven in te blazen om Joodse rijkdommen te liquideren want de kolonisatie van Palestina moest ergens van betaald worden. Dat het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep en de Anne Frank Stichting er geen oog voor hebben dat de originele publicaties van Zionisten uitwijzen dat het de Zionisten louter om materieel gewin te doen is, bewijst het bedrog met kennelijk terroristische oogmerk. Verrijking van aristocraten zoals de bankiers familie Rothschild. De hele kolonisatie van Palestina met Shoah en Exodus en al draait erom de familie Rothschild de gelegenheid te geven de koninklijke familie van Groot Israël te zijn. Het is blatant vuig evident dat het niet verbaast dat Ronny Naftaniel en co zich achter kogelvrij glas verschuilen!

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus