U bent hier: Home / Corona-maatregelen staatsgreep technocraten

Corona-maatregelen staatsgreep technocraten

by J.L. de Kreek — last modified 21-03-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Corona-maatregelen jagen de bevolking of een deel der bevolking in landen ernstige vrees aan en dwingen de rechtspraak te sluiten en na te laten recht te spreken en ontwrichten de fundamentele politieke, constitutionele, economische en sociale structuren van landen. De maatschappij verandert. Corona-maatregelen beïnvloeden maatschappelijke besluitvorming. De Franse president bestrijdt Corona middels decreet, boetes, huisarresten, opschorten verkiezingen, militairen en 100.000 politieagenten. Terwijl daarvoor geen enkele noodzaak bestaat. Niet medisch en niet anderszins. NCov19 is geen probleem.

Om Corona te bestrijden had de Franse President moeten besluiten: de gezondheidszorg extra financiële steun te leveren; de zwakkeren en ouderen te isoleren; vaker de handen te wassen; thuis te blijven bij lichte verkoudheid; en verder gewoon sociaal contact te hebben om het virus te verspreiden onder gezonde mensen. Om Corona te kunnen bestrijden moeten mensen ziek worden en genezen. Daarbij moet extra zorg zijn voor de personen die hiervoor te zwak zijn. Die moeten worden geïsoleerd van het virus. De rest moet herd-immunity opbouwen. 

Het is helemaal niet moeilijk en zelfs makkelijk het bedrog in verband met de Corona-maatregelen te zien en begrijpen. Ook voor journalisten als Chris Klomp. Overal in Europa zijn er lockdowns, samenscholingsverboden, huisarresten, militairen en politie op straat. Nergens beelden van noodhospitalen die worden opgetrokken om de Corona-problematiek de baas te kunnen. Bovendien bewijzen de Corona-cijfers het bedrog objectief. Corona maakt in Nederland tientallen doden in de eerste twee maanden tegen 3200 doden door normale griep. Iedereen verliest de verhoudingen uit het oog. Denemarken neemt nog strengere maatregelen. Daar zijn tot nu acht doden geteld. Bovendien zijn ziekenhuizen vaker overbelast door virussen zonder dat er vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen. Reuters meldt donderdag dat de sterftecijfers als gevolg van de griep uiteenlopen van 291.000 tot 646.000.

De Corona-maatregelen gaan niet over Corona. Deze maatregelen gaan over macht en het ontvreemden van kapitaal en rechten van de burgers. Anders had iedereen gezien dat er stevig was geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Dat gebeurt helemaal niet. Nergens berichten te lezen over dat de ziekenhuizen en het verplegend personeel extra geld krijgen om de Corona-problematiek de baas te kunnen. Wel berichten over bestuurders die snel aandelen verkopen en cashen. En berichten over Europese landen die elkaar niet helpen. En Amerikanen die vliegtuigen inzetten om Corona-tests uit Europa naar de VS te brengen. De Volkskrant noemt Mark Rutte inmiddels President van Nederland terwijl daarvoor geen constitutionele grondslag bestaat. Burgers van bevriende naties worden als besmettingsgevaar gezien (net als de Joden voor de Tweede Wereldoorlog). In Duitsland worden vrije burgers gestraft omdat ze 'adviezen' niet opvolgen. Dat riekt naar dictatuur. Corona is een wereldwijde staatsgreep van technocraten.

De Corona-maatregelen verzwakken de samenleving, maken de economie kapot en bewerkstelligen schaarste. Burgers verraden elkaar om de Corona-maatregelen te handhaven. Intrinsiek conflictueze tweedeling is het gevolg. De rechtbanken zijn gesloten. Niet toegangkelijk voor burgers. Terwijl iedereen strafrechtelijk vervolgd kan worden voor het niet opvolgen van de Corona-maatregelen. Bovendien zijn deze Corona-maatregelen merendeels niet noodzakelijk om het virus te bestrijden. De rechtspraak ligt stil voor de meesten. Sommige zaken gaan wel door. Buiten aanwezigheid van publiek. Of zelfs zonder hoor en wederhoor zoals bij de kinderbescherming. Dat kan niet!

Door media-outlets worden beelden verspreidt van een intensieve care in Italië. Vervolgens wordt daarbij door de media misleidend vermeld dat het schokkend is. Dat is het niet. Die beelden laten een goed functionerend IC zien met personen die de zorg krijgen die ze nodig hebben. Corona is niks om angst voor het hebben. Het is een nieuw virus wat ongeveer een maand of vier, vijf, zes geleden beweerdelijk in China is overgesprongen van dier op mens. Dit virus wordt nCov19 genoemd. NCov19 is een coronavirus. Er zijn heel veel Corona-virussen.

NCov19 is niet de echte benaming van het Corona-virus wat de gemoederen bezighoudt. Het virus heet eigenlijk Sars-Cov-2. Het kan gezien worden als de opvolger van SARSr-CoV. Sars heeft een voordeel en een nadeel. Het nadeel is dat mensen er ziek van worden. Het voordeel van Sars is dat het nog niet heel veel doden in een korte tijd maakt. Het aantal SARS-Cov doden is rond de achthonderd wereldwijd. Het nieuwe Sars (Corona) maakt inmiddels in dezelfde tijd duizenden doden. Wanneer Sars nog langer de tijd krijgt te evolueren naar Sars-Cov-3 en Sars-Cov-4 maakt het volgend jaar tien duizenden doden en over tien jaar is de wereldbevolking uitgedund. Het nieuwe Sars-Cov-2 of nCov19 of Corona-virus moet onmiddellijke bij kop en kont worden aangepakt.

Omdat het een nieuw virus is kan alleen het menselijk lichaam worden ingezet voor bestrijding. Zoveel mogelijk gezonde mensen (niet roken, geen obesitas, geen ander onderliggend lijden, niet te oud, niet te jong) moeten het virus krijgen en ervan genezen. Dit is gangbaar bij nieuwe virussen. Daarvan afwijken met griepachtige virussen maakt de problemen heel veel erger. Het nadeel van nCov19 is dat het bij zwakkeren extra problemen levert. Deze groep is ook de kwetsbare deel van de bevolking in verband met de seizoensgriep. Vroeger maakte de normale seizoensgriep heel veel meer doden. Louter door herd-immunity zijn dat er nu duizenden per winter in Nederland. Elk jaar sterven er in de wereld honderdduizenden mensen aan griepachtige virussen. Alleen hygiënen, gezond leven en goede gezondheidszorg is daartegen de oplossing. Niks anders.

Meeste mensen kunnen thuis genezen van cNov19 met een paracetamol, een stevige neut en een stapel stripboeken naast het bed. Heftige koorts, buikpijn, diarree, hoofdpijn, hoesten, snot, kan zich voordoen. Meest mensen genezen van nCov19. CNov19 jaagt op de longen. Dit betekent bij zwakkeren dat ze sneller aan het beademingsapparaat moeten en zelfs misschien moeten worden gecedeerd om het lichaam de kans te geven het nieuwe virus met succes te bestrijden. Dit betekent bij nCov19 ook dat meer zwakkeren een beroep zullen doen op de intensieve care. Meer is het niet. De rest wordt verkouden, krijgt een milde of stevige griep en overleeft het virus.

De strategie die wordt gekozen welhaast wereldwijd of althans in het zogenaamd weldenkende deel van de bewoonde wereld maakt problemen heel veel erger. Kudde-immuniteit moet het doel zijn. Wat Wilders en Baudet daarover beweren is afstevenen op massamoord. Meer doden. Er moet niet worden afgewacht wat voor virus cNov19 precies is. Het is geen Ebola. En de wetenschap is bekend met Sars en andere Corona-virussen. Het virus dient onmiddellijk worden tegemoet getreden door gezonde mensen onder de bevolking om zo veel mogelijk verkoudheden en griepjes op te lopen. Juist socializen. Juist verkouden worden en dan thuisblijven tot men is hersteld.

De witte bloedlichaampjes in mensen zijn de legers die dag en nacht strijden tegen de ongewenste onzichtbare indringers. Daarvan krijgt men de koorts. Koorts bij virussen is de strijd van het menselijk lichaam tegen het virus. Iedereen heeft potverdekak toch biologie gehad op school?! Omdat er nog geen vaccins bestaan tegen cNov19 moet het menselijk lichaam dit zelf maken in de farmaceutische fabriek waarmee elk mens is geboren: het immuunsysteem. Dit systeem heet zo omdat het mensen immuun maakt tegen virussen. 

Wachten tot de wereld voor 60% is gevaccineerd is ook massamoord. Investeren in gezondheidszorg, zwakkeren isoleren, vaker handen wassen, thuisblijven bij een lichte verkoudheid en verder de samenleving niet dwars zitten is de strategie die viroloog Ab Oosterhaus had moeten adviseren! Viroloog Ab Oosterhaus vertelt ook niemand spontaan uit zichzelf dat AIDS helemaal niet door Hiv wordt veroorzaakt. Terwijl dit al in 1984 objectief is bewezen door Robert Gallo in Science! Het is ronduit schandalig zo kwaadaardig de Nederlandse journalisten en hun media zijn. Lieden als Chris Klomp, Saskia Belleman, Matthijs van Nieuwkerk en Wierd Duk spannen de KROON met hun bedrieglijke berichtgeving en secuur van de waarheid.

Update: journalist Chris Klomp is psychotisch.

Share |

Permalinks