U bent hier: Home / Zuur voor Marco Kroon

Zuur voor Marco Kroon

by J.L. de Kreek — last modified 25-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De kwestie rond majoor Marco Kroon laat goed zien dat journalisten media breed helemaal niet bezig zijn met waarheid of feiten. Er is diepgravend onderzoek gedaan naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld uit Jihadistische hoek. De Rechtspraak wordt door journalisten met Zionistische ambities terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de bevindingen van dit onderzoek te ontkennen en weg te kijken van wat er waarachtig aan de hand is.

De missie van Marco Kroon waar zo veel gedoe over is viel onder de directe leiding van de Commandant der Strijdkrachten en werd goedgekeurd door de leden van het kernkabinet - de Tweede Kamer hoefde daarom niet te worden ingelicht. De missie viel ook buiten de Nederlandse inzet in Uruzgan. Zowel Marco Kroon in zijn rol van militair als de Commandant der Strijdkrachten in zijn ambtelijke rol zijn op grond van artikel 119 Grondwet onbevoegd onderzoek te doen naar of informatie in te winnen over door leden van het (kern)kabinet of Tweede Kamer begane oorlogsmisdaden en/of terrorisme. 

Deze grondwettelijke beperking geldt niet voor journalisten. Journalisten kunnen het publiek hierover wel informeren, bijvoorbeeld wanneer Nederlandse helden onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek naar uitvoering van een missie. De missie van Marco Kroon in Afghanistan is illegaal omdat de grondslag is verzonnen, door politiek ambtsdragers. Deze leugens zijn door journalisten van ondersteuning voorzien. Die illegaliteit is niet de schuld van de militair Marco Kroon of de CDS. Zij zijn zich deze illegaliteit niet bewust omdat artikel 119 van de Grondwet dit belet.

Het besluit van leden van het kernkabinet en/of de Tweede Kamer tot deelname aan de missies in Afghanistan en ook elders zijn oorlogsmisdrijven van politiek ambtsdragers, die de ‘state machinery’ misbruiken om deze misdrijven en internationale misdrijven in moslimlanden te bewerkstelligen (ECLI:NL:HR:2006:AU9736 & ECLI:NL:HR:2010:BO0198). Marco Kroon en zijn mensen hadden feitelijk nooit gewapend in Afghanistan mogen zijn. Marco Kroon en de CDS zijn door politiek ambtsdragers doelbewust in dwaling geplaatst over de grondslagen en context van de missies.

Daarenboven zijn in Nederland verblijvende Nederlanders kennelijk vrienden van de vijand want bij en tijdens gewapend conflict lokken zij willens en wetens de vijand uit gewapend of gewelddadig te strijden tegen Nederlandse belangen met de Koning en zijn familie als voorkeursdoelwit. Mark Schouwink en Dennis van Uhm zijn ten gevolge daarvan gesneuveld te Afghanistan 18 april 2008. GeenStijl vindt dat nog altijd een geslaagde grap.

De huidige advocaten van Marco Kroon zijn ook advocaten van de vijand. Marco Kroon is zich daarvan niet bewust omdat hij (gruwelijk) wordt bedrogen door het bevoegd burgerlijk gezag waaraan hij is onderworpen en door het nepnieuws (als wapen) van onder andere de Telegraaf Media Groep en Persgroep. Nepnieuws als wapen in het belang van terroristen en genocidale moordenaars blijkt een oude traditie te zijn van de media in het vrije westen.

Het creatieve brein van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is journalist en de held van de cliënt van de advocaten van Marco Kroon die de gewapende en/of gewelddadige Jihad bij en tijdens gewapend conflict doelbewust uitlokt te strijden tegen Nederland en bondgenoten. Zijn naam is Geert Wilders. Marco Kroon hoeft niet naar Afghanistan voor informatie over de vijand. Hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl bevat alle informatie die nodig is om de grote vijand te identificeren en lokaliseren en alle middelen rechtens uit te schakelen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus