U bent hier: Home / Geloof in Gd

Geloof in Gd

by J.L. de Kreek — last modified 12-05-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Het verhaal van Gd is veel leuker dan meeste mensen denken. Zelfs voor atheïsten. De Bijbel is zo gek nog niet. Gd is de eerste geest. Zijn naam is Jehova. Gd is het creatieve brein van alles. Gd heeft alles gemaakt. Gd is overal. Gd weet en ziet alles. Gd is de Schepper van hemel, aarde en mensen. Gd heeft mensen het eeuwig leven gegeven. Op een paar eenvoudige voorwaarden. Namelijk dat zij niet zouden eten van de de boom van goed en kwaad. De vrouw werd verleid door de slang, die de Duivel vertegenwoordigt, en deed het toch. De serpent wordt ook Satan of Lucifer genoemd. Ook hij is een creatie van Gd. Satan is een gevallen Engel die zelf Gd wil zijn en de mensen misleidt om het kwaad te volgen.

De keuze is aan de mens, volgens de Bijbel. De Bijbel vertelt het verhaal van de erfenis van de zondeval. Ook is de Bijbel een getrouwe weergave van historische feiten. Feiten die zich in werkelijkheid hebben voorgedaan. Zoals dat bijvoorbeeld Moses een verbond sloot met Gd.

En dat Mohammed staat voorspelt in het Oude Testament in Hooglied. Ook staat in de Bijbel dat Jezus Christus  profeteert dat Hij feitelijk niet zal sterven. Wat logisch is want Jezus Christus is volmaakt net als Adam voor de zondeval. Adam was volmaakt tot zijn vrouw Eva van de verboden vrucht at. Sindsdien baren vrouwen pijnlijk en is het leven een magere 80, 90 of honderd jaar terwijl de mens op wereld is gezet om eeuwig te leven in het paradijs op aarde. De Kerk denkt dat deze heerlijkheid wordt behaald door voldoende weesgegroetjes en aalmoezen.

Dat komt omdat net als Gd ook Satan mensen en organisaties gebruikt om zijn doel te bereiken. Zo wordt bijvoorbeeld het CDA en de SGP en CU bestuurd door Satan, anders was er geen sprake geweest van Christenpolitiek. Volgens de Bijbel doen volgers van Gd niet aan politiek. Ook Jezus Christus die voor zowel de Christenen als de Moslims een hoofdrol speelt was sterk gekant tegen politiek. Christenen zijn vergeten waar het om gaat in de Bijbel. Hadden Christenen gewoon  in de Bijbel gelezen wat er staat dan hadden zij geweten dat Gd niet van Kerken houdt. En geen verlossing belooft aan zondaars die geloven dat Hij zijn enige zoon offert als goedmakertje voor de zondeval.

Share |

Permalinks