U bent hier: Home

Méér nieuwswaarde dan de krant van morgen!

23-02-2019

ISIS komt naar Europa

by J.L. de Kreek — last modified 23-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

ISIS en Al Qaida en andere terreurgroepen zijn bewerkstelligd door dezelfde terroristische organisatie die ook de SS, Auschwitz en de Jodenvervolging heeft bewerkstelligd. De Islamitische Staat is zogenaamd verslagen. De Islamitische Staat is opgericht door Amerika en Europese partners zoals de Christen Unie en professor geschiedenis en terrorisme Beatrice de G. die regelmatig aan de tafel van De Wereld Draait Door het publiek misleidt in verband met de bron van het internationaal terrorisme. ISIS wordt volop gesteund door de VS. ISIS is controled opposition van de VS en partners. De VS willen nu 800 gevangen ISIS-strijders in Europa huisvesten.

Dat is om het virus te verspreiden in Europa. IS lijkt verslagen. Het is uit elkaar geslagen. De lossen cellen die zich verspreiden over de wereld delen zich op en groeien uit tot groepen die op enig moment plotseling overal zijn in de straten van Europa. En genadeloos toeslaan. De Islamitische Staat is opgericht om de overval te faciliteren van bepaalde families industriëlen op de wereldmacht. Deze personen zijn erop uit het wereldlijk gezag en de Joden aan zich te onderwerpen. Dit is een strijd van deze groep industriëlen die terug gaat tot de Franse Revolutie toen betrokken families er op achteruit gingen met bezit en macht. En de burgers er mensenrechten en democratie voor in de plaats kregen.

De Islamitische Staat is de strijd van de beweging van Herzl. Het internationaal terrorisme wordt bepaald door de ideeën van journalist Theodor Herzl. Deze journalist heeft in 1895 reeds een ingenieus plan bedacht voor de familie Rothschild om koninklijke familie van alle Joden te worden met Groot Israël als grondgebied. In die tijd in 1895 leefde de Joden in Oost Europa veelal in getto’s die werden gemanaged door de antisemitische partners van de familie Rothschild en vrienden. Door de Franse Revolutie ging het leven voor de Joden in West Europa er met sprongen op vooruit. Grote vrijheden en een bloeiend Joods leven in de steden van Europa. Hieraan is moedwillig een eind gemaakt door de beweging van Herzl die voor rekening en risico van het wereldhuis van de familie Rothschild in 1895 reeds de Holocaust is begonnen.

De strijd van deze familie voor oppermacht en onderwerping van de Joden is niet ten einde met de uitroeiing van zes miljoen Joodse broeders en zusters in de kampen van de onderneming van deze familie. Die strijd gaat voort tot op de dag van vandaag. En bepaalt het ritme van de oorlogen, het terrorisme en dus de aanslagen op Joodse doelen. De aanslagen op Joodse doelen afgelopen jaren in Europa zijn doelbewust bewerkstelligd door de beweging van Herzl. De onafhankelijke Nederlandse rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door personen die zijn betrokken bij de beweging van Herzl om hierover te zwijgen. Vandaag de dag worden in Nederland weer ouderwets Joden vervolgd door de beweging van Herzl. Gespiegeld aan methoden en technieken van voor de oorlog. IS bestaat uit blanke mannen in pak aan de top. En de bendes huurlingen die via het ANP van John de M. in het nieuws komen.

21-02-2019

Joodse Natiestaat = world ghetto

by J.L. de Kreek — last modified 21-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De zogenaamd Joodse Natiestaat is het door antisemieten gestichte world ghetto waar de Joden bij en tijdens de volgende Holocaust allemaal volledig in rook opgaan. Het Zionisme ontneemt Joden het recht zelf te beschikken. Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. In het Jodendom bestaat geen Joodse Natiestaat of world ghetto. In het Jodendom bestaat het Joodse volk wat zich ook onderscheidt met de tekens Israël. En leeft in de Diaspora in Palestina en daarbuiten. Israël is de naam van de Joodse mensen die sinds ongeveer 2000 jaar op gezag van Gd in de Diaspora zijn geplaatst. De Diaspora is het grondrecht der Joden.

Zionisten zijn Diaspora revisionisten. Daarmee zijn het hard core antisemieten. Het hedendaags Zionisme vindt zijn oorsprong in het brein van journalist Theodor Herzl. Het Zionisme is zijn beweging tegen zelfbeschikking van Joden. Het Zionisme is de strijd voor onderwerping van de Joden aan het vorstelijkbestuur van het Wereldhuis van de familie Rothschild. Het Zionisme plaatst de Joden in slavernij. Zionisten doen geloven dat Israël een Joodse Natiestaat is. En dat Joden recht hebben op een eigen staat. Het zelfbeschikkingsrecht der Joden is in handen van Gd. Hij heeft bepaald dat Joden verplicht zijn de Drie Eden te handhaven. Punt.

Laat handhaving van de Drie Eden toevallig net het medicijn zijn tegen antisemitisme. En laat net toevallig Zionisten de grote strijders zijn tegen handhaving van de Drie Eden. De Zionisten zijn de managers van de Jodenvervolging. Altijd geweest. De partners van de familie Rothschild en vrienden. Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk werden Joden ook in getto’s gehouden. En geslagen met de zelfbeschikkende knuppels van de gettopolitie. De invloed van de industriëlen in het huis met het rode schild buiten het getto in der tijd strekte zich uit tot zelfbeschikking binnen de muren van het stadsgedeelte waar de Joden door deze kapitalisten werden afgezonderd.

De Joden in Oost Europa kende de vreugde van de verlichting nog niet toen ze opgedreven door Zionistisch geïnspireerde pogroms na de eerste wereldoorlog vol luizen de Duitse grens over staken. Ook toen werden de Joden ontluisd met gas. Door de Duitsers. In Duitsland stookte de Zionisten het vuurtje hoog op. Duitsland een poot uitdraaiend in verband met Versailles.  De Zionisten waren bijvoorbeeld ook de eerste bruinhemden waaraan de latere bruinhemden zich spiegelde. De Zionisten riepen al in 1897 op tot Endlösung, de Joden de elementaire mensenrechten ontzeggend.

Ook waren de Zionisten met Feder de partner van Hitler bij de Bierkellerputsch, en met Goebbels en Der Angriff. Zelfs mister Holocaust Adolf Eichmann was Zionist. Net zo’n fan van journalist Theodor Herzl als Geert Wilders. De Zionisten vochten ook aan de zijde van Mussolini. En in het Britse leger. En waren de strafste beulen in Auschwitz. Sondecommando's genoemd die zich onderscheidde van hun collega's in de veldfunctie omdat deze kampbeulen beweren te zijn gedwongen. Meest beangstigende aan de Holocaust is misschien dat de Joden in de kampen door Joden zijn vergast. En dat de Holocaust reeds in 1895 is bedacht door journalist Theodor Herzl die grondlegger is van het world ghetto.

Dat het motto der Nazi’s is  Ein Nazi fährt nach Palästina wordt zo weinig onderwezen door de Zionisten terwijl het zoveel zeggend is voor het karakter van bijvoorbeeld De Knesset. Het is een schande dat Israël bestaat als Joodse Natiestaat. De muren en wachthorens eromheen imponeren als het world ghetto zoals de Zionistische initiators dat hebben bedoeld. Na de Franse Revolutie ging het ronduit goed met de Joodse gemeenschap in West Europa. De Zionistische geschriften getuigen er zelf van dat het antisemitisme in West Europa welhaast volledig was verdampt. Zelfs in Duitsland. Het is juist deze afname van antisemitisme geweest die journalist Theodor Herzl heeft geïnspireerd tot actie om de Joden in het nauw te drijven. En voor het wereldhuis van de familie Rothschild de kans te creëren dat zij de Joden en het wereldbestuur totaal aan zich onderwerpen.

19-02-2019

Holocaust werk Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 19-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Holocaust is een terugkerend rituele gebeurtenis. De Joden brengen elk jaar een Holocaust. Als sluitstuk van de Dag van de Verzoeningen. Dan moeten de hogepriesters een geit offeren. Het gaat dan volledig in rook op. Buiten de bebouwde kom. Auschwitz was ook buiten de bebouwde kom. De Joden zijn daar volledig in rook opgegaan. De verhalen van de geur van verbrand vlees zijn algemeen bekend. De Zionisten hebben de Holocaust op de Joden gespiegeld aan de Holocaust van de Joden uit het Oude Testament. Net als de Joodse Holocaust uit de Bijbel herhaalt de Zionistische Holocaust zich.

De Zionisten werken al sinds 1895 actief aan hun Holocaust van 1940-1945. Zij zijn en worden daarbij volop en doelbewust van support voorzien door de westerse media en journalistiek. Deze groep van misdadigers bereid vandaag weer een Holocaust voor. Sterker: er worden in Nederland reeds Joden geholocaust. Ze worden ouderwets opgejaagd. In het nauw gebracht. Klem gezet. Door de Zionisten. Tot ze daar zijn waar de Zionisten ze hebben willen voor het grote offer. De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 is het startschot van de volgende Holocaust. Ook Rapture genoemd. Oogmerk van deze aanslagen is dichterbij brengen van de reconstructie van het aristocratisch absolutisme van voor de Franse Revolutie.

Op aarde is een dynasty actief die Koninklijk gekroond wil worden als Koninklijke familie van alle Joden. Dit is een oude droom van deze dynasty die teruggaat tot in de tijd dat Joden in getto’s gevangen werden gehouden door de antisemitische partners van deze familie. Toen met de Franse Revolutie mensenrechten en democratie werden ingevoerd, en Joden daardoor verlost raakte van antisemitisme, slavernij en het gettoleven, is de familie een samenwerking aangegaan met de prominente Oostenrijkse journalist Theodor Herzl om hun macht en vermogen van voor de Franse Revolutie terug te grijpen. Dit wordt door de Zionisten de Great Reconstruction of the Great Revison genoemd. Theodor Herzl bedacht voor zijn patroon het Jodenprobleem, de totaal oplossing, en het wereld-getto te Palestina wat eufemistisch Joodse Natiestaat is genoemd.

Omdat Theodor Herzl begenadigd journalist was gingen voor hem deuren open die voor anderen gesloten bleven. Daardoor kon Theodore Herzl achter de schermen een internationale lobby voeren voor uitvoering van zijn idee van de oplossing, die Herzl de totaal oplossing noemde, voor het door hem verzonnen Jodenprobleem wat ook het immigratievraagstuk werd genoemd. Theodor Herzl schreef alles nauwkeurig op. Inclusief zijn instructies voor oppermacht en uitroeien van de Joden. In zijn dagboeken en andere publicaties die de Zionisten alleen met elkaar delen. De Telegraaf had de publicaties al in 1922 in bezit. En vond het prachtig. Voor de Joden was in die tijd geen probleem. De Joden van toen hadden een probleem met Herzl en zijn Zionisme omdat de Joden voorzagen dat zij daardoor ouderwets in de problemen zouden worden gebracht.

In 1914 verklaart de voorzitter van de Zionistische bond in Nederland nadrukkelijk te strijden tegen assimilatie van Joden. Zionisten zijn strijders tegen assimilatie van Joden. Zionisten zijn daarom hard core antisemieten. De Zionisten bedreigen de Joden sinds 1897 militair en anderszins met excessief op mensen gericht geweld bij verzet tegen het Zionisme. Ook beperken Zionisten de vrije meningsuiting vergaand om te bewerkstelligen dat de uitvoering van hun terroristische ideeën geen strobreed in de weg wordt gelegd. De bereidwillige ondersteuning van de Nederlandse media en de onwil van journalisten om verder te kijken dan hun narcisme lang is bewerkstelligt dat de Zionisten straffeloos hun volgende Holocaust voorbereiden. En zich verrijken aan de Wiedergutmachungen die zij afpersen Duitsland en de Nederlandse Spoorwegen.

17-02-2019

Chris Klomp verspreidt nepnieuws

by J.L. de Kreek — last modified 17-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Volgens journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is nepnieuws het bewust verspreiden van aantoonbare onzin om een eigen agenda te dienen. Wat Chris Klomp verspreidt aan nieuws is aantoonbaar onzin. En wekt door zijn strijdt tegen andersdenkenden die hun argumenten goed onderbouwen, dat hij een eigen agenda dient. Dat de journalistiek en media in het algemeen een eigen agenda dienen kan reeds blijken uit de berichten in de journalistiek en media over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Er is onweerlegbaar spijkerhard schriftelijk bewijs dat de Holocaust de idee is van een prominente journalist.

Deze brondocumenten van het internationaal terrorisme zijn jaren geleden reeds gevonden in archieven die Chris Klomp onder de pet houdt. En hebben bij bekendmaking geleid tot bedreigingen van de Nederlandse rechtspraak door onder andere journalisten met excessief op mensengericht geweld om de inhoud van deze documenten te ontkennen of negeren. Chris Klomp is erop gewezen dat deze terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog zijn bewezen. Ook is Chris Klomp met argumenten onderbouw gewezen op de high impact crimes van de Nederlandse kinderbescherming. Ook jeugdhulp of jeugdzorg genoemd. Chris Klomp lacht de boodschapper in het gezicht uit. Ook wat betreft de aanslagen in de VS 11 september 2001 verspreidt Chris Klomp aantoonbaar onzin. Bewust de informatiepositie van zijn lezers benadelend.

Die onzin is dermate krankzinnig dat de vraag gesteld dient te worden of journalist Chris Klomp überhaupt naar school is geweest. Of misschien schimmel tussen zijn hersenhelften heeft waardoor hij niet gewoon naar de feiten kijkt, en alles anders ziet dan het in werkelijkheid is. Journalist Chris Klomp bevestigt in ieder geval het lang bestaande vermoeden dat de journalistiek en media bestaan uit groepen professionals die kennelijk opzettelijk de agenda dienen van het actueel internationaal terrorisme. Kennelijk is het eigenlijk allang niet meer. Doelbewuste betrokkenheid van journalistiek en media bij het grote internationaal terrorisme wat ook de Islamitische Staat én Auschwitz heeft bewerkstelligd.

Chris Klomp lijkt te vergeten dat in Nederland ook mensen bestaan die zelf nadenken en de bronnen onderzoeken. Deep Troath is niet alleen weggelegd voor Bob Woodward of Carl Bernstein. Er zijn heel veel mensen die de immense bullshit van Chris Klomp en de perkaartjournalistiek doorzien. En het niet langer pikken. De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door dezelfde terroristische organisatie die ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Deze terroristische organisatie is opgericht door journalist Theodor Herzl te Basel 29-31 augustus 1897. Met het oorlogsdoel de Joden en de wereldgemeenschap aan zich te onderwerpen. En heeft van meet af volop steun ontvangen van de westerse media en journalistiek. Tot op de dag van vandaag mede dankzij journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad.

Eén en ander brengt het gerucht mee dat achter de schermen wordt gewerkt aan het laten uitbreken van de pleuris alle middelen rechtens voor Chris Klomp en zijn collega’s van de perskaartjournalistiek. Ook de legale Jihad genoemd. Jihad is een gewoon woord. Het betekent inspanning of streven. De Jihad wordt in de Islam onderscheiden in de Grote en Kleine Jihad. Ook de Innerlijke en Uiterlijke Jihad genoemd. De kern van de Islam gaat over de Grote Jihad. Dus het innerlijk streven. Waarmee in het Nederlands ook geduld wordt bedoeld. De slachtoffers van Chris Klomp dienen de Grote Jihad te betrachten. Volgens het recht dient Chris Klomp vanzelf te worden afgevoerd. Dat is dan de uiterlijke inspanning van personen in uniform om verlost te raken van het lijden door zijn slachtoffers.

15-02-2019

Deep Democracy maakt slachtoffers

by J.L. de Kreek — last modified 15-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Actueel internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad wordt begeleid door ethnocentrische antropologen die Deep Democracy onderwijzen als methode voor besluitvorming en geschillenbeslechting, en andere experts. Psychologen, psychiaters, gedragswetenschappers, psychoanalytici en journalisten zijn partners van de elite die het internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad vormen. Zij ondersteunen de misdaden met misleidende opinie in reguliere en sociale media. Ook krijgen zij aandacht voor hun valse feiten en valse theorieën met seminars, trainingen, workshops, publicaties en colleges over Nieuw Leiderschap en verandering.

Met elkaar houden zij de gedachte levend dat personen die mainstream mening niet delen gek zijn of complotdenkers of misschien zelfs paranoïde of lijdend aan een waanstoornis. Dit heeft dan betrekking op belangrijke onderwerpen als de Jodenvervolging, de aanslagen in de VS 11 september 2001, de aanslag op de MH17, het chronische misbruik in de kinderbescherming, Hiv en AIDS, en onder andere de verkrachting en moord op Marianne Vaatstra.

Deep Democracy is een methode en techniek voor mind control en structuur verandering van personen die betrokken zijn bij de kern van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging en de aanslagen in de VS 11 september 2001. Deep Democracy maakt participanten dom, doof en blind voor de feiten en de details van het dagelijks leven.

Het episch centrum van deze terroristische organisatie ligt in Zwitserland. Onder andere bij het opleidingsinstituut van psychoanalyticus Carl Jung. Carl Jung was persoonlijk bevriend met de grote Nazi’s die na de Tweede Wereldoorlog straffeloos hun werk hebben kunnen voortzetten zonder dat er een haan naar kraait. De personen die verantwoordelijk zijn voor Deep Democracy zetten zich af tegen democratie omdat het niet zou voldoen aan hun behoefte.

Ook dromen deze personen ervan een vorst te dienen. Laat dit toevallig de vorst zijn die in de agenda van het internationaal terrorisme genoemd staat om officieel te worden gekroond als heerser over alle Joden. Deze vorst is lid van de familie die al in 1895 samenwerkte met de partners van Carl Jung om de Holocaust te bewerkstelligen. There dreamland is the essense of and thus the direction behind community live.

Deep Democracy wekt door de benaming de schijn dat het te maken heeft met democratie. Deep Democracy gaat in werkelijkheid over het accepteren en waarderen van de onderdrukker door de massa want volgens Deep Democracy is de onderdrukker even belangrijk als alle andere mensen in een gegeven situatie. De leiders van Deep Democracy zijn volleerde bestormers van de apenrots. En houden van strijd. Deep Democracy gaat ook over de verschillende niveaus of dimensies van ervaringen. Personen met meer ervaring hebben automatisch meer status in de wereld van Deep Democracy.

Daarom wordt Deep Democracy onderwezen in levels die behaald worden door instituten te betalen die de leugens onderwijzen. Ongeveer net zoals de Scientology Church te werk gaat. Deep Democracy is ontwikkeld door wetenschappers die bijzondere kennis bezitten over natuurkunde, psychologie, psychoanalytici en de persoonlijke betrokkenheid van psychoanalyticus Carl Jung bij de leiders van het internationaal terrorisme wat tevens verantwoordelijk is voor de Holocaust en de aanslagen in de VS 11 september 2001.

13-02-2019

Verlies Wim Dankbaar onnodig

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Het grote verlies van publicist Wim Dankbaar in verband met zijn publicaties met betrekking tot de moord op Marianne Vaatstra was niet nodig. Er kan van alles gezegd worden over de methodes van Wim Dankbaar. Hij moet er nu drie maanden voor brommen en is zijn vermogen en huis en vrouw kwijt. Van de selfmade man die hij was tot steuntrekker vandaag. De basis voor dit verlies is de georganiseerde misdaad wat in ogen van Dankbaar betrokken is bij het verdoezelen van de ware toedracht van de verkrachting en moord op Marianne Vaatstra. Deze misdaad als die waar is maakt deel uit van een complex aan misdrijven met grote impact die worden bewerkstelligd door ambtenaren en hun ketenpartners in de private sector.

Reeds lange tijd wordt melding gemaakt van een aanzienlijk aantal misdrijven op minderjarigen, door het hele land begaan, die moedwillig zijn bewerkstelligd door een en dezelfde organisatie of tribe. Het is zelfs niet uit te sluiten dat het allemaal zo gruwelijk is als Wim Dankbaar beweert met snuffmovies. Personen die betrokken lijken bij het verdoezelen van de waarheid en afleiden van het publiek waarom het werkelijk gaat zijn experts in verandermanagement, cultuur, antropologie. Zij zijn ook betrokken bij de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de Holocaust want zij onderwijzen Deep Democracy. Hoe vreemd het ook lijkt de moord op Marianne Vaatstra kan daadwerkelijk een ritueel offer zijn geweest.

Elke basisjurist kan aan de hand van het onderzoek ter terechtzitting en het vonnis met de processen-verbaal een rij uitstekende gronden formuleren voor Jasper S. om in hoger beroep te gaan. Louter om niet veroordeeld te worden voor de moord. De verklaringen van Jasper S. maken een verzonnen indruk. Alsof hem woorden in de mond zijn gelegd. Ook het scenario wat het openbaar ministerie schets dat zou hebben afgespeeld is in gedachte niet voor te stellen. It does not match up. Hoe heeft Jasper S. het precies gedaan allemaal met twee fietsen en Vaatstra in zijn handen en een mes die hij met een hand openklapt en dan de fietsen meters uit elkaar zetten? Jasper S. moet bionisch zijn geweest. Het gebrek aan enige twijfel bij de advocaat van Jasper S. is ook bizar. De bekentenis zegt niks omdat het sperma van de verkrachting geen bewijs is dat hij Marianne Vaatstra heeft vermoord. De mogelijke moordenaar gaat vrijuit omdat hij van betrokkenheid is uitgesloten op basis van het DNA van de verkrachter.

Of iedereen echt zo keihard wordt voorgelogen als Wim Dankbaar beweert in verband met de moord op Marianne Vaatstra is niet uit te sluiten. De personen die Wim Dankbaar had willen horen zijn niet opgeroepen als getuigen zodat er geen zekerheid bestaat of het openbaar ministerie in de zaak van Wim Dankbaar hem vervolgt om te bewerkstelligen dat de waarheid niet aan het licht komt, wat misbruik is van vervolgingsrecht, of dat Wim Dankbaar zonder aanziens des persoons wordt vervolgd omdat het echt zo ernstig is wat hij allemaal beweert met betrekking tot bepaalde personen en hun positieve moraal. Het vermeende slachtoffer van Wim Dankbaar beweert dat hij depressief is geworden door de publicaties van Wim Dankbaar. Kan natuurlijk ook zijn dat hij depressief is van de ontdekkingen door Wim Dankbaar. Als het waar is wat Wim Dankbaar beweert kunnen zijn publicaties geen strafbaar feit zijn. Of een onrechtmatige daad. Wie ook betrokken is bij zo’n schandaal. Allemaal moeten ze aan de schandpaal. Denk bijvoorbeeld aan het herhalingsgevaar.

Dan die meer dan zeven ton EURO die Wim Dankbaar kwijt is aan de familie Vaatstra. Wim Dankbaar zou het auteursrecht van de moeder van Marianne Vaatstra hebben geschonden door haar dagboek in gewijzigde vorm als bewijsmiddel op te nemen in zijn boek over de moord op Marianne Vaatstra. Publicist Micha Kat mag het dagboek integraal publiceren. Heeft hij kennelijk afgesproken met de advocaat van de moeder van Marianne Vaatstra. Wim Dankbaar mag niks. Wat riekt naar misbruik van auteursrecht. De vordering die toegewezen had kunnen worden is dat Wim Dankbaar meer precies het citaatrecht had moeten volgen. Had ook recht gedaan aan de vrije meningsuiting. Misbruik van auteursrecht is geen onbekend fenomeen.

Er is geen enkel te rechtvaardigen belang gediend met het middels de auteursrechtclaim Wim Dankbaar de mond snoeren in verband met de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra. Het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra bezit geen commerciële waarde want met haar toestemming gratis te downloaden bij Micha Kat. De fouten van publicist Wim Dankbaar zijn niet onvergefelijk. Het zijn geen fatale vormfouten. Iedereen kan de fouten van Wim Dankbaar maken. Niet iedereen heet Chris Klomp of Peter R. de Vries. Dan is de advocaat van de moeder van Marianne Vaatstra ook nog advocaat van een mogelijke getuige van de verkrachting van en de moord op Marianne Vaatstra. Het is niet uitgesloten dat deze man daadwerkelijk getuige is geweest van de verkrachting en moord. Dit brengt die advocaat natuurlijk in een vreemde positie. Dat Wim Dankbaar nu straf krijgt betekent niet dat hij ongelijk heeft.

12-02-2019

Het arrest Wim Dankbaar

by J.L. de Kreek — last modified 12-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Maandag 11 februari 2019 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden het oordeel geveld over de strafbaarheid van Wim Dankbaar in verband met zijn boek over de moord op Marianne Vaatstra. Koren op de molen van de perskaartjournalistiek. Het arrest is geen bewijs dat Wim Dankbaar ongelijk heeft. Het arrest is bewijs dat Wim Dankbaar lichtvoetig beschuldigen uit. Iedereen die zich serieus verdiept in de materie kan niet aan de indruk ontkomen dat Jasper S. helemaal de moordenaar niet hoeft te zijn.

Het juiste verhaal lijkt te zijn dat Marianne is groepsverkracht en vermoord in een caravan op het terrein van het AZC. Het OM heeft een mogelijke betrokkene uitgesloten van daderschap van de moord op basis van DNA van de veronderstelde moordenaar terwijl het OM niet kon weten of er één of meer daders waren. En of het DNA van de moordenaar of verkrachter afkomstig was. Er worden zelfs verhalen verteld in de sociale media over het feit dat er sprake zou zijn van mengprofielen. Sperma van vier mannen. Zeker is dat de politie de tas van Marianne aan de familie heeft teruggegeven. En dat er DNA zit of zat op de tas van een onbekende wat niet is onderzocht. Deze tas met hengsel kan bij de moord zijn gebruikt. 

Wim Dankbaar laat zien hoe het niet moet. Chris Klomp en Peter R. de Vries weten hoe het wel moet. Zij hebben geen kritiek op de veroordeling van Jasper S. Terwijl er zo een rijtje goede argumenten is te noemen die hoger beroep hadden kunnen rechtvaardigen. Dat Jasper S. niet in hoger beroep is gegaan is geen bewijs dat hij zijn bekentenis vrijwillig heeft afgelegd. Er is reeds lang onenigheid met de Mainstream journalistiek over de manier waarop journalisten en hun media feiten en omstandigheden interpreteren. Dat gaat over welhaast alles. Van 9/11 tot de Holocaust en van Vaatstra tot de jeugdhulp en van Hiv en AIDS tot  het downloadverbod. De Holocaust blijkt de idee te zijn van een journalist. Bedacht te Parijs op of omstreeks 8 juni 1895. De Telegraaf wist er al van in 1922

In Nederland is een criminele organisatie van ambtenaren actief wat minderjarigen gedwongen laat verdwijnen en laat creperen tot de dood erop volgt, voor geld. Talloze gevallen van dode minderjarigen moeten worden toegeschreven aan de gedragingen van deze georganiseerde misdaad. Pogingen de groep te laten vervolgen zijn nog niet geslaagd want de rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de boefjes straffeloos te laten. Deze misdaden tegen minderjarigen zijn bijvangst van internationaal terrorisme. Chris Klomp heeft het niet over die bedreigingen en dat bedrog. En de gevolgen ervan voor zaken als die van Wim Dankbaar. 

Leden van deze georganiseerde ambtelijke misdaad kunnen ook in de zaak Vaatstra actief zijn geweest omdat personen die betrokken zijn bij deze vorm van georganiseerde misdaad ook betrokken waren bij het AZC ten tijde van de moord en de nasleep ervan. Met elkaar en hun private partners houden deze misdadigers heel veel zeer zware misdaden ontrokken aan het oog van de massa en de rechter. Niemand van de perskaartjournalistiek is bereid de feiten en omstandigheden te zien zoals ze zijn. Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is daarvan een prachtig voorbeeld. Met die man is geen verstandig woord te wisselen. Chris Klomp gaat steevast uit van feiten die niet bestaan. Chris Klomp lijkt niks te hebben opgepikt van de basiswetenschap waarmee elke kleuter het baringskanaal verlaat.

Desondanks bezit Chris Klomp een trouwe schare volgers die hem regelmatig betalen voor het vertellen van sprookjes op Twitter en Blendle. Ook nepnieuws genoemd. De perskaartjournalistiek en Mainstream media zijn hofleverancier nepnieuws. Het ANP is entertainment want eigenaar John de Mol is entertainment. Chris Klomp en Peter R. de Vries zijn geen betrouwbare journalistieke bronnen. De opinie van Chris Klomp is doordrenkt met zijn vooroordelen over Wim Dankbaar. Zijn reacties zijn ronduit ezelachtig. En Peter R. de Vries is directeur van een advocatenkantoor dus hij is partijdig. Wim Dankbaar is de pineut omdat Chris Klomp en Peter R. de Vries hun werk niet doen als onafhankelijke journalisten die de macht controleren. En zoals zo veel journalisten kennelijk opzettelijk hand en span diensten verlenen aan georganiseerde ambtelijke misdaad. Wim Dankbaar heeft ook goede dingen gedaan die opgeteld bij de rest het vermoeden wekken dat Marianne is verkracht en vermoord in een caravan op het terrein van het AZC en met de auto via de achteromweg in het weiland is gelegd.

11-02-2019

Moordenaar Marianne Vaatstra vrijuit

by J.L. de Kreek — last modified 11-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De moordenaar van Marianne Vaatstra lijkt in bescherming te zijn genomen door het Openbaar Ministerie. Precies zoals publicist Wim Dankbaar beweert. Wim Dankbaar wordt steeds afgerekend door de rechtspraak op zijn “methodes”. Wim Dankbaar maakt vormfouten waardoor de inhoud van zijn beweringen door niemand serieus wordt onderzocht. Het Openbaar Ministerie bewijst zelf in het Onderzoek Ali Hussein Hassan dat het de potentiële moordenaar heeft uitgesloten van daderschap op basis van het DNA van de verkrachter.

De fouten van het Openbaar Ministerie blijken uit het woordje “moordenaar” in de zin “uit een dna-test blijkt dat zijn genetisch materiaal niet overeenkomt met dat van Mariannes moordenaar” in het Onderzoek Ali Hussein Hassan op de site van het Openbaar Ministerie. Deze dna-test speelt zich af in oktober 1999. Het Onderzoek Ali Hussein Hassan dateert van 31 januari 2011. Het Onderzoek Ali Hussein Hassan is tot stand gekomen nadat onder andere Wim Dankbaar te dicht bij de waarheid kwam, aldus Wim Dankbaar. In 1999 wist het OM niet of een of meerdere personen betrokken waren bij de verkrachting van en moord op Marianne Vaatstra.

Wim Dankbaar bezit zelfs een verklaring van een ooggetuige. Niemand in de journalistiek en media vindt de opinie van Wim Dankbaar boeien want er is tenslotte een boer veroordeeld. De inhoudelijke beweringen worden door niemand diepgaander onderzocht omdat iedereen zich vermaakt met de vormfouten van Wim Dankbaar. Wim Dankbaar is alles kwijt. Zijn geld. Zijn reputatie. Zijn huis. Terwijl hij ervan overtuigd is de waarheid te spreken over de moord op Marianne Vaatstra. Er zijn talrijke goede gronden om in alle redelijkheid te vermoeden dat Wim Dankbaar gelijk heeft. En dat de top van justitie inderdaad tot het bot is gecorrumpeerd.

Het verloop van het onderzoek ter zitting in de zaak van de verkrachting en moord maakt een vreemde indruk. Er mochten geen opnames gemaakt worden. Is toch gebeurd. Het OM beeld zich van alles in wat onmogelijk lijkt. De rechters maken bij herhaling er een punt van Marianne Vaatstra erom bekend stond letterlijk van zich af te bijten. De verdediging kopt de voorzetten geen enkele keer in. Als Jasper S. van de kennelijk vooraf besproken verhaallijn af dreigt te wijken en twijfel kan ontstaan over zijn bekentenis grijpt de advocaat in. 

Jasper S. lijkt woorden in de mond te zijn gelegd. Precies zoals Wim Dankbaar beweert. Er zijn allerlei getuigen die feiten hebben waargenomen. En waarvan het onverklaarbaar is dat hun getuigenissen geen gewicht in de schaal hebben gelegd. Het verhaal van de fiets is ook bizar. Dan het pasje waarmee is gepind. Of die aansteker. En er was geen bloed. Ze lijkt er te zijn neergelegd. Via de binnendoorweg van de caravan op het terrein van het AZC naar het weiland waar ze is gevonden door personen die vanaf de andere kant bij het PD zijn gekomen en waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de loopsporen waarop Peter R. de Vries zich beroept.. Het mogelijke moordwapen is afgestaan door de politie.

Heel veel weldenkenden hebben eindeloos veel vragen over de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra die niet worden beantwoord. Ook het hierboven bedoelde woordje “moordenaar” in het Onderzoek Ali Hussein Hassan laat zien dat de methodes van het OM niet deugen. Het OM wist en kon in oktober 1999 niet kon weten of het dna van de “moordenaar” afkomstig was. De premisse dat het dna van de moordenaar was is de fout waarop steevast niemand wordt gewezen door Wim Dankbaar, Chris Klomp of Peter R. de Vries. Van Wim Dankbaar is dat een schoonheidsfout. Van Chris Klomp en Peter R. de Vries is dat een schande. Voorst werkt in het nadeel van Dankbaar dat Klomp en De Vries kennelijk doelbewust zwijgen over het feit dat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om te zwijgen over andere zware misdrijven van de top van justitie.

09-02-2019

Kinderlokkers brainwashen klimaatspijbelaars

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Stijn Warmenhoven, de VWO-scholier bij DWDD, en de rest van de klimaatspijbelaars worden vakkundig gebrainwasht door misdadigers om te geloven dat CO2 slecht is. CO2 is goed. CO2 moet. Meer CO2 leidt tot meer kans op de Elfstedentocht. CO2 is groeikasgas. CO2 bevordert de groei van bomen en planten. CO2 is het gas waarmee de temperatuur op aarde omlaag wordt gebracht. CO2 bevordert een klimaat waarbij planten en bomen goed groeien. CO2 stimuleert de opname van CO2 door bomen en planten.

Fotosynthese is de scheikundige reactie die aan de basis ligt van menselijk leven op aarde. Daarbij is CO2 onontbeerlijk. Een voorwaarde zonder welke leven niet mogelijk is. De idee van Stijn Warmenhoven en de klimaatspijbelaars dat CO2 slecht is en uitstoot belast moet worden en dat negatieve CO2 emissie zelfs noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan bewerkstelligt dat de lucht wordt vergiftigd want minder CO2 is ook minder zuurstof. Zuurstof wordt door bomen en planten onder invloed van licht gemaakt uit CO2 en water.

 6 H2O + 6 CO2 → C6H12O+ 6 O2

Zes delen water en zes delen koolzuurgas levert door fotosynthese glucose voor de planten en bomen om te groeien en zes delen zuurstof voor de mensen en dieren om in te ademen. Wanneer er minder delen koolzuurgas zijn zullen er ook minder delen zuurstofgas bestaan. De waarde van CO2 waarbij CO2 een bedreiging vormt voor de mensheid zal zich voordoen wanneer de gebrainwashte Stijn Warmenhoven en de rest van de klimaatspijbelaars de zin krijgen van de politieke leiding. De klimaatspijbelaars worden door terroristen bedrogen om te geloven dat CO2 slecht is en in de val gelokt om reductie van CO2 door te voeren en zo op termijn te zorgen voor natuurrampen, hongersnoden en depopulatie. De 350 wetenschappers die met hun openbrief Stijn Warmenhoven en the Youth For Climate bedriegen moeten aan de schandpaal.

08-02-2019

Algemeen achterlijk onderwijs

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Het mag een wonder heten dat het nog zo goed gaat met Nederland omdat het algemeen onderwijs in Nederland totaal is gecorrumpeerd. Onwaarheden worden als werkelijkheid onderwezen en getoetst op het examen. Het geschiedenisonderwijs is een prachtig voorbeeld van weerzinwekkend bedrog waarvan de onderwijzers weten of kunnen weten dat zij de klas chronisch voorliegen. Ook wat betreft natuurkunde en biologie worden de leerlingen de meest grote flauwekul voorgeschoteld waardoor zij in het maatschappelijk leven zullen bijdragen aan chaos wanend dat zij bijvoorbeeld het klimaat redden.

"CO2 weg ermee" de jeugd riep het echt gisteren tijdens de klimaatmars in Den Haag. Leerlingen in het algemeen onderwijs krijgen voorgeschoteld dat de wetten van Newton gelden. En dat de dichtheid van staal bijna 300% dichter is dan dat van aluminium.

Toch moeten zij ook napraten dat de torens van de Twin Towers door de aluminium Boeing vliegtuigen zijn ingestort. Dat rijmt niet. Het is van tweeën één. Of Newton is een leugen. Of de aluminium vliegtuigen hebben de stalen torens van de Twin Towers niet laten instorten. De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging zijn het werk van journalisten die daarvoor al in 1895 actief lobbycampagnes op touw hebben gezet. De leugens over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en 9/11 worden breed gedragen door journalisten en media.

Anno 05 september 2019 demonstreren jongeren voor het klimaat. Wel belasting op groente. Geen belasting op kerosine. Da’s gek! Dan natuurlijk de CO2. Dat is de oorzaak van de klimaatverandering. Volgens de media en Chris Klomp van het Algemeen Dagblad. Omdat Chris Klomp oorverdovend zwijgt over de chronische kindermishandelingen door jeugdzorg en de kinderbescherming waarvan de jeugd reeds decennia slachtoffer is zal hij ook over het klimaat de waarheid verzwijgen. Is de logische gedachte. CO2 is goed voor het milieu. Zonder CO2 gaat iedereen dood. Er is geen leven mogelijk op aarde zonder CO2. Dat leren de leerlingen bij fotosynthese. CO2 is Bloeikasgas of Groeikasgas. Het broeien van dat gas boeit niet omdat bomen en planten ervan groeien en zo het klimaat redden.

06-02-2019

Antisemitische strijd Tim Engelbart @DDStandaard

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Hoofdredacteur Tim Engelbart van de Dagelijkse Standaard demonstreert middels zijn twitterdiaree gedetailleerd zijn antisemitische strijd tegen de waarheid. Tim Engelbart van de Dagelijkse Standaard is journalist. De bewijzen dat journalist Theodor Herzl het creatieve brein is van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust schuift hij van tafel als antisemitische complottheorie terwijl de publicaties van Herzl geen andere conclusie toelaten. En de Zionistische leiding in Nederland in 1914 reeds expliciet maakte te strijden tegen assimilatie van Joden.

Theodor Herzl is ook de eerste voorzitter van het Eerste Zionistische Congres wat vereniging Erez Israël heeft opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung te bewerkstelligen. Dat is inclusief de großer Vershonungsausklang die Herzl toen reeds had beschreven in zijn correspondentie met het wereldhuis van de familie Rothschild. Tim Engelbart is ook een van de vele journalisten die blijft beweren dat de stalen torens van de Twin Towers door de aluminium Boeing vliegtuigen zijn ingestort terwijl hij Newton gehad heeft op school. En de soortelijke massa van aluminium en staal gewoon op internet zijn te vinden.

Tim Engelbart haalt zich sores op de hals met zijn opinie omdat het bewijst of althans aannemelijk maakt dat hij betrokken is bij de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor 9/11 en de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Deze organisatie of corporate tribe of Mogendheid is mogelijk ook verantwoordelijk voor de aanslag op de MH17. In ieder geval is deze groep bandieten betrokken bij de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld en twee anderen zwaargewond zijn geraakt. Dat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om hierover te zwijgen door leden van de groep waarvoor Tim Engelbert antisemitisch gemotiveerd partij kiest wordt ook niet verteld door deze terrorist in de journalistiek.

04-02-2019

Auschwitz is jodenmop

by J.L. de Kreek — last modified 04-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De plaats waar het concentratiekamp Auschwitz is opgetrokken draagt de naam Oswiecim. Auschwitz is de naam die de stichters van het kamp daaraan hebben gegeven. Dit waren Zionisten werkend aan de uitvoering van de großer Vershonungsausklang die hun grote Zionistische leider Theodor Herzl in zijn dagboeken in 1895 en correspondentie aan het wereldhuis van de familie Rothschild voorzien had als passend sluitstuk van de Endlösung die ook uit zijn brein is ontsproten.

De naam is een misselijke grap van de Zionistische initiators van de Holocaust. Witz betekent grap. Auschwitz is humor uit Zwitserland waar de Zionistisch organisatie is geworteld. Een sluitgrapje uit Basel ter ere van de Oosterijlkse journalist Theodor Herzl.

Auschwitz betekent: grap van Zwitserland. Aus-ch-witz. Van-Zwitserland-grap. De naam verwijst ook naar het gebied onder Oosterijkse heerschappij. Auschwitz is de slotgrap als sluitstuk van de Endlosung die de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl en zijn patroon bij de familie Rothschild reeds in 1895 ambieerde.

Nu is de grap van de witz dat de grote leider Theodor Herzl van de Zionistische moppentappers allemaal gedachten en gevoelens bezat die zondig zijn in het Jodendom. Herzl wilde gezien worden als de grondlegger van het Joods wereldgetto te Palestina.

In de tijd van Herzl, eind 19e eeuw, was slavernij net afgeschaft en waren democratie en mensenrechten net nieuw. Door al die vrijheden voor mensen werden Joodse getto’s moeilijk te managen voor de partners van Theodor Herzl. Meeste mensen wisten toen niks van hun rechten. Vrouwenstemrecht kwam pas later. Bovendien was er niet zoveel media als vandaag. In zijn tijd bepaalde Herzl nagenoeg persoonlijk de inhoud van de media. Dit is amper overdreven. Wie de media uit die tijd erbij pakt en uitzoekt wat er allemaal staat geschreven over Theodor Herzl ziet dat hij als een god werd gezien die de Joden verloste van een probleem. Probleem alleen is dat de Joden geen probleem hadden.

Na de Franse Revolutie, dus in de tijd van Theodor Herzl, ging het uitzonderlijk goed met de Joden in West Europa. Dankzij democratie en mensenrechten. Theodor Herzl schrijft ook dat hij tegen democratie is. En voor slavernij. Theodor Herzl en ook Ze’ev Jabotinsky beklagen zich welhaast woordelijk over de afwezigheid van antisemitisme in Europa. Het is allemaal na te lezen in de brondocumenten van de agenda het internationaal terrorisme die de Zionisten alleen onder elkaar delen. De Telegraaf blijkt al in 1922 in bezit te zijn van de opschrift gestelde ideeën voor de uitroeiing van de Joden en het onderwerpen van het wereldbestuur aan het Koninklijk gezag van de het wereldhuis van de familie Rothschild

03-02-2019

Isle Koch en Joseph Mengele bij Cafe Werldsmertz

by J.L. de Kreek — last modified 03-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Daar zitten ze dan. Bij Cafe Werldsmertz. Hanna Luden en Rob Oudkerk. Rob Oudkerk is van de PvdA. Het hoerenbezoek en zijn verslaving aan porno heeft in het verleden toen Rob Oudkerk nog wethouder was voor beroering gezorgd in Amsterdam. Rob Oudkerk is ook huisarts. Voorts is de PvdA betrokken bij genocide op tussen de vijf en zeven miljoen Semieten in Moslimlanden. Volgens Martin Bosma van de PVV waren de Nazi’s socialisten. Hanna Luden is van het CIDI waarvan Rob Oudkerk kan weten dat het actief strijdt tegen assimilatie van Joden.

De vergelijking van Rob Oudkerk met Nazi-arts Joseph Mengele lijkt ver gezocht. Toch roept de realiteit deze vergelijking vanzelf op. Dit houdt verband met het nalaten van Rob Oudkerk als basisarts en publicist. Volgens basisarts en publicist Bram Bakker die ook psychiater is zijn artsen niks. Dit mag zo zijn volgens deze beroepsmalloot alleen het betekent niet dat artsen in ogen van hun patiënten niets zijn. Artsen zijn alles voor de zieke, misselijke en zwakke patiënt die het verschil niet kent tussen syndromen en virussen.

Rob Oudkerk is als basis-arts de deskundige die het verschil wel kent want daarop is hij getoetst bij en tijdens zijn examens aan de universiteit. Sterker, op het voortgezet onderwijs heeft Rob Oudkerk de lessen reeds gehad op basis waarvan hij zelfs met zijn ogen dicht kan kan vaststellen dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt. Louter op grond van de klank van de afkortingen. AIDSsssss. HIVvvvvvv. AIDS wordt veroorzaakt door artsen. Geneeskundigen met soortgelijke zieke geest als dokter Joseph Mengele die namens de Nazi’s medische experimenten uitvoerde op Joodse en andere slachtoffers van de concentratiekampen.

Het bewijs dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt zit reeds in de woorden die staan voor deze afkortingen. De “s” in AIDS staat voor syndroom. De “v” in Hiv staat voor “virus”. Virussen zijn veroorzakers van virusziekten. Een syndroom is geen virusziekte. Een virusziekte kan een syndroom worden als de bijpassende aandoening verkeerd wordt behandeld. Syndromen zijn aandoeningen met een complex aan oorzaken die zich in willekeurige volgorde voordoen en zich ook niet altijd  voordoen. Zoals bij AIDS. Rob Oudkerk heeft vast en zeker internet waar hij de wetenschappelijke bewijzen van het protocolair vastgelegde bedrog met betrekking tot Hiv en AIDS kan vinden achter de betaalmuur van Science.com.

02-02-2019

Zionisten plunderen rekeningen Joden

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Dit is de beschrijving van hoe Zionisten as we speak rekeningen van personen met Joodse achtergrond plunderen. De Zionisten doen aangifte tegen personen met Joodse achtergrond in verband met hun uitgesproken Joodse mening over Zionisme en de schuld van de Zionisten aan de Holocaust want de Zionisten vinden dit antisemitisme. Vervolgens wordt de rechtspraak en rechter terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om het Joodse slachtoffer in het ongelijk te stellen. Wat prompt geschiedt zonder dat het Joodse slachtoffer het recht op het laatste woord wordt vergund.

Daarna worden de personen met Joodse achtergrond gedagvaard in civiele procedures omdat de Zionisten vinden dat publicaties over de misdaden van de Zionisten tegen de Joden beledigend zijn voor hen. Omdat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen slaagt ook deze met Jodenhaat doordesemde missie van de Zionisten. Joodse slachtoffers die vervolgens keurig netjes aan het veroordelend vonnis voldoen zijn nog niet af van het eeuwig antisemitisch getreiter der Zionisten. Bij een spelfout claimen Zionisten verbeurde dwangsommen en laten zij hun lokale Drie Riphagen duizenden EURO’s Joods bezit van rekeningen plunderen. 

Vervolgens blijkt er geen rechtsbescherming te bestaan voor het Joodse slachtoffer want door de terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog is er geen advocaat te vinden die de zaak op de rol zet. Dat is de Jodenvervolging anno 2019. Geen haan kraait ernaar. Journalistiek en media kijkt op afstand instemmend toe ermee bekend dat het creatieve brein van de Jodenvervolging een prominente Oostenrijkse journalist is die van meet af uitgebreid van steun is voorzien door de westerse media en journalistiek.

01-02-2019

Jodendom is antizionistisch

by J.L. de Kreek — last modified 01-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Jodendom is antizionistisch. In het Jodendom bestaat daarover geen enkele twijfel. Joden zijn van hun geloof verplicht de Drie Eden te handhaven. Dit betekent dat er in het Jodendom geen Joodse Natiestaat of Zionisme bestaat. De Drie Eden houden in dat Joden assimileren in de landen waar zij verblijven. De geschiedenis wijst uit dat assimilerende Joden consequent zijn beschermd. En dat antisemieten, fascisten en racisten partners zijn van de Zionisten. In de reguliere en sociale media wordt het geluid van de Joden gesmoord door antisemitisch gemotiveerde hetzes van Zionisten.

Onder deze groep parasieten opvallend veel journalisten en mediapersoonlijkheden. De Telegraaf neemt al sinds 1922 actief deel aan het voorbereiden van de Holocaust. De media verduisteren de brondocumenten die bewijzen dat de Zionisten samenwerkend met media en journalistiek en het Vaticaan en industrielen en banken doelbewust de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben voorbereid. Om een nieuw Koninkrijk te stichten waaraan alle Joden worden ontworpen, gedwongen bekeerd tot het Zionisme. Deze grote groep massamoordenaars is nooit ontmaskerd en bepaalt de actualiteit.

De kans is groot dat Zionisten ook achter de aanslagen zitten in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Er bestaat geen enkele mogelijkheid dat de vliegtuigen de torens van de Twin Towers hebben laten instorten. De terroristische organisatie der Zionisten die is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 met het oorlogsdoel de Holocaust te bewerkstelligen en na de oorlog voort te bouwen op de successen uit het verleden komt het meest in aanmerking. De torens van de Twin Towers zijn gecontroleerd gesloopt. Gecontroleerde sloop is de enige mogelijkheid waarbij de torens van de Twin Towers kunnen instorten zoals ze zijn ingestort.

Dat de Zionisten die zich erop voorstaan dat zij technisch, wetenschappelijk, moreel en anderszins gelijk zijn te stellen aan Joden niet erop hameren dat het officiele verhaal van de aanslagen in de VS 11 september 2001 technisch niet de waarheid zijn kan, verwijzend naar staande natuurkunde, is een redelijk vermoeden van schuld aan betrokkenheid bij de aanslagen in de VS 11 september 2001. Deskundigen die na al die jaren en bewijsvoeringen van experts de waarheid niet openbaren hebben kennelijk belang bij het verhelen daarvan. Waarom zouden de Zionisten zo hardvochtig strijden om vast te stellen dat de waarheid over de aanslagen in de VS een complottheorie is? Het antwoord zit besloten in de vraag.

30-01-2019

Partners Femke Halsema bedreigen rechtspraak

by J.L. de Kreek — last modified 30-01-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Partners van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in hun gezamenlijke zogenaamde strijd tegen antisemitisme en Jodenhaat bedreigen en bedriegen de rechtspraak terrorisme gerelateerd om te verzwijgen dat de Zionisten de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En actief een volgende Holocaust voorbereiden. Onder ogen van burgemeester Femke Halsema worden in Amsterdam ouderwets Joden vervolgd op last van de Zionisten. Zij oefenen ongeoorloofde druk uit op de rechtspraak om de waarheid met betrekking tot antisemitisme te ontkennen.

De Zionisten zijn de bron van antisemitisme. Zij strijden actief tegen assimilatie van Joden in de Diaspora. Dit doen zij officieel sinds 1897. De Zionisten zijn de creatieve breinen van de Endlösung en de Holocaust. De deportatie van de Joden en de genocide op de Joden in de Tweede Wereldoorlog is uitgevoerd voor rekening en risico van de Zionisten. De brondocumenten waaruit de feiten blijken staan netjes uitgestald en doorzoekbaar gemaakt op www.holocaustles.nl. De Duitse bezetter was geaccrediteerd door de Zionisten om in Europa de openbare orde te handhaven. En om de Endlösung van alle kanten te kunnen benaderen.

De Telegraaf was al in 1922 bekend met de plannen. In 1922 is de Blauwdruk voor de Holocaust gepresenteerd in het Concertgebouw te Amsterdam. De recensent van de Telegraaf was verheugd. De schrijver -journalist- werd op een voetstuk geplaatst. De voorzienigheid van de man werd geprezen. In ogen van de Telegraaf is deze man nog altijd een held. Joden moeten zwijgen van de Zionisten over bovenstaande. In Irak plegen Zionisten aanslagen op Joden om ze te verdrijven. Joden worden al meer dan 121 geterroriseerd door de Zionisten. Om ze te onderwerpen. Om ze uit te roeien. En om het Jodendom te vervangen voor de fascistoïde ideologie van op macht en geld beluste opportunisten.

28-01-2019

Auschwitz was kibbutz

by J.L. de Kreek — last modified 28-01-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Daar staat ze dan. Hanna Luden. Directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Ze herdenkt Auschwitz. Op 27 januari 1945 bevrijd door het Russische Rode Leger. In het grote archief van het CIDI bewaart Hanna Luden zorgvuldig de brondocumenten die bewijzen dat de Zionisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers. De Zionisten kampeerde al in 1933 op de locatie waar later Auschwitz verrees. De grote Nazileider Feder die een relevante rol heeft gespeeld bij de bouw van Auschwitz was Zionist. Net als mister Holocaust Adolf Eichmann himself.

Auschwitz is op particulier initiatief gebouwd als agrarisch modelkamp. Het bedrijf wat hiervoor verantwoordelijk was is IG Farben. De werknemers van dit bedrijf blijken de bruutste kampbeulen te zijn geweest. Geluk bij een ongeluk blijken er geen vier miljoen Joden te zijn vergast in Auschwitz zoals altijd beweerd. In Auschwitz zijn ongeveer een miljoen Joden vermoord. Dat is al ergens jaren negentig van vorige eeuw officieel vastgesteld. Daarom kan het aantal vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen zijn. Van antisemiet Hanna Luden mag dit niet worden gepubliceerd want dat vindt zij Holocaustontkenning en beledigend voor Joden. 

Hanna Luden vertelt niemand dat uit haar archieven blijkt dat de Holocaust het idee is van de Oostenrijkse journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl die tevens de held is van Geert Wilders. En dat de Zionisten al in 1900 wisten dat zij zes miljoen Joden om zeep zouden laten helpen door hun antisemitische vrienden en bondgenoten. Te Parijs 8 juni 1895 gebruikt Herzl de krachtige synoniem großer Vershonungsausklang om de Holocaust voor aan te kondigen in zijn instructies voor Endlösung en oppermacht die nauwgezet worden gevolgd door Hanna Luden en het CIDI. Hanna Luden en het CIDI jagen op Joden die de mening van Hanna Luden en het CIDI niet delen over het Zionisme en de zogenaamd Joodse Natiestaat. Hanna Luden heeft een Jodenprobleem.

27-01-2019

Opstandelingen actief in Nederlanden

by J.L. de Kreek — last modified 27-01-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Er is een grote groep opstandelingen actief in Nederland die een volgende Jodenvervolging voorbereidt en betrokken is bij de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. De groep werkt aan omverwerping van de democratische rechtsorde en vestiging van oppermacht. Om te bewerkstelligen dat de misdaden straffeloos blijven wordt de rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen. De opstandelingen lokken aanslagen uit op onderdelen van de Staat. Daarbij zijn reeds Nederlandse en Nato-militairen gesneuveld en zwaargewond geraakt.

De opstandelingen beperken de vrije meningsuiting vergaand. Ze zijn niet zelden werkzaam in de journalistiek, media, entertainment en wetenschap. De groep bestaat uit mannen en vrouwen. Blank, boven gemiddeld opgeleid, geboren in het Westen, standaard accent, werkend, geen strafblad, financieel en lichamelijk en geestelijk gezond, zelfverzekerd en een christelijke of atheïstische opvoeding. Opvallend is de rol van witte gays en lesbies. En types als Timon Diaz van GeenStijl. In het strafrecht zijn opstandelingen vijanden van de Staat. Deze vijanden van de Staat beschadigen doelbewust de veiligheid van de Staat om te bewerkstelligen dat de macht valt in handen van partners van de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep. 

De opstandelingen zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven in Moslimlanden. Zij hebben daar inmiddels zo’n vijf tot zeven miljoen Semieten welhaast industrieel vermoord. De leiders van deze groep bevinden zich overal. Regelmatig nemen zij plaats aan de tafel van Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door. Dan worden zij op kosten van de belastingbetaler getrakteerd op lekker eten en drinken en entertainment. De opstandelingen domineren de sociale media en mainstream media. Zij bestrijden actief media waarvan zij de mening niet delen. Op die wijze de mensheid misleidend met een deken van censuur. Chris Klomp van het Algemeen Dagblad hoort bij deze groep.

25-01-2019

Gemeente Amsterdam belazert kluit met milieuzone

by J.L. de Kreek — last modified 25-01-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Burgemeester en wethouders van Amsterdam belazeren de kluit big time. Het bewijs van het bedrog is de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 23 januari 2018 in verband met de milieuzone voor diesel bestelvoertuigen. Deze Milieuzone weert EURO V/VI voertuigen van voor 2000. En is gebaseerd op verkeersborden die geen grondslag hebben in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. De onderborden bestaan niet uitsluitend uit symbolen. En kunnen dus geen rechtsgeldig onderbord zijn.

Het is de zoveelste keer dat de afdeling Rechtspraak van de Raad van State zich vertilt aan de Milieuzones. Uit geen enkele uitspraak blijkt dat de Raad van State in staat is de verkeersregels toe te passen. De gemeente doet alsof er niks aan de hand is want de bestuursrechter toetst de verkeersmaatregelen die de Milieuzones zijn altijd marginaal. Hoewel de Afdeling rechtspraak van Raad van State een grote hoeveelheid woorden gebruikt om het beroep tegen de Milieuzones voor dieselbestelvoertuigen af te wijzen is de uitspraak inhoudelijk een grote smetvlek voor deze organisatie die beweert rechtspraak te leveren. Schandalig. Een organisatie die zich rechtspraak noemt en zulke belangrijke en ingrijpende beslissingen van bestuursorganen louter marginaal toetst.

Het meest schandalige is wellicht dat de dieselmotor waarom het hier gaat juist een motor is die heel goed in staat is tot milieuvriendelijke verbranding. De vervuiling wordt bepaald door de leverancier van de brandstof. Niet door de dieselmotor. Dit wordt bewezen door CyclOx wat reeds praktisch wordt toegepast in de scheepvaart. De gemeente ontkent deze praktische toepassing gewoon in de procedures ermee bekend dat de bestuursrechters die beweringen zonder toetsing voor waar aannemen. Dit is het karakter van marginale toetsing. Dat is louter een oppervlakkige toetsing. Eigenlijk niet meer dan een formaliteit. De gemeente Amsterdam haalt zich hiermee sores op de hals want er is aangifte gedaan van Milieuzonebedrog.

Het gaat de gemeente met de Milieuzones helemaal niet om Milieu. Het gaat de gemeente om het bevorderen van de verkoop van de producten en diensten van de partners van de gemeente. Had de gemeente echt het Milieu willen dienen dan had het reclame gemaakt voor CyclOx. Het is er zowel in diesel als benzine variant.  En is de beste oplossing voor milieuvervuiling door dieselvoertuigen. Zelfs de geur van de uitstoot kan worden aangepast. Een oude Euro III Daf Truck van vroeger levert EURO V uitstoot met CyclOx in de tank. Dat is lang en breed bewezen in het proefschrift en ander wetenschappelijk materiaal wat aan het dossier is toegevoegd. En waarvoor de gemeente Amsterdam de neus ophaalt want daarmee worden de eggo’s van betrokken wethouders niet bevredigd.

Gemeente Amsterdam en ook andere gemeentes zijn op valse gronden hardnekkig in de handhaving van zogenaamde Milieuzones. Daarmee grote economische schade en milieuschade aanrichtend. Feitelijk laat de gemeente toe dat bepaalde leveranciers van oplossingen de gemeentekas plunderen ten koste van de concurrent. De gemeente heeft de afschrijvingstermijn van de voertuigen bepalend gevonden voor de DET. Feitelijke uitstoot doet er niet toe. Iedereen moet een nieuwe auto kopen want daarvan wordt Femke Halsema blij. De burgemeester van Amsterdam is lid van de politieke partij die een CO2-tax wil invoeren. Want uitstoot van CO2 zou milieuschade leveren. Het is niet te verteren dat autoriteiten straffeloos zo veel bullshit kunnen en mogen leveren.

Oude auto’s die aan moderne milieueisen voldoen – wat per auto gewoon is te meten bij een meetstation – moeten worden ingeruild voor nieuwere voertuigen die om talrijke gronden niet voldoen en voorts evenveel of meer vervuilen dan het oude voertuig wat weg moest en gesloopt - wat milieuschade is. De Afdeling rechtspraak van de Raad van State vindt dit niet belangrijk want de gemeente zegt dat het een pakket aan maatregelen heeft waarmee het veinst de milieudoelen te willen halen.

Een bewering van de gemeente die niet wordt getoetst door de bestuursrechters van de Raad van State want de bestuursrechter toetst in het algemeen de vekeersmaatregelen louter marginaal. Het hele pakket aan milieumaatregelen van de gemeente Amsterdam en ook andere gemeentes deugt niet. Het heeft geen enkel meetbaar milieu-effect. Ook het Parool bevestigt weer in een bericht over deze uitspraak dat de luchtvervuiling onverminderd groot is. Voorts zijn de gemeentes weigerachtig lobby te voeren bij De Kroon voor het verplichten van brandstofleveranciers CyclOx aan de pomp aan te bieden. Terwijl dat juist de oplossing is. Louter opportunistische, en ook kennelijk opzettelijk leugenachtig en feiten vrij onzin levert de gemeente om het bedrog te rechtvaardigen. Dat bestuurders dan ook nog eens de buitengewoon gevaarlijke mening verkondigen dat CO2 slecht is voor het milieu is natuurlijk een druppel in de emmer die overloopt.

Dat CO2 een broeikasgas en zelfs negatieve CO2 emissie noodzakelijk zou zijn is schandalige flauwekul met een genocidaal randje want doorgevoerde negatieve CO2 emissie leidt tot afwezigheid van zuurstof en dus verstikking van mensen en dieren. Personen die beweren dat CO2 moet worden beperkt kunnen makkelijk aan de kant worden gezet omdat fotosynthese en de Chinezen op de achterkant van de maan bewijzen dat CO2 juist een voorwaarde is zonder welke enige vorm van menselijk leven niet kan. CO2 en licht bevorderen groei van bomen en planten. Bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof en zorgen voor verkoeling en houden water vast in de grond. Minder CO2 is minder milieu.

23-01-2019

Bram Bakker irritant aanwezig

by J.L. de Kreek — last modified 23-01-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Publicist, uitgever, schrijver, hardloper, arts en psychiater Bram Bakker is irritant aanwezig in het publieke debat. Tijdens zijn Depressiegala plaatst hij personen in de schijnwerpers die betrokken zijn bij georganiseerde misdaad en terrorisme. Vorig jaar was dit Erik G. Een van de leidende bestuurders in de zorg die ook verantwoordelijk is voor de Jeugdzorg en Kinderbescherming. Dit jaar is het oorlogscrimineel en terrorist Paul Blokhuis. Paul Blokhuis van de ChristenUnie heeft het bloed van zes miljoen Semieten aan zijn handen. Paul Blokhuis is de broer van Don Leo Blokhuis, de popprofessor en directe collega van Matthijs van Nieuwkerk.

Bram Bakker werkt samen met personen die betrokken zijn bij de corporate tribe die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. En de actuele gewapende conflicten. Bram Bakker verschilt van inzicht over de 911-feiten en zo. Voor Bram Bakker is het officiële verhaal de waarheid. En is Paul Blokhuis een goed bedoelende Christen die iedereen het beste wenst. Paul Blokhuis helpt de samenleving doelbewust naar de vernieling. Voor macht. Dit doet hij samenwerkend met de VVD en het CDA. En met Bram Bakker. Bram Baker als arts en psychiater is tevens weigerachtig te erkennen dat AIDS helemaal niet door Hiv wordt veroorzaakt. Of dat antidepressiva zelfmoord bevorderen.

Wordt Bram Bakker geconfronteerd met de feiten dan loopt hij weg. Bijvoorbeeld tijdens zijn dominante aanwezigheid bij de lancering van Stichting Geen DoofPot. Bram Bakker doet dan ook zogenaamd grappig tegenover de camera van de rozeplofkapmedia en perskaartjournalistiek. Er is nog zo’n psychiater irritant aanwezig. Dit is wannabe Esther van Fenema. Zij schrijft voor ThePostOnline van Bert Brussen. Op die site mag van Bert Brussen niks geschreven worden over de genocide van de partners van Bram Bakker en overigens oorlogscorrespondent Arnold Karskens in Moslimlanden. In Nederland nodigt Bram Bakker oorlogscriminelen uit op zijn podium. En plegen minderjarigen zelfmoord omdat ze doelbewust naar de kloten worden geholpen door de Jeugdzorg of de Kinderbescherming. Bram Bakker houdt zich doelbewust dom, doof en blind.

Document acties

Share |