U bent hier: Home

Méér nieuwswaarde dan de krant van morgen!

14-01-2020

Jezus Christus in Kirjat Arba

by J.L. de Kreek — last modified 14-01-2020 03:00

Volgens onbevestigde bronnen in Trouw leefde oorlogscorrespondent Arnold Karskens in een soort roes toen hij Jezus Christus tegenkwam vlak bij de poort van Kirjat Arba. Meer mensen melden Jezus te hebben gezien. Kirjat Arba ligt in het gebied waar men Jezus Christus zou verwachten. De Katholieke opvoeding van Arnold Karskens staat eraan in de weg dat hij niet begrijpt dat de verschijning van Jezus Christus doodnormaal is. Ook de Bijbel die in het Katholiek onderwijs wordt gehanteerd bevat het objectieve bewijs dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Bovendien is Jezus Christus volmaakt.

Adam en Eva waren ook volmaakt. Gd heeft de mens volmaakt op de aarde gezet. Dit wil zeggen eeuwig levend onder gelukszalige omstandigheden in het Paradijs. De omgeving waar Adam en Eva toen leefden wordt tegenwoordig Irak genoemd. Omdat Eva at van de boom van de kennis van goed en kwaad terwijl Gd had gezegd dat juist dit ene niet mocht in het Paradijs zijn mensen sterfelijk geworden en baren vrouwen pijnlijk. Behalve Jezus Christus. De Zoon van Gd. Gd heeft geen tweede zoon. Of dochter. De Katholieken geloven dat Jezus Christus voor de zonden van de mensheid is gestorven. Daarom denken zij kennelijk dat Katholieke wandaden makkelijk worden vergeven. Katholieken geloven dat Gd van lotje is getikt. 

Katholieken zijn personen die zich ongelofelijk vergissen in Bijbel-feiten en bijpassende leerstellingen. De Bijbel bevat een hele andere inhoud dan de Katholieke kerk stelt en beweert. Fundamenteel anders. De Bijbel bevat voorspellingen die keer op keer uitkomen. De Holocaust en de Exodus staan ook in de Bijbel voorspeld in boeken die velen honderden jaren geleden zijn geschreven voordat de Joden met miljoenen tegelijk zijn uitgemoord en Palestina werd gekoloniseerd. Zo bevat de Bijbel in het Oude Testament nadrukkelijke vooruitwijzingen naar Mohammed. Bovendien voorspelt en bewijst Jezus Christus persoonlijk dat hij niet zal sterven. Jezus Christus gebood zijn volgelingen scherpelijk en beval hen, dat zij dit niemand zeggen zouden:  "De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden".

Een paar jaar eerder heeft journalist Arnold Karskens in Joegoslavië, waar de Serviërs en de Kroaten elkaar bestookten, ook al eens de Heilige Geest ontmoet. Arnold Karskens schrijft voor the PostOnline, een product van journalist Bert Brussen die weigert mededelingen te doen aan het publiek over de genocide van de vrienden van Arnold Karskens in Irak. Arnold Karskens is voorzitter van een stichting die oorlogsmisdaden onderzoekt. Oud-leden van de commissie van aanbeveling van deze stichting zijn Nederlandse oorlogsmisdadigers die door Arnold Karskens ongemoeid worden gelaten. Ook benoemt Arnold Karskens niet de objectieve bronnen die bewijzen dat journalisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

12-01-2020

The Greens bevorderen bosbranden

by J.L. de Kreek — last modified 12-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De bosbranden in Australië worden bevorderd door the Greens. Omdat zij strijden tegen brandgangen in de onmetelijke bosgebieden waardoor branden uitbreiden en niet uitdoven. En omdat the Greens reductie willen van CO2. Des te minder CO2 des te droger bossen. Des te meer CO2 des te meer en des te groter de bladeren aan bomen en des de groter de weerstand van bossen tegen bosbranden. De hele cultus rond het autistische meisje Greta Grunberg is een ziekte. Wat dit wicht predikt leidt tot verwoestijning. CO2 is basisvoedsel voor bomen en planten. Zonder CO2 bestaat er geen natuur. Het broeikaseffect van CO2 is een natuurlijk effect noodzakelijk voor het ontstaan van leven. Te veel CO2 is slaapverwekkend.

De mening van the Greens is die van personen zonder basiskennis. De klimaatverandering die veel mensen ervaren is normaal. Groenland heet Groenland omdat het vroeger in 1400 groen was.

Het klimaat was vroeger in veel gebieden aanzienlijk anders dan vandaag. Dat is de natuurlijke verandering van het klimaat. Klimaat is niet stabiel. Het is aan verandering onderhevig net als het aardmagnetisch veld en de hoeveelheid straling van de zon. Vooral de straling van de zon is verantwoordelijk voor opwarming en afkoeling. Wat betreft de menselijke bijdrage aan klimaatverandering is de ontbossing door de industrialisatie de oorzaak van klimaatissues, milieuproblemen en natuurrampen. Overstromingen en ontbossing zijn synoniemen.

Om de verandering van het klimaat wat betreft de menselijke bijdrage een halt toe te roepen is herbebossing van de wereld de enige mogelijke oplossing. En brandgangen maken in de bossen. Reductie van CO2-uitstoot geeft het ongewenste resultaat. Voorts dient vanzelfsprekend de kwaliteit van brandstoffen te worden verbeterd om uitstoot in het verkeer van fijnstof en giftige-verbindingen zoals NOX te nihileren. Omdat alles scheikunde is kan dat worden gerealiseerd met designer fuels die gewoon verkrijgbaar zijn. De overheid heeft de bevoegdheid in de regelgeving om deze schone brandstoffen verplicht te stellen. De overheid doet dit niet omdat het zich laat inspireren door hysterische amateurs en opportunistische laaienlichters.

10-01-2020

ChristenUnie bedreigt de Joden

by J.L. de Kreek — last modified 10-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie krijgen van het NRC alle ruimte om de Joden te bedreigen. De ChristenUnie is mede verantwoordelijk voor de actuele chaos in het Midden-Oosten. Voor de Wind en Segers en hun ambtsgenoten dienen te worden vervolgd voor oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide op Semieten. De ChristenUnie is vriend van Israël. Net als Adolf Eichmann en Joseph Goebbels dit waren. De ChristenUnie is geen vriend van de Joden. De Joden houden niet van de zogenaamd Joodse Staat. Joden willen geen Joodse Staat. De Joodse Staat is gebouwd door de Nazi’s als wereld-getto en om de Joden te vernietigen. Het staat in de Bijbel dus Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn bekend met hun antisemitisme.

Qassem Soleimani die overduidelijk geen vriend was van Israël beschermde de Joden meer dan Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers met hun pretenties. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers klagen erover dat de wereld onveilig is voor de Joden. Daarom zijn de antisemieten Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers vrienden van Israël. Joden zijn vrienden van Qassem Soleimani.

Elke vijand van de zogenaamd Joodse Staat Israël is vriend van de Joden. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn ermee bekend dat de oprichters van Israël atheïstische journalisten zijn die Joden dermate haten dat ze strijden tegen assimilatie van Joden, en een wereldgetto stichten in de voor Joden heilige Staat Palestina. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de zogenaamd Joodse Staat Israël in oprichting.

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers doen het werk van Satan. Waren Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers echte Christen geweest en niet de valse en opzettelijk misleidende bestuurders die zij feitelijk zijn dan hadden zij niet in de politiek gezeten. Bovendien coin.jpghadden zij dan gepredikt dat de Joden in de Diaspora horen te verblijven omdat Joden handhavers zijn van de Drie Eden. Ook hadden Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers als hij echte Christenen waren geweest gepredikt dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel in alle vertalingen door deze Grote Profeet persoonlijk geprofeteerd én keihard bewezen na de vermeende executie.

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers geloven in waanvoorstellingen. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn hele zware politiek ambtelijke misdadiger. Er kleeft ongelofelijk veel bloed aan de handen van Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers. En aan die van de overige leden van hun partij zoals historicus Beatrice de Graaf die regelmatig onder goedkeurend toezicht van journalist Mattijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door aan tafel fakenews verspreidt. De redactie van de Wereld Draait Door mishandelt personen die bewijs leveren van het terrorisme van de ChristenUnie. Bovendien werken de ChristenUnie en de Wereld Draait Door als vriend van Israël aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust die het voor de Joden in petto heeft.

08-01-2020

De zelfhaat van Oscar Hammerstein

by J.L. de Kreek — last modified 08-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Twitterdiarree van de bekende Amsterdamse advocaat mr. Oscar Hammerstein volgend leidt tot de conclusie dat Hammerstein het advocaatwaardig vindt personen waarmee hij het oneens is uit te schelden voor “trut” of “snol”. Advocaat mr. Oscar Hammerstein maakt zich druk om homo’s in moslimlanden die van daken worden gegooid. Oscar Hammerstein vindt dat Solaimani een van de grootste misdadigers was van deze tijd omdat hij de vernietiging van Israël bovenaan zijn lijst had staan. Solaimani is een held.

Israël is opgericht als naar de Joden vernoemde vereniging te Basel 29-31 augustus 1897 door de prominente atheïstische journalist Theodor Herzl met het oorlogsdoel de Endlösung, de Holocaust en oppermacht te bewerkstelligen. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de ledenvergaderingen van vereniging Erez Israël. Oogmerk is het aristocratisch maken van een bepaald syndicaat en de onderwerping van de Joden aan betrokken aristocraten.

Op dit moment wordt daarvoor de volgende Holocaust door Israël voorbereid. Deze zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Daarna zal een lid van het syndicaat gekroond worden als Vorst van Groter Israël met alle Joden als onderdanen. Israël vindt dat het de Schepper is van alle Joden. Het dwingt de Joden onder dreiging van geweld het behalen van de doelen van Israël te bevorderen. Joden worden vermoord als zij het niet eens zijn met Israël.

Israël is de eeuwige naam van de Joden. En wordt onder andere door advocaat mr. Oscar Hammerstein misbruikt om de zogenaamd Joodse Staat mee aan te duiden. Een strafbare vorm van merkinbreuk omdat het onderdeel is van de voortbouwende antisemitische strijd tegen assimilatie van Joden in de wereld. Advocaat mr. Oscar Hammerstein heeft ondanks zijn pretenties meer niet begrepen. Het is bijna zielig. Advocaat mr. Oscar Hammerstein heeft of had Hiv. 

Advocaat mr. Oscar Hammerstein denkt dat Aids door Hiv wordt veroorzaakt en is daarom verontwaardigd om de vernietiging van het Roze beeld van het AIDS-fonds op Beursplein. De medische wetenschap is er al in 1984 mee bekend dat AIDS niet door Hiv kan worden veroorzaakt. Met een paar toepasselijke zoekslagen op internet leert advocaat mr. Oscar Hammerstein dat AIDS een syndroom is en Hiv een virus en dat het kenmerk van syndromen is dat ze niet door een virus worden veroorzaakt. Meer dan dertig miljoen medicijnmoorden ten titel van Hiv-bestrijding sinds het begin van de genocide.

Bovendien rept advocaat mr. Oscar Hammerstein met geen enkel woord over de homo’s bij de VVD en het CDA en de andere partijen die verantwoordelijk zijn voor het geweld in Irak. Tot maart 2003 toen de Coalitie der Gewilligen deze bevriende natie binnenvielen op oneigenlijke gronden waren de omstandigheden gematigd in Irak vergeleken met afgelopen zeventien jaar. Het doel van de inval was regime change dus het oogmerk is terroristisch.

Bovendien zijn de leiders van de Coalitie der Gewilligen verantwoordelijk voor meer burgerdoden dan Solaimani. Hoeveel miljoenen Irakezen zijn en worden nog vermoord door de homo’s in de politiek? De actuele industriële genocide in Irak waar bekende Nederlandse homo’s in de politiek verantwoordelijk voor zijn is advocaat mr. Oscar Hammerstein kennelijk ontgaan. Er hat es nicht gewußt. Vrije meningsuiting voor advocaten is een goed ding. Daaraan is te zien hoe advocaten kijken naar de feiten en het recht. Advocaat mr. Oscar Hammerstein geeft vrij zijn mening uitend treffend zijn diepliggende zelfhaat weer.

06-01-2020

Geert Wilders sponsort Jihad

by J.L. de Kreek — last modified 06-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Politicus Geert Wilders is misschien wel de grootste Nederlandse sponsor van de gewelddadige of gewapende Jihad tegen Nederland, de wereld en Europa. Omdat journalisten en hun media doelbewust feiten onder de pet houden en nepnieuws verspreiden weten meeste mensen niet dat Geert Wilders verantwoordelijk is voor verhoogde terreurdreiging en het sneuvelen van Nederlandse en NATO-militairen in missiegebied. Bovendien wordt onder de pet gehouden dat Wilders persoonlijk ook doelbewust aanslagen op burgers in Nederland heeft bewerkstelligd.

Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om verzoeken tot vervolging van Geert Wilders wegens misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten af te wijzen. Geert Wilders wordt daarbij van support voorzien door onder andere journalist Chris K. van het Algemeen Dagblad die in het leger heeft gezeten en net als de rest van de grote massa perskaartjournalisten te beroerd is om zijn werk goed te doen en het publiek juist en volledig te informeren met betrekking tot de relevante feiten en omstandigheden.

De helden van Geert Wilders zijn de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky. Herzl overleed in 1904. Jabotinsky in 1940. Journalist Theodor Herzl is het creatieve brein van de Holocaust. Bedacht te Parijs 1897. Hij heeft het zelf geschreven in zijn dagboeken. En hij is er trots op. Journalist Ze’ev Jabotinsky is de Zionistische Hitler genoemd. De militaire divisie die voor de oorlog is geleid door Ze’ev Jabotinsky was het leger van Israël in oprichting. En werkte ter Endlösung en verkrijging van bezit over Palestina, symbiotisch samen met het regiem van Adolf Hitler en de Italiaanse fascisten. De naam van deze militie van Ze’ev Jabotinsky wordt tot op de dag van vandaag hoog aangeslagen in Israël en staat symbool voor racisme, haat en geweld.

04-01-2020

Zionisten stalken Joodse gemeenschap

by J.L. de Kreek — last modified 04-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Joodse gemeenschap wordt geterroiseerd door de Zionisten. De Zionisten strijden al 122 jaar actief, agressief en gewelddadig tegen de assimilatie van Joden. Op dit moment worden onderdelen van de Staat der Nederlanden door de Zionisten terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om te verzwijgen dat de Zionisten achter de Jodenvervolging zitten en een volgende Holocaust voorbereiden. De moord van Donald Trump op generaal Soleimani is daarvan onderdeel. Deze ongerechtvaardigde Christelijke Kruistocht met moderne middelen tegen de Islam van katholiek Donald Snake Trump is bedoeld om het wereldhuis van de patronen van de helden van Geert Wilders te kronen tot Vorst der Joden met Groter Israël als grondgebied.

De Zionisten zijn geen Joden. Jodendom is anti-Zionistisch. De idee voor de Holocaust is bedacht door de Zionisten. De Zionisten werkte al in 1895 samen met het Vaticaan en de journalistiek en media om dat te bewerkstelligen.

Deze Zionisten zijn de helden van politicus Geert Wilders. De Telegraaf is al sinds 1922 in bezit van brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme der Zionisten. Het zwijgt daarover doelbewust en opzettelijk. Auschwitz was een Zionistisch kamp. Adolf Hitler was een Zionistische leider. Adolf Eichmann was een vriend van de Zionisten. De Nationaal Socialisten werkte al in 1923 samen met de Zionisten. Antisemieten zijn de partners der Zionisten. Zionisten zijn de grootste antisemieten op aarde. 

De Zionisten plegen aanslagen op de Joodse gemeenschap in Iran om de relatie tussen de Joden en Iran te verstoren en de Joden op te drijven naar het wereldgetto te Palestina. De Joden willen geen Joodse Staat. Jodendom is geen nationaliteit. De Joden leven in de Diaspora. Palestina is heilig voor de Joden. De oorlog van de Coalitie der Gewilligen in Irak heeft een sterk antisemitisch karakter. De pogroms in Oost Europa die aan de Tweede Wereldoorlog vooraf gingen zijn doelbewust bewerkstelligd door de Zionisten. De grote Zionistische leiders waren persoonlijk verantwoordelijk voor de lobby bij de Tsaar om razzia’s en Jodenhaat uit te lokken. De Zionisten kunnen niet zonder hun antisemitische partners want antisemitisme is de smeerolie voor hun misdaden tegen de Joden.

02-01-2020

Aanval Claudia de Breij op rechtsstaat

by J.L. de Kreek — last modified 02-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De aanval van de lesbische Claudia de Breij op de democratische rechtsstaat bij en tijdens haar oudejaarsconference was niet leuk. Het ging over boeren, Holocaust, nepnieuws, democratie en de ouwe van Claudia de Breij. In het algemeen wanneer vrouwen over hun vader blijven praten willen ze ermee naar bed. Claudia de Breij vergeet de hele tijd mee te delen aan het publiek dat de omroepen die haar zendtijd verlenen doelbewust valse feiten voor waar houden. Daarmee faciliteren deze media de terreurbeweging van journalisten en media die ouderwets op de Joden jaagt zonder dat Claudia Proostend op de Verliezers de Breij ernaar kraait.

In Nederland verdwijnen reeds decennia achtereen kinderen gedwongen en/of zij worden mishandeld en/of misbruikt op particulier initiatief van de georganiseerde misdaad in de Nederlandse Kinderbescherming. Verantwoordelijken zijn opvallend vaak vrouw of homoseksueel. Prominente Nederlandse homoseksuelen maken zich opzichtig schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. En zijn verontwaardigd over de afwijzing van homoseksualiteit door de Islam. De inhoudsloosheid en het etaleren van Claudia de Breij is misschien gewoon een gevolg van haar seksuele voorkeur. Iedereen kan en mag inhoudsloos zijn en etaleren in het theater. Nederland is een vrij land, zeggen ze.

Homoseksuelen sterven bij bosjes omdat zij Hiv-medicijnen slikken tegen AIDS terwijl al in 1984 bekend is dat AIDS niet kan worden veroorzaakt door Hiv. Op dit moment worden onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door deelnemers aan de terreurbeweging van de journalisten Theodor Herzl, Ze'v Jabotinsky en Loetje de Jong om niet te objectiveren, duur woord voor vaststellen, dat de omgeving van Claudia de Breij, in ieder geval oudejaarsavond in Den Haag, is besmet met deelnemers aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001, verschillende aanslagen in Europa en mogelijk de aanslag op de MH17.

Daarmee wordt niet alleen gedoeld op de politiek ambtelijke criminelen in het Haags establishment. Ook personen bij de NOS en de VARA en andere omroepen, en medewerkers van kranten zoals journalisten, nemen beroepshalve persoonlijk opzettelijk deel aan de terreurbeweging van de journalisten Theodor Herzl, Ze'ev Jabotinsky en Loe de Jong en hun media zoals de Telegraaf om Nederland, de wereld en Europa te onderwerpen aan het ondemocratische Vorstelijke gezag van het wereldhuis van de patronen van de helden van Geert Wilders. De emancipatie heeft opgeleverd dat vrouwen net zulke geiten zijn geworden als hun mannelijke soortgenoten. Claudia de Breij is niet leuk. Claudia de Breij is bovenal onwetend en ongepast moralistisch.

31-12-2019

Journalisten als oorlogscriminelen

by J.L. de Kreek — last modified 31-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn gedetailleerd voorbereid door journalisten en hun media die dezelfde leugens verspreiden over Joden, Zionisten en Israël als oorlogscorrespondent Arnold Karskens van Omroep Ongehoord Nederland. Journalist Arnold Karskens is ook voorzitter van Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Bovendien beweert Arnold Karskens dat hij Nazi-jager is. Zo nu en dan vist journalist Arnold Karskens een oud Nazi-lijk uit de sloot om af te drogen. Het bijzondere aan Arnold Karskens is dat hij ondanks al zijn pretenties tot op de dag van vandaag niet die objectieve bronnen benoemt die bewijzen dat journalist Theodor Herzl het creatieve brein is van de Holocaust.

Journalist Arnold Karskens wil het niet weten. In samenhang met het feit dat journalist Arnold Karskens gewelddadig zwijgt over de oorlogsmisdaden van leden van zijn Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden en zwijgt over de industriële genocide in Irak is het vermoeden dat Arnold Karskens meer feiten onder de pet houdt. Wanneer journalist Arnold Karskens op de feiten wordt gewezen zal hij schelden en dreigen zoals hij in het verleden heeft gedaan. Journalisten en media in het zogenaamd vrije westen spelen in ieder geval sinds 1897 een hoofdrol in verband met voorbereidingen, management en uitvoering van high impact crimes. De brondocumenten van het actueel internationaal terrorisme zijn geschreven door prominente journalisten die tot op de dag van vandaag ook door Arnold Karskens worden hoog gehouden.

Journalisten en media in het algemeen leveren propaganda voor de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. En bereiden vandaag onder de neus van Nazi-jager Arnold Karskens de volgende Holocaust voor. Het is één rode draad van de oprichting van de Terreurbeweging van Herzl te Basel 1897 naar het stilzwijgen daarover van oorlogscorrespondent Arnold Karskens. Karkens is bekend met de feiten. Al jaren zijn personen opzichtig actief in Nederland om iedereen de waarheid in verband met de dominante deelname van journalisten aan internationaal terrorisme en georganiseerd misdaad te laten inzien. Er is al eens middels een artikel 12 Sv procedure getracht journalist Arnold Karskens te laten vervolgen voor oorlogsmisdaden. Verzoeker had zich tot het verkeerde Hof gewend.

29-12-2019

Geert Wilders ambtsgenoot Adolf Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 29-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Zionistische Joden bestaan niet. Jodendom is antizionistisch. Een Joodse nationaliteit bestaat niet. Israël is de naam van de Joden. Gestolen door de Zionisten. Zionisme is een ideologie onder niet-Joden. De oprichters van de Zionistische beweging zijn atheïstische journalisten. Adolf Hitler is speciaal geaccrediteerd door de Zionisten om de Jodenvervolging uit te voeren. Adolf Eichmann, Hannah Arendt, Harry Mulisch, Leo de Jong, en andere journalisten, allemaal werkten ze voor de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

De tekens NAZI is de afkorting die is gegeven aan de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. Adolf Hitler werkte in 1923 reeds samen met de Zionisten. De Zionisten hebben hun plan voor de Endlösung al bedacht in 1895. Er is geen verschil tussen het Nazisme en het Zionisme. De Nationaal Socialisten waren overduidelijk verguld met hun Zionistische partners en hebben om de speciale band te bezegelen een exclusieve munt laten slaan waarin de verhoudingen tussen de Zionisten en de Nationaal Socialisten helder in beeld zijn gebracht. De tekst in de munt verraadt het motto van de fusie: Ein Nazi Fährt Nach Palästina.

Het Zionisme is de reis van de Nazi’s naar Palestina. De zogenaamd Joodse Staat Israël is het voortgezette Nazi-regiem onder valse vlag. Bovendien associëren de tekens NAZI met het Joodse woord Nasi wat slaat op de persoon die de openbare orde handhaaft. De voorzitter van de rechtbank is met een goed Joods woord een Nasi. Op dit moment jagen de Zionisten ouderwets op de Joden en stoken zij hun antisemitische vrienden en bondgenoten op tegen de Joden om alle Joden op te drijven naar het wereldgetto te Palestina en de mensheid te onderwerpen aan de oppermacht van het wereldhuis van de patroon van de held van Geert Wilders.

27-12-2019

Terreurbeweging overvalt Koninkrijk

by J.L. de Kreek — last modified 27-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De vrijheid waarover de Koning sprak tijdens zijn kersttoespraak eerste kerstdag 2019 is betrekkelijk. Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door de terreurbeweging die ook verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Kroon is voorkeursdoelwit. Deelnemers aan deze terreurbeweging zijn journalisten, schrijvers, media, historici, antropologen, natuurkundigen, artsen, psychiaters en hun beste antisemitische vrienden en trouwste antisemitische bondgenoten.

De terreurbeweging organiseert zich als een tribe. De leden van de terreurbeweging worden door coporate antropologen getraind in deze organisatievorm. Deze terreurbeweging beoogt oppermacht gespiegeld aan het bestuur van de despoten en dictators voor de Franse Revolutie. De leider van deze terreurbeweging is een syndicaat met aan de top een lid van misschien wel de rijkste familie ter wereld. Deze terreurbeweging werkt reeds 122 jaar aan de stichting van een Koninkrijk waaraan alle Joden en alle Naties worden onderworpen.

Deze onderwerping vindt as we speak in Nederland plaats doordat onderdelen van de Staat der Nederlanden terroristisch worden bedreigd en bedrogen door deze terreurbeweging om bepaalde beslissingen te nemen. De Rechtspraak, de Joden en minderjarigen genieten niet van de vrijheid waarover de Koning sprak. Zij worden excessief gestalkt en anderszins bedreigd door de terreurbeweging die de volgende Holocaust voorbereidt en on the fly het Nederlands Koninkrijk aan zich onderwerpt. De Koning weet van niks want om hem heen zijn ambtenaren werkzaam die deze terreurbeweging een warm hart toedragen.

25-12-2019

Islamieten enige échte Christenen

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Met kerst viert de Christenheid de geboorte van de Profeet Jezus Christus. Jezus Christus is misschien wel de grootste Profeet. Het is redelijk te stellen en beweren dat het hele Bijbelse verhaal, van Genesis tot en met de Koran, eigenlijk draait om Jezus Christus. Dat Jezus Christus door de Joden niet is erkend als Profeet doet daaraan niks af. De Joden zouden in der tijd Christus hebben vermoord door hem te veroordelen tot de martelpaal. Uit de Bijbel kan daarvan niks blijken.

In het Nieuwe Testament staat dat Jezus Christus ruimschoots van te voren profeteerde dat hij niet zou sterven verwijzend naar Jona. Drie dagen en drie nachten zou hij verblijven in het hart der aarde net als de kleine Profeet in de Walvis. Ook gebood hij zijn volgers scherpelijk en beval hij hen niet te zeggen dat: “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden”. Na de executie verscheen Jezus Christus in vlees en bloed voor zijn volgers. Hij at en dronk en sprak tot hen.

Zijn volgers dachten verschrikt en zeer bevreesd een geest te zien. Ook de Koran stelt en beweert dat de dood van de Profeet een schijnvertoning is. In die tijd reeds luisterde zijn volgers niet naar de Profeet. Meeste mensen volgen de ongeloofwaardige standpunten en ongefundeerde beweringen van de Apostelen terwijl hun geloof is gebaseerd op de angst en vrees van de volgelingen van Jezus Christus die de Profeet na zijn dood hebben gezien.

Bovendien is het bizar en een grove minachting van De Schepper te veronderstellen dat Gd Zijn enige Zoon offert voor de zonden van de mensheid. Gd is niet van lotje getikt. Mensen zijn vervangbaar voor Gd. Zijn enige Zoon is dat natuurlijk niet. Kennelijk verwacht de Kerk dat Gd de Zondeval repareert door Zijn Zoon te offeren. Het is de mens die het offer dient te brengen door Jezus Christus te volgen. En Jezus stelt en bewijst dat Hij niet is gestorven.

De Joden 2020 jaar geleden waartoe Jezus Christus behoorde werden onderdrukt door de Keizer van Rome die zich zag als de Koning der Joden en geen concurrentie duldde. Daarom moest Jezus Christus van het toneel verdwijnen. De Rechterlijke Macht die Jezus Christus veroordeelde tot de martelpaal was vanzelfsprekend bekend met de profetieën van Jezus Christus. De Profeet kon duizend keer tot de dood worden veroordeeld zonder te sterven.

Jezus Christus is volmaakt. Jezus Christus heeft nooit gezondigd. Adam en Eva waren ook volmaakt. Tot Eva at van de vruchten van boom van de kennis van goed en kwaad. Sindsdien baren vrouwen pijnlijk, schamen mensen zich voor hun naaktheid en is het leven eindig. Jezus Christus leeft eeuwig. Vandaag zit hij naast Gd in de hemel of hij reist de wereldrond als man rond de drie en dertig die als enige van iedereen nooit sterf en vandaag 2019 jaar is geworden.

Verhalen doen de ronde dat Jezus Christus op de rug van een paard is vertrokken via Sinai naar Spanje en Frankrijk en India. In India zou hij nog geruime tijd hebben geleefd en volgers en zijn graf hebben. Jezus Christus heeft geen graf. Hij is niet dood. Jezus Christis leeft. Jezus Christis is ook Profeet van de Islam. De Koran en Mohammed persoonlijk erkennen Jezus Christus als Profeet. Islamieten zijn de enige echte Christenen.

23-12-2019

De leugenfabriek van Journalist Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 23-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De leugenfabriek van journalist Chris Klomp liegt dat de Hoge Raad in de recente klimaatzaak van Stichting Urgenda de wetenschap volgt. Chris Klomp weet dat hij het publiek misleidt. Journalisten zijn beroepsleugenaars. Journalisten kletsen doelbewust een eind raak over veel zoals de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de Jodenvervolging en het kindermisbruik door de kinderbescherming en Hiv en Aids en kanker. De rechtspraak wordt bedrogen door deelnemers aan georganiseerde misdaad die middels afspraken op internationaal niveau de nationale orde bepalen en concurrentie vervalsen. De leugens over klimaatverandering worden gretig gedeeld door journalist Chris Klomp die inhoudelijk de ene na de andere misslag maakt.

Het klimaatprobleem voor zover dit bestaat wordt niet veroorzaakt door CO2. CO2 is niet en kan niet de oorzaak zijn van de waargenomen opwarming. Dat CO2 bijdraagt aan opwarming doet daaraan niks af. Negatieve CO2 uitstoot of vermindering ervan zoals Stichting Urgenda dit afdwingt bevordert opwarming. CO2 bevordert het opnemen van CO2 door bomen en planten. Het klimaatprobleem heeft andere oorzaken. Net als dat AIDS een andere oorzaak heeft dan Hiv. En net als dat de torens van de Twin Towers door een andere oorzaak zijn ingestort dan de vliegtuigen. En net als dat de Joden door anderen zijn geholocaust dan journalisten stellen en beweren. Het volume percentage van CO2 in de atmosfeer is 0,0404%. Dat van waterdamp is wel 7%. De opinie van Stichting Urgenda is wetenschappelijk dermate ongefundeerd dat zelfs journalist Chris Klomp dit kan weten.

Dat CO2 niet de oorzaak is van opwarming blijkt reeds uit het feit dat het aardopwarmingsvermogen (Engels: global warming potential) van gassen wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en dat CO2 slechts voor vier honderste van procenten aanwezig is in de atmosfeer  Het aardopwarmingsvermogen van CO2 dient als maat voor die van andere gassen. Het aardopwarmingsvermogen van gassen wordt afgezet tegen dat van CO2. Daarbij is de waarde van CO2 op één gesteld. De aardopwarmingsvermogen van waterdamp is vele honderden keren groter dat van CO2. Bovendien is er wel 175% meer waterdamp dan CO2 in de atmosfeer. Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer. Moet nu al het waterdamp uit de lucht worden gehaald zodat de atmosfeer gort droog wordt? Ondanks zijn school voor de journalistiek heeft Chris Klomp nooit geleerd objectieve bronnen te citeren.

Op grond van zijn lessen biologie in de eerste klas van het voortgezet onderwijs had journalist Chris Klomp kunnen zien en begrijpen dat de opinie van Stichting Urgenda over beperking van uitstoot van CO2 niet kan deugen. De chemische formule voor fotosynthese bewijst immers objectief dat planten en bomen van een deel CO2 een gelijk deel O2 maken. Dit betekent logischerwijs causaal niks anders dan dat wanneer delen CO2 uit deze formule worden weggehaald er evenveel delen zuurstof verdwijnen. Dat is de betekenis van het isgelijkteken in deze formule. In een systeem zoals de aardse atmosfeer, waarbij geen gas ontsnapt of wordt toegevoegd via de dampkring, leidt negatieve CO2 emissie of beperking van uitstoot van CO2 automatisch tot schaarste van zuurstof. CO2 is een conditio sine qua non voor leven. Zonder CO2 is geen leven mogelijk.

Bovendien, en dat vergeten journalist Chris Klomp en de klimaatgekkies de hele tijd, het vermaledijde broeikaseffect is noodzakelijk om bomen en planten te laten groeien en tot ontkiemen te brengen. Elke Westlander weet dat wanneer er niks broeit in de kas er ook niks groeit. Bovendien weet elke Westlander dat wanneer CO2 wordt toegevoegd aan de atmosfeer in de kas dit de groei en de bloei van het gewas bevordert. De oorzaak van de gepercipieerde klimaatverandering is de wereldwijde ontbossing. Niks meer en niks minder. Minder bomen is minder schaduw dus warmt de aarde meer op. Door die boomkap ontstaat verwoestijning en dat levert opwarming van luchtstromen die als ware föhns de hele aarde warm en droog blazen. CO2 en stikstof zijn noodzakelijke voedingsstoffen voor herstel van de Longen van de Aarde en het terugdringen van temperaturen.

21-12-2019

Adolf Hitler uitvoerende macht Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 21-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De objectieve bronnen die bewijzen dat Adolf Hitler de uitvoerende macht was van vereniging Erez Israël zijn de authentieke protocollen van de algemene vergadering van deze te Basel 1897 door journalist Herzl opgerichte statelijk acterende organisatie die ook de Zionistische Congressen worden genoemd. In de verhandelingen van het 19e Zionistische Congres te Luzern van 20 augustus tot 6 september 1935 staat op pagina 291: “Man hört oft bei uns, daß unter der gegenwärtigen Exekutive eine große Einwanderung erreicht wurde. Hier sagt man: „Unter dieser Exekutive“. In den Geschichtsbüchern wird es freilich anders stehen. Da wird es heißen: „Unter der Herrschaft Adolf Hitlers“

Aan het congres deelnemende Zionisten moeten blijkens de protocollen hierom zelfs lachten. De deelnemers aan het 19e Zionistische Congres te Luzern hebben officieel vastgesteld bij en tijdens hun algemene vergadering dat de Zionisten vaak horen dat grote immigratie is bereikt onder de huidige uitvoerende macht en dat de Zionisten onder elkaar zeggen “onder deze uitvoerende” en dat in de geschiedenisboeken zal staan “onder het bewind van Adolf Hitler”. Adolf Hitler was vanuit de Duitse staatsinrichting gezien niet voornamelijk belast met de uitvoering van wetten. Adolf Hitler was de wetgevende macht in Duitsland en bezet gebied. Hij was uitvoerende macht vanuit Zionistisch perspectief. 

De officiële protocollen van het 19e Zionistische Congres te Luzern van 20 augustus tot 6 september 1935 tonen aan op pagina 233 dat gedelegeerden sympathiseren met Adolf Hitler en de fascisten: “Unsere edlen, feinfühligen Herren von der Linken, denen es unangenehm war, diesen Kongreß in einem benachbarten Staat abzuhalten, wie der oder jener mit Faschistengruß grüßt, dieselben Herren antichambrieren in den Vorzimmem Hitlerscher Institute und betreiben mit Hitlerwaren Handel”.

In de De officiële protocollen van het 18e Zionistische Congres te Praag van 21 augustus tot 4 september 1933 staat pagina 327 de volgende opvallende zin: “Nationalsozialismus ist keine neue Sache, nur jüdischer Nationalsozialismus — das ist neu”. De samenwerking tussen Zionisten en Hitler blijkt uit de volgende passage uit de officiële protocollen van De officiële protocollen van het 19e Zionistische Congres te Luzern van 20 augustus tot 6 september 1935 waarin op pagina 233 staat: “Unsere edlen, feinfühligen Herren von der Linken, denen es unangenehm war, diesen Kongreß in einem benachbarten Staat abzuhalten, wie der oder jener mit Faschistengruß grüßt, dieselben Herren antichambrieren in den Vorzimmem Hitlerscher Institute und betreiben mit Hitlerwaren Handel”.

Het is algemeen bekend onder Joden dat de Zionisten de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust met het doel Groter Israël te stichten in het Midden Oosten. Het beleid van Adolf Hitler was gebaseerd op de wil van de Zionisten om de Joden onvrijwillig uit Oost en West Europa te verdrijven, Palestina in bezit te nemen en Groter Israël te stichten. Daarom al die actuele gewapende conflicten in het Midden Oosten. Daarom de aanslagen op de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Daarom waarschijnlijk ook de aanslag op de MH17. En daarom aanslagen op Joodse doelen. Daarom het herhaald terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat door Zionisten en journalisten. Daarom de voortbouwende antisemitisch gemotiveerde strijd van journalisten en hun media tegen de waarheid.

19-12-2019

De Koning en Queen

by J.L. de Kreek — last modified 19-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De Koning luistert graag naar Queen. Ook de Koningin houdt ervan. Net als de Prinsesjes. Het is een sprookje. Prachtig. Hoe mooi. Maar niet heus. Meeste mensen weten niet dat Freddie Mercury is vermoord. De moordenaars zijn handlangers van de terreurbeweging die de Kroon en de Joden bedreigt en ook alle andere regeringen aan zich wil onderwerpen. Freddie Mercury is vermoord middels medicijnen. Deze medicijnen worden voorgeschreven aan personen waarbij door artsen de aanwezigheid van Hiv-antilichamen is geconstateerd.

De Prinsessen gaan naar school. Een enkele Prinses is bijna oud genoeg om de Kroon te bestijgen. Fan van Queen. En ze weet niet dat Freddie is vermoord net als de vele tientallen miljoenen andere onschuldigen mensen die de objectieve bronnen zijn onthouden die al sinds 1984 bekend zijn in de virologie waarin is bewezen door dr Robert Gallo dat Hiv niet de oorzaak is van Aids omdat hij bij een minderheid van de door hem onderzochte Aids-gevallen het Hiv virus aantrof. Hele belangrijke statistieken die zijn gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science in 19884 dus zijn ze algemeen bekend in de wetenschap,

De grap met AIDS is dat het een syndroom is wat niet wordt veroorzaakt door een virus. Omdat syndromen complexe aandoeningen zijn zonder duidelijke oorzaak kan een virus niet de causale oorzaak zijn van een syndroom. De relatie tussen Hiv en AIDS is geen causaal verband. De ontdekker van Hiv stelt en beweert het zelf: Aids wordt veroorzaakt door andere oorzaken dan Hiv - door hem co-factoren genoemd. Er zijn verschillende Nobelprijswinnaars die al decennia beweren en bewijzen dat Aids niet het gevolg is van Hiv. Er zijn ook Duitse artsen die al decennia de juiste behandeling tegen Hiv en Aids adviseren en die worden genegeerd.

De ontdekker van Hiv zegt ook dat mensen meerdere keren besmet kunnen raken met Hiv en daarvan vanzelf verlost raken. Het immuunsysteem ruimt het Hiv-virus zelf op wanneer betrokkene gewoon gezond leeft. Aanwezigheid van hiv-antilichamen bewijst dat het immuunsysteem goed werkt want Hiv-antilichamen ruimen hiv op. Dat is basisbiologie van het niveau wat de Prinsesjes onderwezen krijgen. Hiv bestrijden is een kwestie van gezond leven. Aids bestrijden is een kwestie van niet luisteren naar de adviezen van het RIVM. De adviezen van het RIVM leiden tot dood van patienten waaronder tevens begrepen Freddie Mercury in der tijd. Freddie had nog jaren kunnen leven met Hiv. Dan had hij in levende lijve nog vele generaties overvolle stadions en feestballen in extase gebracht met zijn weergaloze performance.

17-12-2019

Huisartsen en huidkanker

by J.L. de Kreek — last modified 17-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het aantal mensen met huidkanker neemt toe. Dermatologen in ziekenhuizen kunnen het toenemende aantal gevallen van huidkanker niet aan. Meldt het AD. Huisartsen gaan daarom meer verdachte plekken beoordelen en zo nodig behandelen. Ook wordt elk jaar reclame gemaakt voor zonnebrandcrème. Dat zou zijn om te beschermen tegen kanker. De site van KWF kanker bestrijding kan er van alles over vertellen. Desondanks blijft het aantal patiënten met huidkanker toenemen. Dat het één misschien te maken heeft met het ander wordt niet bedacht door de artsen.

In België blijft het aantal gevallen van huidkanker toenemen sinds de ‘bruiningsrage’ begon na de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen kunnen in cijfers uitgedrukt worden: de kans om in je leven de gevaarlijkste huidkanker, melanoom, te ontwikkelen steeg van 1 op 1500 in 1940 tot 1 op 75 vandaag, een toename van 2000%. Dat blijkt allemaal volgens Gezondheidenwetenschap.be. De huidkanker komt niet doordat mensen van de zon houden. Huidkanker komt van de smeersels die iedereen in dikke lagen opsmeert zogenaamd als bescherming tegen de zon. In zonnige landen lopen mensen vaak volledig gekleed rond. Van tot tot teen bedekt.

Ook Sapadvocaten heeft een toepasselijk citaat op de site: Zinkoxide wordt niet opgenomen door je lichaam en smeert niet uit. De moderne zonnebrandcrème wordt wel opgenomen door de huid en dat betekent dat er chemische stoffen in je lichaam terecht komen. Er zitten verder parabenen in die de kans op borstkanker zouden vergroten en invloed hebben op hormonen. Oxybenzone en retinyl palmitate zijn ingrediënten die volgens onderzoek niet goed voor de huid zijn en daarnaast in combinatie met UV-A straling de kans op kanker vergroten.

Dat artsen zich kunnen vergissen blijkt ook uit het feit dat artsen nog altijd Hiv behandelen als veroorzaker van AIDS terwijl al sinds 1984 bekend is dat dit niet kan. De Aids-doden zijn het gevolg van het onjuiste standpunt en de onjuiste bewering dat Hiv de oorzaak is van Aids. De behandeling van Hiv zoals artsen die tot op de dag van vandaag uitvoeren is de oorzaak van Aids. Aids is een syndroom. Hiv is een virus. Een virus veroorzaakt geen syndromen. Volgens de ontdekker van Hiv wordt Aids veroorzaakt door andere factoren dan Hiv. De waarheid is al heel lang bekend en wordt kennelijk doelbewust genegeerd door artsen.

15-12-2019

Europa wordt slachtveld

by J.L. de Kreek — last modified 15-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Omdat journalisten doelbewust objectieve bronnen onttrekken aan het oog van het publiek zien en begrijpen meeste mensen de voorbereidingen niet die worden getroffen om van Europa een slachtveld te maken. Journalisten en hun media spelen een hoofdrol in verband met de voorbereidingen op de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. De Holocaust is heel anders bewerkstelligd dan meeste mensen denken. De grote initiators worden tot op de dag van vandaag op een voetstuk geplaatst door de gemiddelde journalist.

Bij en tijdens de laatste verkiezingen in het Britse Koninkrijk hebben tien komma drie miljoen Britten gestemd voor Labour. Bijna veertien miljoen mensen stemden op de Conservatieven. De meesten Britse kiezers heeft op een anti-Brexit-partij gestemd. Die partijen hebben de absolute meerderheid qua stemmen. Toch is Boris Johnson de premier. Door het districtenstelsel. Meerderheid van de Britten wil geen Brexit. Groot Brittannië is geen Democratie. Het Britse kiesstelsel vervormt de wil van de meerderheid in de macht van de minderheid. In Groot Brittannië is de arbeidsklasse ouderwets onderworpen aan het gezag van de groot grondbezitters.

De Brexit is het initiatief van Boris Johnson. Daarmee voert hij ideeën uit van de oprichters van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor WOII en de Shoah. Deze terreurbeweging werkte al sinds begin 19e eeuw samen met Britse ambtenaren en Britse aristocraten om de maatschappelijke veranderingen ten gevolgen van de Franse Revolutie (democratie en mensenrechten) terug te draaien. Dit wordt de Grote Revisie of Grote Reconstructie genoemd.

De Brexit beoogt een aanjagende werking te hebben op andere exits. Zoals de door Wilders gepropageerde Nexit. Zodat Europa ouderwets is opgedeeld in zones die net zo zullen reageren op naderend onheil als bij de vorige wereldoorlogen. Wilders en Johnson zijn beide Zionisten. Zionisten zijn de vijanden van de Joden. Zionisten zijn aanjagers van antisemitisme. Zionisten veranderen de wereld in een hel voor de Joden. Zionisten symbiotisch samenwerkend met journalisten en banken en managers en Britse ambtenaren en aristocraten zijn de grote enabelers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Adolf Hitler is een door de Zionisten gewilde leider. Hitler was niks zonder zijn Zionistische partners, hun ideeën en hun geld.

De actuele geopolitiek draait net als 122 jaar geleden om het vestigen van oppermacht voor het wereldhuis van de familie Rothschild. Deze ambitie is de alles bepalende factor voor de gebeurtenissen in de wereld. Hun vazallen onderwijzen Deep Democracy om de veranderingen te bestendigen. De familie Rothschild is groot geworden bij en tijdens het Heilige Romeinse Rijk. Het gedraagt zich als ongekroonde vorst der Joden. De Joden hebben niks met deze familie. De familie Rothschild is niet Joods. De familie Rothschild en het Vaticaan en het Witte Huis werken samen om van voor de Joden heilige staat Palestina een koninkrijk te maken met de familie Rothschild als kroondrager en alle Joden als hun onderdanen. 

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn bedoeld om dit te bewerkstelligen en de Joden zodanig te terroriseren dat ze geen andere uitvlucht accepteren dan zich in strijd met het Jodendom massaal te vestigen in het wereldgetto wat de familie Rothschild, het Vaticaan en het Witte Huis in de Heilige Staat Palestina aan het bouwen zijn voor de Joden. Het actueel oplaaiend antisemitisme is het werk van Zionisten, journalisten, hun media en Donald Trump doordat hij presidentieel de Joden tot nationaliteit verklaart.

Daarmee maakt the Donald de Joden vijandige strijders van alle naties want de Joden overal ter wereld zijn op grond van de Israëlische wetgeving verplicht Israël support te leveren. En de zogenaamd Joodse Staat beschouwt zichzelf als de schepper van alle Joden. De Zionisten vestigen zich ten koste van de rest van de wereld in Palestina geholpen door hun Zionistische partner Boris Johnson die de Britse meerderheidsstem negeert ten faveure van uitvoering van de ideeën van Zionist Theodor Herzl.

13-12-2019

Trumps voorbereidingen op Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 13-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Adolf Hitler heeft in der tijd de Joden gedetineerd omdat hij ze zag als vijandige strijders. Door Adolf Hitler werd het nationalisme van de Zionistische Congressen vereenzelvigd met het Jodendom en de Joden. De Zionisten strijden sinds 1895 statelijk en militair voor een eigen Staat. En tegen assimilatie van Joden. De Joden zijn in der tijd niet gevangengezet wegens hun geloof. Duitsland hield van zijn Ebenbürtige Juden. De Joden werden gevangengezet omdat ze door Adolf Hitler zijn gezien als personen met een vreemde nationaliteit die strijden tegen de belangen van Duitsland. Joden zijn volgens Trump “brutal killers” en “not nice people at all”. Trump is Katholiek.

Binnenkort tekent de Amerikaanse president Donald Trump tijdens Chanoeka een executieve order die Jodendom interpreteert als een nationaliteit. Daarmee maakt Donald Trump de weg vrij voor de volgende Holocaust. Deze volgende Holocaust staat reeds gepland in de agenda voor terreur en oppermacht van de Zionisten. Die ook in 1895 diepgaand samenwerkte voor hun Endlösung met de Katholiek leiding. De volgende Holocaust zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Geert Wilders heeft met zijn minder Marokkanen uitspraken reeds geanticipeerd op deze misdaad tegen de Joden van Donald Trump. Zoals iedereen weet is Geert Wilders en zijn advocaten van mening dat Marokkanen een nationaliteit zijn en geen ras net zoals de Joden nu met Donald Trump en tijdens Hitler. Joden wijzen de commentaren van Trump af. De Zionisten houden van Trump.

De Zionisten zijn tevreden want de Zionisten zijn de creatieve breinen van de Holocaust om de Joden liefde voor het wereldgetto te Palestina bij te brengen. Volgens de Zionisten is het definiëren van Joden als ras of nationaliteit een juridisch-technisch besluit, met als doel het aanpakken van antisemitisme. De Endlösung was ook een juridisch-technisch besluit, van de Zionistische Congressen. In 1895 zeiden de Zionisten ook dat het Zionisme noodzakelijk was tegen antisemitisme terwijl in West Europa het antisemitisme door de Franse Revolutie was verdampt. Het probleem met antisemitisme is dat het bij Zionisten in de muren zit. De Zionisten hebben doelbewust de Endlösung gerealiseerd met als argument dat het noodzakelijk was tegen antisemitisme. De Zionisten strijden al jaren tegen personen met Joodse achtergrond die bewijzen dat de Zionistische helden van Geert Wilders de mannen zijn die de Holocaust al sinds 1895 actief voorbereiden.

Ter zitting in de bunker te Schiphol is deze zomer bij en tijdens het proces tegen Geert Wilders door een benadeelde partij bepleit dat Wilders met zijn minder Marokkanen-uitspraken feitelijk de volgende Holocaust voorbereidt. Dat dit de waarheid is wordt nu andermaal bewezen door Donald Trump die de lijn van Wilders volgt en Joden bedreigt door het Jodendom als nationaliteit te bestempelen. Jodendom kenmerkt zich doordat betrokkenen GEEN Joodse nationaliteit bezitten. In het Jodendom bestaat geen Joodse nationaliteit. Dit verzinsel van een Joodse nationaliteit ligt aan de basis van de Jodenvervolging van 1940-1945. De Joden zijn handhavers van de Drie Eden. En wijzen elke vorm van enige Joodse Staat subiet af.

De media zijn Donald Trump en Geert Wilders doelbewust behulpzaam bij en tijdens hun voorbereidingen op de volgende Jodenvervolging gespiegeld aan de manier waarop de helden van Wilders en het wereldhuis van de familie Rothschild de Holocaust van ‘40-’45 hebben voorbereid. De Telegraaf bijvoorbeeld was al in 1922 in bezit van de opschrift gestelde ideeën van de Zionistische held van Wilders voor Endlösung en Holocaust. Het vindt ze nog prachtig. In 1914 reeds benadrukte de voorzitter van het de Nederlandse Zionistische Bond in de media dat Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Protesten van Joden door de Protestrabbijnen, is door journalisten opzettelijk in de kiem gesmoord. Net als vandaag. Door bijvoorbeeld Saskia Belleman, Wierd Duk, Matthijs van Nieuwkerk en Chris Klomp.

11-12-2019

De advocaten van Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 11-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het bijzondere aan de advocaten van politicus Geert Wilders is hun Joodse achtergrond. Of is het een vermeende achtergrond? De vorige advocaat van Geert Wilders was mr. Bram Moszkowicz. Het kampverleden van zijn vader is algemeen bekend. Huidige advocaten van Wilders zijn ook Joods. Mevrouw mr. Knoops-Hamburger is Joods. Haar man heeft zich bekeerd en is proseliet. Meneer mr. Knoops is ook reserve-luitenant-kolonel bij het Korps Mariniers. Onder omstandigheden draagt hij een uniform. Het duo Knoops is advocaat van beroepsmilitair Marco Kroon.

Omdat Moszkowicz en Knoops (komende uit dezelfde stal) als advocaten hebben opgetreden voor Geert Wilders kan en mag worden aangenomen dat zij het ermee eens zijn dat de helden van Geert Wilders de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En dat Geert Wilders persoonlijk middels zijn Islamuitingen verantwoordelijk is voor de succesvolle aanslag op Nederlandse en NATO Militairen in Afghanistan 18 april 2008. Daarbij zijn de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS gesneuveld. Ook zijn er zwaargewonden gevallen en was er materiële zaakschade. In ieder geval GeenStijl erkent deze eerste echte FITNA doden.
    
Bovendien is Geert Wilders persoonlijk verantwoordelijk voor verhoogde terreurdreiging in het algemeen. Door Wilders is Nederland voorkeursdoelwit geworden. De media die Wilders zo graag van support voorziet heeft het hierover nooit terwijl de feiten blijken uit objectieve bronnen zoals openbare databases van de Nctb, de AIVD en de MIVD. De vrije meningsuiting van Wilders met al zijn opzettelijke leugens is kennelijk meer waard dan het leven van Nederlandse en NATO militairen of de veiligheid van de Staat. Journalisten en hun media hebben de basis gelegd voor de terreurbeweging van de helden van Wilders. En zijn trouwe volgers tot op de dag van vandaag.

Ondanks dat het openbaar ministerie in een ambtsbericht een bewijs vermoeden heeft geformuleerd in verband met de gevaren voor de veiligheid van de Staat en bondgenoten die uitgaan van de negativiteit van Geert Wilders heeft een en ander nog niet tot strafvervolging van de Blonde Geit geleid. De reden hiervan ligt overduidelijk in de terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders, die nauw samenwerkt met de Telegraaf Media Groep, en al in 1922 samenwerkte met de Telegraaf, aan het adres van onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder de Rechtspraak valt.

08-12-2019

Niks mis met Holocaustontkenning

by J.L. de Kreek — last modified 08-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Neem aan van de tweedegeneratie dat er niks mis is met Holocaustontkenning. Louter omdat de Joden zich niet vrijwillig hebben geofferd is de Holocaust een leugen. De Joden spreken liever van de Shoah of catastrofe want de term Holocaust wekt associaties met Joodse rituelen die Joden al meer dan vijfduizend jaar handhaven in verband met Grote Verzoendag. Elie Wiesel denkt hier net zo over.

Dan natuurlijk de kwestie van de aantallen. Het is inderdaad de waarheid dat de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders precies zes miljoen Joden heeft willen brandofferen gespiegeld aan de oude vertrouwde Joodse rituelen met het wassen en doden en volledig verbranden van het offer buiten de bebouwde kom als prelude op de kolonisatie van Palestina. Daarom hun propaganda in verband daarmee sinds 1900. Geluk bij een ongeluk heeft het er alle schijn van dat dit aantal niet is behaald. Zes miljoen is het perfecte getal volgens sommige esoterische theorieën die ten onrechte in verband worden gebracht met Jodendom.

Joden zijn personen die de Drie Eden handhaven. Dit betekent assimilatie. Zij die de Drie Eden niet handhaven worden in het spraakgebruik Nazi’s genoemd. Nazi is de afkorting die slaat op de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. Hitler werkte al in 1923 samen met de Zionisten. De Zionisten werken als sinds 1895 aan uitvoering van hun Endlösung en hun Holocaust die door hen in 1895 nog "groẞer Vershonungsausklang" is genoemd. De ideeën voor de Holocaust zijn ontsproten uit het brein van de helden van Geert Wilders. De Duisters en het Duitse volk hebben niks te maken met de Holocaust. Adolf Hitler was 100% de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen. De Wiedergutmachungen komen voor rekening van het wereldhuis van de familie Rothschild wat al sinds 1895 diepgaand is betrokken bij de voorbereidingen op hun offer ter verkrijging van een monarchie met Groter Israël als soeverein heersgebied en wereldgetto voor de Joden.

06-12-2019

De vrienden van Rothschild

by J.L. de Kreek — last modified 06-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Volgens goed ingewijde bronnen bij the Sun hebben de vrienden van Rothschild staan roddelen over Donald Trump. Trudeau, Johnson, Marcon en Rutte vertellen elkaar sprookjes over the Donald tijdens de Navo-top in Londen. Donald Trump komt tenminste zijn verkiezingsbeloftes na. Behalve dan zijn belofte de aanslagen in de VS 11 september 2001 opnieuw te onderzoeken. De wereldleiders dienen Donald Trump daaraan te herinneren als de Verenigde Staten van Amerika echt de bondgenoten zijn die onze leiders zeggen dat ze zijn. Dan moet Donald Trump van alle support worden voorzien om onafhankelijk onderzoek naar de aanslagen 11 september 2001 te bewerkstelligen.

Indien dat onderzoek wordt gedaan is de verwachting op basis van objectieve bronnen die gewoon voor iedereen op internet zijn te vinden dat de familie van de aandeelhouders van de oud werkgever van Marcon wordt aangewezen als het syndicaat wat verantwoordelijk is voor het internationaal terrorisme sinds 1895. Symbiotisch samenwerkend met journalisten, mediabedrijven en wereldleiders die lekker met elkaar roddelend het staatshoofd van een bevriende natie om niks beledigen. Donald Trump werkt nu ongetwijfeld ongewild en onbedoeld mee en draagt anderszins actief bij aan complete realisatie van de ideeën van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Daarmee zijn Donald Trump, Geert Wilders en Adolf Hitler effectief ambtsgenoten van dezelfde statelijk acterende terroristische organisatie van de helden van de Blonde Geit. Dus dan is Trump net als Bush en Wilders feitelijk in vreemde krijgsdienst.

Deze te Basel opgerichte en sinds 1897 officieel statelijk acterende terroristische organisatie is verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging van 1940-1945, de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001, succesvolle aanslagen op Nederlandse en NATO militairen,  Deep Democracy en andere high impact crimes zoals mogelijk de aanslag op de MH17.  Deze terreurbeweging wil oppermacht voor het Wereldhuis van de familie van de patroon van de held van Wilders. Dit wordt door de leiders van de terreurbeweging gezien als ‘Rotschildsches Syndikat artistokratisch machen’. Ook ‘Zionisierung der Welt’ genoemd. De persoonlijke dagboeken van de leiders van deze terreurbeweging en andere unieke geschriften van deze personen en hun organisatie bewijzen deze feiten objectief. Donald Trump met al zijn gebreken doet het zo slecht nog niet. Familie Bush werkt al sinds 1942 samen met de Nazi’s.

Document acties

Share |