U bent hier: Home / Zweten voor arabist Hans Jansen

Zweten voor arabist Hans Jansen

by J.L. de Kreek — last modified 01-07-2013 15:35
Opgeslagen onder:

Goede Nieuws is benieuwd hoe hard het zweten wordt voor arabist Hans Jansen, de hoogleraar en mediaman die namens Geert Wilders verdedigt dat de Koran een haatschrift is. Rond de tijd van het geruchtmakende Wildersproces liet de arabist weten dat hij vrees had dat raadsheer Schalken hem zou laten arresteren bij en tijdens het etentje. Dat de thans oud-raadsheer hiertoe niet over zou kunnen gaan weet elke debutant. Daarom doet Jeroen de Kreek nu een poging bij het Gerechtshof de arabist middels het strafrecht een lesje te leren.

Jeroen de Kreek was benadeelde partij tijdens het Wildersproces. Hij zette stappen om Geert Wilders aangehouden en voorgeleid te krijgen in verband met andere misdrijven dan waarvoor Geert Wilders terechtstond. Arabist Hans Jansen predikt sinds dat Wildersproces bij hoog en bij laag en in strijd met de waarheid dat hij bedreigd is door Jeroen de Kreek. Daarom heeft Jeroen de Kreek aangifte gedaan tegen de arabist. Maandag 01 juli 2013 heeft Jeroen de Kreek aanvullende documenten met toelichting afgegeven bij het Gerechtshof ten behoeve van de behandeling van de strafklacht.

Het was reeds op 17 juli 2012 helder dat Jeroen de Kreek de arabist niet bedreigd had. Op 11 maart 2011 heeft de arabist aangifte gedaan tegen Jeroen de Kreek. Op 11 april 2012 diende hij zelfs formeel een klacht in bij de officier van justitie. De officier van justitie heeft vervolgd. Op 17 juli 2012 vond de inhoudelijke behandeling plaats. De officier van justitie vorderde vrijspraak. Uitlatingen van De Kreek vormde geen bedreiging, aldus het requisitoir van de officier van justitie. Desondanks meent de arabist dat de officier van justitie zich vergist en dat het ging om tientallen e-mails, vaak een handvol per dag.

September 2012, toen lang een breed bekend was dat de officier van justitie vrijspraak zou vragen, noteert Bas Bakker in de Nieuwe Revu namens de lasterende arabist de volgende woorden:

Ik werd in die periode bedreigd door Jeroen de Kreek. Dat had ik de beveiliging van de rechtbank ook laten weten, maar opeens zat die De Kreek achter me. Toen moest ik tegen de rechter vertellen dat ik me daar niet prettig bij voelde en dat maakte een vreemde indruk.

Op 29 april 2013 (LJN:BZ8977) is Jeroen de Kreek vrijgesproken van het bedreigen van arabist Hans Jansen. De officier van justitie is niet in hoger beroep gegaan tegen dit oordeel van de rechtbank. De Kreek heeft meerdere klachten over de arabist. Ter zitting onwaarheid prediken over de Koran bijvoorbeeld. Of Geert Wilders ondersteunen bij zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat.

Het sneuvelen van de zoon van de commandant de strijdkrachten in Afghanistan wordt causaal gerelateerd aan de anti-film FITNA van Geert Wilders persoonlijk. De arabist kan weten dat het op het minst oncollegiaal is dat Wilders bij en tijdens gewapend conflict de vijand aanhitst tegen de belangen van Nederland en bondgenoten. Ook tegen Geert Wilders is een strafklacht ingediend bij het Gerechtshof om het alsnog zijn verdiende straf te laten genieten.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus