U bent hier: Home / Deep Democracy bestendigt terroristische veranderingen

Deep Democracy bestendigt terroristische veranderingen

by J.L. de Kreek — last modified 02-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

In Nederland zijn cultureel antropologen actief die middels Deep Democracy de terroristische maatschappelijke verandering bestendigen van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001. Deep Democracy is ontwikkeld door natuurkundigen en psychoanalytici die door hun kennis zien en begrijpen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Desondanks onttrekken zij deze informatie aan het oog van het publiek.

Naar aanleiding van die aanslagen houden de ontwikkelaars van Deep Democracy zich als psychoanalytici bezig met het beschrijven van een proces om te werken met de rollen van terrorist en slachtoffer op innerlijk en uiterlijk niveau. Hun Deep Democracy levert gereedschappen die personen in staat stellen om conflicten te gebruiken voor het bouwen van gemeenschappen. Deep Democracy is een vorm van procesgeorienteerde psychologie. Psychologie gaat over de psyche van de mens. Psychologie is meer dan studie naar het innerlijk leven en gedrag van de individuele mens. Psychologie onderzoekt ook het gedrag van groepen. Met psychologie wordt dagelijks gedrag van mensen en groepen gemanipuleerd. Dit heet reclame. Reclame en propaganda zit vol met psychologische trucs om mensen massaal tot koopgedrag aan te zetten. Geuren in winkels. Producten op een bepaalde plek. Psychologen doen onderzoek naar het gedrag van mensen om het koopgedrag te bevorderen. 

Er bestaan ook vormen van psychologie die gezien dienen te worden als ‘mind control’. Mensen kunnen psychologisch dermate worden gemanipuleerd dat zij dingen doen die ze eigenlijk niet willen. Of ideeën krijgen waar ze niet spontaan zelf op komen. De goocheltrucs van Victor Mids zitten barstensvol psychologische trucs. Deep Democracy is een vorm van procesgeoriënteerde psychologie. Procesgeoriënteerde psychologie wordt gezien als een vorm van mind control. En “associated with alternative spirituality movements”. Procesgeoriënteerde psychologie is een voorbeeld van eclectische adoptie van sjamanisme en onderwezen door de Findhorn gemeenschap in Noord-Oost Schotland.

De ontwikkelaars van Deep Democracy zien zichzelf als “psychological SWAT team” en “a pair of Jungian commandos dispatched to world hot spots to untangle the intractable”. Procesgeorienteerde psychologie verwerft kennis van processen. Processen zijn de onderliggende factoren die aan beslissingen ten grondslag liggen en niet zichtbaar zijn voor de gemiddelde personen. De beroemde psychoanalyticus Carl Gustav Jung is de psycholoog die aan de basis staat van de veel gebruikte archetypes. Wat minder bekend is van Carl Gustav Jung is dat hij nauw samenwerkte en bevriend was met de psychologen die als leiders deelnamen aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust

De archetyperingen van Carl Jung hebben de Zionisten bijvoorbeeld geholpen bij en tijdens het stelen van de Joodse identiteit. In Zwitserland is een instituut vernoemd naar Carl Jung. Dit instituut speelt een hoofdrol in verband met de ontwikkeling van Deep Democracy. Omdat de ontwikkelaars van Deep Democracy daar wetenschappelijk zijn geworteld. Zwitserland is ook het land waar de Zionisten in de tijd van Carl Jung hun terreurbeweging hebben opgericht met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en het Midden Oosten te koloniseren.

De cultureel antropologen die in Nederland Deep Democracy onderwijzen voeren  sociale experimenten uit. Daarbij beïnvloeden zij doelbewust de serotonine huishouding bij het aanwezige publiek. Daardoor ontstaat bijvoorbeeld een bepaald groepsgevoel. Of worden groepen tot bepaalde beslissingen aangezet. Zoals makke schappen die door een herdershond een bepaalde kant op worden gemanoeuvreerd. De ontwikkelaars van Deep Democracy voerde in de Verengde Staten van Amerika ook sociale experimenten uit. 

Daarbij lieten zij een zaal vol goed willende burgers ogenschijnlijk spontaan in raciale ruzie en strijd uitbarsten. En lieten zij zien dat zij die zaal ook weer tot rust brachten. Zij zelf noemen dit: “process some of the public’s feelings” Daags daarna braken daar buiten die zaal waar dat experiment is uitgevoerd in die buurt raciale rellen uit. In de San Francisco Chronicle staat daarover op 1 mei 1992:

"three days at Merritt College were billed as an experiential workshop on racial tension and conflict resolution. It didn't take long for the racially diverse group of 200 people sitting in a circle in building R to experience racial conflict.

Deep Democracy is ontwikkeld om de stem van de blanke onderdrukker te bestendigen in het Zuid Afrika na de apartheid. De ontwikkelaars vinden hun eclectische sjamanisme belangrijker dan gewoon democratie want volgens hen is democratie mislukt want er bestaat nog altijd racisme. De ontwikkelaars van Deep Democracy zijn tevens schrijvers van boeken met exotische titels als “Sitting in the Fire” en “Dance of the Ancient One” die vol staan met ongeloofwaardige standpunten en ongefundeerde beweringen. De cultuur antropologen die in Nederland Deep Democracy onderwijzen trainen ook de georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp.

Share |

Permalinks