U bent hier: Home / Waarheid over Jodenvervolging

Waarheid over Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 02-05-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Jodenvervolging wordt bewerkstelligd door Zionisten. Zionisten zijn geen Joden. Joden zijn geen Zionisten. Joden zijn antizionistisch. Alle Zionisten zijn antisemieten. En deelnemers aan de terroristische beweging van de held van Geert Wilders. Dit creatieve brein van de Endlösung en Holocaust is een prominente journalist. Zijn naam is Theodor Herzl. Herzl is der Führer van de organisatie of statelijke actor waarvan ook Adolf Hitler der Führer is geweest. De Nationaal Socialisten zijn gefuseerd met de Zionisten tot de Nazi’s. NaZi. Nazi slaat ook op de Asjkenazische achtergrond van Theodor Herzl. En de financiers van Hitler. Voorts associeert Nazi met het Joodse woord voor zij die de openbare orde bewaren: Nasi.

Joden zijn altijd tegen Zionisme geweest omdat Zionisten actief en met dreigen met excessief op mensengericht geweld de Diaspora revisioneren. Op basis van eeuwen oude Joodse wetten en tradities hebben Joden de plicht de Diaspora te handhaven no matter what. Joden hebben een verstrooiingsplicht. Dit betekent in goed Joods: assimileren tot men een ons weegt. Joden zijn handhavers van het verbond met Gd. In het moderne Jodendom zijn de Drie Eden hiervan de kern. Wat de Drie Eden inhouden staat op www.joodsrecht.nl. Personen die de Drie Eden niet handhaven zijn antisemieten. En eerbiedigen Gd niet. Dit wordt al eeuwen onderwezen door de Joden. Assimilerende Joden zijn consequent beschermd bewijzen ook de authentieke protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897.

De Zionisten verzetten zich met man en macht tegen het Verbond met Gd. En willen dat een lid van het wereldhuis van de familie Rothschild wordt gekroond als eerste vorst der Joden. Dit wordt de Grote Reconstructie of Grote Revisie genoemd. En houdt in terugwerping van de internationale gemeenschap in de Middeleeuwen met aristocratisch bestuur zoals onderwezen door corporate antropologen en andere zogenaamde professionals. Dit wordt eufemistisch Deep Democracy genoemd. Bestuur door de Corporate Tribe. Dat is de groep der corporatistische vrienden van de Nazi's die parasiteren op onbekendheid bij het publiek met het diepzieke antisemitisme van de Nederlandse journalistiek en media en de Joodse feiten met betrekking tot de Diaspora.

Share |