U bent hier: Home / Journalisten gevaar rechtsorde (2)

Journalisten gevaar rechtsorde (2)

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Journalisten bedreigen de rechtsorde door niet aan waarheidsvinding te doen. En personen die dat wel doen steevast te framen als ‘complotdenkers’. Elke alternatieve theorie die het narrative van de Mainstream media weerlegt wordt door journalisten bestempeld als complottheorie. Vervolgens framen journalisten dit als ‘gevaarlijk’. Sinds een jaar of tien wordt de magistratuur in Nederland terrorisme gerelateerd bedreigd om het bestaan van een bepaalde terreurbeweging en zijn misdrijven te ontkennen.

Bovendien wordt de magistratuur al veel langer terrorisme gerelateerd bedrogen. Dit bedrog wordt onder andere gepleegd door journalisten en hun media. Bovendien wordt de magistratuur bedrogen door bepaalde ambtenaren bij het ministerie van justitie en veiligheid waardoor zij straffeloos minderjarigen kunnen misbruiken voor geld en bevrediging van perverse prikkels anderszins. Journalisten geven doelbewust geen podium aan de feiten en omstandigheden die dit herhaalde misbruik van minderjarigen objectief bewijzen.

Het feit dat de magistratuur terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen bemoeilijkt de strafvervolging van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor bedoeld herhaald misbruik van minderjarigen omdat desbetreffende zaken door een en hetzelfde bureau worden behandeld. De organisatie die terrorisme gerelateerd bedreigt is opgericht en wordt geleid door journalisten. Personen die de magistratuur terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen zijn journalisten en hun media. Personen die een podium weigeren te geven aan het herhaald misbruik van minderjarigen door ambtenaren zijn journalisten.

Talloze objectieve rapporten bewijzen dat journalisten willens en wetens niet aan waarheidsvinding doen. Daarmee verklaren zij hun lezers vogelvrij. Het is -om een voorbeeld te noemen- evident dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort. Alle wetten van de natuurkunde die iedereen gehad heeft op school verzetten zich tegen het officiële verhaal. Het is gewoon uit te rekenen dat het niet kan. Ipso facto als het gaat om Hiv en AIDS of CO2. Alles wat daarover wordt gesteld en beweerd in de Mainstream media is radicale onzin. Geen journalist is te overtuigen van de feiten die nota bene op straat liggen.

Dat is onwil die gerelateerd dient te worden aan het feit dat journalisten en hun media de oprichters, deelnemers en volgers zijn van de terreurbeweging die  te Basel is opgericht 1897 door een bekende Oostenrijkse journalist met het oorlogsdoel wereldmacht te vestigen. Deze onwil gaat dermate ver dat Nederlandse journalisten niet te beroerd zijn aanslagen tegen Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan mede te plegen. Of te doen alsof zij Nazi-jager zijn terwijl zij functioneel de Nazi’s behulpzaam zijn zoals journalist Arnold Karskens.

Journalisten hebben een hoofdrol gespeeld in verband met de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Journalisten en schrijvers hebben in 1897 een terreurbeweging opgericht met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en Palestina in bezit te nemen als centraal middelpunt voor hun wereldrijk. Deze terreurbeweging is onverminderd actief. Het is niet aangesloten bij de Geneefse conventies. En het houdt zich niet aan het oorlogsrecht. Journalisten plegen met hun publicaties en anderszins voorgaand oorlogshandelingen in het belang van deze antidemocratische terreurbeweging die oppermacht ambieert.

Share |

Permalinks