U bent hier: Home

Méér nieuwswaarde dan de krant van morgen!

21-02-2020

Israël = Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 21-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Om de zogenaamd Joodse Staat Israël te stichten hebben de Zionisten de Holocaust bewerkstelligd. Om definitief oppermacht te vestigen bereiden de Zionisten thans hun volgende Holocaust voor. Sinds de oprichting van Vereniging Erez Israël te Basel 1897 zijn de Zionisten met de belangen der Joden en Naties in strijd volop gesteund en gevolgd door de journalistiek en media. Het is niet moeilijk en zelfs makkelijk te zien en begrijpen dat Israël achter de Holocaust zit want de Zionistische leiders hebben hun uitgebreide voorbereidingshandelingen nauwgezet gedocumenteerd.

De Telegraaf is al in 1922 hofleverancier leugenpers wanneer het de dagboeken van de Zionistische leider Herzl recenseert. Dit zijn de werken waarin deze oprichter van het wereldgetto te Palestina zijn virulente antisemitisme en terroristische bedoelingen onverbloemd laat blijken. De Telegraaf was lovend. Tot op de dag van vandaag staat de Nederlandse journalistiek achter de eigen standpunten en beweringen over de Holocaust terwijl hun onzinnige mening allang is achterhaald.

De Holocaust wordt zo genoemd omdat de Joden door de Zionisten zijn geofferd als ritueel entr'acte op weg naar de kolonisatie van Palestina. Adolf Hitler werkte voor de Zionistische zaak. Adolf Eichmann was op en top Zionist. De Nationaal Socialisten werkte al ruim voor de oorlog symbiotisch samen met de Zionisten. De grote Zionistische leiders die door Geert Wilders als helden worden bewonderd zijn respectievelijk het creatieve brein van de Holocaust en de Zionistische Adolf Hitler. Adolf Hitler was niet de eerste Führer en niet de laatste Führer der Zionisten. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van Vereniging Erez Israël.

De antisemieten van Hitler cum suis zijn door de Zionisten gerespecteerd en speciaal geaccrediteerd om de Endlösung en Holocaust uit te voeren en de orde te handhaven. De Joden hebben helemaal niks met het Zionisme. Dit hebben de Joden ook laten weten toen de Zionistische beweging 120 jaar geleden werd opgericht. De Joden zijn toen protestrabbijnen genoemd en door de Zionisten uit hun synagoges gezet. De Joden zijn toen ook bedreigd door de Zionisten om het eens te zijn met de Zionisten. De Joden worden door de Zionisten onderworpen om  Israël te dienen. De Zionistische leiders in Nederland verklaarde in 1914 in de media dat Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Nog altijd veinzen meeste journalisten dat Israël het antisemitisme niet nodig heeft als smeerolie voor Jodenvervolging.

19-02-2020

Het rechts extremisme van Esther van Fenema

by J.L. de Kreek — last modified 19-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Arts, psychiater, columnist en politicus Esther van Fenema vertelt in de Telegraaf dat haar man deelneemt aan de PVV. Esther van Fenema ziet bij de PVV bevlogen mensen die opkomen voor de menselijke maat in zorg, onderwijs en veiligheid. Volgens Esther van Fenema stellen PVV’ers misstanden aan de orde en zijn hun opvattingen soms moeilijk. Esther van Fenema is bij de PVV nog nooit iets tegengekomen dat duidt op extreemrechtse sympathieën. Esther van Fenema schrijft voor de site van Bert Brussen. Bert Brussen verwacht van de schrijvers op zijn site dat ze niks schrijven over de actuele genocide op Semieten in Irak.

De vrienden van Esther van Fenema haten de Islam. Esther van Fenema geeft haar interview in de Telegraaf. De Telegraaf nam al in 1922 actief deel aan de voorbereidingen op de Jodenvervolging van 1940-1945. De Twittervriendinnen van Esther van Fenema die bovendien ook voor de Telegraaf schrijven vinden Esther van Fenema geweldig en plaatsen haar op een voetstuk. Daaronder begrepen antropologen die besturen en boardrooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy imponeert als creatieve hersenspoeling voor bestendiging van maatschappelijke verandering van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001.

Misschien dat Esther van Fenema te hard op haar viool speelt dat ze de feiten niet waarneemt waaruit het rechts-extremistische geluid van de PVV in een oogwenk blijkt. Het staat vast dat de helden van PPV leider Geert Wilders de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky zijn. Onder Joden is algemeen bekend dat Theodor Herzl de oprichter is van de terreurbeweging die de Endlösung en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Ze’ev Jabotinsky werd de Zionistische Hitler genoemd en is de oprichter van de eerste Bruinhemden. Het virulent antisemitische werk van de helden van Wilders blijkt evident uit de objectieve bronnen die de hele kliek rond Wilders inclusief Esther van Fenema en haar twittervriendinnen bewust aan het oog van het grote publiek ontrokken houden.

Het vreemde aan de standpunten en beweringen van Esther van Fenema is haar Joodse achtergrond. Dat ze de kernwaarden van het Jodendom niet handhaaft is duidelijk. Waarom? Esther van Fenema beweert nota bene zelf dat haar familieleden door de Nazi’s zijn vermoord. Hoe kan iemand met een Joodse achtergrond niet het rechts-extremistische en virulent antisemitische en terroristische karakter van de PVV herkennen? De patronen zijn opzichtig. Niet alleen rijmt PVV met NSB. Wilders en de PVV zijn zelfs schuldig aan aanslagen op Nederlandse en NATO krijgsmacht in Afghanistan. Geert Wilders en de PVV zijn onderdeel van de Terreurbeweging van Herzl die overal ter wereld high impact crimes bewerkstelligt om Nederland, de wereld en Europa en de Joden aan zich te onderwerpen.

Bovendien werkt Psychiater Esther van Fenema samen met arts, psychiater, hardloper, publicist, uitgever, entertainer Bram Bakker in verband met het zogenaamde Depressiegala. Op het podium van dit gala nodigen zij personen uit die vervolgd dienen te worden voor misdrijven tegen de jeugd, om te praten over depressiviteit bij de jeugd. Bovendien zwijgen zowel de artsen en psychiaters Esther van Fenema en Bram Bakker over de opzichtige feiten die objectief bewijzen dat AIDS niet door Hiv kan worden veroorzaakt. Psychiaters zijn basisartsen die extra opleiding hebben gevolgd. Het behoren superdeskundige personen te zijn met bovenal academische opvattingen zonder criminele bijbedoelingen.

17-02-2020

Cursus Joden herkennen

by J.L. de Kreek — last modified 17-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Tegenwoordig met al die Zionistische clowns is voor de leek moeilijk onderscheid te maken tussen wie Jood is en wie niet. Vroeger was de neus maatgevend. Tegenwoordig ligt dit gevoelig. Joden zijn personen die de Drie Eden handhaven. Joden zijn mensen die op geen enkele wijze streven naar enige Joodse Staat. Joden zijn het best te herkennen aan hun standpunten en beweringen over Israël, het Zionisme en de rechten van Palestijnen. Keppeltjes, sjoelgang, Chanoeka, thora’s en dergelijken zegt helemaal niks. Dat is merendeel vorm zonder inhoud. Joodse Zionisten of Zionistische Joden bestaan niet. En hebben nooit bestaan.

De Zionisten zijn goed in de vorm van het Jodendom. De inhoud laten zij links liggen. Dat is makkelijk te herkennen aan de publicaties der Zionisten. En aan hun openbare optreden. Ook de uitvoering van zogenaamd religieuze rituelen en handhaving van tradities door Zionisten wijkt herkenbaar af van het Jodendom. Er zijn weinig personen die zich identificeren met de Joden en het Jodendom handhaven. Handhaving van de Drie Eden is de kern van het Joods volksbestaan. En bewezen het beste medicijn tegen antisemitisme en Jodenhaat. Joden zijn mensen die het niet eens zijn met de Zionisten.

In het Jodendom bestaat de Joodse Staat niet. Netanyahu is op geen enkele manier een vertegenwoordiger van Joden. Netanyahu vertegenwoordigt het Zionisme. Zionisme staat haaks op het Jodendom. Zionisme is bedacht door de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Deze man is oprichter van de beweging die naar hem is vernoemd. Deze beweging acteert statelijk en militair sinds de oprichting te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Joden en de wereldbevolking aan zich te onderwerpen. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van de ledenvergaderingen van deze terreurbeweging. Betaald door Wall Street. Het geld voor Hitler kwam rechtstreeks uit de Verenigde Staten van Amerika. Contant. Gekoerieerd via Rotterdam naar de Fuhrer persoonlijk. Kennelijk is het niet voor niks dat de Bijbel in Openbaring 3:9 waarschuwt voor "dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen" en een "synagoge des satans" zijn. Tegenwoordige deelnemers aan de Beweging van Herzl trainen bestuurders en boardrooms in Deep Democracy of vinden de leden van de PVV betrokken mensen met oog voor zorg en veiligheid.

15-02-2020

Terroristen 9/11 zijn overal

by J.L. de Kreek — last modified 15-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Deelnemers aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn overal. Vooral in de journalistiek en media. Sinds kort blijkt ook de Nederlandse Orde van Advocaten te zijn besmet door deze terreurbeweging. De Nederlandse Orde van Advocaten weigert mee te werken aan de inschrijving van juristen als advocaat wanneer zij stellen en beweren dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Dit blijkt uit de uitspraak van het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten van 10 februari 2020.

Het is één rode draad van de oprichting van de statelijk acterende terreurbeweging van de helden van Geert Wilders te Basel 1897 naar Auschwitz, de aanslagen in de VS 11 september 2001, aanslagen in Afghanistan op Nederlandse en Nato krijgsmacht, bedreigen en bedriegen van de rechterlijke macht, Deep Democracy en mogelijk de aanslag op de MH17. Het enkele feit dat geen enkele journalist of media outlet in Nederland er bij herhaling op hamert dat de torens van de Twin Towers met geen enkele mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort is objectief bewijs van betrokkenheid van journalisten en media bij deze terroristische misdrijven.

Deze betrokkenheid van journalisten en media bij terrorisme blijkt niet op zichzelf te staan. Dit blijkt onderdeel te zijn van de core business van journalisten en media. De terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamer is opgericht en geleid door journalisten en wordt vandaag de dag bestuurd door journalisten en van ondersteuning voorzien door hun media. De Telegraaf is al sinds 1922 betrokken bij de uitvoering van de plannen voor deze terreurbeweging. Sinds 10 februari 2020 staat vast dat ook de Nederlandse Orde van Advocaten hieraan deelneemt. Het lastige aan het geheel is dat de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders, onderdelen van de Staat der Nederlanden bedreigt met excessief op personen gericht geweld waardoor deze terreurbeweging nog altijd bestaat en actief op Joden jaagt.

13-02-2020

Bom onder Orde van Advocaten

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten en het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten hebben 10 februari 2020 een bom gelegd onder het voortbestaan van de Orde van Advocaten. Door hun beslissingen nemen zij deel aan het bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden. En aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. En aan (het voorbereiden van) internationale misdrijven. Bovendien zijn zij met hun beslissingen georganiseerde ambtelijke misdaad behulpzaam.

Een en ander draait om de standpunten en beweringen op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Volgens de raad van de Orde van Advocaten te Amsterdam en volgens het Hof van Discipline in de uitspraak van 10 februari 2020 zijn deze standpunten en beweringen ongeloofwaardig en ongefundeerd. Terwijl die standpunten en beweringen nog nooit inhoudelijk zijn behandeld en er nog nooit inhoudelijk op is beslist door de onafhankelijke rechtspraak. Bovendien geven de raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten en het partijdige Hof van Discipline bewust een onjuiste uitleg aan het woord “onnavolgbaar” in de volgende zin in een niet gepubliceerde uitspraak van een meervoudige kamer van een rechtbank:

Blijkens vertrouwelijke correspondentie van 23 december 2019 van de deken van de raad van de Orde van Advocaten te Amsterdam, de heer mr. E.J. Henrichs, aan verzoeker zijn de besturend ambtenaren van de Orde van Advocaten van mening dat de rechter met het woord “onnavolgbaar” juist heeft willen zeggen dat de argumenten van verzoeker niet te volgen zijn omdat de argumenten volgens de deken op geen enkele manier hout snijden. Wie zoals de deken wel eens te maken heeft met uitspraken van rechters weet uit ervaring dat wanneer rechters de mening zijn toegedaan dat zij iets onzinnig vinden zij het woord onzinnig gebruiken. En niet een woord wat van oudsher slechts bewondering kan uitdrukken.

Een jurist met Joodse achtergrond en ruime ervaring als advocaat en rechtshelper anderszins heeft verzocht om te worden her-beëdigd na 20 jaar afwezigheid in de advocatuur in verband met ernstige terroristische misdaden en de georganiseerde misdaad waarover wordt gepubliceerd op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Daaronder tevens begrepen misdrijven tegen de Joden. En door bekende Nederlanders uitgelokte aanslagen op Nederlandse en NATO krijgsmacht in Afghanistan. Ook de structurele misdrijven tegen de Jeugd van de georganiseerde ambtelijke misdaad bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en het klimaat/milieu-bedrog vallen hieronder.

Advocaten bezitten het procesmonopolie. Dit monopolie blijkt de Orde van Advocaten te misbruiken om behandeling van en beslissing op standpunten en beweringen waarmee de Orde van Advocaten het niet eens is buiten de rechtszaal te houden. Iedereen met gezond verstand kan zelf procederen bij de rechtbank en het hof. De wetten staan online en rechtspraak.nl publiceert de actuele jurisprudentie. Ook de parlementaire geschiedenis is openbaar op internet. Er is geen geldige reden om alleen bij de kantonrechter en in het bestuursrecht dit procesmonopolie op te heffen. Rechtsgeleerdheid is echt geen Rocket Science. Met enkele doeltreffende zoekslagen en goed citeren en lezen kan elke gemiddeld opgeleide burger betaalbaar doeltreffende verzoeken indienen en betogen houden bij de rechterlijke macht. Zelfs journalist Chris Klomp waant zich expert rechtspraak.

11-02-2020

Orde van Advocaten behulpzaam bij Jodenjacht

by J.L. de Kreek — last modified 11-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het Hof van Discipline van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft 10 februari 2020 een jurist met Joodse achtergrond verboden op te treden als advocaat in verband met zijn Joodse mening. Joden en minderjarigen zijn 10 februari 2020 doelbewust buiten bescherming van de wet zijn geplaatst door de Orde van Advocaten. Ook bezitten Joden geen vrije advocaat keuze. En mogen advocaten niks stellen of beweren over de Holocaust waarmee de Orde van Advocaten het niet eens is. Er wordt al een tijdje van mening verschild in verband met de feiten die bewijzen dat de terreurbeweging van de helden van Wilders verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging van 1940-1945 en thans de volgende Holocaust voorbereidt.

Het partijdige Hof van Discipline van de Orde van Advocaten en de raad van de Orde verklaren na uitgebreide correspondentie namens de leden van de orde dat wat op www.holocaustles.nl en www.joodsrecht.nl staat “onzinnig” is en dat daarover niet mag worden geprocedeerd. Ook wat betreft AIDS en HIV en de aanslagen in de VS 11 september 2001 heeft de Orde van Advocaten 10 februari 2020 bepaald dat daarover niet mag worden geprocedeerd. Bovendien mag een afwijkende mening over de aanslag op de MH17 niet van de Orde van Advocaten. Dit wordt door de Orde van Advocaten eufemistisch “goede rechtsbedeling” genoemd. 

Dit is niet alles. Met de beslissing van 10 februari 2020 bepaalt de het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten ook dat door advocaten niet mag worden geprocedeerd in verband met de georganiseerde ambtelijke misdaad in de jeugdhulp, en dat ook het milieuzone bedrog ongemoeid moet worden gelaten. Althans dat advocaten in verband daarmee de mening van de Orde van Advocaten dienen te volgen. De kwestie is dat Joden en slachtoffers van georganiseerde ambtelijke misdaad een bepaalde jurist hebben gekozen om hun advocaat te zijn. Deze jurist is zelf van Joodse komaf en weet wat de Heilige Joodse Zaak werkelijk inhoudt, zoals het Joden betaamt. 

Het draait om de ontdekking van de objectieve bronnen die bewijzen dat er sprake is van georganiseerde ambtelijke misdaad. En dat journalisten de creatieve breinen zijn van WOII en de Holocaust. En thans hun volgende Holocaust voorbereiden! Nu zitten Joden met de spreekwoordelijke gebakken peren die associaties wekken met actieve Jodenvervolging. Ze kunnen niet procederen in verband met misdrijven tegen hen zoals de voorbereidingen op de volgende Holocaust terwijl de patronen evident zijn, net als de objectieve bronnen die bewijzen dat de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders hiervoor verantwoordelijk is zoals dit ook in 1940-1945 was. Deze terreurbeweging acteert statelijk sinds de oprichting te Basel 1897. En wordt volop gesteund door journalisten en hun media. Sinds 10 februari 2020 kan het officieel en onvoorwaardelijk rekenen op de rechtsbijstand van de Gewillige Beulen der Nederlandse Orde van Advocaten.

09-02-2020

Adolf Hitler, Geert Wilders en Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Adolf Hitler maakte deel uit van dezelfde terreurbeweging als Geert Wilders en zijn helden. Adolf Hitler en Adolf Eichmann, de antisemieten in het algemeen, zijn speciaal geaccrediteerd door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders om de orde te handhaven. Deze terreurbeweging acteert statelijk. Adolf Hitler en Geert Wilders zijn ambtsgenoten. De objectieve bronnen die de waarheid hiervan bewijzen worden doelbewust onder de pet gehouden door journalisten en hun media.

De website www.holocaustles.nl bevat deze objectieve bronnen over de Jodenvervolging die bewust aan het oog worden ontrokken door de Nederlandse journalistiek. Het is een rode draad van de oprichting van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders te Basel 1897 naar Auschwitz en naoorlogse high impact crimes. Het valt op dat zowel Adolf Hitler als Geert Wilders ruimschoots gebruik maken van propaganda. Propaganda minister Goebbels was dikke vrienden met de toenmalige leiders en bestuurders van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

Door internet en de overvloed aan publicaties van een groot aantal objectieve bronnen wordt de geschiedenis transparant. Exact. Van dag tot dag. Woord voor woord. Zijn de voorbereidingen getroffen door de helden van Geert Wilders om de Holocaust te bewerkstelligen, te volgen. De rechtspraak waar Wilders zich zo boos over maakt wordt bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders om de Blonde Geit niet te veroordelen, en de bewijzen van zijn Nazi-feiten te ontkennen of negeren en handen van zaken af te trekken.

De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

Allemaal zeer goed gedocumenteerde feiten. Ook de communicatie met betrekking tot deze feiten en omstandigheden is uitputtend geweest. Sinds het eerste proces tegen Geert Wilders worden journalisten en media de feiten en bronnen voorgehouden. Journalist Saskia Belleman voorop die zich in alle bochten wringt om het er niet over te hebben. De Telegraaf is al sinds 1922 betrokken bij de plannen voor en de voorbereidingen op de Holocaust. En leidt vandaag de kudde bij en tijdens het naoorlogs holocaustbedrog.

Meeste mensen worden weerzinwekkend bedrogen in verband met de Jodenvervolging van 1940-1945. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Wilders beweert dat hij nog een appeltje heeft te schillen met de hoofdpersonen die verantwoordelijk zijn voor de strafzaken tegen hem. Geert Wilders zal zijn leven lang strijden tegen de nakomelingen van de Joodse holocaustslachtoffers van zijn helden. Geert Wilders en de Nederlandse perskaartjournalistiek en hun media maken zich doelbewust schuldig aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust. Zelfs GeenStijl.

07-02-2020

Geert Wilders leider terreurbeweging

by J.L. de Kreek — last modified 07-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Sinds het eerste proces tegen Geert Wilders worden onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om verzoeken tot vervolging van Wilders in verband verantwoordelijkheid voor aanslagen in Afghanistan af te wijzen. Bovendien wordt de Staat der Nederlanden met terrorisme bedreigd om te ontkennen dat de helden van Geert Wilders de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Slechts enkele toepasselijke zoekslagen in de grote digitale database van delpher.nl laat zien dat de Telegraaf in ieder geval sinds 1922 bekend is met de waarheid.

De helden van Geert Wilders zijn de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky. Journalist Theodor Herzl is het creatieve brein van de Holocaust. De uitvoering van zijn ideeën voor misdrijven tegen de Joden heeft hij tussen 1895 en 1904 samenspannend met het wereldhuis van de familie Rothschild voorbereid. Journalist Ze’ev Jabotisky was de vooroorlogs militair leider van de Terreurbeweging van Herzl, met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en oppermacht te vestigen voor het wereldhuis van de familie Rothschild.

Adolf Hitler was uitvoerende macht van de verenigde vergadering van de Terreurbeweging van Herzl. Het wereldhuis van de familie Rothschild is de ongekroonde koninklijke familie van deze sinds 1897 officieel statelijk acterende terroristische organisatie van journalisten, schrijvers, wetenschappers, oligarchen en hun media. Adolf Eichmann was hun bondgenoot. De treinen naar Auschwitz reden op verzoek van de leden van Verein Erez Israël, ook de Terreurbeweging van Herzl genoemd.

Geert Wilders is een in Nederland verblijvende Nederlandse tegenwoordige leider van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor het antisemitisme sinds de Franse Revolutie, de Endlösung, de Holocaust, de Tweede Wereldoorlog, naoorlogse high impact crimes, de aanslagen in de VS 11 september 2001, bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden en mogelijk de aanslag op de MH17. De Telegraaf Media Groep en heel veel andere media en journalisten nemen bewust van de feiten deel aan deze terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. 

Journalist Saskia Belleman bijvoorbeeld heeft alles op de voet gevolgd en doet haar stinkende best als rechtbankverslaggever namens de Telegraaf de Nazi-feiten van Wilders onder de pet te houden. Bijna tien jaar wordt onderbouwd met documenten aangetoond wie Wilders werkelijk is en alle journalisten lappen de feiten aan hun terroristische laars. Het WOB-verzoek van RTL Nieuws bewijst objectief directe en op de persoon van de minister bedoelde bemoeienis van journalisten van Trouw met de beslissing en commentaren van ministers met betrekking tot het proces tegen Geert Wilders.

05-02-2020

Geschiedvervalsing door Yuval Noah Harari

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Bij DWDD gisteren kreeg de Israëlische geschiedvervalser Yuval Noah Harari ruimte van journalist Matthijs van Nieuwkerk om bij te dragen aan de vestiging van oppermacht door de Zionisten. Het belangrijkste aan de boeken van historicus Yuval Noah Harari is wat hij niet vertelt. Namelijk dat de Zionisten achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zitten. En dat de geschiedenis zich herhaalt omdat de Zionisten nog een Holocaust op de rol hebben staan. Deze Holocaust zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. En is onvermijdelijk omdat ook deze Holocaust net als de vorige Holocaust in de Bijbel staat geprofiteerd.

De geschiedvervalser is ook een slechte lezer omdat hij niet eens de tekst terugvindt in de Bijbel waarin objectief is bewezen dat Jezus Christus niet is gestorven. Het is ook bijzonder dat deze zogenaamde wetenschapper homo is en niet eens kan vertellen dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt. En dan het gekweel over filosofen die nodig zouden zijn om uit te maken wat algoritmen doen. De kwestie of het algoritme van een self driving car moet kiezen tussen het doodrijden van een bejaarde of een kind, bestaat niet. De auto krijgt de opdracht aanrijdingen met objecten te voorkomen, ongeacht. Of het nu een boom is of een kind of een bejaarde.

Het meest verschrikkelijke aan geschiedvervalser Yuval Noah Harari is dat hij gewoon iedereen in het gezicht vertelt dat de terroristen heel goed zijn in theater, en niemand leest de toneelstukken die zijn geschreven door het creatieve brein van de Holocaust. De man die bedacht dat de Endlosung en de Holocaust moesten worden uitgevoerd is de journalist Theodor Herzl. Een begenadigd schrijver die in zijn dagboeken eind 19e eeuw laat zien dat hij Baron von Hirsch zegt dat Von Hirsch de Joden sprookjes moet vertellen om zijn Joodse kolonies te migreren naar Palestina. Yuval Noah Harari is totaal achterhaald. Iedereen kan weten waar alles toe leidt, namelijk complete realisatie van de Zionistische ideeen van de journalisten Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky waaronder begrepen wereldmacht voor het wereldhuis van de familie Rotschild.

03-02-2020

Journalisten op Jodenjacht

by J.L. de Kreek — last modified 03-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Voordat in West Europa voor de Tweede Wereldoorlog het antisemitisme uitbrak waren journalisten, schrijvers en wetenschappers actief met de oprichting van de beweging die het oogmerk bezit te strijden tegen assimilatie van Joden en oppermacht te vestigen voor een bepaald syndicaat, en het aanjagen van antisemitisme omdat dit na de Franse Revolutie was verdampt. De sporen die deze terroristen hebben achtergelaten in de geschiedenis zijn zelfs 122 jaar na dato zeer duidelijk zichtbaar. Deze beweging draagt de naam van de oprichter: journalist Theodor Herzl.

Tegenwoordig worden personen met Joodse achtergrond door journalisten en media de mond gesnoerd over de misdaden van de Beweging van Herzl tegen de Joden zoals de journalistiek en de media dit voor de oorlog ook deden. De Nederlandse journalistiek en media is sinds de oprichting van de Beweging van Herzl grote supporter van zijn antisemitische en terroristische doelen. Er is geen journalist in Nederland die de publicaties van journalist Herzl onder de loep neemt en laat zien dat de Beweging van Herzl verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers.

Journalist Herzl zelf schrijft in zijn dagboeken in 1895 dat hij het creatieve brein is van de Holocaust. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de openbare vergadering van de statelijk acterende vereniging van journaliste, publiciste, schrijvers en wetenschappers wat is opgericht door journalist Herzl met als oorlogsdoel te bewerkstelligen dat de familie Rothschild heerst als Vorst over alle Joden en oppermacht bezit. De Kolonisatie van Palestina dient de stichting van een nieuw koninkrijk. Dit koninkrijk bezit het oogmerk alle koninkrijken en regeringen aan zich te onderwerpen. En oppermacht te vestigen.

De Telegraaf neemt in ieder geval sinds 1922 deel aan de Terreurbeweging van Herzl. De Terreurbeweging van Herzl is verantwoordelijk voor de aanslagen in de VS 11 september 2001. Die aanslagen dienen de complete realisatie van de ideeen van de oprichter van deze terreurbeweging. Deze terreurbeweging beschikt over het geld om het te doen. En de geavanceerde middelen voor uitvoering. Bovendien liegen de journalistieke deelnemers aan deze terreurbeweging doelbewust over de 9/11-feiten. Bovendien bedreigen en bedriegen ze de rechtspraak om de feiten en omstandigheden te ontkennen. Iedereen heeft op school gezeten. Iedereen is zich bewust van de basiswetten van de Natuurkunde.

Het instorten van de torens van de Twin Towers kan niet door de vliegtuigen zijn bewerkstelligd. Alle wetten van de natuurkunde, de wiskunde, de scheikunde en het gewone gezonde verstand verzetten zich tegen de algemene opvatting in de westerse journalistiek en media over het instorten van de torens van de Twin Towers. De mening van journalisten over de aanslagen in de VS 11 september 2001 en overigens over de Holocaust zijn objectief bewijs van deelname van bewuste journalisten aan de terreurbeweging van Herzl. Waarmee elke journalist in Nederland is gewaarschuwd.

01-02-2020

Journalisten en hun verantwoordelijkheid

by J.L. de Kreek — last modified 01-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

In de Telegraaf roept een antropoloog journalisten op hun verantwoordelijkheid te nemen. Deze antropoloog traint boardrooms en bestuurders in Deep Democracy. Deep Democracy is een antidemocratische beweging met een duidelijke hiërarchie, peer to peer beïnvloeding en krachtige rituelen. De ontwikkelaars van Deep Democracy zijn Amerikaanse natuurkundigen die zich dom houden over de 9/11-feiten, en hun methode voor verandering hebben ontwikkeld in het instituut van de psychoanalyticus die in de jaren dertig van vorige eeuw samenwerkte met de enabelers van de Holocaust voor vorming van het beeld wat mensen hebben van Joden. De zogenaamde archetypes.

De antropoloog traint tevens de politie en de georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp. Het vreemde aan deze antropoloog is de expliciete communicatie in de (sociale) media naar anderen over hoe deze antropoloog dingen graag ziet en heeft. Antropologie is een wetenschap. Deze antropoloog beroept zich op relativiteit en participerende observatie. Participerende observatie is zeer onwetenschappelijk. Antropologen zijn waarnemers van cultuur. Personen die in sociale media of op het podium beïnvloeden, de zogenaamde influencers, nemen deel aan cultuur en kunnen cultuur derhalve niet objectief observeren. Door de relativiteit is bij participerende observatie de waarneming afhankelijk van de persoon van de waarnemer. Participerende observanten nemen hun bijdrage aan cultuur waar.

Deep Democracy is bedacht eind jaren zestig vorige eeuw omdat bepaalde personen van mening waren dat democratie is mislukt want in Zuid Afrika in de jaren zestig van vorige eeuw was nog altijd racisme. De personen die Deep Democracy hebben bedacht zijn Arnold Mindell, zijn vrouw en hun team. Hun process-oriented psychology wordt gezien als een vorm van brainwashing wat door hen eufemistisch veranderkunde is genoemd. Deze personen zijn in staat met psycho analitische manipulaties hele volksstammen in alle staten te brengen. Zij hebben dit reeds bewezen met experimenten in de Verenigde Staten. De bewust antropoloog bewijst dit met zogenaamde serotonine experimenten, waarmee veranderingen magisch worden begeleid. De Nasi’s zijn zeer actief met het verspreiden via de Telegraaf van hun ideologie en methode voor verandering. Voor publicist Wim Dankbaar is die antropoloog ook interessant in verband met zijn queeste voor gerechtigheid.

Wim Dankbaar stelt en beweert dat Marianne Vaatstra door een asielzoeker is vermoord die na de moord ijlings naar het buitenland is gesluisd op gezag van Joris Demmink. Deze antropoloog met kennis van cultuur en rituelen was 13 jaar geleden directeur en later regiodirecteur COA, de asielopvang. In de tijd van de moord op Marianne Vaatstra heeft deze antropoloog de directie en de medewerkers van het asielzoekerscentrum in Kollum bijgestaan. Mensen van het centrum zaten er doorheen. Werden nagescholden en bedreigd. Met eieren bekogeld. Omdat ze het opnamen voor de asielzoekers. Voor de moordenaars. De gemeenschap was er destijds van overtuigd dat de moord zou zijn gepleegd door een asielzoeker. Wim Dankbaar is daarvan nog altijd overtuigd. En heeft tot nu 7 ton EURO van zijn vermogen geofferd om dit te bewijzen.

Volgens de gemeenschap in der tijd was er sprake van een rituele moord. Het meisje haar keel was doorgesneden. Volgens verschillende getuigen leek dat keel doorsnijden te zijn gedaan door iemand met ervaring. Het had een locale boer kunnen zijn die zijn schaapjes zelf slacht. De antropoloog verzint dat de gemeenschap aan moslims dacht toen zij naar het asielzoekerscentra wezen. Er waren eerder bedreigingen geuit. Ook de honden liepen in eerste instantie naar het asielzoekerscentrum, zo is het verhaal. Onderzoek naar de sporen die leiden naar het asielzoekers centrum zou zijn afgehouden. Met het officiele Onderzoek Ali H. van het Openbaar Ministerie bewijst het Openbaar Ministerie objectief dat het Openbaar Ministerie de door publicist Wim Dankbaar aangewezen (thans ex) asielzoeker uitsluit als dader van de moord op basis van het DNA van de verkrachter. De antropoloog is ook lovend over de verdediging van Jasper S, terwijl weldenkende mensen het daarmee oneens zijn.

30-01-2020

Kinderen worden gedeporteerd

by J.L. de Kreek — last modified 30-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse Politie werkt mee aan de deportatie van minderjarigen. Politie en Kinderbeschermers treden bij herhaling woningen binnen zonder rechtsgeldige last tot binnentreden. En zonder dat een beschikking of een vonnis van een Nederlandse rechter is betekend aan de partij tegen wie de executie zich zal richten. Deze kinderen worden geplaatst in handen van kinderbeschermers die zich bewust zijn dat zij en hun collega’s niet aan waarheidsvinding doen. Kinderrechters doen ook niet aan waarheidsvinding. De Politie werkt mee omdat het denkt dat dit zo hoort.

De Politie in Nederland wordt verantwoordelijk gemaakt voor de gedwongen verdwijning van minderjarigen, mensenhandel en misbruik en mishandeling van minderjarigen. De kinderen die door de Jeugdhulp worden meegenomen lopen tot vierhonderd procent meer kans op misbruik en mishandeling dan elders. Iedereen is bekend met de feiten omdat diepgaande onderzoeken en rapporten van experts afgelopen jaren deze misdaden objectief bewijzen. Het is uitgebreid uitgelegd in diverse openbare documenten hoe het werk van de Kinderbescherming gezien dient te worden.

Er blijkt niemand bereid te zijn stappen te ondernemen. Wel zijn er heel veel mensen die heel veel blijven verdienen aan de kinderbescherming. En blijven adviseren de Jeugdzorg te handhaven en meer geld te geven aan de Jeugdwulp. De kinderbeschermers worden bovendien getraind door antropologen in ontwrichtende en democratie ondermijnende strategieën en methoden voor verandering. De kinderbeschermers stappen dominant, dwingend en vaak passief agressief een gezinsopstelling binnen met wat zij “zorgen” noemen zonder te weten wat er aan de hand is. Daarbij dringen ze hun mening op aan anderen en bovendien komen ze gemaakte afspraken gewoon niet na.

Er zijn eerder pogingen gedaan om deze vorm van georganiseerd misdaad te laten vervolgen. Dat is nog niet gelukt onder andere omdat de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de deportaties in de Tweede Wereldoorlog. Arnold Heertjes heeft jaren geleden de vergelijking gemaakt tussen de Gestapo en de Jeugdhulp. Hij moest zwijgen van de rechter. De Nederlandse Kinderbescherming maakt zich doelbewust schuldig aan extreem zware misdrijven met duizenden zo niet tienduizenden minderjarige slachtoffers die heel goed zijn te vergelijken met de misdaden van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.

28-01-2020

Holocaust-excuses Mark Rutte ongeloofwaardig

by J.L. de Kreek — last modified 28-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Hoe bestaat het dat uitgerekend historicus Mark Rutte als minister-president excuses aanbiedt namens de regering omdat de Staat der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog te kort is geschoten als “hoeder van recht en veiligheid”. Ook nu schiet de Staat der Nederlanden te kort omdat historicus Mark Rutte de objectieve historische brondocumenten aan het zicht onttrekt die bewijzen dat personen waarmee de Nederlandse Regering samenwerkt de terreurbeweging vertegenwoordigen die verantwoordelijk is voor de gruwelen van de Holocaust.

coin.jpgDe Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn het werk van vereniging Erez Israël. Opgericht te Basel 1897 door journalist Theodor Herzl met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en oppermacht te vestigen.

De oorlogen van de Coalition of the Willing in Moslimlanden zijn de voortbouwende strijd van deze terreurbeweging voor het vestigen van de wereldorde waaraan het sinds de oprichting statelijk acterend militair werkt. Op dit moment worden onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door deze terreurbeweging, die daarmee een gevaar is voor de rechtsstaat, om het bestaan van deze terreurbeweging en zijn misdaden tegen de Joden te ontkennen.

Doordat historici en journalisten in het algemeen doelbewust en bij herhaling
ongeloofwaardige standpunten innemen en ongefundeerde beweringen verkondigen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, weten meeste mensen niet dat de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 de strijd voortzetten van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Deze terreurbeweging heeft mogelijk ook de aanslag op de MH17 bewerkstelligd. Deze terreurbeweging is verantwoordelijk voor een waslijst aan high impact crimes die het zo sluw als het is op anderen weet af te schuiven. De Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog was de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen.

26-01-2020

De waarheid over Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 26-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

In Auschwitz hebben de Zionisten en hun priesters de kolonisatie van Palestina geritualiseerd, de ooien scheidend van de rammen in het kamp van de onderneming van de familie van de patroon van de helden van Geert Wilders. Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de Zionisten om verzoeken af te wijzen van nakomelingen van Joodse kampslachtoffers ter objectivering van de waarheid van de inhoud van de website holocaustles.nl.

De Zionisten zijn de grote initiators van Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van IG-Farben. Het was een agrarisch kamp. Er gingen ook luxe Pullman Wagons met restauratie en personen met hun zakken gevuld met geld en sieraden over het spoor naar Auschwitz. Het personeel van Auschwitz heeft een grotere vinger in de gewelddadige pap gehad dan bekend was bij en tijdens de Auschwitz-processen.

Auschwitz is vijf en zeventig jaar geleden bevrijd door de Russen. Er zijn een miljoen Joden vermoord in Auschwitz. Dat er vier miljoen Joden zouden zijn vergast in Auschwitz is niet de waarheid. Auschwitz had douches die gebruikt zijn als douches. In Auschwitz zijn joden ritueel gewassen, geofferd en verbrand tot ze volledig in rook opgingen, gespiegeld aan de traditionele Holocaust waarmee de heiligste dag der Joden, Jom Kippoer, wordt afgesloten. 

De Holocaust zoals deze is uitgevoerd door de trouwste vrienden en beste bondgenoten der Zionisten is bedacht door de held van Geert Wilders. Deze man was journalist en de oprichter van Vereniging Erez Israël te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung, de Holocaust en oppermacht te bewerkstelligen voor het wereldhuis van de familie van de patroon van de held en van Geert Wilders.

Auschwitz is gebouwd en de Joden zijn daar vergast door de uitvoerende macht van de vergaderingen van Vereniging Erez Israël wat sinds 1897 statelijk acteert en de Joden aan zich onderwerpt. En een Koninkrijk stichten in Palestina met een lid van de familie Rothschild als Vorst. De familie Rothschild, Theodor Herzl, Ze’ev Jabotinsky, de Zionisten, de Telegraaf, andere media, zijn de personen die in georganiseerd verband doelbewust de Jodenvervolging hebben bewerkstelligd als terreurbeweging.

Met het vermogen commandeerde de familie Rothschild de legers der grote machten. Zijn idee voor de Holocaust is door Theodor Herzl in 1895 gedeeld met het wereldhuis van de familie Rothschild. De familie en Herzl trekken later gezamenlijk op lobbyend in Oost Europa ter bewerkstelliging van de pogroms aldaar die eind 19e eeuw beging 20ste eeuw plaatsvonden.

De Zionistische leiding is zo vriendelijk geweest gedetailleerde logboeken en protocollen uit te geven waarin van dag tot dat de activiteiten der Zionisten en hun standpunten en beweringen staan genoteerd ter voorbereiding op hun Holocaust op zes miljoen Joden. De Zionisten hebben daarvoor precies dit getal gekozen omdat zes miljoen het perfecte getal is in de Kabbala.

Uiteindelijk lijken de Zionisten er niet in geslaagd hun antisemitische vrienden en antisemitische bondgenoten zes miljoen Joden te laten vermoorden. Het zijn er uiteindelijk naar alle waarschijnlijkheid op basis van objectieve feiten en cijfers bevestigd door experts tussen de een komma zeven en drie komma drie miljoen geweest. Daaronder honderdzevenduizend Nederlandse Joden waarvoor de zogenaamde kunstenaar Daan Roosegaarde recent ter herdenking zijn kunstenwerk Waterlicht heeft gerecycled.

24-01-2020

Kindermisbruik bij Jehova’s Getuigen

by J.L. de Kreek — last modified 24-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Jehova’s Getuigen hebben een exorcist nodig om het Duivelse gedonder en de ontwrichtende propaganda van de door Gd verlaten ambtenaren van het bestuur en de wetenschap een halt toe te roepen. Best goed om het over kindermisbruik te hebben. De kinderen die nu door de Jeugdzorg bij de Jehova’s Getuigen weggehaald zullen worden omdat een Universiteit een mening bezit worden tot 400% meer mishandeld en misbruikt dan wanneer zij thuis blijven onder toezicht van het bestuurlijk lichaam.

De grootste kinderverkrachters in Nederland zijn hulpverleners zie veinzen op te komen voor het kind. Eufemistisch Kinderbescherming genoemd. De Nederlandse journalistiek is te laf daar een woord aan vuil te maken. Zelfs niet wanneer de objectieve feiten in het gezicht slaan. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is besmet met georganiseerde misdaad bij de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdhulp. Regelmatig zijn personen de mond gesnoerd die hierover een boekje opendoen en altijd is Chris Klomp de secreet die de feiten weg huichelt in de media.

De gemeenschap der Jehova’s Getuigen is een liefde volle gemeenschap met een bijzondere visie op Het Woord. De bijzonderheid van de visie komt door het Bijbelvorsen. Jehova’s Getuigen zijn nieuwsgierige onderzoekers die Het Woord van binnen en buiten kennen. En onderzoeken op feiten. Voor hen is de Bijbel De Waarheid. Ze hebben gelijk. Het is een hele beleving om met Jehova’s Getuigen Bijbel studie te doen. Jehova’s Getuigen zijn ruimdenkend. De gemeenschap is diverser dan elke andere gemeenschap op de planeet. De leden praten graag honderd uit over alle handen onderwerpen.

Zoals iedereen maken mensen fouten. Kindermisbruik is daar een voorbeeld van. De statistieken nalezend leidt niet tot de vanzelfsprekende conclusie dat de mate van kindermisbruik binnen de gemeenschap der Jehova Getuigen erger is dan bijvoorbeeld bij de genoemde Jeugdhulp of godbetert de Katholieken. Als misbruik ergens bomt ton is dan is dat bij de Katholieken van het CDA. Dij de Jeugdhulp worden kinderen pas echt zwaar misbruikt en mishandeld. Tot vier keer meer dan elders. Dat zijn de statistieken. Natuurlijk kan het dat Jehova’ Getuigen misbruik stil houden en geheimzinnig zijn. Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad en andere journalisten doen dat ook als het over misbruik door Jeugdhulp gaat. Dus wie is hier eigenlijk de misbruiker?

Bovendien vallen de patronen op. Joden staan ook weer ouderwets onder druk tegenwoordig. Waar Jehova’s Getuigen als gemeenschap het meest op aan te spreken zijn is het eenvoudige feit dat zij ondanks al hun Bijbelvorsen effectief de Grote Profeet Jezus Christus niet volgen. Jehova’s Getuigen denken nog altijd dat Jezus Christus aan de paal is genageld en gestorven voor de zonden van de mensheid en daarna is opgestaan terwijl daarvan niks kan blijken uit de Bijbel die zij gebruiken. Feitelijk zijn Jehova’s Getuigen net als de christenheid volgers van de Apostelen van Jezus Christus die na de lijdensweg verschrikt en zeer bevreesd dachten een geest te zien. Kennelijk vergeten dat Jezus hen  scherpelijk gebood en beval, dat zij niemand zeggen zouden dat de Zoon des mensen veel moet lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden

Het zijn de letterlijke woorden van de Zoon van Gd dus het is de waarheid. Het Woord zoals Jehova’s Getuigen dit zien qua tekst is net iets anders dan de Nederlandse Statenvertaling. Met betrekking tot de veronderstelde dood van Jezus Christus zijn de boeken inhoudelijk hetzelfde. Er is geen Bijbel op aarde waaruit de dood van de Profeet kan blijken. Bovendien, en dat kan elke Bijbel forser opzoeken, wordt Mohammed al in het Oude Testament genoemd. Een keer. Majesteitelijk. In Hooglied. En het heeft er alle schijn van dat ook Jezus Christus vooruitwijst naar de Laatste Profeet. De Bijbel is een bijzonder boek vol voorspellingen die wonderbaarlijk genoeg keer op keer uitkomen.

22-01-2020

Klimaatactiviste Greta Thunberg is achterlijk

by J.L. de Kreek — last modified 22-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De niet onderwezen klimaatdrammer Greta Thunberg vindt nog steeds dat er te weinig wordt gedaan aan CO2-uitstoot. Ze klaagde op een topconferentie in het Zwitserse Davos dat er volop wordt gediscussieerd over het klimaat, zonder dat er veel actie wordt ondernomen. Dat de hele wereld met zoveel aandacht luistert naar deze trol bewijst weer eens dat de gemiddelde wereldburger niets heeft opgestoken van het basisonderwijs. CO2 is dwingend noodzakelijk om het klimaat te verbeteren. Zonder ruime hoeveelheden CO2 is klimaatverbetering niet mogelijk. Fotosynthese bewijst dat CO2 moet. Het is de basis van leven.

De gemeten klimaatverandering heeft hele andere oorzaken. Als eerste zijn er de natuurlijke veranderingen. Bijvoorbeeld door activiteit van de zon. Het klimaat verandert. De seizoenen veranderen elke drie maanden. En het klimaat verandert ook over langere periodes. Warmere en koudere periodes komen en gaan. In den beginne was de aarde woest en ledig. Groenland wordt Groenland genoemd omdat het daar vroeger zeshonderd jaar geleden groen was. Ijsbergen op Groenland zijn  abnormaal. De verandering van het klimaat die niet kan worden verklaard door natuurlijke factoren wordt bepaald door de massale ontbossing op aarde. Deze ontbossing veroorzaakt een warmer en droger klimaat en is de oorzaak van stijging van CO2.


Met andere woorden: de relatie die Greta Thunberg legt tussen klimaatverandering en stijging van CO2 is een correlatie en niet een oorzakelijk verband. Het weerzinwekkende aan die verschrikkelijke Greta Thunberg is dat ze met haar gedram negative CO2 uitstoot bewerkstelligt wat juist verdere uitdroging en opwarming van het klimaat en klimaatvluchtelingen bevordert. Het is totaal achterlijk om te denken dat de bouwstenen voor al het leven op aarde verantwoordelijk zijn voor door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het meest verschrikkelijke aan deze onverteerbare onzin is wellicht dat de flauwekul zo breed wordt gedragen door personen die zich weldenkend wanen zoals journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad en de professionals van het KNMI.

20-01-2020

Psychiaters zonder schaamte

by J.L. de Kreek — last modified 20-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema hebben geen enkele schaamte. Deze initiators van het Depressiegala verlenen bewust of niet ondersteuning aan de georganiseerde misdaad in de zorg. Niet alleen zij maken zich hieraan schuldig. Ook personen waarmee zij samenwerken zeggen “ja” tegen de georganiseerde misdaad in de zorg. De jeugdhulp in Nederland is een criminele organisatie wat zich van de misstanden bewust opzettelijk schuldig maakt een gedwongen verdwijning van minderjarigen en mensenhandel.

Bovendien dragen deze psychiaters bij aan het bedrog in verband met Hiv en AIDS. Deze psychiaters die zichzelf zo goed vinden dat zij door iedereen gehoord willen worden dienen op grond van hun basiskennis als basisarts in een oogopslag te zien en begrijpen dat het syndroom AIDS niet door het Hiv-virus kan worden veroorzaakt want syndromen zijn geen virusziekten. Bovendien stelt en beweert de ontdekker van Hiv dat co-factoren noodzakelijk zijn om AIDS te verkrijgen. Depressieve Hiv-patiënten kunnen niet worden geholpen door de psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema omdat zij waarheid niet van fictie onderscheiden.

Met Esther van Fenema is het bijzondere aan de hand dat zij schrijft voor de site van journalist Bert Brussen die erom bekend staat publicaties te weigeren over de genocide van de “#jacultuur” in Irak. Nog meer bijzonder aan Esther van Fenema is dat zij beweert een Joodse achtergrond te bezitten en tegelijk niet lijkt te willen zien en begrijpen dat de Zionisten al sinds 1895 terrorisme gerelateerd strijden tegen assimilatie van Joden en de grote initiators zijn van WOII en de Holocaust. En as we speak hun volgende Holocaust voorbereiden. Personen waarmee Esther van Fenema samenwerkt zijn antropologen die bestuurders, managers en boardrooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy imponeert als de magistrale psychologische clusterfuck voor verandering van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler, de gaskamers, de aanslagen in de VS 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17.

Instand update by Ad.nl: De 350.000 euro overheidssubsidie die de Nederlandse Mental Health Foundation (MHF) in 2017 kreeg voor de organisatie van het Depressiegala en het opzetten van een voorlichtingscampagne op scholen over geestelijke problemen, blijkt vooral gebruikt voor het betalen van onder meer directie, management, locatiehuur en catering.

18-01-2020

Bram Bakker streng straffen

by J.L. de Kreek — last modified 18-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het Openbaar Ministerie zou moeten overwegen arts en psychiater Bram Bakker streng te straffen als oplossing voor de grote maatschappelijke problemen die hij veroorzaakt met zijn mening over Hiv en Aids. Bram Bakker die het gezicht is van Stichting Geen Doofpot is bij herhaling onderbouwd met documenten er op gewezen dat objectief bewijs van de aanname dat AIDS door Hiv wordt veroorzaakt niet bestaat. Zelfs de nomenclatuur verraadt de afwezigheid van oorzakelijk verband omdat AIDS een syndroom en Hiv een virus is. En syndromen niet door een virus worden veroorzaakt. De ontdekker van Hiv zegt zelf dat co-factoren verantwoordelijk zijn voor AIDS.

Bovendien heeft het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science in mei 1984 het artikel gepubliceerd van de bekende wetenschapper Robert Gallo waarin hij middels zijn meetgegevens objectief bewijst dat deze deskundige bij een minderheid van de door hem onderzochte AIDS gevallen Hiv heeft aangetroffen. Daarmee is objectief bewezen dat de relatie die wordt gelegd tussen AIDS en Hiv niet voldoet aan Kochs Postulaten. Elke basisarts in Nederland is bekend met Kocks Postulaten. Ook de grondwet van de virologie genoemd. Toch ziet en begrijpt arts en psychiater Bram Bakker niet spontaan uit zichzelf dat wat zijn beroepsgroep stelt en beweert over Hiv en AIDS niet de waarheid kan zijn.

Bram Bakker als arts en psychiater is ook de initiator van het Depressiegala. Dit jaar een jubileum. Het is niet ondenkbaar en zelfs zeer waarschijnlijk dat Bram Bakker depressieve Hiv-patiënten behandelt. Deze patiënten zijn dan depressief door de diagnose Hiv en vrezen AIDS. Bram Bakker helpt deze personen niet omdat Bram Bakker de leugens als waarheid accepteert. Bram Bakker grossiert in meningen. Niet in wetenschappelijke feiten. Het wordt erger wanneer daarbij wordt bedacht dat Bram Bakker op het podium van zijn Depressiegala personen uitnodigt die eigenlijk strafrechtelijk vervolgd dienen te worden voor het geven van leiding aan de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp.

Bovendien zijn personen waarmee Bram Bakker samenwerkt antropologen die bestuurders en board rooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy is een methodologie voor bestendiging van terroristische veranderingen. Deep Democracy saboteert democratische besluitvorming en geschillen beslechting. Deep Democracy is ontwikkeld door wetenschappers die gezien dienen te worden als deelnemers aan de statelijk acterende terreurbeweging die verantwoordelijk is voor het actueel internationaal terrorisme, misdaden tegen de Joden en het bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden. De georganiseerde misdaad die daaromheen woekert besmet de hele Nederlandse samenleving. Arts en psychiater Bram Bakker houdt die onrechtmatige feiten en omstandigheden in stand terwijl hij in ieder geval wat betreft Hiv en AIDS instaat is daaraan een eind te maken. Bram Bakker pretendeert ten slotte tegen doofpotten te zijn.

16-01-2020

Strafvervolging klimaatactivisten

by J.L. de Kreek — last modified 16-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

@Tayelrand vraagt zich af of het juridisch mogelijk is om namens CO2 een proces wegens smaad aan te spannen tegen de staat en anderen, die CO2 blijven omschrijven als vervuiling. Nee, want CO2 kan geen wil verklaren. Wat wel kan is namens personen, klimaatactivisten en onder andere het bestuur van Stichting Urgenda aanklagen voor bedrog en voorbereiding van internationale misdrijven. Zij die vermindering van uitstoot van CO2 propageren willen kennelijk de mensheid vergassen. Bovendien strijden klimaatactivisten ook actief tegen stikstof.

De scheikundige formule voor fotosynthese is objectief bewijs van het feit dat de gemeten opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie die niet kan worden verklaard door Milanković, wordt veroorzaakt door de massale ontbossing ten behoeve van deze industriële revolutie. Fotosynthese is een endotherm proces. Dit betekent dat er energie nodig is, in de vorm van warmte van de zon, om dat proces te laten plaatsvinden. Door ontbossing vindt er minder fotosynthese plaats waardoor de energie die daarvoor zou worden gebruikt wordt omgezet in stralingswarmte van de aarde. Daardoor warmt lucht op, en wordt lucht droger en is de klimaatverandering logisch verklaard.

Stikstof en CO2 zijn basis bouwstenen voor leven. Deze stoffen zijn niet de causale oorzaak van klimaat- of milieuproblemen. Stijging van CO2 is ook het gevolg van de massale boomkap omdat bomen daardoor CO2 niet meer omzetten in glucose en zuurstof. CO2 is slechts voor vier honderste van procenten aanwezig in de atmosfeer. Bovendien wordt de global warming potential van gassen uitgedrukt in CO2-equivalenten. Bovendien zijn het andere chemische verbindingen waarin ook stikstof zit die problematisch kunnen zijn zoals stikstofoxiden. Het resultaat van de wil van klimaatactivisten en stichting Urgenda is verpaupering van grond, verwoestijning en een zuurstof arme atmosfeer. Kennelijke begrijpen ze bij Urgenda de betekenis niet van het isgelijkteken in de scheikundige formule voor fotosynthese.

CO2 is dwingend noodzakelijk voor het ontstaan van leven. En voor de instandhouding van de natuur. Te veel CO2 bestaat bijna niet. Te veel CO2 levert op dat mensen en dieren in slaap vallen. Dat is een niveau van CO2 wat met geen mogelijkheid wordt gehaald, behalve bij het verdoven van varkens voordat ze worden geslacht. Elke boer weet dat CO2 toevoegen aan kassen de groei en bloei van vruchten en gewassen bevordert. CO2 zorgt ervoor dat bomen meer CO2 opnemen. CO2 zorg er ook voor dat bossen beter beschermd zijn tegen brand omdat met meer CO2 de bladeren en stammen vetter en groter zijn en meer vocht bevatten.

De hele klimaat hysterie heeft een economische grondslag. Het is bedoeld om een bepaald deel van de industrie te bevorderen. Zo wordt de elektrische auto gesubsidieerd terwijl deze voertuigen zeer brandgevaarlijk zijn en een potentiële chemische vervuiling vertegenwoordigen waarop niemand een antwoord heeft. De batterijen van elektrische auto’s zijn zwaar chemisch afval wat gedumpt wordt in ontwikkelingslanden. Bovendien is de oplossing van het milieuprobleem wat betreft het verkeer invoering van designers fuel die geen of amper roet en stikstofoxide leveren bij verbranding in dieselmotoren.

Dieselmotoren zijn bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de propaganda van Urgenda en andere klimaatterroristen, zeer goed in staat schoon te verbranden. Vervuiling door verbranding van brandstoffen voor vervoer wordt bepaald door de kwaliteit van brandstof. Niet door de techniek van de dieselmotor. Omdat er ook brandstoffen voor diesel en benzine auto’s verkrijgbaar zijn die geen roet en NOX veroorzaken concurreert Urganda oneerlijke in het belang van andere oplossingen voor milieuproblemen. Bovendien wordt de rechtspraak bedrogen door Urgenda over de schuld van CO2 aan klimaatverandering. Dus aangifte tegen de klimaatkrankzinnigen kan gewoon uit eigen naam. En is op de plaats.

14-01-2020

Jezus Christus in Kirjat Arba

by J.L. de Kreek — last modified 14-01-2020 03:00

Volgens onbevestigde bronnen in Trouw leefde oorlogscorrespondent Arnold Karskens in een soort roes toen hij Jezus Christus tegenkwam vlak bij de poort van Kirjat Arba. Meer mensen melden Jezus te hebben gezien. Kirjat Arba ligt in het gebied waar men Jezus Christus zou verwachten. De Katholieke opvoeding van Arnold Karskens staat eraan in de weg dat hij niet begrijpt dat de verschijning van Jezus Christus doodnormaal is. Ook de Bijbel die in het Katholiek onderwijs wordt gehanteerd bevat het objectieve bewijs dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Bovendien is Jezus Christus volmaakt.

Adam en Eva waren ook volmaakt. Gd heeft de mens volmaakt op de aarde gezet. Dit wil zeggen eeuwig levend onder gelukszalige omstandigheden in het Paradijs. De omgeving waar Adam en Eva toen leefden wordt tegenwoordig Irak genoemd. Omdat Eva at van de boom van de kennis van goed en kwaad terwijl Gd had gezegd dat juist dit ene niet mocht in het Paradijs zijn mensen sterfelijk geworden en baren vrouwen pijnlijk. Behalve Jezus Christus. De Zoon van Gd. Gd heeft geen tweede zoon. Of dochter. De Katholieken geloven dat Jezus Christus voor de zonden van de mensheid is gestorven. Daarom denken zij kennelijk dat Katholieke wandaden makkelijk worden vergeven. Katholieken geloven dat Gd van lotje is getikt. 

Katholieken zijn personen die zich ongelofelijk vergissen in Bijbel-feiten en bijpassende leerstellingen. De Bijbel bevat een hele andere inhoud dan de Katholieke kerk stelt en beweert. Fundamenteel anders. De Bijbel bevat voorspellingen die keer op keer uitkomen. De Holocaust en de Exodus staan ook in de Bijbel voorspeld in boeken die velen honderden jaren geleden zijn geschreven voordat de Joden met miljoenen tegelijk zijn uitgemoord en Palestina werd gekoloniseerd. Zo bevat de Bijbel in het Oude Testament nadrukkelijke vooruitwijzingen naar Mohammed. Bovendien voorspelt en bewijst Jezus Christus persoonlijk dat hij niet zal sterven. Jezus Christus gebood zijn volgelingen scherpelijk en beval hen, dat zij dit niemand zeggen zouden:  "De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden".

Een paar jaar eerder heeft journalist Arnold Karskens in Joegoslavië, waar de Serviërs en de Kroaten elkaar bestookten, ook al eens de Heilige Geest ontmoet. Arnold Karskens schrijft voor the PostOnline, een product van journalist Bert Brussen die weigert mededelingen te doen aan het publiek over de genocide van de vrienden van Arnold Karskens in Irak. Arnold Karskens is voorzitter van een stichting die oorlogsmisdaden onderzoekt. Oud-leden van de commissie van aanbeveling van deze stichting zijn Nederlandse oorlogsmisdadigers die door Arnold Karskens ongemoeid worden gelaten. Ook benoemt Arnold Karskens niet de objectieve bronnen die bewijzen dat journalisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

Document acties

Share |