U bent hier: Home / Zionisten zijn vijanden

Zionisten zijn vijanden

by J.L. de Kreek — last modified 11-07-2014 10:55
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn zelfs vijanden van zichzelf. Zionisten zijn vijanden van iedereen. Zionisten zijn in de eerste plaats vijanden van Gd. Zionisten verzetten zich met onbevoegde middelen tegen de autoriteit van De Almachtige. Zionisten zijn dienaren van Het Kwaad. Zionisten aanbidden de Duivel met Hart en Ziel. Zionisten en de Nazi's zijn twee gezichten van dezelfde Januskop.

Het vette bombarderen door de Nederlandse krijgsmacht met onbekend aantal burgerslachtoffers van de vijand in Afghanistan kan ook in het Midden Oosten waar de Zionisten het wereld-getto gesticht hebben. Zionisten zijn de kwartiermakers geweest van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Zionisten hadden de regie. Hitler stond in dienst van de Zionistische Zaak. Eerst verklaarde de Zionisten de oorlog aan Hitler voordat hij anti-Joodse maatregelen nam. Eerst sloot Hitler geheime deportatie-overeenkomsten met de Zionisten voordat de deportaties opgang kwamen.

 

De Zionisten hadden reeds rond 1897 in de eigen lectuur de idee van de deportaties per treinen en transitcentra opgeworpen in verband met de Endlösung. De Zionisten waren ook tegen democratie en vrije meningsuiting, en dankbaar voor slavernij. Zij wilde Joodse rijkdommen liquideren en zichzelf daarmee verrijken. Zij wilde dat Joden op elkaar schoten en vernietigd werden. Zionisten zagen in antisemieten hun beste vrienden.

 

Zionisten accrediteerde antisemieten om de massa te controleren. De Zionisten dachten aan aanslagen op Turkije om het mee te laten werken aan de Zionistische Zaak van een Jodenvrij Europa. Na de Franse Revolutie hebben de Zionisten het stokje van de antisemitische estafette overgenomen van de Papen. De Zionisten en de apartheid, en Zionisme en slavernij, zijn ook verknocht.

 

Het was één en al Zionisme wat de klok sloeg in verband met de Tweede Wereldoorlog. De prelude op die grote oorlog die tientallen miljoenen mensen het leven gekost heeft is radicaal anders dan iedereen onderwezen wordt. Nooit krijgt iemand de rol van de Zionisten op een feitelijke wijze voorgeschoteld. Altijd is er het geromantiseerde beeld van de verdrukte Joden in Europa die via de Exodus de weg vonden naar het beloofde land van Melk en Honing.

 

Niemand wordt verteld dat de Joden vooral te lijden hebben gehad van de Zionisten die de Heilige Joodse Zaak frustreerde door in strijd met Gds Plan voor de Mensheid de Diaspora met politieke en/of maatschappelijke middelen te revisioneren. Tweeduizend jaar reeds was voor iedereen duidelijk dat Joden niet zo iets zijn als een volk wat op weg is naar het eigen land. Eerst rond 1897 was er plotseling het Joods nationalisme wat ook onmiddellijk militant werd uitgeleefd met een buitengewoon agressieve lobby en de druk van de familie Rothschild.

 

De familie Rothschild heeft Adolf Hitler betaald omdat het door de Zionisten beloofd is dat het de Prins zal leveren die met Gd brood eet in de Golden Gate. Om het nieuws juist te duiden is gedegen kennis van Het Woord vereist. Het nieuws zoals dat is dagelijks in de kranten en op TV is niet te begrijpen zonder kennis van Het Woord. Eerst door kennis van Het Woord en de Oorlogsdocumenten der Zionisten is te begrijpen waar de gewapende conflicten vandaag in Moslimlanden om draaien. De hele geschiedenis in ieder geval vanaf 11 september 2001 wordt verkeerd begrepen zonder kennis van Het Woord en de Oorlogsdocumenten der Zionisten.

 

Het Woord is de agenda voor het internationaal terrorisme der Zionisten in vereniging met de Katholieken. Het utopisch wereldbeeld wat daarbij past is dat een lid van de familie Rothschild de Prins wordt die brood eet met Gd en dat deze persoon derhalve vanzelfsprekend ook de verlosser is waarover Het Woord het heeft. Alsdan zullen de tempels die nu staan op de tempelberg in Jerusalem gesloopt zijn. De Zionisten zullen prediken dat de nieuwe tempel een Joodse tempel is terwijl het feitelijk een kruisvaarderskerk zijn zal. De familie Rothschild wil graag Koninklijke familie van Groot Israël zijn, daarom is Rotterdam gebombardeerd.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus