U bent hier: Home

Méér nieuwswaarde dan de krant van morgen!

01-04-2019

Deutschland über allen

by J.L. de Kreek — last modified 01-04-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het moment dat Duitsland zich ten volle bewust is dat het in 1940-1945 is genaaid door de Zionisten en hun partners in de journalistiek en media komt vanzelf dichterbij. De Duitsers zijn overvallen door Zionisten. Zionisten hebben misbruik makend van macht gelegenheid en middelen, en middels het verkrachten van de democratie de macht genomen in Duitsland. Adolf Hitler en zijn Nazi’s waren Zionisten. Hitler werkte al in 1923 samen met Zionisten bij en tijden de Bierkellerputsch. Feder was Zionist. Net als Eichmann en Von Mildenstein en Goebbels. De Nazi-ideologie is rechtstreeks gekopieerd van de ideeën van de grote journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl

Het blijkt allemaal bijster helder uit de talrijke archieven der Zionisten die door digitalisering vanaf elke luie stoel zijn te doorzoeken. Op de website www.holocaustles.nl staan de feiten uitgestald die bewijzen dat Duitsland recht heeft op Wiedergutmachung van het wereldhuis van de familie Rothschild. De Joden zijn geholocaust door de vijandige strijders van de beweging voor oppermacht van de kroonprins van het wereldhuis van de familie Rothschild. De Joden zijn voor rekening en risico van het wereldhuis van de familie Rothschild vergast in de kampen van de onderneming van dit wereldhuis in Oost Europa. Het Algemeen Handelsblad eindig 15 april 1914 reeds de discussie over de Endlösung door het ingezonden bericht op te nemen van de voorzitter van de Zionistische Bond die verklaart dat de Zionisten strijden tégen assimilatie van Joden.

De grote Zionistische leider Theodor Herzl heeft dan reeds middels zijn geschriften bepaalt dat antisemitisme moet toenemen, dat Joden verachtte bedelaars zijn en dat de Zionisten bruut geweld gebruiken bij verzet tegen het Zionisme. Eind 19e eeuw beraamde de Zionisten aanslagen op Turkije om het te laten meewerken aan de Endlösung. De Zionisten en hun partners in de journalistiek en media zijn de grote voortrekkers – enablers - van de Holocaust. Hitler was hun gewillige beul. Om Palestina in bezit te krijgen. En oppermacht te bewerkstelligen voor het wereldhuis van de familie Rothschild. Nederlandse politici van links tot rechts zijn de tegenwoordige Nazi’s behulpzaam door Zionisten en het Zionisme voortgaand te legitimeren. De Nazi’s zijn anno 2019 op herhaling! De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door de Nazi's – en waarschijnlijk ook de aanslag op de MH17. Ook bedreigen de Nazi’s de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak met terrorisme om van de feiten weg te kijken en Joden te vervolgen. De familie Hitler woont tegenwoordig in Israël.

30-03-2019

Met betrekking tot Chris Klomp (2)

by J.L. de Kreek — last modified 30-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Chris Klomp was militair. Chris Klomp is journalist. Van onder andere het Algemeen Dagblad. Chris Klomp is rechtbankverslaggever. Chris Klomp laat zich betalen voor toegang tot zijn twitteraccount. Journalist Chris Klomp kan ronduit grappig uit de hoek komen. Op het hilarische af. Chris Klomp weet goed uit te leggen wat de voorwaarden zijn voor voorarrest. Chris Klomp heeft een goed gevoel voor het verschil tussen pedofielen en pedoseksuelen. Chris Klomp gebruikt regelmatig het woord ‘complotdenker’ om personen met een andere mening te framen. Chris Klomp weet ook goed uit te leggen wat de rechtspraak onder strafbare bedreigingen verstaat. Hij citeert correct daarin.

Chris Klomp maakt voortgaand ruzie met Micha Kat en Nico Van Den Ham. Respectievelijk journalist en melder van misstanden. Chris Klomp laat het werk na wat Nico van den Kam en Micha Kat doen. Chris Klomp is het niet eens met de mening van Micha Kat en Nico van den Ham over Chris Klomp en zijn werk. Daarom misbruikt journalist Chris Klomp de gebruiksvoorwaarden van Twitter en YouTube om hen van de sociale media te treiteren. Chris Klomp oordeelt erop los. Chris Klomp weet het altijd beter. Met journalist Chris Klomp is iets vreemds aan de hand. Wanneer Chris Klomp onderbouwd met argumenten op bepaalde ernstige feiten wordt gewezen lacht hij de boodschapper uit. 

Chris Klomp is overgevoelig voor eerlijke concurrentie. Journalist Chris Klomp schiet voortgaand op de bode. De loper is in ogen van Chris Klomp gek of gestoord of complotdenker. Volgens journalist Micha Kat werkt Chris Klomp voor de Staat. Chris Klomp gaat daarop meteen in de aanval en dreigt met aangifte van laster. Chris Klomp verdiept zich gedetailleerd in zijn slachtoffers. Chris Klomp weet zelfs waar de huizen van zijn prooien wonen. En of ze dan groot of klein zijn. Chris Klomp mailt dat hij niet uit is op agressie, en dreigt wel even langs te komen. Chris Klomp vergist zich. 

Nu wil de grap dat de journalistiek en media in alle landen in het westen al sinds 1895 diepgaand zijn betrokken bij de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor pogroms op Joden, WOI, WOII, de Holocaust, aanslagen VS 09/11, de aanslag op de MH17, referendumbedrog, Brexit, aanslagen op Nederlandse en Nato militairen en de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp. Deze georganiseerde misdaad is verantwoordelijk voor gedwongen verdwijning van minderjarigen. Chris Klomp kan het helemaal geen bal schelen. Ook al slaan de feiten in zijn gezicht. Chris Klomp is een grote verhuller. 

Wat journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad ook helemaal niks kan schelen is het harde feit dat de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak met terrorisme wordt bedreigd en terrorisme gerelateerd wordt bedrogen om geen goede rechtspraak te leveren specifiek met betrekking tot Joden en minderjarigen. En overigens de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Allemaal journalistiek relevante feiten alleen al omdat de oud dienstmaten van Chris Klomp van goede informatievoorziening afhankelijk zijn. Chris Klomp imponeert zoals Micha Kat beweert inderdaad als staatstrol. De trol van een statelijk acterende beweging die niet is aangesloten bij de Geneefse Conventies. En verantwoordelijk voor de actuele overval op Nederlanden, de wereld en Europa.

28-03-2019

Thierry Baudet en de Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 28-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Politicus Thierry Baudet is een historicus die doelbewust verzwijgt dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Terwijl de brondocumenten die dit bewijzen deel uitmaken van de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis. Thierry Baudet heeft een prijs gewonnen van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Ook kan Thierry Baudet zonder dat Esther Voet in zijn nek hijgt openlijk zijn mening verkondigen voor boreaal Nederland. Het woord “boreaal” gebruikt door historicus Thierry Baudet in de context van het feit dat deze historicus zwijgt over de Zionistische grondslag van de Jodenvervolging terwijl zijn wetenschap de bewijzen levert kan niks anders inhouden dan dat Thierry Baudet inderdaad zoals het lijkt een vuige misleider is die deelneemt aan de beweging die de volgende Holocaust voorbereidt.

De vorige Holocaust, die van 1940-1945 is uitgevoerd voor rekening en risico van de Zionisten. Niks aan Hitler en zijn partners was Duits. Hitler was Oostenrijker. Net als het creatieve brein van de Holocaust die zijn idee bedacht te Parijs 08 juni 1895 toen Hitler zes jaar oud was. De Nazi’s zijn een Zionistisch project. Bedacht, gefinancierd, gemanaged en geregisseerd door de Zionisten. De bewijzen staan op www.holocaustles.nl. De publicaties van de Zionistische leiders sinds 1895 verklaren de Holocaust logisch. Voor nakomelingen van Holocaustoverlevenden fijn te weten dat de Zionisten en niet de Duitsers achter de Holocaust zitten. Daarmee is ook beter het werk van Thierry Baudet op waarde te schatten. En overigens de Telegraaf. 

Thierry Baudet is tevens betrokken bij referendumbedrog. Samen met Jan Roos en GeenPeil. De Raad van State heeft klager over dit misdrijf niet ontvankelijk verklaard. Thierry Baudet heeft een putch gepleegd met het Oekraïne Referendum. Net als Adolf Hitler en zijn Zionistische partners in 1923. Ook anderszins associeert Thierry Baudet openlijk met de nazi’s. Hij laat zich portretteren in een pose die veel weg heeft van Adolf Eichmann tijdens het proces in Jeruzalem in de jaren zestig van vorige eeuw. Adolf Eichmann, mister Holocaust, was Zionist in hard en nieren. Net als Von Mildenstein die expert Joodse Zaken was. Net zulke bewonderaars van de grote Zionistische leiders en hun Baseler program als Geert Wilders en Thierry Baudet. Thierry Baudet is ook top jurist. Hooggeleerd afgestudeerd als doctor in de rechtsgeleerdheid. Thierry Baudet hoort beter te weten. Pief p*f poef Thierry Baudet is een hele grote boef.

26-03-2019

Waarheid over Deep Democracy

by J.L. de Kreek — last modified 26-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Iedereen die van complotdenken houdt dient zich te verdiepen in Deep Democracy. Deep Democracy wordt verkocht als alternatief voor de democratie. Als systeem wijde aanpak. Omdat met democratie de leiders niet iedereen even makkelijk meekrijgen in hun beslissingen. Dit wordt wordt ‘beslissen zonder verliezers’ genoemd. En is bedoeld voor de wereld als alternatief voor besluitvorming en geschillenbeslechting. Deep Democracy is bedacht door een expert in natuurkunde die zijn psychoanalytica heeft geleerd in het Carl Jung instituut te Küssnacht, 100 kilometer van Basel. Hij is een hooggeleerde natuurwetenschapper van het MIT. In de jaren zestig/zeventig van vorige eeuw heeft hij naar eigen zeggen ontdekt dat democratie niet werkt omdat er nog altijd racisme bestaat.

Zijn proces  georiënteerde psychologie wordt door kenners gekwalificeerd als een vorm van ‘mind control’. De man beweert een Joodse afkomst te bezitten. Dit is van belang. Het creatieve brein van Deep Democracy is vandaag dik over de zeventig. Hij manipuleert de massa met een glimlach. Voor radicale verandering. Hij droomt van een vorst of koning waaraan hij dienstbaar is. De man schrijft het allemaal zelf in zijn boeken met even wonderbaarlijke titels als inhoud. Wat hij schrijft is pure fictie. Hij bedenkt zijn talenten waar iedereen bijstaat. Samen met zijn vrouw is hij uitvoerder van een goed geregisseerd rollenspel waarvoor hij in der tijd te Küssnacht middels diepgaande trainingen en rituelen in de bergen van Zwitserland het fundament heeft gelegd. Het bijzondere aan zijn Joodse afkomst is Carl Jung. Het creatieve brein van Deep Democracy kan weten dat Carl Jung partner was van de grote Nazileiders. De correspondentie van Carl Jung met de grote Nazileiders Erich Neumann is gewoon openbaar.

Het bijzondere aan het creatieve brein van Deep Democracy is voorts dat hij propageert oplossingen te leveren voor de spanningen in de wereld, terwijl hij als kenner van de natuurkunde tevens wegkijkt van de natuurkundefeiten die de grote daders van deze spanningen aanwijzen. In de nasleep van de terroristische aanvallen op de Verenigde Staten van Amerika op 11 september 2001 beschrijven het creatieve brein van Deep Democracy en zijn vrouw een psychoanalytisch “proces voor het werken met de rollen van terroristen en slachtoffer op innerlijke en uiterlijke niveaus”. Terwijl dit creatieve brein ook gewoon de natuurkundefeiten kan onderwijzen waarmee de rollen van de terroristen op alle niveaus van die aanslagen prijs worden gegeven.

De onderwijzers van Deep Democracy delen kennis waaraan niemand wat heeft. Deep Democracy laat de onderdrukkers meebeslissen. Meest bijzondere aan het creatieve brein van Deep Democracy is misschien dat de verondersteld Joodse man die is getraind in het instituut van Carl Jung verzwijgt dat de Holocaust is bewerkstelligd door de beweging waarvan psychoanalyticus Carl Jung partner was. De Nazi’s bestaan niet alleen uit Hitler, en Eichmann en Von Mildenstein en Feder. De Nazi’s bestaan sinds 1897 officieel georganiseerd als vereniging met het oorlogsdoel de Endlösung en oppermacht te bewerkstelligen. Deze organisatie is opgericht te Basel 1897 in de tijd van Carl Jung door een prominente Oostenrijkse journalist die atheïst was en het creatieve brein is van de Holocaust. En de ideologisch leider van Erich Neumann.

De nog altijd actieve organisatie die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers bestaat en bestond onder andere uit de volgende personen, in willekeurige volgorde: Theodor Herzl, Ze'ev jabotinsky, Carl Jung, Golda Meir, Meir Dizengoff, Geert Wilders, Thierry Baudet, Bush, Hitler, Eichmann, Feder, Von Mildenstein, Goebbels, Ein Harod, de Telegraaf. En alles wat daaromheen actief is en was. De feiten die bovenstaande bewijzen worden onder andere onder de pet gehouden door corporate antropologen die Deep Democracy propageren. En optreden als managers voor verandering. En beweren een Joodse afkomst te bezitten. Ook trainen zij de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp. En leveren zij propaganda in onder andere de sociale media in het belang van de omzet van de Corporate Tribe. Zij maken normaal wat vreemd is. En vreemd wat normaal is.   

Bij deze wereldwijd opererende en/of optredende organisatie zijn ook artsen en psychiaters en publicisten betrokken die met kennis van de feiten liegen dat AIDS door Hiv wordt veroorzaakt. Deze leugen heeft tot nu meer dan 30 miljoen mensen het leven gekost. En gigantische winsten opgeleverd voor de Corporate Tribe. Vooral homoseksuelen en Afrikanen zijn de risico groep. Deze organisatie of misschien beter gezegd deze beweging is verantwoordelijk voor: slavernij, de Jodenvervolging van 1940-1945, de aanslagen in de VS 11 september 2001, (mogelijk) de aanslag op de MH17, 30 miljoen medicijnmoorden, referendumbedrog, gedwongen verdwijning van minderjarigen, misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten, bedreigen van de rechtspraak, de Brexit en het voorbereiden van de volgende Holocaust.

24-03-2019

Journalisten in vreemde krijgsdienst

by J.L. de Kreek — last modified 24-03-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is een goed voorbeeld van een journalist die terroristen behulpzaam is bij hun misdrijven. Er zijn meer journalisten die terroristen behulpzaam zijn. Sterker, de Mainstream journalistiek bestaat vrijwel uitsluitend uit personen die terroristen behulpzaam zijn. Deze behulpzaamheid bestaat er onder uit dat ze feiten niet serieus nemen. En dat wanneer ze op de juiste feiten worden gewezen de boodschapper uitlachen. Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad doet niet anders dan schieten op de boodschapper de feiten doelbewust negerend die voor zijn lezers van levensbelang zijn.

Een voorbeeld wat het altijd goed doet bij Mainstream journalisten zijn de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Elke journalist die anno 2019 nog het officiële verhaal als waarheid verkondigt is de terroristen behulpzaam die verantwoordelijk zijn voor die aanslagen. Chris Klomp is met feiten onderbouwd gewezen op de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp.

En dat in Nederland minderjarigen structureel worden ontdaan van bescherming door het recht. Op last van de Nederlandse kinderbescherming. Na de UHP worden kinderen niet zelden voor het eerst misbruikt of mishandeld. Chris Klomp lacht die kinderen allemaal uit wanneer hij op de feiten wordt gewezen. “GAAAAAAAP” schrijft Chris Klomp terug in antwoord op de informatie. Chris Klomp heeft een kind.  Toch wil hij het niet begrijpen.

Met journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is geen zinnig gesprek te voeren over de feiten. Hij speelt voortdurend op de man. Hij beledigt constant. Dreunt niet relevante teksten op. Hij lacht iedereen uit die hij slachtoffert met zijn peilloze flauwekul op internet en in andere media. Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad heeft in het leger gezeten. Hij mag niemand daarover vertellen want anders moet hij iedereen vermoorden, grapt Chris Klomp keer op keer.

Toch boeit het journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad helemaal niks dat Geert Wilders en GeenStijl zich schuldig maken aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Het is een beetje moeilijk al die grote misdrijven te laten vervolgen omdat de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door tegenwoordige leden van de beweging van journalisten wat is opgericht te Basel 29 augustus 1897 om de Joden uit te roeien en het wereldbestuur aan zich te onderwerpen. Chris Klomp is een social media warrior in vreemde krijgsdienst.

UpDate: volg de oorlogshandelingen van journalist Chris klomp op Twitter.

22-03-2019

Journalisten behulpzaam bij kindermisbruik

by J.L. de Kreek — last modified 22-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

In Nederland is een grote groep professionals actief die doelbewust minderjarigen gedwongen laat verdwijnen en/of anderszins misbruikt voor geld. De groep wordt omringd door behulpzame journalisten, antropologen, psychiaters, psychologen, gedragsdeskundigen en ambtenaren bij het ministerie van justitie en veiligheid. Journalist Micha Kat noemt deze bende de Demmink Squads. Leden van deze bende rijden in zware SUV’s. En veroorzaken spanningen bij gezinnen met als doel de kinderen onrechtmatig van ouders te vervreemden. Dit is structureel. Geïnstitutionaliseerd. En vindt plaats door het hele land. Ritueel geofferd voor de omzet van de Corporate Tribe. Deze mensen worden onderwezen in Deep Democracy.

Afgelopen jaren zijn er diverse pogingen gedaan de georganiseerde misdaad en mensenhandel van de Nederlandse Kinderbescherming aan het licht te brengen. Door krachtig optreden van de advocaten van de Raad voor de Kinderbescherming en een Bureau Jeugdzorg zijn slachtoffers in kort geding veroordeeld openbaring van de feiten te staken. De bewijzen van het bestaan van de zogenoemde Demmink Squads liggen op straat. Ze zijn in ieder geval openbaar. Bepaalde journalisten van onder andere het Algemeen Dagblad zijn op de feiten gewezen. Onderbouwd met argumenten. Verwijzend naar de bronnen. Op een manier die deze journalisten net zo klakkeloos kunnen overnemen als de persberichten van de entertainmentgroep van John de Mol. De entertainment groep van John de Mol is eigenaar van het Algemeen Nederlands Persbureau. Dat is het ANP. De bron van zeer veel feitelijke onzin in de media.

Journalisten van onder andere het Algemeen Dagblad hebben besloten de jeugd van Nederland die dagelijks wordt misbruikt en mishandeld door de Demmink Squads te verraden. En de feiten niet serieus te nemen, de boodschapper uitlachend en constant beledigend op internet. Volgens de Mainstream journalisten en hun media is deze persoon “gek” of “gestoord”. Het dossier van meisje A. die is geroofd door Jeugdzorg en direct daarna voor het eerst is misbruikt en mishandeld, is meer dan twee meter dik. Het blijkt zeer moeilijk tot onmogelijk de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming te laten vervolgen door de Rechtspraak omdat de Nederlandse onafhankelijke Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om te verzwijgen dat er ernstige inhoudelijke bezwaren kleven aan de publicaties van de journalisten in het algemeen en die van het Algemeen Dagblad in het bijzonder.

Veel gelezen journalisten van alle media beledigen liever goedwillende burgers als klokkenluider Nico van den Ham in plaats dat ze feiten openbaren zoals ze zijn. Nico van den Ham is een goede vent die onder andere de misstanden in de Jeugdhulp genadeloos blootlegt met aangrijpende en diepgaand gesprekken met de  slachtoffers. Werk wat journalisten nalaten te doen. Nico van den Ham heeft in zijn kleine woning een heuse studio gemaakt. Hij is daarmee de concurrent van opportunistische journalisten en hun media die moedwillig grote hoeveelheden relevante informatie onder de pet houden. Welke perskaartjournalist precies zelf fysiek kinderen misbruikt valt niet te zeggen. De groep kindermisbruikers die kan rekenen op de bereidwillige doofpot van journalisten en hun media wordt omgeven door zeer veel welwillende profiteurs die zelf een kind met geen haar hebben gekrengd.

Dat hoeft niet bij pedoseksuelen. Sommige pedoseksuelen genieten voyeuristisch. En zijn voldoende bevredigd in hun perverse prikkels wanneer ze bewust zijn van misbruik door andere pedoseksuelen. De zogenoemde Demmink Squads zijn mogelijk ook betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra en/of Nicky Verstappen. De berichtgeving van journalisten en hun media over deze moorden imponeert corrupt. Alsof de Mainstream media een bepaalde uitkomst wensen. En niet bereid zijn te accepteren dat het spoor naar de moordenaars leidt naar anderen dan bijvoorbeeld Jasper S. of Jos B. Nicky Verstappen bijvoorbeeld is dood aangetroffen op een kinderkamp waar regelmatig kinderen blijken te zijn misbruikt. Door de kampleiding. 

De kampleiding van het kamp van Nick Verstappen bestond uit in herhaling vallende kindermisbruikers van de kerk. Kerkgangers in die regio die structureel en welhaast ritueel kinderen ernstig misbruikten zijn door een officier van justitie de hand boven het hoofd gehouden. Deze officier van justitie heeft een reprimande gekregen in verband met zijn ruimhartige sepotbeleid. Daarna heeft deze officier van justitie fluide van rol veranderend als raadsheer van een Gerechtshof besloten dat de ambtelijke ontvoerders van meisje A. niet worden vervolgd voor hun mensenhandel. Dus is er sprake van gedwongen verdwijning. Journalisten en hun media met feiten onderbouwd het verhaal vertellen heeft geen zin. Journalisten en hun media willen dat ál die kinderen worden mishandeld en misbruikt door de Jeugdhulp.

20-03-2019

Femke Halsema en de Nazi’s

by J.L. de Kreek — last modified 20-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De man links op de foto naast de Amsterdamse Burgemeester Femke Halsema is niet Joods. Hij lijkt op een Jood. Hij is dat niet. Zijn Joodse vorm is camouflage. De Nazi’s zijn divers. Ook Timon Dias van GeenStijl behoort tot de Nazi’s. Meeste mensen denken bij de Nazi’s aan Hitler en Eichmann en Feder en Mildenstein. Deze Nazi’s waren van dezelfde beweging als de zogenaamde rabbijn links op de foto naast Femke Halsema. Dit is de beweging van Herzl. Herzl is een prominente Oostenrijkse en atheïstische journalist uit eind 19e eeuw.

Herzl is het creatieve brein van de Jodenvervolging van 1940-1945. En het actueel internationaal terrorisme. Partners van de zogenaamde rabbijn links op de foto naast burgemeester Femke Halsema bedreigen en bedriegen de Nederlandse onafhankelijke Rechtspraak terrorisme gerelateerd om hen straffeloos hun terrorisme te laten plegen de volgende Holocaust voorbereidend. Oogmerk van de zogenaamde rabbijn links op de foto naast burgemeester Femke Halsema is het uitroeien van de Joden of althans het onderwerpen van de Joden aan de wil van de organisatie der Zionisten. En oppermacht.

De zogenaamde rabbijn links op de foto Femke Halsema is leider van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de NSB, het bombardement op Rotterdam, de genocide op Anne Frank, de deportatie en massamoord op 110.000 andere Nederlandse Joden. De beweging van de zogenaamde rabbijn links op de foto naast Femke Halsema strijdt al sinds 1895 actief tegen assimilatie van Joden. Vandaag de dag strijden leden van deze beweging tegen openbaring van de feiten. Zij gaan daarbij zo ver dat zij als leidende vertegenwoordigers van de beweging van Herzl de rechtspraak bedreigen met excessief op mensen gericht geweld om de voorwaarden der Zionisten onvoorwaardelijk te accepteren.

Anders dan de Rechtspraak wordt Femke Halsema niet bedreigd om de Nazi’s te volgen. Femke Halsema volgt de Nazi’s graag. Spontaan. Uit haarzelf. Welhaast automatisch. Ook als politiekambtsdrager. In de Tweede Kamer sprak Femke Halsema de Nazi’s reeds naar de mond. Femke Halsema is betrokken bij het zogenoemd Joods Akkoord. Dit akkoord is niet Joods. Dit akkoord met de beweging van Herzl is bedoeld om te bewerkstelligen dat de Nazi’s straffeloos hun misdaden kunnen begaan. Femke Halsema kan op basis van openbare bronnen zelf zien en begrijpen dat de zogenaamde rabbijn links op de foto naast de Burgemeester van Amsterdam belangrijke feiten met betrekking tot de Joodse Zaak doelbewust onder de pet houdt. Waardoor het antisemitisme exponentieel toeneemt.

© foto onbekend.

18-03-2019

De pogroms van Israël

by J.L. de Kreek — last modified 18-03-2019 03:00

De pogroms op Joden in Oost en West Europa sinds 1895 zijn Zionistisch geïnspireerd. En uitgevoerd voor rekening en risico van de statelijk acterende vereniging Erez Israël wat is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en oppermacht te bewerkstelligen. De Zionisten zijn daarvoor een verbond aangegaan met de antisemieten en hun Naties. Nazi-commando’s toen en nu worden actief gesteund door Zionisten. In Nederland voeren de Zionisten een ongemeen laffe strijd tegen personen met Joodse achtergrond die de waarheid publiceren over de Zionistische wortels van de Holocaust. Geholpen door wegkijkers als Chris Klomp, Wierd Duk en Matthijs van Nieuwkerk

Zionisten formeren neo-Nazi groepen in Israel en Oekraine. Zionisten stelen de Joodse identiteit. Plunderen Joods bezit. Financieren geweld tegen Joden. En bewerkstelligen doelbewust voortgaand antisemitisme en Jodenhaat opdat de Joden de maatregelen van de Zionisten aanvaarden. En collectief en individueel emigreren naar het wereld-getto te Palestina om definitief te worden geroosterd bij en tijdens de volgende Holocaust die de Zionisten en hun partners in de journalistiek en media in Nederland vandaag actief voorbereiden gespiegeld aan hun voorbereidingen op de vorige Holocaust. De Joodse wetenschap is zeer helder over de Zionisten en hun strijd tegen assimilatie van Joden in de Diaspora. 

In 1897 reeds zijn de Joden door de Zionisten op de trein gezet om te douchen in de kampen van de onderneming van de patroon van de held van Geert Wilders. Het heeft zo’n veertig jaar geduurd voordat de idee van de journalist en de grote Zionistische leider Theodor Herzl voor de Endlösung en de Holocaust dankzij Zionfreund Adolf Eichmann is uitgevoerd. Zionisten bewerkstelligen voortgaand geweld tegen Joden en Joodse belangen. Iedereen hun wil opleggend. En de internationale gemeenschap aan zich onderwerpend. Zionisten doen zich voor als Joden terwijl het de grote Nazi’s zijn. De zogenaamd Joodse Natiestaat Israël is niet Joods. Israël is de door Zionisten gestolen naam van de Joden. De strijd van de Zionisten tegen de Joden gaat over het spoor naar Auschwitz.

15-03-2019

Gewoon volgende Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 15-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het is gewoon de volgende Holocaust die actief wordt voorbereid door de Zionisten en hun partners in de journalistiek en Mainstream media. Wanneer de journalisten op de feiten worden gewezen lachen ze de boodschapper in het gezicht uit. Dat is al jaren aan de gang. Met geen enkele journalist is een inhoudelijk gesprek te voeren over de feiten. Dat ook de onafhankelijke rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om de volgende Holocaust straffeloos te laten plaatsvinden is ook zo’n feit wat doelbewust onder de pet wordt gehouden door de journalistiek en hun media. Zoals bijvoorbeeld Arnold Karskens.

Andere voorbeelden te over. De boodschapper is gek of gestoord. En de opinie over de waarheid wordt geframed als complottheorie. Weldenkende mensen volgen de Natuurkunde zoals iedereen dat heeft geleerd op school. En begrijpen dat een aluminium vliegtuigen niet dwars door stalen Twin Towers kunnen vliegen. Het officiële verhaal wat wordt volgehouden door journalist Chris Klomp & co is absolute onzin. De meest krankzinnige kolder ever. Net als die onmetelijke flauwekul over CO2. De Jodenvervolging van 1940-1945 is georganiseerd door de beweging van journalist Theodor Herzl. De leiders der Zionisten waren en zijn journalisten. De Joodse wetenschap is daarover zeer helder. De Joden zwijgen hardop want voordat de Joden het weten is de volgende pogrom een feit. En zitten alle Joden in het kamp te Palestina. Israël is niet Joods. Het is geen Joodse Staat. Israël is het wereld-getto gebouwd door journalisten en hun media.

Hitler, Eichmann, Himmler, Goebbels. Het waren allemaal net zulke zieke etterbakken als Geert Wilders en Wierd Duk en Chris Klomp of Matthijs van Nieuwkerk. Ongelofelijk inhoudsloos en ook qua vorm niet te verteren. Eichmann was Zionist. Net als Goebbels. En Feder. En Leopold von Mildenstein, de expert in Joodse zaken. Zionisten zijn de partners van de Nazi’s. Al in 1895 zijn de Zionisten gefuseerd met de antisemieten om de Endlösung te bewerkstelligen. Geert Wilders houdt daarom zo veel van het Zionisme. Geert Wilders en zijn zogenaamd Joodse advocaten zijn op Jodenjacht. Ze zeggen Marokkanen. En bedoelen Joden. De Zionisten zijn op Jodenjacht. De tegenwoordige Dries Riphagen staat in Amsterdam gewoon weer bij Joden aan de duur hen afpersend. Er is helemaal niks veranderd. De Zionisten doen alsof ze antisemitisch zijn. Zionisten kunnen helemaal geen sympathy hebben voor Joden want Zionisme is het meest zuivere antisemitisme wat de Nazi’s voortbrengen.

De aanslagen in de Verenigde Staten 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door Zionisten en hun partners om de Joden uit te roeien. Dit lijkt bizar alleen meeste mensen weten niet eens dat de Holocaust is bedacht te Parijs op of omstreeks 8 juni 1895 door journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl. En dat de Zionisten toen al een tweede Holocaust hadden geagendeerd om de idealen van de beweging van Herzl compleet te realiseren. De locatie waar deze journalist heeft gezeten toen hij zijn idee voor de Holocaust als sluitstuk van de eveneens door hem bedachte Endlösung opschreef in zijn dagboeken is vrijwel exact te bepalen!

De feiten veroorzaken welhaast verblindende en overigens schuimbekkende woede bij bepaalde personen met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd en vermoord bij en tijdens de vorige Holocaust louter omdat het Joden waren, die zich actief in het nauw gedreven voelen door Zionisten en hun partners in de journalistiek en media. De Joden staan weer aan het spoor naar Auschwitz. Niet voor een museumbezoek. Née, om ouderwets gedoucht te worden door de Sondercommando's met kampfunctie die na de oorlog logen gedwongen en Joods en slachtoffer te zijn. Nu de onomstotelijke bewijzen op tafel liggen dat de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust is ook de boodschap van Claude Lanzmann in Shoah duidelijker. Claude Lanzmann vertelt het eigenlijk al.

De Joodse publicist Louis Fles vertelde het in 1933. Dat de Zionisten de Joden het leven zuur maken. De Zionisten bij monde van de voorzitter van de organisatie der Zionisten zegt in 1914 namens de hele raad van Zionisten dat de Zionisten strijden tégen assimilatie van Joden. Hoe krankzinnig is dat?! En journalist Esther Voet die schaamteloos volhoudt dat ze antisemitisch is. Echt. De beweging van journalist Theodor Herzl is verantwoordelijk voor het internationaal terrorisme sinds 1895. Het pleegt grote en kleine aanslagen om de internationale gemeenschap te destabiliseren. En een grote oorlog los te maken in het Midden Oosten. Om de Joden uit te roeien. En de Zionisten als ware zij Joden te laten heersen over de wereld met een lid van de familie Rothschild als the Doge.

Zij die hiervan dromen onderwijzen tegenwoordig Deep Democratie als alternatief voor geschillenbeslechting en besluitvorming. Dat noemen zij verandering. En beslissen zonder verliezers. Deze mensen kijken anders zeggen ze. Ze zien niet normaal. Als alle Joden verschwunden sind en de wereldmacht in handen is van de Zionisten dan is dit in hun ogen natuurlijk geen verlies. Met een glimlach en in alle vriendelijkheid dragen de tegenwoordige Nazi’s gespiegeld aan methode en technieken van weleer de Joden ouderwets naar het gas. Journalist Chris Klomp noemt bovenstaande een complottheorie van een dwaas. Chris Klomp wil heel veel niet begrijpen. Zoals dat er ook gewoon Gestapo actief is in Nederland. Rijdend in zwarte SUV’s. Gezinsopstellingen in chaos plaatsend. En kinderen rovend en misbruikend voor geld. Deze Gestapo wordt ook getraind door zij die Deep Democracy onderwijzen. Kinderen zijn geen verliezen wanneer ze worden geofferd voor de omzet van de Corporatie Tribe.

14-03-2019

Zionisten spoorleggers naar Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is de schuld van de Zionisten. De Zionisten bereiden een volgende Holocaust voor. En jagen ouderwets op Nederlandse Joden. De brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme zijn opgesteld door de leiders van de organisatie der Zionisten. Deze agenda bestrijkt de periode vanaf het moment van de notities in de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl tot de Great Revision of Great Restauration volledig is volbracht. Alsdan zijn de Zionisten oppermachtig. De Joden uitgeroeid. En Afrika een vrijhandelsplaats voor slavendrijvers.

Op foto bij deze publicatie staan de Zionisten van Betar die in 1933 trainen en kamperen op het terrein waar Zionisten later Auschwitz lieten bouwen. De Zionisten van Betar waren de eerste Bruinhemden waaraan de SA zich spiegelde. Zionisten bedreigen en bedriegen de onafhankelijke Nederlandse rechtspraak en Joden terrorisme gerelateerd om geen bezwaar te maken tegen de voortbouwende uitvoering van de agenda van het internationaal terrorisme. Door Zionisten en hun partners in de Mainstream media, het bestuur en het bedrijfsleven. De Zionisten en hun partners in de Mainstream media en politiek zijn betrokken bij terroristische aanslagen op Nederlandse en Nato krijgsmacht in Moslimlanden. Tevens bewerkstelligen Zionisten en hun partners in de Mainstream media en politiek doelbewust antisemitisme en Jodenhaat. Dit is hun werk sinds te Basel 29 augustus 1897 de organisatie der Zionisten met bijpassend oorlogsdoel formeel is opgericht

Iedereen kan aan de hand van de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme zien dat Zionisten een terroristische organisatie zijn. En dat Zionisten voorbereidend op de oprichting van hun organisatie al in 1895 de Joden een Holocaust in het vooruitzicht stelde. De Joden worden al meer dan 121 jaar weerzinwekkend gemarginaliseerd door de Zionisten en hun partners in de Mainstream media en politiek. De Joden leven nog altijd in slavernij. Onderworpen aan de dictatuur der Zionisten. Die onder bedreiging van geweld Joods bezit plunderen en straffeloos hun volgende Holocaust voorbereiden. Niemand in de Mainstream media heeft het er over. Ook journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad niet. Of Frenk van der Linden die met kennis van de feiten volhardt in de leugens. Als zij gewoon hun werk doen kunnen ze weten dat bovenstaande de waarheid en niks anders is dan de waarheid.

12-03-2019

Christenen voor Israël imponeren antisemitisch

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Adolf Hitler was ook een Christen voor Israël. Net als de stichting op christenenvoorisrael.nl. Christenen voor Israël zijn fout bij, tijdens en na de oorlog. En het zijn antisemieten. Met hun inhoudsloze vroomheid. Vroeger logen Christenen dat de Joden schuldig zijn aan de dood van Jezus Christus. Tegenwoordig betuigen deze Christenen hun naaste liefde door zich warm te maken voor het wereld-getto te Palestina. De Joodse Natiestaat is een getto en niet Joods. De muren en de torens rond het getto imponeren ook echt als een getto zoals de Zionistische oprichters samenwerkend met de Christenen voor Israël hebben bedoeld.

Stichting Christenen voor Israël roept GroenLinks op de anti-Israëlmotie in te trekken excuses te maken aan Israël en nota bene de Joodse gemeenschap. Het moet niet gekker worden. Stichting Christenen voor Israël is antisemitisch of krankzinnig want het schaart zich achter het Zionistisch initiatief van de Joodse Natiestaat. Toen de Paus eind 19e eeuw niet bereid bleek alle Joden te bekeren tot het Katholicisme behalve verzoeker Theodor Herzl en zijn Zionistische vrienden bedacht deze journalist de Holocaust die de Christenen voor Israël bereidwillig hebben uitgevoerd 1940-1945. De VPRO zendt een interessante documentairereeks uit over wie Adolf Hitler echt was. Hij was Christen. Hij aanbad dezelfde God als Stichting Christenen voor Israël. En het CDA. De Nazipropaganda schildert Hitler af als a knight in shining armor.

De brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme laten zien dat het schrikbewind van Adolf Hitler in het teken stond van de oprichting van het wereld-getto te Palestina. Eufemistisch Israël genoemd. Om alle Joden in de toekomst te vernietigen in het wereld-getto. De samenwerking tussen de Zionisten en Christenen voor Israël is altijd innig geweest. Adolf Hitler is één van de grote Christelijke kruisvaarders uit de lange reeks van voortbouwende Christelijke kruistochten tegen de mensheid. En oprichter van de zogenaamd Joodse Natiestaat Israël. Samenwerkend met de Zionistische helden van Geert Wilders.

Christelijke leiding in het algemeen geeft er blijk van het niet serieus te nemen met de feiten en omstandigheden en de belangen van anderen en het recht of de inhoud van de Bijbel. Kijk naar het CDA en de CU en de SGP. Christenen blijken niet eens in staat de Bijbelse feiten juist te citeren. Terwijl ze wel allemaal naar de school voor Christenen zijn geweest. In de Bijbel staat nadrukkelijk vermeld dat Jezus Christus niet is gestorven. Hij voorspelt het zelf. Verwijzend naar Jona. Christenen voor Israël zijn geen volgers van de Profeet. Christenen voor Israël volgen de geest van Satan op weg naar Armageddon.

De grote oorlogsmisdadigers uit de recente geschiedenis zijn Christenen in het bestuur van westerse landen. Kijk daarbij weer naar het CDA en DE CU en de SGP. Hun doelbewuste misdrijven zijn terroristisch en genocidaal. Met recent weer miljoen dodelijke Semitische slachtoffers. De grote kindermisbruikers van de huidige tijd zijn ook Christenen. Het jeugdkamp waar Nicky Verstappen is vermoord werd geleid door in herhaling vallende Christelijke kindermisbruikers. Christenen voor Israël zijn betrokken bij de vuige misdrijven tegen de Joden, anderen de maat nemend, fatsoen veinzend en eisend dat iedereen zich aan hen spiegelt. De Nederlandse Jeugdhulp bekeert Moslimkinderen gedwongen tot het Christendom.

UpDate: zie de verraders eens demonstreren voor hun ongelijk
UpDate: ook GeenStijl bewijst antisemitisch te zijn

10-03-2019

Milieudefensie misleidt publiek

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Milieudefensie misleidt het publiek big time in verband met CO2. CO2 moet. CO2 is goed. CO2 is de meest belangrijke voedingsstof voor álle leven op aarde. Het beleid met betrekking tot CO2 wat Milieudefensie en andere partijen voorstaan is genocidaal. Het leidt tot afname van zuurstof. En vergassing. CO2 is noodzakelijk voor de aanmaak van zuurstof. Zonder CO2 stikt iedereen. De “O2” in “CO2” is de zuurstof die iedereen inademt. Deze O2 wordt door bomen middels fotosynthese losgemaakt van de “C” en vrijgelaten in de lucht. Milieudefensie voert campagne voor doelen die in strijd zijn met het milieubelang. Milieudefensie wil ook de regenwouden redden. Daarvoor is CO2 onontbeerlijk.

Om het klimaat te reden moet er op grote schaal bossen worden herplant overal ter wereld. En vooral ook in Afrika. De CO2 in de lucht is zuurstof voor die bomen. CO2 maakt het klimaat broeierig zoals in een broeikas wat bevorderlijk is voor groei van de bomen. CO2 is -hebben we net hierboven geleerd- voeding voor de oerbossen die met bosjes zijn gekapt als brandstof voor de industrialisatie. Dat moet allemaal worden herplant om de klimaatverandering te stoppen of terug te draaien. De bossen houden water vast in de grond en zorgen dat de temperatuur omlaag gaat. CO2 uitstoot beperken, en zelfs negatieve CO2 emissie bevorderen, en herstel van regenwouden eisen is een krankzinnige tegenstrijdigheid. 

Omdat herstel van de regenwouden niet wordt aangepakt en de roofbouw gewoon doorgaat want er moet tenslotte brood op de plank en Milieudefensie strijdt tegen CO2 versnelt de klimaatverandering en wordt vergassing van het leven op aarde bevorderd. Milieudefensie noemt dat eufemistisch “recht op schone lucht”. Het zal met de rekenkracht van tegenwoordige computers niet moeilijk zijn uit te rekenen waar ongeveer het omslagpunt ligt. Op enig moment zijn er te weinig bomen om alle mensen van hun ademnood te redden. En zal het merendeel der natie wanen dat de CO2 die dan in de lucht zit nog te veel is. Dankzij Milieudefensie. Door het "anders kijken" en "anders kiezen" van deze groep onwetenschappelijke propagandisten. Milieudefensie dient gewoon te kijken. Dan ziet het dat het CO2-beleid alleen goed is voor profiteurs. En nul komma nul bijdraagt aan duurzaam milieubeleid. En het allemaal alleen duurder maakt voor huishoudens. Goedkoop gas uit Rusland is goed voor de regenwouden!

09-03-2019

Zionisten roven Joods bezit (2)

by J.L. de Kreek — last modified 09-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Zionisten eisen als ware zij legitieme vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap geroofd Joods bezit uit de tweede wereldoorlog op. De antisemieten zijn in 1897 reeds officieel aangesteld door de Zionisten om Joodse eigendommen te executeren. En de orde te handhaven. Na de oorlog eisen de Zionisten het Joodse bezit op wat door hun Nazivrienden van de Joden is gestolen, en niet kan worden teruggegeven aan rechtmatige erfgenamen. Ook de naam Israël is door de Zionisten gestolen van de Joden. Net als de Joodse identiteit. Zionisten zijn zieke profiteurs van de Holocaust. Schaamteloze zelfverrijkers ten nadelen van de Joodse gemeenschap.

Zionisten zijn zuiver antisemieten die zich de Joodse identiteit aanmeten om te misleiden. En als ware zij Joden bezit te nemen van Palestina en door Nazia's geroofd bezit.

Deze vorm van bedrog is al meer dan 121 jaar oud. En wordt tot op de dag van vandaag toegepast door de Zionisten. Ook in Nederland. De personen die zogenaamd namens de Joodse gemeenschap de onderhandelingen voeren om het geroofde Joodse bezit in Zionistische handen te krijgen liegen doelbewust over de Zionistische grondslag van de Holocaust. En strijden actief tegen assimilatie van Joden. En tegen personen met Joodse achtergrond die de waarheid openbaren.

Ook wordt de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door personen in de omgeving van de zogenaamd Joodse onderhandelaars met de restitutiecommissie om geen bezwaar te maken tegen het voortbouwend anti-Joods terreur der Zionisten. Ook op andere manieren plunderen Zionisten het bezit van personen met Joodse achtergrond. Joodse kinderen in Joodse scholen worden gegijzeld gehouden door Zionisten achter hekken en muren met verhalen over enge Duitsers terwijl de Zionisten zelf de doelbewuste initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Meeste mensen zijn op handen van de Zionisten. Daarom dat Zionisten straffeloos Joods bezit kunnen roven.

07-03-2019

Directeur Aidsfond weg kwijt

by J.L. de Kreek — last modified 07-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Wat dient er te worden gepubliceerd om de directeur van het Aidsfonds ervan bewust te maken dat Aids niet wordt veroorzaakt door Hiv? Luc Montagnier die Hiv heeft ontdekt zegt dat Hiv onschadelijk is en geen AIDS veroorzaakt. Directeur van het Aidsfonds Mark V. (39), die zelf ook Hiv heeft, is euforisch over het krankzinnige nieuws dat het na twaalf jaar eindelijk is gelukt om twee nieuwe patiënten te genezen van Hiv. Staat in het Algemeen Dagblad.

In Science mei 1984 heeft dr Robert Gallo de statistieken gepubliceerd waarin hij bewijst dat hij bij een minderheid van de Aidspatiënten Hiv heeft ontdekt. Volgens de toen en thans geldend regels van de virologie betekent dit dat Aids niet door Hiv wordt veroorzaakt. Robert Gallo bezat ook patentrechten op Hiv-testen. Gallo heeft ten onrechte geclaimd de ontdekker te zijn van Hiv. Kopieën van zijn vervalste rapporten circuleren op internet.

Nobelprijswinnaar Kary Mullis zegt over het bewijs dat Hiv niet de waarschijnlijke oorzaak is van Aids (“not the probable cause”). Aids is een syndroom. Kenmerk van syndromen is dat de oorzaak complex is. De oorzaak van een virusinfectie is lineair! De ontdekker van Hiv heeft net als Kary Mullis de Nobelprijs voor chemie ontvangen. De ontdekker van Hiv zegt dat mensen meerdere keren door Hiv besmet kunnen raken in het leven. En dat het menselijk lichaam dit virus vanzelf opruimt.

Aids is een verkrijgingssyndroom. Aids wordt verkregen door medicijnen te slikken tegen Hiv. De logica waarmee Hiv-apostelen medicijnen propageren is ook bijzonder. Deze krankzinnigen beweren dat een Hiv-test de aanwezigheid van Hiv anti-lichamen aantoont en dat dit bewijs is dat iemand lijdt aan een dodelijke ziekte met een lange incubatie tijd. Terwijl elke basisarts weet dat Hiv-antilichamen juist bewijs zijn van een goed werkend immuunsysteem.

Het lijkt tomeloze ongeletterdheid te zijn waardoor de massa blijft geloven dat Hiv de oorzaak is van Aids. Of diepliggende corruptie die zich ook in het Aidsfonds heeft genesteld. Vrijwel alle Aidsdoden inclusief Freddie Mercury en René Klijn zijn door medicijnmoorden om het leven gebracht. Een grote massaslachting onder homofielen en artiesten afgelopen veertig jaar met brisante winsten voor bepaalde personen en hun ondernemingen.

Er bestaat geen bewijs dat Aids door Hiv wordt veroorzaakt. Ooit is de vermaarde Aidswetenschapper Joep Lange per e-mail bepaald bewijs gevraagd. Als antwoord schold hij terug. Het bewijs dat de directeur van het Aidsfonds de weg kwijt moet zijn ligt daarentegen gewoon op straat. Joep Lange is vermoord bij de aanslag op vlucht MH17. Hij was één van de Aids-wetenschappers die met de Clintonfoundation samenwerkend op weg was naar een Aidscongres in Australië.

Saillant aan het verhaal over Aids is dat de man die onderzoekscollectief Bellingcat heeft opgericht op internet de pseudoniem Brown Moses voert. Hij heeft met Bellingcat naar eigen zeggen diepgaand onderzoek gedaan naar de aanslag op de MH17. Waarbij de diverse prominente Aids wetenschappers zijn vermoord. Brown Moses is een figuur in een rock opera Thing-Fish van Frank Zappa. Die opera gaat onder andere over enge complotten, eugenetica en AIDS.

05-03-2019

Zionisten gangmakers antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 05-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn misschien wel de meest laffe antisemieten ooit. Zionisten zijn één organisatie. Alle Zionisten zijn hetzelfde ook al imponeren de Zionisten divers. Zionisten weten zeer goed dat de oprichter van hun beweging het creatieve brein is van de Endlösung en de Holocaust. De Zionisten vertellen daarover romantische flauwekul alsof de Zionistische leiders van toen de Joden verloste van het antisemitisme. En dat de stichting van het world-ghetto te Palestina gebaseerd is op het diepe Joodse verlangen naar Zion.

Zionisten erkennen dat Zionisme politiek, atheïstisch en geen geloof is. Zionisme is een ideologie onder niet-Joden wat de Joden met sprookjes, leugens en terreur als vee opdrijft naar het zogenaamd Beloofde Land om ze in de toekomst allemaal te vernietigen. Zionisme is de beweging van journalisten en hun media tegen de aanwezigheid van Joden en andere minderheden in Nederland, de wereld, en Europa. Zionisme is de revisie van slavernij en ouderwetse machtsstructuren van voor de Franse Revolutie. Zionisme is de reactie op de Franse Revolutie. En draait mensenrechten en democratie terug.

Zionisten strijden sinds 1895 actief statelijk, militair, openlijk en in het geheim tegen de assimilatie van Joden in Nederland, de wereld en Europa. Alles aan de Nazi’s is Zionistisch. De Nazi’s zijn Zionistisch geïnspireerd. De Telegraaf is al sinds 1922 op de hoogte van de ideeën voor de Holocaust. En plaatst het creatieve brein tot op de dag van vandaag op een voetstuk in de Wakkerste Krant. Enige jaren geleden reeds zijn de brondocumenten van het internationaal terrorisme gevonden. Geschreven door de prominente journalist die te Parijs op of omstreeks 8 juni 1895 in zijn dagboeken schrijft dat zijn Endlösung zal eindigen met een großer Vershonungsausklang.

De Nederlandse onafhankelijke rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de laffe Zionistische antisemieten straffeloos hun nazistische behoefte te laten doen. De journalistiek is mede via journalist Chris K. van het Algemeen Dagblad gewezen op de feiten die de terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog bewijzen. Chris K. legt ook het bewijs van de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp naast zich neer. Voorts zwijgt Chris K. over de brondocumenten van het internationaal terrorisme die openbaar zijn. En het feit dat daaruit blijkt dat journalisten de ideeën voor de Holocaust leverde. Chris K. lacht ook iedereen uit die stelt dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Of dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt.

Een latere partner van het creatieve brein van de großer Vershonungsausklang is zogenaamd kampslachtoffer van Auschwitz. En is Nobelprijswinnaar. En heeft na de oorlog het krachtige synoniem Holocaust gebruikt voor het Grote Verzoeningssluitstuk. Holocaust is een doodnormaal Joods ritueel waarbij een stuk vee wordt gebarbecued voor Onze Lieve Heer. Deze traditie kan ook aangeduid worden als Grote Verzoeningsfinale want dit offer is het sluitstuk van Grote Verzoendag. De Zionisten hebben deze traditie uitvergroot naar de Joden. Die zijn geofferd in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders, ter verzoening met Satan. Zionisten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten zijn van katholieken en andere antisemieten.

03-03-2019

Zionisten praten poep

by J.L. de Kreek — last modified 03-03-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn geen Joden. Zionisme is een ideologie onder niet-Joden. Christenen en atheïsten geloven in Zionisme. Hitler was Zionist. Feder was Zionist. Goebbels was Zionist. Von Mildenstein was Zionist. Eichmann was Zionist. De Jodenvervolging is de idee van Zionisten. De Holocaust is uitgevoerd voor rekening en risico van de Zionisten. Vandaag wordt de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak door Zionisten terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de Zionisten straffeloos hun Nazistische behoefte te laten doen.

De Zionisten praten poep. Zionisten zijn varkens. Net zulke zwijnen als het bruinetuig van hun beste antisemitische vrienden en trouwe antisemitische bondgenoten.

Er is niks Joods aan de zogenaamd Joodse Natiestaat. De Joden willen geen staat. De Joden willen assimileren in de Diaspora. De Nederlandse Zionisten strijden al in 1914 tegen assimilatie van Joden. De Telegraaf heeft de plannen voor de Holocaust al in 1922 in bezit. Speciaal gepresenteerd in het Amsterdamse concertgebouw.

De Zionisten jagen vandaag weer ouderwets op Joden. Net als in der tijd valt daarover niks te lezen bij de partners der Zionisten in de journalistiek en media. De Nederlandse Mainstream media en politiek van links tot rechts zijn twee handen op die ene Zionistische buik. Nederland wordt gedomineerd door Zionisten, Christen terroristen en huichelaars in de journalistiek zoals journalist Chris Klomp van het AD en Wierd Duk en Saskia Belleman van de Telegraaf. Of Hans Knoop. De Zionisten zijn sinds 121 hofleverancier internationaal terrorisme. Zionisten zijn de uitvinders van terreur tegen Joden.

01-03-2019

Grote problemen voor Joden

by J.L. de Kreek — last modified 01-03-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Joden worden sinds 121 jaar actief in grote problemen gebracht door journalisten en hun media. Te Basel 29-31 augustus 1897 hebben journalisten, schrijvers, opiniemakers en hun media de beweging van Herzl opgericht. Deze beweging is een vereniging met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien of gedwongen te bekeren tot het Zionisme. De beweging is gerelateerd aan het katholicisme. En beoogt het wereldbestuur te herstellen in de staat van voor de Franse Revolutie. Dus met slavernij en absolute heersers. Zonder democratie en mensenrechten. Hedendaagse leiders van deze beweging propageren Deep Democracy als alternatief voor besluitvorming en geschillen beslechting.

De tekens NaZi staan voor de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. Het motto van deze fussie is ”Nazi Fährt Nach Palästina”. De Nazi’s zijn Zionistisch geïnspireerd. Bewijzen Von Mildenstein, Feder, Goebbels en Eichmann. De Joden hebben altijd geageerd tegen het Zionisme. Bewijst de Joodse publicist Louis Fles. Assimilerende Joden zijn consequent beschermd. Bewijzen de protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 1895. Antisemieten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten. Bewijzen de dagboeken van de grote journalist en Zionistisch leider naar wie zijn beweging is vernoemd. De leiders van de Zionistische bond in Nederland verkondigde in 1914 reeds actief te strijden tegen assimilatie van Joden.

De Zionisten blijken aan de basis staan van de deportatie en uitroeiing van de Joden in 1940-1945. De ideeën komen rechtstreeks uit het brein van de Zionistische leiding. De SS was het moordcommando der Zionisten. De Zionisten werken al sinds 1895 aan hun Holocaust. En de volgende Holocaust die zij hebben geagendeerd op de bergen van Israël. En waarvan het aantal slachtoffers dermate zijn zal dat de begrafenis zeven maanden zal duren. De Zionisten vandaag samenspannend met journalistiek en media beweren dat bovenstaande de theorie is van complotdenkers. Terwijl ze beter weten want de brondocumenten van hun agenda van het internationaal terrorisme zijn openbaar. En geschreven door de prominente journalist Theodor Herzl aan wie de vijand der Joden zich spiegelt.

27-02-2019

Lancering informatieve Holocaustsites

by J.L. de Kreek — last modified 27-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Hét Goede Nieuws™ lanceert nieuwe informatieve Holocaustsites. De Holocaustsites van hét Goede Nieuws™ zijn door journalist en antisemiet Tim Engelbart van de Dagelijkse Standaard tot holocaustrelativeringssites bestempeld, wat niet kan omdat de sites gedetailleerd de grote initiators van de Holocaust aanwijzen. En de personen ontmaskert die de volgende Holocaust voorbereiden. De Holocaust is het voortbouwend werk van journalisten en hun media. De Holocaust is bedacht door journalist Theodor Herzl die in 1897 ook de oprichter is van de terroristische organisatie der Zionisten. Perskaartjournalistiek en Mainstream media zijn nauw verweven met antisemitisme en Jodenhaat.

De twee nieuwe Holocaustsites zijn te vinden op verhaalholocaust.nl en sixmillionjews.nl. De site op verhaalholocaust.nl vertelt het verhaal van de Holocaust zoals alles in werkelijkheid is gebeurd" en zoals geschreven geschiedschrijving dient vast te leggen. De site op sixmillionjews.nl is ontluisterend omdat daarin de documenten zijn opgenomen uit trans-Atlantische archieven waaruit in een oogopslag blijkt dat Amerikaanse Zionisten al in 1900 een Holocaust op precies zes miljoen Joden in het vooruitzicht stelde. Wat niet vreemd is omdat de Holocaust is bedacht door journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl te Parijs op of omstreeks 8 juni 1895. En hij actief lobby voerde om zijn idee van de Endlösung te bewerkstelligen. De brondocumenten die bewijzen dat journalisten en Zionisten achter de Holocaust zitten staan op de site holocaustles.nl.

Sinds die documenten online staan voeren journalisten en Zionisten een keiharde strijd tegen openbaarmaking. Zelfs de rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om personen met nota bene Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd en vermoord in de kampen louter omdat het Joden waren te veroordelen in verband met publicaties met betrekking het verhaal van de Holocaust. Het blijkt voor de hedendaagse journalist te veel te zijn om journalistiek onderzoek niet te beperken tot de persberichten van het entertainment bureau van John de Mol ook handelend onder de naam ANP. Of de berichtenstroom op twitter. Ouderwets archieven onderzoeken is de Nederlandse journalist te veel. Kennelijk omdat uit de archieven blijkt dat de Telegraaf al in 1922 actief is betrokken bij de voorbereidingen op de Holocaust.

De twee nieuwe Holocaustsites passen bij twee andere holocaustsites die de waarheid over de Holocaust genadeloos bloot leggen. Namelijk holocaustles.nl en holocaustbedrog.nl. Geluk bij een ongeluk hebben de Zionisten niet de door hen geambieerde zes miljoen Joden ritueel als rammen bij Jom kippoer kunnen offeren in hun kampen ter meerdere eer en glorie van het aanstaande koninkrijk van hun Grote Leider the Doge der Zionisten. De feiten en cijfers staan op holocaustbedrog.nl. De Wiedergutmachung is begroot op zes miljoen terwijl het er meer op lijkt dat in werkelijkheid tussen de 1,7 en 3,3 miljoen Joden zijn vermoord door de Zionisten. Dat mag niet gezegd worden van de Zionisten want zij vinden het Jodenhaat wanneer hun succes wordt gebagatelliseerd. 

De Zionisten en de journalisten die verantwoordelijk zijn voor de Holocaust en het naoorlogs bedrog zijn ook personen die erin slagen het lekenpubliek te misleiden net hun Joodse camouflages. Zionisten zijn geen Joden. Joden zijn per definitie tegen Zionisten. Daarom dat Joden die tegen Zionisme zijn door de Zionisten uit hun synagoges worden gepest. En worden uitgescholden als verraders of clowns. Zionisme is een antisemitische, fascistoïde, totalitaire ideologie onder niet-Joden met bezit als hoogste goed. Joden geloven niet in Zionisme. Joodse Zionisten bestaan niet. Zionisten zijn atheist of tot deze ideologie bekeerde christenen die dan doen alsof ze Joods zijn de waarheid bestrijdend met hun Jodenhaat. De Zionisten en hun journalistieke partners weten dit al te goed. 

Daarom strijden zij tegen Joden die gewoon Joden zijn en zoals Joden doen protesteren tegen het Zionisme. Deze Joden worden protestrabbijnen genoemd door de Zionisten. De Joden protesteren al sinds het eerste uur tegen Zionisten. En de Nederlandse Zionisten verklaren al in 1914 te strijden tegen assimilatie van Joden. Wie strijdt tegen assimilatie van Joden is antisemiet. Dat is de grap van de definitie van antisemitisme. Ook worden de Joden sinds het eerste uur van het Zionisme door de Zionisten bedreigd met excessief op mensengericht geweld om geen verzet te plegen tegen het Zionisme. Samengevat: de Zionisten en hun partners zijn de vijanden van de Joden en werken voortbouwend aan hun volgende Holocaust.

25-02-2019

Vorst der Zionisten opdrachtgever Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 25-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten zijn een organisatie rond een familie industriëlen waarvan bekend is dat zij in ieder geval sinds het Heilige Romeinse Rijk willen heersen als koninklijke familie over alle Joden. De Joden denken daarover anders. En voelen zich onderworpen aan de Vorst der Zionisten die in de dagboeken van de held van Geert Wilders ook genoemd wordt als Eerste Prins of the Doge. Deze familie industriëlen is de familie Rothschild. Pleinen, straten en boulevards in hun aanstaande Koninkrijk zijn reeds naar hen vernoemd. Om de Kroning naderbij te brengen hebben de vazallen van de Kroon van Zion de aanslagen in de VS bewerkstelligd 11 september 2001. De familie Rothschild is eigenlijk Katholiek.

De Zionisten zijn hoofdverantwoordelijk voor aanslagen op Joodse doelen waar ook ter wereld. De Zionistische organisatie is ontwikkeld rond de ideeën van journalist Theodor Herzl uit 1895 voor onderwerping van de Joden en de wereldmacht aan het gezag van het Wereldhuis van de familie Rothschild.

Dat dit de spijkerharde realiteit is zoals alles in werkelijkheid is gebeurd kan iedereen zien aan de hand van talrijke authentieke brondocumenten uit archieven der Zionisten die door de digitale tijd zijn ontsloten. 121 jaar houdt de wereldpers onder de pet dat de grote journalisten en hun media uit het eind van de 19e eeuw de grondleggers zijn van het actueel internationaal terrorisme.

De agenda voor het internationaal terrorisme is geschreven door journalist Theodor Herzl. Hij heeft dit werk gedaan in het belang van de familie Rothschild en zijn eigen ego. Herzl wordt door de journalistiek gezien als verlosser van de Joden terwijl hij de grote initiator is van de Holocaust die hij in 1895 aanduidde als Großer vershonungsausklang. Adolf Hitler is volop geholpen door de Zionisten. Hitler had allemaal Zionisten om zich heen. Feder, von Mildenstein, Goebbels, Eichmann. De Zionisten waren ook betrokken bij Mussolini.

De NSB is gegroeid dankzij de Zionisten. Net als de PVV. De Zionisten en hun partners in de journalistiek en media werken aan de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. De Holocaust van 1940-1945 hebben de Zionisten gespiegeld aan Ezechiël. De volgende Holocaust is door de Zionisten ook gespiegeld aan Ezechiel. Rothschild zal zichzelf reeds zien ingedachte in de poort brood etend voor het aangezicht des HEEREN (Ezechiël 44:3).

23-02-2019

ISIS komt naar Europa

by J.L. de Kreek — last modified 23-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

ISIS en Al Qaida en andere terreurgroepen zijn bewerkstelligd door dezelfde terroristische organisatie die ook de SS, Auschwitz en de Jodenvervolging heeft bewerkstelligd. De Islamitische Staat is zogenaamd verslagen. De Islamitische Staat is opgericht door Amerika en Europese partners zoals de Christen Unie en professor geschiedenis en terrorisme Beatrice de G. die regelmatig aan de tafel van De Wereld Draait Door het publiek misleidt in verband met de bron van het internationaal terrorisme. ISIS wordt volop gesteund door de VS. ISIS is controled opposition van de VS en partners. De VS willen nu 800 gevangen ISIS-strijders in Europa huisvesten.

Dat is om het virus te verspreiden in Europa. IS lijkt verslagen. Het is uit elkaar geslagen. De lossen cellen die zich verspreiden over de wereld delen zich op en groeien uit tot groepen die op enig moment plotseling overal zijn in de straten van Europa. En genadeloos toeslaan. De Islamitische Staat is opgericht om de overval te faciliteren van bepaalde families industriëlen op de wereldmacht. Deze personen zijn erop uit het wereldlijk gezag en de Joden aan zich te onderwerpen. Dit is een strijd van deze groep industriëlen die terug gaat tot de Franse Revolutie toen betrokken families er op achteruit gingen met bezit en macht. En de burgers er mensenrechten en democratie voor in de plaats kregen.

De Islamitische Staat is de strijd van de beweging van Herzl. Het internationaal terrorisme wordt bepaald door de ideeën van journalist Theodor Herzl. Deze journalist heeft in 1895 reeds een ingenieus plan bedacht voor de familie Rothschild om koninklijke familie van alle Joden te worden met Groot Israël als grondgebied. In die tijd in 1895 leefde de Joden in Oost Europa veelal in getto’s die werden gemanaged door de antisemitische partners van de familie Rothschild en vrienden. Door de Franse Revolutie ging het leven voor de Joden in West Europa er met sprongen op vooruit. Grote vrijheden en een bloeiend Joods leven in de steden van Europa. Hieraan is moedwillig een eind gemaakt door de beweging van Herzl die voor rekening en risico van het wereldhuis van de familie Rothschild in 1895 reeds de Holocaust is begonnen.

De strijd van deze familie voor oppermacht en onderwerping van de Joden is niet ten einde met de uitroeiing van zes miljoen Joodse broeders en zusters in de kampen van de onderneming van deze familie. Die strijd gaat voort tot op de dag van vandaag. En bepaalt het ritme van de oorlogen, het terrorisme en dus de aanslagen op Joodse doelen. De aanslagen op Joodse doelen afgelopen jaren in Europa zijn doelbewust bewerkstelligd door de beweging van Herzl. De onafhankelijke Nederlandse rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door personen die zijn betrokken bij de beweging van Herzl om hierover te zwijgen. Vandaag de dag worden in Nederland weer ouderwets Joden vervolgd door de beweging van Herzl. Gespiegeld aan methoden en technieken van voor de oorlog. IS bestaat uit blanke mannen in pak aan de top. En de bendes huurlingen die via het ANP van John de M. in het nieuws komen.

Document acties

Share |