U bent hier: Home / Cursus Joden herkennen

Cursus Joden herkennen

by J.L. de Kreek — last modified 17-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Tegenwoordig met al die Zionistische clowns is voor de leek moeilijk onderscheid te maken tussen wie Jood is en wie niet. Vroeger was de neus maatgevend. Tegenwoordig ligt dit gevoelig. Joden zijn personen die de Drie Eden handhaven. Joden zijn mensen die op geen enkele wijze streven naar enige Joodse Staat. Joden zijn het best te herkennen aan hun standpunten en beweringen over Israël, het Zionisme en de rechten van Palestijnen. Keppeltjes, sjoelgang, Chanoeka, thora’s en dergelijken zegt helemaal niks. Dat is merendeel vorm zonder inhoud. Joodse Zionisten of Zionistische Joden bestaan niet. En hebben nooit bestaan.

De Zionisten zijn goed in de vorm van het Jodendom. De inhoud laten zij links liggen. Dat is makkelijk te herkennen aan de publicaties der Zionisten. En aan hun openbare optreden. Ook de uitvoering van zogenaamd religieuze rituelen en handhaving van tradities door Zionisten wijkt herkenbaar af van het Jodendom. Er zijn weinig personen die zich identificeren met de Joden en het Jodendom handhaven. Handhaving van de Drie Eden is de kern van het Joods volksbestaan. En bewezen het beste medicijn tegen antisemitisme en Jodenhaat. Joden zijn mensen die het niet eens zijn met de Zionisten.
><br>In het Jodendom bestaat de Joodse Staat niet. Netanyahu is op geen enkele manier een vertegenwoordiger van Joden. Netanyahu vertegenwoordigt het Zionisme. Zionisme staat haaks op het Jodendom. Zionisme is bedacht door de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Deze man is oprichter van de beweging die naar hem is vernoemd. Deze beweging acteert statelijk en militair sinds de oprichting te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Joden en de wereldbevolking aan zich te onderwerpen. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van de ledenvergaderingen van deze terreurbeweging. Betaald door Wall Street. Het geld voor Hitler kwam rechtstreeks uit de Verenigde Staten van Amerika. Contant. Gekoerieerd via Rotterdam naar de Fuhrer persoonlijk. Kennelijk is het niet voor niks dat de Bijbel in Openbaring 3:9 waarschuwt voor "dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen" en een "synagoge des satans" zijn. Tegenwoordige deelnemers aan de Beweging van Herzl trainen bestuurders en boardrooms in Deep Democracy of vinden de leden van de PVV betrokken mensen met oog voor zorg en veiligheid.

Share |

Permalinks