U bent hier: Home

Méér nieuwswaarde dan de krant van morgen!

28-01-2020

Holocaust-excuses Mark Rutte ongeloofwaardig

by J.L. de Kreek — last modified 28-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Hoe bestaat het dat uitgerekend historicus Mark Rutte als minister-president excuses aanbiedt namens de regering omdat de Staat der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog te kort is geschoten als “hoeder van recht en veiligheid”. Ook nu schiet de Staat der Nederlanden te kort omdat historicus Mark Rutte de objectieve historische brondocumenten aan het zicht onttrekt die bewijzen dat personen waarmee de Nederlandse Regering samenwerkt de terreurbeweging vertegenwoordigen die verantwoordelijk is voor de gruwelen van de Holocaust.

coin.jpgDe Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn het werk van vereniging Erez Israël. Opgericht te Basel 1897 door journalist Theodor Herzl met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en oppermacht te vestigen.

De oorlogen van de Coalition of the Willing in Moslimlanden zijn de voortbouwende strijd van deze terreurbeweging voor het vestigen van de wereldorde waaraan het sinds de oprichting statelijk acterend militair werkt. Op dit moment worden onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door deze terreurbeweging, die daarmee een gevaar is voor de rechtsstaat, om het bestaan van deze terreurbeweging en zijn misdaden tegen de Joden te ontkennen.

Doordat historici en journalisten in het algemeen doelbewust en bij herhaling
ongeloofwaardige standpunten innemen en ongefundeerde beweringen verkondigen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, weten meeste mensen niet dat de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 de strijd voortzetten van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Deze terreurbeweging heeft mogelijk ook de aanslag op de MH17 bewerkstelligd. Deze terreurbeweging is verantwoordelijk voor een waslijst aan high impact crimes die het zo sluw als het is op anderen weet af te schuiven. De Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog was de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen.

26-01-2020

De waarheid over Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 26-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

In Auschwitz hebben de Zionisten en hun priesters de kolonisatie van Palestina geritualiseerd, de ooien scheidend van de rammen in het kamp van de onderneming van de familie van de patroon van de helden van Geert Wilders. Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de Zionisten om verzoeken af te wijzen van nakomelingen van Joodse kampslachtoffers ter objectivering van de waarheid van de inhoud van de website holocaustles.nl.

De Zionisten zijn de grote initiators van Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van IG-Farben. Het was een agrarisch kamp. Er gingen ook luxe Pullman Wagons met restauratie en personen met hun zakken gevuld met geld en sieraden over het spoor naar Auschwitz. Het personeel van Auschwitz heeft een grotere vinger in de gewelddadige pap gehad dan bekend was bij en tijdens de Auschwitz-processen.

Auschwitz is vijf en zeventig jaar geleden bevrijd door de Russen. Er zijn een miljoen Joden vermoord in Auschwitz. Dat er vier miljoen Joden zouden zijn vergast in Auschwitz is niet de waarheid. Auschwitz had douches die gebruikt zijn als douches. In Auschwitz zijn joden ritueel gewassen, geofferd en verbrand tot ze volledig in rook opgingen, gespiegeld aan de traditionele Holocaust waarmee de heiligste dag der Joden, Jom Kippoer, wordt afgesloten. 

De Holocaust zoals deze is uitgevoerd door de trouwste vrienden en beste bondgenoten der Zionisten is bedacht door de held van Geert Wilders. Deze man was journalist en de oprichter van Vereniging Erez Israël te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung, de Holocaust en oppermacht te bewerkstelligen voor het wereldhuis van de familie van de patroon van de held en van Geert Wilders.

Auschwitz is gebouwd en de Joden zijn daar vergast door de uitvoerende macht van de vergaderingen van Vereniging Erez Israël wat sinds 1897 statelijk acteert en de Joden aan zich onderwerpt. En een Koninkrijk stichten in Palestina met een lid van de familie Rothschild als Vorst. De familie Rothschild, Theodor Herzl, Ze’ev Jabotinsky, de Zionisten, de Telegraaf, andere media, zijn de personen die in georganiseerd verband doelbewust de Jodenvervolging hebben bewerkstelligd als terreurbeweging.

Met het vermogen commandeerde de familie Rothschild de legers der grote machten. Zijn idee voor de Holocaust is door Theodor Herzl in 1895 gedeeld met het wereldhuis van de familie Rothschild. De familie en Herzl trekken later gezamenlijk op lobbyend in Oost Europa ter bewerkstelliging van de pogroms aldaar die eind 19e eeuw beging 20ste eeuw plaatsvonden.

De Zionistische leiding is zo vriendelijk geweest gedetailleerde logboeken en protocollen uit te geven waarin van dag tot dat de activiteiten der Zionisten en hun standpunten en beweringen staan genoteerd ter voorbereiding op hun Holocaust op zes miljoen Joden. De Zionisten hebben daarvoor precies dit getal gekozen omdat zes miljoen het perfecte getal is in de Kabbala.

Uiteindelijk lijken de Zionisten er niet in geslaagd hun antisemitische vrienden en antisemitische bondgenoten zes miljoen Joden te laten vermoorden. Het zijn er uiteindelijk naar alle waarschijnlijkheid op basis van objectieve feiten en cijfers bevestigd door experts tussen de een komma zeven en drie komma drie miljoen geweest. Daaronder honderdzevenduizend Nederlandse Joden waarvoor de zogenaamde kunstenaar Daan Roosegaarde recent ter herdenking zijn kunstenwerk Waterlicht heeft gerecycled.

24-01-2020

Kindermisbruik bij Jehova’s Getuigen

by J.L. de Kreek — last modified 24-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Jehova’s Getuigen hebben een exorcist nodig om het Duivelse gedonder en de ontwrichtende propaganda van de door Gd verlaten ambtenaren van het bestuur en de wetenschap een halt toe te roepen. Best goed om het over kindermisbruik te hebben. De kinderen die nu door de Jeugdzorg bij de Jehova’s Getuigen weggehaald zullen worden omdat een Universiteit een mening bezit worden tot 400% meer mishandeld en misbruikt dan wanneer zij thuis blijven onder toezicht van het bestuurlijk lichaam.

De grootste kinderverkrachters in Nederland zijn hulpverleners zie veinzen op te komen voor het kind. Eufemistisch Kinderbescherming genoemd. De Nederlandse journalistiek is te laf daar een woord aan vuil te maken. Zelfs niet wanneer de objectieve feiten in het gezicht slaan. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is besmet met georganiseerde misdaad bij de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdhulp. Regelmatig zijn personen de mond gesnoerd die hierover een boekje opendoen en altijd is Chris Klomp de secreet die de feiten weg huichelt in de media.

De gemeenschap der Jehova’s Getuigen is een liefde volle gemeenschap met een bijzondere visie op Het Woord. De bijzonderheid van de visie komt door het Bijbelvorsen. Jehova’s Getuigen zijn nieuwsgierige onderzoekers die Het Woord van binnen en buiten kennen. En onderzoeken op feiten. Voor hen is de Bijbel De Waarheid. Ze hebben gelijk. Het is een hele beleving om met Jehova’s Getuigen Bijbel studie te doen. Jehova’s Getuigen zijn ruimdenkend. De gemeenschap is diverser dan elke andere gemeenschap op de planeet. De leden praten graag honderd uit over alle handen onderwerpen.

Zoals iedereen maken mensen fouten. Kindermisbruik is daar een voorbeeld van. De statistieken nalezend leidt niet tot de vanzelfsprekende conclusie dat de mate van kindermisbruik binnen de gemeenschap der Jehova Getuigen erger is dan bijvoorbeeld bij de genoemde Jeugdhulp of godbetert de Katholieken. Als misbruik ergens bomt ton is dan is dat bij de Katholieken van het CDA. Dij de Jeugdhulp worden kinderen pas echt zwaar misbruikt en mishandeld. Tot vier keer meer dan elders. Dat zijn de statistieken. Natuurlijk kan het dat Jehova’ Getuigen misbruik stil houden en geheimzinnig zijn. Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad en andere journalisten doen dat ook als het over misbruik door Jeugdhulp gaat. Dus wie is hier eigenlijk de misbruiker?

Bovendien vallen de patronen op. Joden staan ook weer ouderwets onder druk tegenwoordig. Waar Jehova’s Getuigen als gemeenschap het meest op aan te spreken zijn is het eenvoudige feit dat zij ondanks al hun Bijbelvorsen effectief de Grote Profeet Jezus Christus niet volgen. Jehova’s Getuigen denken nog altijd dat Jezus Christus aan de paal is genageld en gestorven voor de zonden van de mensheid en daarna is opgestaan terwijl daarvan niks kan blijken uit de Bijbel die zij gebruiken. Feitelijk zijn Jehova’s Getuigen net als de christenheid volgers van de Apostelen van Jezus Christus die na de lijdensweg verschrikt en zeer bevreesd dachten een geest te zien. Kennelijk vergeten dat Jezus hen  scherpelijk gebood en beval, dat zij niemand zeggen zouden dat de Zoon des mensen veel moet lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden

Het zijn de letterlijke woorden van de Zoon van Gd dus het is de waarheid. Het Woord zoals Jehova’s Getuigen dit zien qua tekst is net iets anders dan de Nederlandse Statenvertaling. Met betrekking tot de veronderstelde dood van Jezus Christus zijn de boeken inhoudelijk hetzelfde. Er is geen Bijbel op aarde waaruit de dood van de Profeet kan blijken. Bovendien, en dat kan elke Bijbel forser opzoeken, wordt Mohammed al in het Oude Testament genoemd. Een keer. Majesteitelijk. In Hooglied. En het heeft er alle schijn van dat ook Jezus Christus vooruitwijst naar de Laatste Profeet. De Bijbel is een bijzonder boek vol voorspellingen die wonderbaarlijk genoeg keer op keer uitkomen.

22-01-2020

Klimaatactiviste Greta Thunberg is achterlijk

by J.L. de Kreek — last modified 22-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De niet onderwezen klimaatdrammer Greta Thunberg vindt nog steeds dat er te weinig wordt gedaan aan CO2-uitstoot. Ze klaagde op een topconferentie in het Zwitserse Davos dat er volop wordt gediscussieerd over het klimaat, zonder dat er veel actie wordt ondernomen. Dat de hele wereld met zoveel aandacht luistert naar deze trol bewijst weer eens dat de gemiddelde wereldburger niets heeft opgestoken van het basisonderwijs. CO2 is dwingend noodzakelijk om het klimaat te verbeteren. Zonder ruime hoeveelheden CO2 is klimaatverbetering niet mogelijk. Fotosynthese bewijst dat CO2 moet. Het is de basis van leven.

De gemeten klimaatverandering heeft hele andere oorzaken. Als eerste zijn er de natuurlijke veranderingen. Bijvoorbeeld door activiteit van de zon. Het klimaat verandert. De seizoenen veranderen elke drie maanden. En het klimaat verandert ook over langere periodes. Warmere en koudere periodes komen en gaan. In den beginne was de aarde woest en ledig. Groenland wordt Groenland genoemd omdat het daar vroeger zeshonderd jaar geleden groen was. Ijsbergen op Groenland zijn  abnormaal. De verandering van het klimaat die niet kan worden verklaard door natuurlijke factoren wordt bepaald door de massale ontbossing op aarde. Deze ontbossing veroorzaakt een warmer en droger klimaat en is de oorzaak van stijging van CO2.


Met andere woorden: de relatie die Greta Thunberg legt tussen klimaatverandering en stijging van CO2 is een correlatie en niet een oorzakelijk verband. Het weerzinwekkende aan die verschrikkelijke Greta Thunberg is dat ze met haar gedram negative CO2 uitstoot bewerkstelligt wat juist verdere uitdroging en opwarming van het klimaat en klimaatvluchtelingen bevordert. Het is totaal achterlijk om te denken dat de bouwstenen voor al het leven op aarde verantwoordelijk zijn voor door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het meest verschrikkelijke aan deze onverteerbare onzin is wellicht dat de flauwekul zo breed wordt gedragen door personen die zich weldenkend wanen zoals journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad en de professionals van het KNMI.

20-01-2020

Psychiaters zonder schaamte

by J.L. de Kreek — last modified 20-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema hebben geen enkele schaamte. Deze initiators van het Depressiegala verlenen bewust of niet ondersteuning aan de georganiseerde misdaad in de zorg. Niet alleen zij maken zich hieraan schuldig. Ook personen waarmee zij samenwerken zeggen “ja” tegen de georganiseerde misdaad in de zorg. De jeugdhulp in Nederland is een criminele organisatie wat zich van de misstanden bewust opzettelijk schuldig maakt een gedwongen verdwijning van minderjarigen en mensenhandel.

Bovendien dragen deze psychiaters bij aan het bedrog in verband met Hiv en AIDS. Deze psychiaters die zichzelf zo goed vinden dat zij door iedereen gehoord willen worden dienen op grond van hun basiskennis als basisarts in een oogopslag te zien en begrijpen dat het syndroom AIDS niet door het Hiv-virus kan worden veroorzaakt want syndromen zijn geen virusziekten. Bovendien stelt en beweert de ontdekker van Hiv dat co-factoren noodzakelijk zijn om AIDS te verkrijgen. Depressieve Hiv-patiënten kunnen niet worden geholpen door de psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema omdat zij waarheid niet van fictie onderscheiden.

Met Esther van Fenema is het bijzondere aan de hand dat zij schrijft voor de site van journalist Bert Brussen die erom bekend staat publicaties te weigeren over de genocide van de “#jacultuur” in Irak. Nog meer bijzonder aan Esther van Fenema is dat zij beweert een Joodse achtergrond te bezitten en tegelijk niet lijkt te willen zien en begrijpen dat de Zionisten al sinds 1895 terrorisme gerelateerd strijden tegen assimilatie van Joden en de grote initiators zijn van WOII en de Holocaust. En as we speak hun volgende Holocaust voorbereiden. Personen waarmee Esther van Fenema samenwerkt zijn antropologen die bestuurders, managers en boardrooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy imponeert als de magistrale psychologische clusterfuck voor verandering van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler, de gaskamers, de aanslagen in de VS 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17.

Instand update by Ad.nl: De 350.000 euro overheidssubsidie die de Nederlandse Mental Health Foundation (MHF) in 2017 kreeg voor de organisatie van het Depressiegala en het opzetten van een voorlichtingscampagne op scholen over geestelijke problemen, blijkt vooral gebruikt voor het betalen van onder meer directie, management, locatiehuur en catering.

18-01-2020

Bram Bakker streng straffen

by J.L. de Kreek — last modified 18-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het Openbaar Ministerie zou moeten overwegen arts en psychiater Bram Bakker streng te straffen als oplossing voor de grote maatschappelijke problemen die hij veroorzaakt met zijn mening over Hiv en Aids. Bram Bakker die het gezicht is van Stichting Geen Doofpot is bij herhaling onderbouwd met documenten er op gewezen dat objectief bewijs van de aanname dat AIDS door Hiv wordt veroorzaakt niet bestaat. Zelfs de nomenclatuur verraadt de afwezigheid van oorzakelijk verband omdat AIDS een syndroom en Hiv een virus is. En syndromen niet door een virus worden veroorzaakt. De ontdekker van Hiv zegt zelf dat co-factoren verantwoordelijk zijn voor AIDS.

Bovendien heeft het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science in mei 1984 het artikel gepubliceerd van de bekende wetenschapper Robert Gallo waarin hij middels zijn meetgegevens objectief bewijst dat deze deskundige bij een minderheid van de door hem onderzochte AIDS gevallen Hiv heeft aangetroffen. Daarmee is objectief bewezen dat de relatie die wordt gelegd tussen AIDS en Hiv niet voldoet aan Kochs Postulaten. Elke basisarts in Nederland is bekend met Kocks Postulaten. Ook de grondwet van de virologie genoemd. Toch ziet en begrijpt arts en psychiater Bram Bakker niet spontaan uit zichzelf dat wat zijn beroepsgroep stelt en beweert over Hiv en AIDS niet de waarheid kan zijn.

Bram Bakker als arts en psychiater is ook de initiator van het Depressiegala. Dit jaar een jubileum. Het is niet ondenkbaar en zelfs zeer waarschijnlijk dat Bram Bakker depressieve Hiv-patiënten behandelt. Deze patiënten zijn dan depressief door de diagnose Hiv en vrezen AIDS. Bram Bakker helpt deze personen niet omdat Bram Bakker de leugens als waarheid accepteert. Bram Bakker grossiert in meningen. Niet in wetenschappelijke feiten. Het wordt erger wanneer daarbij wordt bedacht dat Bram Bakker op het podium van zijn Depressiegala personen uitnodigt die eigenlijk strafrechtelijk vervolgd dienen te worden voor het geven van leiding aan de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp.

Bovendien zijn personen waarmee Bram Bakker samenwerkt antropologen die bestuurders en board rooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy is een methodologie voor bestendiging van terroristische veranderingen. Deep Democracy saboteert democratische besluitvorming en geschillen beslechting. Deep Democracy is ontwikkeld door wetenschappers die gezien dienen te worden als deelnemers aan de statelijk acterende terreurbeweging die verantwoordelijk is voor het actueel internationaal terrorisme, misdaden tegen de Joden en het bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden. De georganiseerde misdaad die daaromheen woekert besmet de hele Nederlandse samenleving. Arts en psychiater Bram Bakker houdt die onrechtmatige feiten en omstandigheden in stand terwijl hij in ieder geval wat betreft Hiv en AIDS instaat is daaraan een eind te maken. Bram Bakker pretendeert ten slotte tegen doofpotten te zijn.

16-01-2020

Strafvervolging klimaatactivisten

by J.L. de Kreek — last modified 16-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

@Tayelrand vraagt zich af of het juridisch mogelijk is om namens CO2 een proces wegens smaad aan te spannen tegen de staat en anderen, die CO2 blijven omschrijven als vervuiling. Nee, want CO2 kan geen wil verklaren. Wat wel kan is namens personen, klimaatactivisten en onder andere het bestuur van Stichting Urgenda aanklagen voor bedrog en voorbereiding van internationale misdrijven. Zij die vermindering van uitstoot van CO2 propageren willen kennelijk de mensheid vergassen. Bovendien strijden klimaatactivisten ook actief tegen stikstof.

De scheikundige formule voor fotosynthese is objectief bewijs van het feit dat de gemeten opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie die niet kan worden verklaard door Milanković, wordt veroorzaakt door de massale ontbossing ten behoeve van deze industriële revolutie. Fotosynthese is een endotherm proces. Dit betekent dat er energie nodig is, in de vorm van warmte van de zon, om dat proces te laten plaatsvinden. Door ontbossing vindt er minder fotosynthese plaats waardoor de energie die daarvoor zou worden gebruikt wordt omgezet in stralingswarmte van de aarde. Daardoor warmt lucht op, en wordt lucht droger en is de klimaatverandering logisch verklaard.

Stikstof en CO2 zijn basis bouwstenen voor leven. Deze stoffen zijn niet de causale oorzaak van klimaat- of milieuproblemen. Stijging van CO2 is ook het gevolg van de massale boomkap omdat bomen daardoor CO2 niet meer omzetten in glucose en zuurstof. CO2 is slechts voor vier honderste van procenten aanwezig in de atmosfeer. Bovendien wordt de global warming potential van gassen uitgedrukt in CO2-equivalenten. Bovendien zijn het andere chemische verbindingen waarin ook stikstof zit die problematisch kunnen zijn zoals stikstofoxiden. Het resultaat van de wil van klimaatactivisten en stichting Urgenda is verpaupering van grond, verwoestijning en een zuurstof arme atmosfeer. Kennelijke begrijpen ze bij Urgenda de betekenis niet van het isgelijkteken in de scheikundige formule voor fotosynthese.

CO2 is dwingend noodzakelijk voor het ontstaan van leven. En voor de instandhouding van de natuur. Te veel CO2 bestaat bijna niet. Te veel CO2 levert op dat mensen en dieren in slaap vallen. Dat is een niveau van CO2 wat met geen mogelijkheid wordt gehaald, behalve bij het verdoven van varkens voordat ze worden geslacht. Elke boer weet dat CO2 toevoegen aan kassen de groei en bloei van vruchten en gewassen bevordert. CO2 zorgt ervoor dat bomen meer CO2 opnemen. CO2 zorg er ook voor dat bossen beter beschermd zijn tegen brand omdat met meer CO2 de bladeren en stammen vetter en groter zijn en meer vocht bevatten.

De hele klimaat hysterie heeft een economische grondslag. Het is bedoeld om een bepaald deel van de industrie te bevorderen. Zo wordt de elektrische auto gesubsidieerd terwijl deze voertuigen zeer brandgevaarlijk zijn en een potentiële chemische vervuiling vertegenwoordigen waarop niemand een antwoord heeft. De batterijen van elektrische auto’s zijn zwaar chemisch afval wat gedumpt wordt in ontwikkelingslanden. Bovendien is de oplossing van het milieuprobleem wat betreft het verkeer invoering van designers fuel die geen of amper roet en stikstofoxide leveren bij verbranding in dieselmotoren.

Dieselmotoren zijn bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de propaganda van Urgenda en andere klimaatterroristen, zeer goed in staat schoon te verbranden. Vervuiling door verbranding van brandstoffen voor vervoer wordt bepaald door de kwaliteit van brandstof. Niet door de techniek van de dieselmotor. Omdat er ook brandstoffen voor diesel en benzine auto’s verkrijgbaar zijn die geen roet en NOX veroorzaken concurreert Urganda oneerlijke in het belang van andere oplossingen voor milieuproblemen. Bovendien wordt de rechtspraak bedrogen door Urgenda over de schuld van CO2 aan klimaatverandering. Dus aangifte tegen de klimaatkrankzinnigen kan gewoon uit eigen naam. En is op de plaats.

14-01-2020

Jezus Christus in Kirjat Arba

by J.L. de Kreek — last modified 14-01-2020 03:00

Volgens onbevestigde bronnen in Trouw leefde oorlogscorrespondent Arnold Karskens in een soort roes toen hij Jezus Christus tegenkwam vlak bij de poort van Kirjat Arba. Meer mensen melden Jezus te hebben gezien. Kirjat Arba ligt in het gebied waar men Jezus Christus zou verwachten. De Katholieke opvoeding van Arnold Karskens staat eraan in de weg dat hij niet begrijpt dat de verschijning van Jezus Christus doodnormaal is. Ook de Bijbel die in het Katholiek onderwijs wordt gehanteerd bevat het objectieve bewijs dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Bovendien is Jezus Christus volmaakt.

Adam en Eva waren ook volmaakt. Gd heeft de mens volmaakt op de aarde gezet. Dit wil zeggen eeuwig levend onder gelukszalige omstandigheden in het Paradijs. De omgeving waar Adam en Eva toen leefden wordt tegenwoordig Irak genoemd. Omdat Eva at van de boom van de kennis van goed en kwaad terwijl Gd had gezegd dat juist dit ene niet mocht in het Paradijs zijn mensen sterfelijk geworden en baren vrouwen pijnlijk. Behalve Jezus Christus. De Zoon van Gd. Gd heeft geen tweede zoon. Of dochter. De Katholieken geloven dat Jezus Christus voor de zonden van de mensheid is gestorven. Daarom denken zij kennelijk dat Katholieke wandaden makkelijk worden vergeven. Katholieken geloven dat Gd van lotje is getikt. 

Katholieken zijn personen die zich ongelofelijk vergissen in Bijbel-feiten en bijpassende leerstellingen. De Bijbel bevat een hele andere inhoud dan de Katholieke kerk stelt en beweert. Fundamenteel anders. De Bijbel bevat voorspellingen die keer op keer uitkomen. De Holocaust en de Exodus staan ook in de Bijbel voorspeld in boeken die velen honderden jaren geleden zijn geschreven voordat de Joden met miljoenen tegelijk zijn uitgemoord en Palestina werd gekoloniseerd. Zo bevat de Bijbel in het Oude Testament nadrukkelijke vooruitwijzingen naar Mohammed. Bovendien voorspelt en bewijst Jezus Christus persoonlijk dat hij niet zal sterven. Jezus Christus gebood zijn volgelingen scherpelijk en beval hen, dat zij dit niemand zeggen zouden:  "De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden".

Een paar jaar eerder heeft journalist Arnold Karskens in Joegoslavië, waar de Serviërs en de Kroaten elkaar bestookten, ook al eens de Heilige Geest ontmoet. Arnold Karskens schrijft voor the PostOnline, een product van journalist Bert Brussen die weigert mededelingen te doen aan het publiek over de genocide van de vrienden van Arnold Karskens in Irak. Arnold Karskens is voorzitter van een stichting die oorlogsmisdaden onderzoekt. Oud-leden van de commissie van aanbeveling van deze stichting zijn Nederlandse oorlogsmisdadigers die door Arnold Karskens ongemoeid worden gelaten. Ook benoemt Arnold Karskens niet de objectieve bronnen die bewijzen dat journalisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

12-01-2020

The Greens bevorderen bosbranden

by J.L. de Kreek — last modified 12-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De bosbranden in Australië worden bevorderd door the Greens. Omdat zij strijden tegen brandgangen in de onmetelijke bosgebieden waardoor branden uitbreiden en niet uitdoven. En omdat the Greens reductie willen van CO2. Des te minder CO2 des te droger bossen. Des te meer CO2 des te meer en des te groter de bladeren aan bomen en des de groter de weerstand van bossen tegen bosbranden. De hele cultus rond het autistische meisje Greta Grunberg is een ziekte. Wat dit wicht predikt leidt tot verwoestijning. CO2 is basisvoedsel voor bomen en planten. Zonder CO2 bestaat er geen natuur. Het broeikaseffect van CO2 is een natuurlijk effect noodzakelijk voor het ontstaan van leven. Te veel CO2 is slaapverwekkend.

De mening van the Greens is die van personen zonder basiskennis. De klimaatverandering die veel mensen ervaren is normaal. Groenland heet Groenland omdat het vroeger in 1400 groen was.

Het klimaat was vroeger in veel gebieden aanzienlijk anders dan vandaag. Dat is de natuurlijke verandering van het klimaat. Klimaat is niet stabiel. Het is aan verandering onderhevig net als het aardmagnetisch veld en de hoeveelheid straling van de zon. Vooral de straling van de zon is verantwoordelijk voor opwarming en afkoeling. Wat betreft de menselijke bijdrage aan klimaatverandering is de ontbossing door de industrialisatie de oorzaak van klimaatissues, milieuproblemen en natuurrampen. Overstromingen en ontbossing zijn synoniemen.

Om de verandering van het klimaat wat betreft de menselijke bijdrage een halt toe te roepen is herbebossing van de wereld de enige mogelijke oplossing. En brandgangen maken in de bossen. Reductie van CO2-uitstoot geeft het ongewenste resultaat. Voorts dient vanzelfsprekend de kwaliteit van brandstoffen te worden verbeterd om uitstoot in het verkeer van fijnstof en giftige-verbindingen zoals NOX te nihileren. Omdat alles scheikunde is kan dat worden gerealiseerd met designer fuels die gewoon verkrijgbaar zijn. De overheid heeft de bevoegdheid in de regelgeving om deze schone brandstoffen verplicht te stellen. De overheid doet dit niet omdat het zich laat inspireren door hysterische amateurs en opportunistische laaienlichters.

10-01-2020

ChristenUnie bedreigt de Joden

by J.L. de Kreek — last modified 10-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie krijgen van het NRC alle ruimte om de Joden te bedreigen. De ChristenUnie is mede verantwoordelijk voor de actuele chaos in het Midden-Oosten. Voor de Wind en Segers en hun ambtsgenoten dienen te worden vervolgd voor oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide op Semieten. De ChristenUnie is vriend van Israël. Net als Adolf Eichmann en Joseph Goebbels dit waren. De ChristenUnie is geen vriend van de Joden. De Joden houden niet van de zogenaamd Joodse Staat. Joden willen geen Joodse Staat. De Joodse Staat is gebouwd door de Nazi’s als wereld-getto en om de Joden te vernietigen. Het staat in de Bijbel dus Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn bekend met hun antisemitisme.

Qassem Soleimani die overduidelijk geen vriend was van Israël beschermde de Joden meer dan Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers met hun pretenties. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers klagen erover dat de wereld onveilig is voor de Joden. Daarom zijn de antisemieten Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers vrienden van Israël. Joden zijn vrienden van Qassem Soleimani.

Elke vijand van de zogenaamd Joodse Staat Israël is vriend van de Joden. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn ermee bekend dat de oprichters van Israël atheïstische journalisten zijn die Joden dermate haten dat ze strijden tegen assimilatie van Joden, en een wereldgetto stichten in de voor Joden heilige Staat Palestina. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de zogenaamd Joodse Staat Israël in oprichting.

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers doen het werk van Satan. Waren Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers echte Christen geweest en niet de valse en opzettelijk misleidende bestuurders die zij feitelijk zijn dan hadden zij niet in de politiek gezeten. Bovendien coin.jpghadden zij dan gepredikt dat de Joden in de Diaspora horen te verblijven omdat Joden handhavers zijn van de Drie Eden. Ook hadden Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers als hij echte Christenen waren geweest gepredikt dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel in alle vertalingen door deze Grote Profeet persoonlijk geprofeteerd én keihard bewezen na de vermeende executie.

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers geloven in waanvoorstellingen. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn hele zware politiek ambtelijke misdadiger. Er kleeft ongelofelijk veel bloed aan de handen van Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers. En aan die van de overige leden van hun partij zoals historicus Beatrice de Graaf die regelmatig onder goedkeurend toezicht van journalist Mattijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door aan tafel fakenews verspreidt. De redactie van de Wereld Draait Door mishandelt personen die bewijs leveren van het terrorisme van de ChristenUnie. Bovendien werken de ChristenUnie en de Wereld Draait Door als vriend van Israël aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust die het voor de Joden in petto heeft.

08-01-2020

De zelfhaat van Oscar Hammerstein

by J.L. de Kreek — last modified 08-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Twitterdiarree van de bekende Amsterdamse advocaat mr. Oscar Hammerstein volgend leidt tot de conclusie dat Hammerstein het advocaatwaardig vindt personen waarmee hij het oneens is uit te schelden voor “trut” of “snol”. Advocaat mr. Oscar Hammerstein maakt zich druk om homo’s in moslimlanden die van daken worden gegooid. Oscar Hammerstein vindt dat Solaimani een van de grootste misdadigers was van deze tijd omdat hij de vernietiging van Israël bovenaan zijn lijst had staan. Solaimani is een held.

Israël is opgericht als naar de Joden vernoemde vereniging te Basel 29-31 augustus 1897 door de prominente atheïstische journalist Theodor Herzl met het oorlogsdoel de Endlösung, de Holocaust en oppermacht te bewerkstelligen. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de ledenvergaderingen van vereniging Erez Israël. Oogmerk is het aristocratisch maken van een bepaald syndicaat en de onderwerping van de Joden aan betrokken aristocraten.

Op dit moment wordt daarvoor de volgende Holocaust door Israël voorbereid. Deze zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Daarna zal een lid van het syndicaat gekroond worden als Vorst van Groter Israël met alle Joden als onderdanen. Israël vindt dat het de Schepper is van alle Joden. Het dwingt de Joden onder dreiging van geweld het behalen van de doelen van Israël te bevorderen. Joden worden vermoord als zij het niet eens zijn met Israël.

Israël is de eeuwige naam van de Joden. En wordt onder andere door advocaat mr. Oscar Hammerstein misbruikt om de zogenaamd Joodse Staat mee aan te duiden. Een strafbare vorm van merkinbreuk omdat het onderdeel is van de voortbouwende antisemitische strijd tegen assimilatie van Joden in de wereld. Advocaat mr. Oscar Hammerstein heeft ondanks zijn pretenties meer niet begrepen. Het is bijna zielig. Advocaat mr. Oscar Hammerstein heeft of had Hiv. 

Advocaat mr. Oscar Hammerstein denkt dat Aids door Hiv wordt veroorzaakt en is daarom verontwaardigd om de vernietiging van het Roze beeld van het AIDS-fonds op Beursplein. De medische wetenschap is er al in 1984 mee bekend dat AIDS niet door Hiv kan worden veroorzaakt. Met een paar toepasselijke zoekslagen op internet leert advocaat mr. Oscar Hammerstein dat AIDS een syndroom is en Hiv een virus en dat het kenmerk van syndromen is dat ze niet door een virus worden veroorzaakt. Meer dan dertig miljoen medicijnmoorden ten titel van Hiv-bestrijding sinds het begin van de genocide.

Bovendien rept advocaat mr. Oscar Hammerstein met geen enkel woord over de homo’s bij de VVD en het CDA en de andere partijen die verantwoordelijk zijn voor het geweld in Irak. Tot maart 2003 toen de Coalitie der Gewilligen deze bevriende natie binnenvielen op oneigenlijke gronden waren de omstandigheden gematigd in Irak vergeleken met afgelopen zeventien jaar. Het doel van de inval was regime change dus het oogmerk is terroristisch.

Bovendien zijn de leiders van de Coalitie der Gewilligen verantwoordelijk voor meer burgerdoden dan Solaimani. Hoeveel miljoenen Irakezen zijn en worden nog vermoord door de homo’s in de politiek? De actuele industriële genocide in Irak waar bekende Nederlandse homo’s in de politiek verantwoordelijk voor zijn is advocaat mr. Oscar Hammerstein kennelijk ontgaan. Er hat es nicht gewußt. Vrije meningsuiting voor advocaten is een goed ding. Daaraan is te zien hoe advocaten kijken naar de feiten en het recht. Advocaat mr. Oscar Hammerstein geeft vrij zijn mening uitend treffend zijn diepliggende zelfhaat weer.

06-01-2020

Geert Wilders sponsort Jihad

by J.L. de Kreek — last modified 06-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Politicus Geert Wilders is misschien wel de grootste Nederlandse sponsor van de gewelddadige of gewapende Jihad tegen Nederland, de wereld en Europa. Omdat journalisten en hun media doelbewust feiten onder de pet houden en nepnieuws verspreiden weten meeste mensen niet dat Geert Wilders verantwoordelijk is voor verhoogde terreurdreiging en het sneuvelen van Nederlandse en NATO-militairen in missiegebied. Bovendien wordt onder de pet gehouden dat Wilders persoonlijk ook doelbewust aanslagen op burgers in Nederland heeft bewerkstelligd.

Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om verzoeken tot vervolging van Geert Wilders wegens misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten af te wijzen. Geert Wilders wordt daarbij van support voorzien door onder andere journalist Chris K. van het Algemeen Dagblad die in het leger heeft gezeten en net als de rest van de grote massa perskaartjournalisten te beroerd is om zijn werk goed te doen en het publiek juist en volledig te informeren met betrekking tot de relevante feiten en omstandigheden.

De helden van Geert Wilders zijn de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky. Herzl overleed in 1904. Jabotinsky in 1940. Journalist Theodor Herzl is het creatieve brein van de Holocaust. Bedacht te Parijs 1897. Hij heeft het zelf geschreven in zijn dagboeken. En hij is er trots op. Journalist Ze’ev Jabotinsky is de Zionistische Hitler genoemd. De militaire divisie die voor de oorlog is geleid door Ze’ev Jabotinsky was het leger van Israël in oprichting. En werkte ter Endlösung en verkrijging van bezit over Palestina, symbiotisch samen met het regiem van Adolf Hitler en de Italiaanse fascisten. De naam van deze militie van Ze’ev Jabotinsky wordt tot op de dag van vandaag hoog aangeslagen in Israël en staat symbool voor racisme, haat en geweld.

04-01-2020

Zionisten stalken Joodse gemeenschap

by J.L. de Kreek — last modified 04-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Joodse gemeenschap wordt geterroiseerd door de Zionisten. De Zionisten strijden al 122 jaar actief, agressief en gewelddadig tegen de assimilatie van Joden. Op dit moment worden onderdelen van de Staat der Nederlanden door de Zionisten terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om te verzwijgen dat de Zionisten achter de Jodenvervolging zitten en een volgende Holocaust voorbereiden. De moord van Donald Trump op generaal Soleimani is daarvan onderdeel. Deze ongerechtvaardigde Christelijke Kruistocht met moderne middelen tegen de Islam van katholiek Donald Snake Trump is bedoeld om het wereldhuis van de patronen van de helden van Geert Wilders te kronen tot Vorst der Joden met Groter Israël als grondgebied.

De Zionisten zijn geen Joden. Jodendom is anti-Zionistisch. De idee voor de Holocaust is bedacht door de Zionisten. De Zionisten werkte al in 1895 samen met het Vaticaan en de journalistiek en media om dat te bewerkstelligen.

Deze Zionisten zijn de helden van politicus Geert Wilders. De Telegraaf is al sinds 1922 in bezit van brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme der Zionisten. Het zwijgt daarover doelbewust en opzettelijk. Auschwitz was een Zionistisch kamp. Adolf Hitler was een Zionistische leider. Adolf Eichmann was een vriend van de Zionisten. De Nationaal Socialisten werkte al in 1923 samen met de Zionisten. Antisemieten zijn de partners der Zionisten. Zionisten zijn de grootste antisemieten op aarde. 

De Zionisten plegen aanslagen op de Joodse gemeenschap in Iran om de relatie tussen de Joden en Iran te verstoren en de Joden op te drijven naar het wereldgetto te Palestina. De Joden willen geen Joodse Staat. Jodendom is geen nationaliteit. De Joden leven in de Diaspora. Palestina is heilig voor de Joden. De oorlog van de Coalitie der Gewilligen in Irak heeft een sterk antisemitisch karakter. De pogroms in Oost Europa die aan de Tweede Wereldoorlog vooraf gingen zijn doelbewust bewerkstelligd door de Zionisten. De grote Zionistische leiders waren persoonlijk verantwoordelijk voor de lobby bij de Tsaar om razzia’s en Jodenhaat uit te lokken. De Zionisten kunnen niet zonder hun antisemitische partners want antisemitisme is de smeerolie voor hun misdaden tegen de Joden.

02-01-2020

Aanval Claudia de Breij op rechtsstaat

by J.L. de Kreek — last modified 02-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De aanval van de lesbische Claudia de Breij op de democratische rechtsstaat bij en tijdens haar oudejaarsconference was niet leuk. Het ging over boeren, Holocaust, nepnieuws, democratie en de ouwe van Claudia de Breij. In het algemeen wanneer vrouwen over hun vader blijven praten willen ze ermee naar bed. Claudia de Breij vergeet de hele tijd mee te delen aan het publiek dat de omroepen die haar zendtijd verlenen doelbewust valse feiten voor waar houden. Daarmee faciliteren deze media de terreurbeweging van journalisten en media die ouderwets op de Joden jaagt zonder dat Claudia Proostend op de Verliezers de Breij ernaar kraait.

In Nederland verdwijnen reeds decennia achtereen kinderen gedwongen en/of zij worden mishandeld en/of misbruikt op particulier initiatief van de georganiseerde misdaad in de Nederlandse Kinderbescherming. Verantwoordelijken zijn opvallend vaak vrouw of homoseksueel. Prominente Nederlandse homoseksuelen maken zich opzichtig schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. En zijn verontwaardigd over de afwijzing van homoseksualiteit door de Islam. De inhoudsloosheid en het etaleren van Claudia de Breij is misschien gewoon een gevolg van haar seksuele voorkeur. Iedereen kan en mag inhoudsloos zijn en etaleren in het theater. Nederland is een vrij land, zeggen ze.

Homoseksuelen sterven bij bosjes omdat zij Hiv-medicijnen slikken tegen AIDS terwijl al in 1984 bekend is dat AIDS niet kan worden veroorzaakt door Hiv. Op dit moment worden onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door deelnemers aan de terreurbeweging van de journalisten Theodor Herzl, Ze'v Jabotinsky en Loetje de Jong om niet te objectiveren, duur woord voor vaststellen, dat de omgeving van Claudia de Breij, in ieder geval oudejaarsavond in Den Haag, is besmet met deelnemers aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001, verschillende aanslagen in Europa en mogelijk de aanslag op de MH17.

Daarmee wordt niet alleen gedoeld op de politiek ambtelijke criminelen in het Haags establishment. Ook personen bij de NOS en de VARA en andere omroepen, en medewerkers van kranten zoals journalisten, nemen beroepshalve persoonlijk opzettelijk deel aan de terreurbeweging van de journalisten Theodor Herzl, Ze'ev Jabotinsky en Loe de Jong en hun media zoals de Telegraaf om Nederland, de wereld en Europa te onderwerpen aan het ondemocratische Vorstelijke gezag van het wereldhuis van de patronen van de helden van Geert Wilders. De emancipatie heeft opgeleverd dat vrouwen net zulke geiten zijn geworden als hun mannelijke soortgenoten. Claudia de Breij is niet leuk. Claudia de Breij is bovenal onwetend en ongepast moralistisch.

31-12-2019

Journalisten als oorlogscriminelen

by J.L. de Kreek — last modified 31-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn gedetailleerd voorbereid door journalisten en hun media die dezelfde leugens verspreiden over Joden, Zionisten en Israël als oorlogscorrespondent Arnold Karskens van Omroep Ongehoord Nederland. Journalist Arnold Karskens is ook voorzitter van Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Bovendien beweert Arnold Karskens dat hij Nazi-jager is. Zo nu en dan vist journalist Arnold Karskens een oud Nazi-lijk uit de sloot om af te drogen. Het bijzondere aan Arnold Karskens is dat hij ondanks al zijn pretenties tot op de dag van vandaag niet die objectieve bronnen benoemt die bewijzen dat journalist Theodor Herzl het creatieve brein is van de Holocaust.

Journalist Arnold Karskens wil het niet weten. In samenhang met het feit dat journalist Arnold Karskens gewelddadig zwijgt over de oorlogsmisdaden van leden van zijn Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden en zwijgt over de industriële genocide in Irak is het vermoeden dat Arnold Karskens meer feiten onder de pet houdt. Wanneer journalist Arnold Karskens op de feiten wordt gewezen zal hij schelden en dreigen zoals hij in het verleden heeft gedaan. Journalisten en media in het zogenaamd vrije westen spelen in ieder geval sinds 1897 een hoofdrol in verband met voorbereidingen, management en uitvoering van high impact crimes. De brondocumenten van het actueel internationaal terrorisme zijn geschreven door prominente journalisten die tot op de dag van vandaag ook door Arnold Karskens worden hoog gehouden.

Journalisten en media in het algemeen leveren propaganda voor de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. En bereiden vandaag onder de neus van Nazi-jager Arnold Karskens de volgende Holocaust voor. Het is één rode draad van de oprichting van de Terreurbeweging van Herzl te Basel 1897 naar het stilzwijgen daarover van oorlogscorrespondent Arnold Karskens. Karkens is bekend met de feiten. Al jaren zijn personen opzichtig actief in Nederland om iedereen de waarheid in verband met de dominante deelname van journalisten aan internationaal terrorisme en georganiseerd misdaad te laten inzien. Er is al eens middels een artikel 12 Sv procedure getracht journalist Arnold Karskens te laten vervolgen voor oorlogsmisdaden. Verzoeker had zich tot het verkeerde Hof gewend.

29-12-2019

Geert Wilders ambtsgenoot Adolf Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 29-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Zionistische Joden bestaan niet. Jodendom is antizionistisch. Een Joodse nationaliteit bestaat niet. Israël is de naam van de Joden. Gestolen door de Zionisten. Zionisme is een ideologie onder niet-Joden. De oprichters van de Zionistische beweging zijn atheïstische journalisten. Adolf Hitler is speciaal geaccrediteerd door de Zionisten om de Jodenvervolging uit te voeren. Adolf Eichmann, Hannah Arendt, Harry Mulisch, Leo de Jong, en andere journalisten, allemaal werkten ze voor de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

De tekens NAZI is de afkorting die is gegeven aan de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. Adolf Hitler werkte in 1923 reeds samen met de Zionisten. De Zionisten hebben hun plan voor de Endlösung al bedacht in 1895. Er is geen verschil tussen het Nazisme en het Zionisme. De Nationaal Socialisten waren overduidelijk verguld met hun Zionistische partners en hebben om de speciale band te bezegelen een exclusieve munt laten slaan waarin de verhoudingen tussen de Zionisten en de Nationaal Socialisten helder in beeld zijn gebracht. De tekst in de munt verraadt het motto van de fusie: Ein Nazi Fährt Nach Palästina.

Het Zionisme is de reis van de Nazi’s naar Palestina. De zogenaamd Joodse Staat Israël is het voortgezette Nazi-regiem onder valse vlag. Bovendien associëren de tekens NAZI met het Joodse woord Nasi wat slaat op de persoon die de openbare orde handhaaft. De voorzitter van de rechtbank is met een goed Joods woord een Nasi. Op dit moment jagen de Zionisten ouderwets op de Joden en stoken zij hun antisemitische vrienden en bondgenoten op tegen de Joden om alle Joden op te drijven naar het wereldgetto te Palestina en de mensheid te onderwerpen aan de oppermacht van het wereldhuis van de patroon van de held van Geert Wilders.

27-12-2019

Terreurbeweging overvalt Koninkrijk

by J.L. de Kreek — last modified 27-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De vrijheid waarover de Koning sprak tijdens zijn kersttoespraak eerste kerstdag 2019 is betrekkelijk. Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door de terreurbeweging die ook verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Kroon is voorkeursdoelwit. Deelnemers aan deze terreurbeweging zijn journalisten, schrijvers, media, historici, antropologen, natuurkundigen, artsen, psychiaters en hun beste antisemitische vrienden en trouwste antisemitische bondgenoten.

De terreurbeweging organiseert zich als een tribe. De leden van de terreurbeweging worden door coporate antropologen getraind in deze organisatievorm. Deze terreurbeweging beoogt oppermacht gespiegeld aan het bestuur van de despoten en dictators voor de Franse Revolutie. De leider van deze terreurbeweging is een syndicaat met aan de top een lid van misschien wel de rijkste familie ter wereld. Deze terreurbeweging werkt reeds 122 jaar aan de stichting van een Koninkrijk waaraan alle Joden en alle Naties worden onderworpen.

Deze onderwerping vindt as we speak in Nederland plaats doordat onderdelen van de Staat der Nederlanden terroristisch worden bedreigd en bedrogen door deze terreurbeweging om bepaalde beslissingen te nemen. De Rechtspraak, de Joden en minderjarigen genieten niet van de vrijheid waarover de Koning sprak. Zij worden excessief gestalkt en anderszins bedreigd door de terreurbeweging die de volgende Holocaust voorbereidt en on the fly het Nederlands Koninkrijk aan zich onderwerpt. De Koning weet van niks want om hem heen zijn ambtenaren werkzaam die deze terreurbeweging een warm hart toedragen.

25-12-2019

Islamieten enige échte Christenen

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Met kerst viert de Christenheid de geboorte van de Profeet Jezus Christus. Jezus Christus is misschien wel de grootste Profeet. Het is redelijk te stellen en beweren dat het hele Bijbelse verhaal, van Genesis tot en met de Koran, eigenlijk draait om Jezus Christus. Dat Jezus Christus door de Joden niet is erkend als Profeet doet daaraan niks af. De Joden zouden in der tijd Christus hebben vermoord door hem te veroordelen tot de martelpaal. Uit de Bijbel kan daarvan niks blijken.

In het Nieuwe Testament staat dat Jezus Christus ruimschoots van te voren profeteerde dat hij niet zou sterven verwijzend naar Jona. Drie dagen en drie nachten zou hij verblijven in het hart der aarde net als de kleine Profeet in de Walvis. Ook gebood hij zijn volgers scherpelijk en beval hij hen niet te zeggen dat: “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden”. Na de executie verscheen Jezus Christus in vlees en bloed voor zijn volgers. Hij at en dronk en sprak tot hen.

Zijn volgers dachten verschrikt en zeer bevreesd een geest te zien. Ook de Koran stelt en beweert dat de dood van de Profeet een schijnvertoning is. In die tijd reeds luisterde zijn volgers niet naar de Profeet. Meeste mensen volgen de ongeloofwaardige standpunten en ongefundeerde beweringen van de Apostelen terwijl hun geloof is gebaseerd op de angst en vrees van de volgelingen van Jezus Christus die de Profeet na zijn dood hebben gezien.

Bovendien is het bizar en een grove minachting van De Schepper te veronderstellen dat Gd Zijn enige Zoon offert voor de zonden van de mensheid. Gd is niet van lotje getikt. Mensen zijn vervangbaar voor Gd. Zijn enige Zoon is dat natuurlijk niet. Kennelijk verwacht de Kerk dat Gd de Zondeval repareert door Zijn Zoon te offeren. Het is de mens die het offer dient te brengen door Jezus Christus te volgen. En Jezus stelt en bewijst dat Hij niet is gestorven.

De Joden 2020 jaar geleden waartoe Jezus Christus behoorde werden onderdrukt door de Keizer van Rome die zich zag als de Koning der Joden en geen concurrentie duldde. Daarom moest Jezus Christus van het toneel verdwijnen. De Rechterlijke Macht die Jezus Christus veroordeelde tot de martelpaal was vanzelfsprekend bekend met de profetieën van Jezus Christus. De Profeet kon duizend keer tot de dood worden veroordeeld zonder te sterven.

Jezus Christus is volmaakt. Jezus Christus heeft nooit gezondigd. Adam en Eva waren ook volmaakt. Tot Eva at van de vruchten van boom van de kennis van goed en kwaad. Sindsdien baren vrouwen pijnlijk, schamen mensen zich voor hun naaktheid en is het leven eindig. Jezus Christus leeft eeuwig. Vandaag zit hij naast Gd in de hemel of hij reist de wereldrond als man rond de drie en dertig die als enige van iedereen nooit sterf en vandaag 2019 jaar is geworden.

Verhalen doen de ronde dat Jezus Christus op de rug van een paard is vertrokken via Sinai naar Spanje en Frankrijk en India. In India zou hij nog geruime tijd hebben geleefd en volgers en zijn graf hebben. Jezus Christus heeft geen graf. Hij is niet dood. Jezus Christis leeft. Jezus Christis is ook Profeet van de Islam. De Koran en Mohammed persoonlijk erkennen Jezus Christus als Profeet. Islamieten zijn de enige echte Christenen.

23-12-2019

De leugenfabriek van Journalist Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 23-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De leugenfabriek van journalist Chris Klomp liegt dat de Hoge Raad in de recente klimaatzaak van Stichting Urgenda de wetenschap volgt. Chris Klomp weet dat hij het publiek misleidt. Journalisten zijn beroepsleugenaars. Journalisten kletsen doelbewust een eind raak over veel zoals de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de Jodenvervolging en het kindermisbruik door de kinderbescherming en Hiv en Aids en kanker. De rechtspraak wordt bedrogen door deelnemers aan georganiseerde misdaad die middels afspraken op internationaal niveau de nationale orde bepalen en concurrentie vervalsen. De leugens over klimaatverandering worden gretig gedeeld door journalist Chris Klomp die inhoudelijk de ene na de andere misslag maakt.

Het klimaatprobleem voor zover dit bestaat wordt niet veroorzaakt door CO2. CO2 is niet en kan niet de oorzaak zijn van de waargenomen opwarming. Dat CO2 bijdraagt aan opwarming doet daaraan niks af. Negatieve CO2 uitstoot of vermindering ervan zoals Stichting Urgenda dit afdwingt bevordert opwarming. CO2 bevordert het opnemen van CO2 door bomen en planten. Het klimaatprobleem heeft andere oorzaken. Net als dat AIDS een andere oorzaak heeft dan Hiv. En net als dat de torens van de Twin Towers door een andere oorzaak zijn ingestort dan de vliegtuigen. En net als dat de Joden door anderen zijn geholocaust dan journalisten stellen en beweren. Het volume percentage van CO2 in de atmosfeer is 0,0404%. Dat van waterdamp is wel 7%. De opinie van Stichting Urgenda is wetenschappelijk dermate ongefundeerd dat zelfs journalist Chris Klomp dit kan weten.

Dat CO2 niet de oorzaak is van opwarming blijkt reeds uit het feit dat het aardopwarmingsvermogen (Engels: global warming potential) van gassen wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en dat CO2 slechts voor vier honderste van procenten aanwezig is in de atmosfeer  Het aardopwarmingsvermogen van CO2 dient als maat voor die van andere gassen. Het aardopwarmingsvermogen van gassen wordt afgezet tegen dat van CO2. Daarbij is de waarde van CO2 op één gesteld. De aardopwarmingsvermogen van waterdamp is vele honderden keren groter dat van CO2. Bovendien is er wel 175% meer waterdamp dan CO2 in de atmosfeer. Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer. Moet nu al het waterdamp uit de lucht worden gehaald zodat de atmosfeer gort droog wordt? Ondanks zijn school voor de journalistiek heeft Chris Klomp nooit geleerd objectieve bronnen te citeren.

Op grond van zijn lessen biologie in de eerste klas van het voortgezet onderwijs had journalist Chris Klomp kunnen zien en begrijpen dat de opinie van Stichting Urgenda over beperking van uitstoot van CO2 niet kan deugen. De chemische formule voor fotosynthese bewijst immers objectief dat planten en bomen van een deel CO2 een gelijk deel O2 maken. Dit betekent logischerwijs causaal niks anders dan dat wanneer delen CO2 uit deze formule worden weggehaald er evenveel delen zuurstof verdwijnen. Dat is de betekenis van het isgelijkteken in deze formule. In een systeem zoals de aardse atmosfeer, waarbij geen gas ontsnapt of wordt toegevoegd via de dampkring, leidt negatieve CO2 emissie of beperking van uitstoot van CO2 automatisch tot schaarste van zuurstof. CO2 is een conditio sine qua non voor leven. Zonder CO2 is geen leven mogelijk.

Bovendien, en dat vergeten journalist Chris Klomp en de klimaatgekkies de hele tijd, het vermaledijde broeikaseffect is noodzakelijk om bomen en planten te laten groeien en tot ontkiemen te brengen. Elke Westlander weet dat wanneer er niks broeit in de kas er ook niks groeit. Bovendien weet elke Westlander dat wanneer CO2 wordt toegevoegd aan de atmosfeer in de kas dit de groei en de bloei van het gewas bevordert. De oorzaak van de gepercipieerde klimaatverandering is de wereldwijde ontbossing. Niks meer en niks minder. Minder bomen is minder schaduw dus warmt de aarde meer op. Door die boomkap ontstaat verwoestijning en dat levert opwarming van luchtstromen die als ware föhns de hele aarde warm en droog blazen. CO2 en stikstof zijn noodzakelijke voedingsstoffen voor herstel van de Longen van de Aarde en het terugdringen van temperaturen.

21-12-2019

Adolf Hitler uitvoerende macht Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 21-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De objectieve bronnen die bewijzen dat Adolf Hitler de uitvoerende macht was van vereniging Erez Israël zijn de authentieke protocollen van de algemene vergadering van deze te Basel 1897 door journalist Herzl opgerichte statelijk acterende organisatie die ook de Zionistische Congressen worden genoemd. In de verhandelingen van het 19e Zionistische Congres te Luzern van 20 augustus tot 6 september 1935 staat op pagina 291: “Man hört oft bei uns, daß unter der gegenwärtigen Exekutive eine große Einwanderung erreicht wurde. Hier sagt man: „Unter dieser Exekutive“. In den Geschichtsbüchern wird es freilich anders stehen. Da wird es heißen: „Unter der Herrschaft Adolf Hitlers“

Aan het congres deelnemende Zionisten moeten blijkens de protocollen hierom zelfs lachten. De deelnemers aan het 19e Zionistische Congres te Luzern hebben officieel vastgesteld bij en tijdens hun algemene vergadering dat de Zionisten vaak horen dat grote immigratie is bereikt onder de huidige uitvoerende macht en dat de Zionisten onder elkaar zeggen “onder deze uitvoerende” en dat in de geschiedenisboeken zal staan “onder het bewind van Adolf Hitler”. Adolf Hitler was vanuit de Duitse staatsinrichting gezien niet voornamelijk belast met de uitvoering van wetten. Adolf Hitler was de wetgevende macht in Duitsland en bezet gebied. Hij was uitvoerende macht vanuit Zionistisch perspectief. 

De officiële protocollen van het 19e Zionistische Congres te Luzern van 20 augustus tot 6 september 1935 tonen aan op pagina 233 dat gedelegeerden sympathiseren met Adolf Hitler en de fascisten: “Unsere edlen, feinfühligen Herren von der Linken, denen es unangenehm war, diesen Kongreß in einem benachbarten Staat abzuhalten, wie der oder jener mit Faschistengruß grüßt, dieselben Herren antichambrieren in den Vorzimmem Hitlerscher Institute und betreiben mit Hitlerwaren Handel”.

In de De officiële protocollen van het 18e Zionistische Congres te Praag van 21 augustus tot 4 september 1933 staat pagina 327 de volgende opvallende zin: “Nationalsozialismus ist keine neue Sache, nur jüdischer Nationalsozialismus — das ist neu”. De samenwerking tussen Zionisten en Hitler blijkt uit de volgende passage uit de officiële protocollen van De officiële protocollen van het 19e Zionistische Congres te Luzern van 20 augustus tot 6 september 1935 waarin op pagina 233 staat: “Unsere edlen, feinfühligen Herren von der Linken, denen es unangenehm war, diesen Kongreß in einem benachbarten Staat abzuhalten, wie der oder jener mit Faschistengruß grüßt, dieselben Herren antichambrieren in den Vorzimmem Hitlerscher Institute und betreiben mit Hitlerwaren Handel”.

Het is algemeen bekend onder Joden dat de Zionisten de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust met het doel Groter Israël te stichten in het Midden Oosten. Het beleid van Adolf Hitler was gebaseerd op de wil van de Zionisten om de Joden onvrijwillig uit Oost en West Europa te verdrijven, Palestina in bezit te nemen en Groter Israël te stichten. Daarom al die actuele gewapende conflicten in het Midden Oosten. Daarom de aanslagen op de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Daarom waarschijnlijk ook de aanslag op de MH17. En daarom aanslagen op Joodse doelen. Daarom het herhaald terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat door Zionisten en journalisten. Daarom de voortbouwende antisemitisch gemotiveerde strijd van journalisten en hun media tegen de waarheid.

Document acties

Share |