U bent hier: Home / Zionisten zijn Romeinen

Zionisten zijn Romeinen

by J.L. de Kreek — last modified 09-06-2013 09:35
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn Romeinen. Ze zingen het over zichzelf in het clublied van de grote Zionistische leider Jabotinsky voor de Zionistische jeugdorganisatie Betar: “Captured Betar, Yodefet, Masada” en “To die or conquer the hill Yodefet, Masada, Betar”. Wie waren het die Yodefet en Massada 'captuurde'? Dat waren de Romeinen, die later het Byzantijnse rijk vormde en een strategisch verbond met de Khazars sloten.

De beroemde historicus Joshepus Flavius beschrijf de belegering en verwoesting van Yodefet in 'The Wars of the Jews', zijn kroniek over de grote Joodse revolte tegen de Romeinen. 40.000 Joden zijn er gedood of tot slavernij gemaakt, waarvan 1.200 vrouwen en kinderen. 73 jaar na christus werd Masada door de Romeinen belegerd. Het laatste bolwerk van de opstand der Joden (in Masada zaten Zeloten) tegen de Romeinen. De boel is verwoest en bijna duizend Joden zijn gedood.

26 januari 1904 gaat de grote Zionistische leider Theodore Herzl op audiëntie bij de Paus van Rome om alle Joden te bekeren tot het Katholicisme behalve hijzelf en wat vrienden. Herzl zag dat als mogelijke 'Endlösung der Judefrage'. In 1929 sticht de Zionistische leider Jabotinsky, die schreef dat WOII een Joodse oorlog was, de jongeren beweging Betar.

Praktijken, tactieken en symbolen werden overgenomen van het fascisme. De leden van Betar waren de eerste dragers van Bruinhemden in Duitsland. Ze zijn er nog trots op. Het clublied wat door Jabotinsky geschreven is levert het redelijke vermoeden dat eerdere beschuldiging dat de Zionisten feitelijk naar de aard anti-Joods zijn, juist en volledig waar zijn.

De volledige tekst van het clublied van fascistische beweging Betar staat hier. De regels die verraden dat het clublied over de Romeinen gaat zijn onder andere: Captured Betar, Yodefet, Masada en To die or conquer the hill Yodefet, Masada, Betar. Zij die het lied zingen veroveren de heuvel. Bij Yodefet en Masada hebben de Romeinen de heuvels veroverd en de Joden vermoord.

De beschuldigingen aan het adres van de Zionisten luiden dat zij met WOII zes miljoen Joden hebben willen brandofferen in de concentratiekampen van de door hen betaalde Adolf Hitler om ten titel van het beloofde land de heuvels van Jeruzalem te veroveren, zoals de Katholieken dat graag willen. Vandaar ook dat de betalende Zionistische leider Rothschild en het Britse Koninkrijk en het Vaticaan symbiotisch met elkaar verkocht zijn.

De Zionistische wereldbeweging, die politiek en maatschappelijk en in strijd met het Joodse geloof is, is de Roomse kruisvaart tegen de Joden en ook de Islam. Geert Wilders wordt door de Zionisten betaald. Zijn partij ideoloog Martin Bosma vindt het normaal om in zijn werkje de Schijn-Elite Van Der Valsemunters Joden, gas, geel en geld halen op één lijn te stellen. Dat Betar voorts een racistische en gewelddadige club is verraadt het clublied ook: Shall arise a race; Proud generous and cruel.

De zin Crowned with the diadem of David imponeert niet Joods want kronen met een diadeem is typisch Egyptisch of Romeins. En dan dit:  Even in poverty a Jew is a prince, Nasi is het joodse woord voor prins en Joodse koningen werden gekozen zoals Saul. Het mooie aan het lied van Betar is dat het ook zingt over de grote financiers van de kruistocht tegen Joden en Islamieten: You have been created the son of kings.

Rond 1897 werd een bankiersfamilie door de Zionistische leiding beloofd dat het de koninklijke titel over Israël ten deel zou vallen middels kroning tot prins van een Rothschild, indien het de Zionisten zou ondersteunen bij en tijdens de vernietiging van het Jodendom in Europa. Deze familie was middels de ondernemingen ook eigenaar van Auschwitz. Het Romeinse Rijk werd Zionistisch door 'The Grand Strategy of the Byzantium Empire'. Tenslotte waren Romeinen koningen der Joden voordat de zetel van het Romeinse Rijk naar Constantinopel verplaatst werd, en zijn de grote meerdererheid der joden van oorsprong bekeerde Khazars.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus
Clublied van Betar

Betar
From the pit of decay and dust
With blood and sweat
Shall arise a race
Proud generous and cruel
Captured Betar, Yodefet, Masada
Shall arise again In all their stregnth and glory

Hadar
Even in poverty a Jew is a prince
Whether slave or tramp
You have been created the son of kings
Crowned with the diadem of David
Whether in light or in darkness
Always remember the crown
The crown of pride and Tagar

Tagar
Through all obstacles and enemies
Whether you go up or down
In the flames of revolt
Carry the flame to kindle
"Never mind"
For silence is filth
Worthless is blood and soul
For the sake of the hidden glory

To die or conquer the hill
Yodefet, Masada, Betar