U bent hier: Home / Zionisten zijn onneukbaar

Zionisten zijn onneukbaar

by J.L. de Kreek — last modified 07-05-2013 13:55
Opgeslagen onder:

Het Moffen neuken is altijd foute boel geweest. Moffenhoeren werden vroeger kaalgeschoren. Ook is de volkswoede die zich na de oorlog afreageerde op de Moffen en hun hoeren, na de oorlog afgekeurd. Eerlijk is eerlijk de Zionisten zijn fouter dan fout. Joden die doen alsof het Joden zijn en de mythe van het Diaspora revisionisme, niet de mythe laten. Gezien vanuit het perspectief van het Zionisme wat de grote politieke en maatschappelijke beweging was onder joden vóór Adolf Hitler, is de Holocaust makkelijk voorspelbaar.

Voor personen met de Joodse achtergrond was vanzelfsprekend de haat van mensen tegen Joden niet te begrijpen. Haat tegen mensen omdat het bepaalde mensen zijn is niet van de moderne tijd. Vroeger, toen de Zionisten de macht hadden, was dat normaal. Vandaag is Jodenhaat makkelijker te begrijpen omdat door het moderne internet zicht is gekomen op Zionistische bibliotheken die overal op aarde gedigitaliseerd zijn. Ook de Koninklijke Bibliotheek doet aan digitalisering. Daarmee wordt de Tweede Wereldoorlog transparant en is eenvoudig te zien welke barbaren feitelijk de grote schuldigen zijn. Dat zijn zonder meer de Zionisten.

De Moffen hebben zich laten gebruiken. Die zijn door het ophitsen van de Zionisten tegen Duitsland en de oorlogsverklaring van de Zionisten aan Duitsland in de war gebracht en hebben niet geweten dat de Nazi-leiding Zionistisch geïnspireerd en door Zionisten betaald is. Ook heeft niemand tot voor kort begrepen dat Auschwitz feitelijk een kamp in Zionistisch bezit was ten behoeve van de Zionistische agenda te weten het koloniseren van Oost Europa. Wat ook niemand begrijpt is dat Israël feitelijk hèt wereld-getto is waar Joden uiteindelijk allemaal creperen zullen omdat de Zionisten en hun katholieke kongsi dat bepalen.

Voor wie de geschiedenis niet kent: beter de Sharia in Nederland dan de Zionisten aan de macht. De Sharia is meer gerelateerd aan het Jodendom dan het Zionisme. Zionisme is gegarandeerd slavernij. Zionisme is de politieke en maatschappelijke beweging van oud slavendrijvers en aristocraten tegen de mensenrechten en democratie ten gevolge van de Franse Revolutie. Zionisten zijn de dienaren van het groot kapitaal. Zionistisch zijn de knuppels die tegen Joden gebruikt worden. Zionistisch geïnspireerd waren de Nationaal Socialisten. Dat blijkt niet alleen uit verklaringen van Adolf Eichmann waarvan iedereen denken kan wat het wil, dat blijkt ook uit medailles die door de hogere Nazistische leiding geslagen zijn met aan de ene kant de David Ster en de andere kant het Hakenkruis.

Als er iets een 'smoking gun' kan zijn dan is dat deze medaille die alle overige waarnemingen dat de Zionisten de bepalende leiders waren in het Nazisme, onderschrijft. De leugenachtige opstelling van het CIDI, MDI en Joodse Omroep in het hele Midden Oosten debat en Holocaust herdenking en bevrijdingsdag, is aan het terrorisme gerelateerd. De Zionisten willen de mensheid als slaaf en Israël als koninkrijk wat heerst over aarde. Het ouderwetse ideaal der aristocratische leiders van de mensheid bestuurd door criminelen en terroristen van het zuiverste water. Zionisten zijn racisten. Personen die bedenken dat Joden een ras zijn omdat ze anders niet wegens ras gediscrimineerd worden kunnen.

Dat de eerste Joden kleurlingen waren bevestigt de waarneming van het racisme der Zionisten. Ook Palestijnen bezitten veelal een Joodse achtergrond. Hoewel ontkend door het Zionistische bestuur, wat dus de nazistische grondslag bezit, is dat veel Palestijnen van oorsprong tot de Islam bekeerde Joden zijn en altijd geleefd hebben in Israël in de Diaspora. Sinds de Diaspora is Israël of enige Joodse Staat een utopie. Het Jodendom predikt dat Joden afzien van een Joodse Staat omdat Joden daar in het algemeen en persoonlijk geen belang bij hebben. Jodendom predikt assimilatie en emancipatie van Joden in het land van geboorte. Joden prediken geen Joodse Staat. Joden prediken dat Israël van Satan persoonlijk afkomstig is.

Joden zijn een heel ander soort mens dan de opzichtige propagandisten die zich in het publiek debat laten aanspreken met de woorden: Ronny Naftaniel, Esther Voet, Leon de Winter, Lodewijk Asscher, Job Cohen. Zij en hun soortgenoten zijn schijnjoden die het nazisme van de eigen politieke en maatschappelijke beweging verhullen opdat de rest van de wereld crepeert. Het kan niet anders dan dat de grote Nederlandse schrijver en journalist Harry Mulisch, heeft geweten dat de Zionisten de hoofdschuldigen zijn aan WOII en de Shoah. Het is ondenkbaar dat al die Zionistische publicaties die tot dit redelijke oordeel leiden niet tot zijn bibliotheek behoord hebben. Nooit in het Nederlands vertaald. Nooit ten toon gesteld, of literair besproken (Leon de Winter voel je aangesproken) en dè documenten die bewijzen dat de Zionisten de grote miesgassers zijn, staan op de plank van de Zionistische bibliotheek. Al de Zionisten zwijgen collectief kaken stijf op elkaar houdend en doend alsof ieder weldenkend mens getikt is.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus