U bent hier: Home / Roddels over Jan Wolter Wabeke

Roddels over Jan Wolter Wabeke

by J.L. de Kreek — last modified 11-12-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het verhaal van Lisa wat door Argos van de VPRO uitvoerig is besproken bewijst louter dat Lisa zwanger is geweest en bevallen. En dat er KP stond op computers die ook door de moeder van Lisa kunnen zijn gebruikt. Dat de broer verkracht zou zijn door vader overtuigt niet. Vader zou vitamine pillen geven waar hij moe van werd en dan droeg vader hem naar bed en dan werd hij wakker en moest naar de WC en kwam er wit spul uit. De vraag of het ook ergens zeer deed of brandde is niet gesteld. Jan Wolter Wabeke zou de zaak als Raadsheer niet hebben mogen behandelen wegens kindermisbruik.

Jan Wolter Wabeke is te fatsoenlijk voor kindermisbruik. Wie Jan Wolter Wabeke kent kan weten dat het de meest vriendelijke man ooit is. Iemand om spontaan een biertje mee te drinken. Echt iemand aan wie je alles toevertrouwt. Het is een geweldige man. Jan Wolter Wabeke. Een mannen man. Getrouwd met een man. Zo fijn. Jan Wolter Wabeke is de initiator van het homohuwelijk. Jan Woltder Wabeke houdt van emancipatie. Met Jan Wolter Wabeke kan je thuis komen. Onkreukbaar. Jammer dat hij met pensioen is. Of Jan Wolter Wabeke echt bij Joris D. op bezoek is geweest doet er niet toe. Ze kennen elkaar van de partij.

In Den Haag zijn meerdere Raadsheren die artikel 12 Sv procedures doen. Zo ook in de kwestie van het verdwenen meisje Allicia W. Het meisje is nog altijd spoorloos. Opgehaald door de Jeugdzorg. En eerst na de ontvoering misbruikt. De Raadsheer voorzitter wapperde zijn toga op en neer ter hoogte van het kruis toen de raadsman van vader de details over het seksueel misbruik voorhield. De andere Raadsheer die in zijn vorige functie officier van justitie is geweest wordt genoemd in rapportages over misbruik in de katholieke kerk als ovj die structureel en ernstig seksueel kindermisbruik door prominente kerkpersoonlijkheden in het ‘umfeld’ van Nicky Verstappen onder de pet hield.

Jan Wolter Wabeke zal zelf nooit een kind iets aandoen. Hij kan het niet. Daar is hij de persoon niet naar. Wat niet uitsluit dat die top-ambtenaar waar Lisa het over heeft Joris D. kan zijn. Joris D. wordt ook genoemd door Wim Dankbaar. In de kwestie Marianne Vaatstra. In die kringen bestaat het vermoeden dat er een snuffmovie bestaat van die moord waarop Joris D. en zijn vriendjes zich afwerken. In het verhaal van Lisa op basis wat Argos presenteert lijkt het OM gelijk te hebben. De vrienden van Lisa doen niet aan feitenonderzoek. De mening van de therapeut van Lisa is geen feit. De broer is de vader van het kind. Moeder helpt hen met laster en smaad nu ze besloten hebben het kind te doden. En te voeren aan de honden in het bos.

Share |

Permalinks