U bent hier: Home / Zionisten zijn terroristen

Zionisten zijn terroristen

by J.L. de Kreek — last modified 25-06-2013 11:45
Opgeslagen onder:

Het terroristisch oogmerk van de politiek en maatschappelijke wereldbeweging der internationale Joden blijkt eenvoudig uit de dagboeken van hun grote leider die geëerd wordt als de 'founding father' van Israël. Ronny Naftaniel, Esther Voet, Ronald Eissens zijn Nederlandse vertegenwoordigers van deze met terrorisme doordesemde club narcisten, die doen alsof zij Joods zijn. Hypocriet tot op het bot en iedereen het zicht ontnemend op originele Zionistische bronnen die onomstotelijk bewijzen dat WOII en de Shoah een Zionistisch project was waar nog geen eind aan is.

De kans dat Zionisten waarachtig daders zijn van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is niet klein. Zij terroriseren sinds de kolonisatie van Palestina het Midden Oosten omdat zij onrechtmatig macht willen over Jeruzalem en de tempelberg opdat zij in plaats van de heilige gebouwen der moslims hun eigen kruisvaarders kerk kunnen optrekken. Zionisten zijn afkomstig van de stam der Joden die kortaf Nazi's worden genoemd. Hun officiële joodse groepsaanduiding is Asjkenazim. Bewijzen dat zij aan de basis staan van WOII en de Shoah en het losmaken van het antisemitisme in Europa wordt afgestraft met een ongekende hetze, strafvervolging en terroristische dreigingen richting de magistratuur om de desbetreffende publicist te vervolgen.

De vertellingen van Joden dat zij door Zionisten met geweld bedreigd zijn om te verhuizen naar Israël worden verzwegen door de Zionisten. Ook de moorden die zij plegen op Joden die openbaren dat de Zionisten de arme en midden klasse Joden naar de kampen hebben gedragen als Kabbalistische smoes voor de kolonisatie van Palestina staan niet op de website van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Gelukkig zijn de Zionisten er niet in geslaagd zes miljoen Joden te vermoorden. Dit openbaren wordt echter afgestraft door de Zionisten want zij vinden het beledigend voor Joden dat zij hun totaal geperverteerde wil niet volledig volbracht hebben.

Er wordt gewerkt aan massief strafrechtelijk optreden tegen Zionisten in Nederland omdat zij de veiligheid van de Staat bedreigen nu er behoefte is aan een serieus academisch debat over het feit dat de Zionisten schuldig zijn aan diepgaande Nazi collaboratie, en het feit dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden. Het zijn Joden en nakomelingen van de slachtoffers van Auschwitz die deze discussie willen. De hetze van Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens tegen de feiten wordt ervaren als voortzetting van de ouderwetse Jodenvervolging van hun illustere voorgangers. De reactie op hun voortgezette misdrijven zal dienovereenkomstig zijn.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus