U bent hier: Home / Zionisten zijn Moffen

Zionisten zijn Moffen

by J.L. de Kreek — last modified 22-08-2014 06:00

Laten we erover niet moeilijk doen, het is niet moeilijk: Zionisten zijn Moffen. Iedereen die een Mof genoemd moet worden moet een Mof genoemd worden. Zionisten zijn Moffen. Duitsers waren Moffen. Zionisten zijn Moffen. Het is misschien moeilijk voor de meeste Moffen de Joden te begrijpen. Joden houden niet van de Joodse Staat. Joden hebben een bloedhekel aan Zionisme. Als Joden iets haten dan is het Zionisme. Joodse zelfhaat bestaat niet. Joden haten geen Joden. Zionisten haten Joden en zijn daarmee dé Moffen.

Omdat meeste mensen denken dat Zionisten gelijk staan aan Joden kon de titel ook zijn: Joden zijn Moffen. Meer precies is het om te schrijven Zionisten zijn Moffen. Joden zijn geen Zionisten en het draait bij de Moffen om de Zionisten. Eerst waren er de Zionisten die de succesvolle assimilatie en emancipatie van Joden frustreerde voordat de Nationaal Socialisten het Zionistische gedachtegoed overnamen. De Nationaal Socialisten, de Duisters, zijn voor de oorlog intern en extern bedreigd door de militairen van Israël in oprichting die onder leiding van Jabotinsky de Exodus aan het managen waren.

 

Voorts is Hitler betaald door de Joodse familie die middels de ondernemingen eigenaar was van het concentratiekamp Auschwitz waar vier miljoen Joden zouden zijn vergast. Dat ze bij meerderheid niet zijn vergast is forensisch bewezen door Robert Jan van Pelt. Mister Auschwitz die als historicus door iedereen erkend wordt als gezaghebbend. Zijn boek met de titel Auschwitz is klip en klaar over de symbiose tussen IG-Farben en de SS. Het kamp is op particulier initiatief van IG-farben gebouwd. IG-Farben althans dochter IG-Auschwitch had het gezag op en over het kampterrein. De vergassingen waren het particuliere initiatief van Vereniging Erez Israël die nu bestuurs- en staatsrechten over Palestina claimt.

 

Dat Israël erkend wordt door de internationale gemeenschap als Joodse Staat betekent niet dat het een Joodse Staat is. Israël is HET WERELD GETTO met kapitalen geschreven omdat de oprichters Israël als wereld getto bedoeld hebben en aan de muur te zien is dat het waarachtig hét wereld getto is. Alles aan Israël is Katholiek! Israël is het Nieuwe Israël waar de Katholieken 'as we speak' de Tempelberg slopen willen om daar de Nieuwe Kruisvaarderskerk te bouwen en een lid van de familie Rothschild te kronen als koninklijke familie van Nieuw Israël. De Zionisten wekken de schijn dat zij Joden zijn. Dat zijn zij bij lange na niet. Alles aan het Zionisme is geïnspireerd op de Katholieke Eind Tijd profetieën. Omdat iedereen erin gelooft zag de Zionistische leider Herzl de kans het te vervullen.

 

De Vereniging Erez Israël, dus de oprichting van Israël vanaf, laten we zeggen, 1897, is betaald door de familie Rothschild en nog wat groot grondbezitters. Deze familie aristocraten heeft de wortels in het Byzantijnse Rijk. Het Byzantijnse Rijk is de voortzetting van het Romeinse Rijk. Het Katholicisme is de Staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Uit het Zionistische heimatlid Shir Betar blijkt dat daarin de overwinning van de Romeinen op de Joden op de heuvels van Yodefet, Masada bejubeld wordt. Ook bezingt het lied de Diadeem van Koning David. Alleen de Romeinse Koning van de Joden had een Diadeem. De Joden hebben vroeger de Romeinse Keizer als Koning gehad. Ooit zijn de Joden overheerst geweest door de Romeinen.

 

Die Romeinen heersen nu weer over de Joden, in Israël in Europa overal op aarde want overal zijn mensen vergiftigd met dat vervloekte Katholicisme en Zionisme en alles wat daarvan afstamt. Er is slechts een relatief kleine minderheid Joden die gewoon Joden zijn. Niet verziekt door het Zionisme. Dat zijn orthodoxen die 'as we speak' letterlijk worden uit gescheten door de Zionisten in het beloofde land. Dat land is niet beloofd. Als het al beloofd was dan zijn de humanoïden de eersten die daar woonden. Voordat de Joden naar Palestina kwamen woonde daar de nakomelingen van Ismael. Dat rijmt op Israël dus aan hen zal het land wel beloofd zijn.

 

Joden zijn mensen die geloven in het Oude Testament en de leerstellingen van Rabbi Aron Cohen. Deze onderhoudende Joodse man wordt door Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet gediskwalificeerd als “kleine anti-Zionistische sekte” alsof de mening van de Rabbijn geen betekenis heeft voor het MDI over Zionisme, Israël en het CIDI. Ál die Zionisten weten donders goed dat hún voorouders de grote schuldigen zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

 

De Shoah wordt Holocaust genoemd omdat de Zionisten letterlijk de opzet hadden kabbalistisch zes miljoen van de Joodse broeders en zusters ritueel wassend, vergassend en verbrandend volledig door de schoorstenen van Auschwitz op te laten gaan in rook. De Joden in Auschwitz werden door deelnemers aan of althans ondersteuners van de Vereniging Erez Israël de gaskamers van IG Farben -wat het “geesteskind” was van de Rothschild familie- ingedreven en verbrand met ovens die niet de kwaliteit bezaten om de kwantiteit aan Joden binnen redelijke tijd te Holocausten.

Share |
comments powered by Disqus